Four Points by Sheraton
乔治王子城福朋喜来登酒店
85% 推荐这家酒店

点击标题进行分类 房间大小(米) 房间面积(平米) 天花板高度 宴会 剧院 会议 酒会 课桌 U 形 回形 晚餐舞会
一楼
Willow Room - 41.81平米 - - 55 - - 30 - - -