Four Points by Sheraton

迈诺特福朋酒店(喜来登集团管理)

  • 美国
  • 北达科他州,
  • 迈诺特
  • 南百老汇大道 3420 号
  • 邮政编码 58701
  • 地图

迈诺特福朋酒店(喜来登集团管理)
楼层平面图和容纳人数表

房间大小和可容纳人数

客房名称 钥匙 大小 (长x宽) 地区 高度 宴会 剧院 会议 招待会 教室 U 型 回字形 晚餐舞
First Floor
Ward Meeting Room - 14.9米 x 9.4米 141.12平米 2.4米 110 125 40 150 90 36 40 72
Ward 1 - 9.4米 x 7.5米 70.61平米 2.4米 56 80 24 80 48 20 24 -
Ward 2 - 9.4米 x 7.5米 70.61平米 2.4米 56 80 24 80 48 20 24 -
Mountrail Meeting Room - 7.3米 x 7.9米 57.97平米 2.4米 40 50 24 50 24 20 24 -

楼层平面图