Le Méridien Suzhou, Wujiang Taihu - Opening January 1, 2019

  • South to Sanchuan River,
  • Binhu New Town, Wujiang District
  • Suzhou,
  • Jiangsu
  • China
  • Map

Le Méridien Suzhou, Wujiang Taihu
Local Area Map

Note: Bird’s eye view has only 2 zoom levels.