Le Méridien Tengchong - Eröffnung am 1. Juni 2016

  • Autren Napaxi Mountain, Xishanba,
  • Tengyue District
  • Tengchong,
  • Yunnan
  • China
  • Landkarte
  • Telefon: To be Announced
  • Kontakt
  • 20:23 hrs

Le Méridien Tengchong
Umgebungsplan

Hinweis: Die Vogelperspektive hat nur zwei Vergrößerungsstufen.