Le Méridien Fuzhou, Mawei - Opening January 1, 2019

  • Land Plot #64, Kuai’an,
  • Mawei District
  • Fuzhou,
  • Fujian
  • China
  • Map

Le Méridien Fuzhou, Mawei
Local Area Map

Note: Bird’s eye view has only 2 zoom levels.