Le Méridien Al Khobar

  • Corniche Boulevard
  • Al Khobar,
  • 31952
  • Saudi Arabia
  • Map

Le Méridien Al Khobar
Floor Plans & Capacity Charts

Room Dimensions & Seating Capacity

Room Name Key Dim. (l x w) Area Height Banq. Thtr. Conf. Rec. Class U-Shp H.Sq. Dinner Dance
First Floor
Al Abha - 34.4' x 18.4' 633ft² - - 35 - - 30 20 26 -
Al Dana - 95.1' x 55.8' 5,307ft² 16.4' 350 400 - 450 230 80 102 350
Al Diwan - 32.8' x 36.1' 1,184ft² 12.1' 50 66 - 60 42 27 36 66
Al Mawad 1 - 55.8' x 34.4' 1,921ft² 14.8' 100 100 - 100 60 40 49 112
Al Mawad 2 - 41.0' x 45.9' 1,884ft² 14.8' 100 60 - 60 40 30 36 64
Al Mawad 3 - 49.2' x 57.4' 2,826ft² 14.8' 200 230 - 230 150 60 66 200
Al Mawad 4 + 5 - 49.2' x 55.8' 2,745ft² 14.8' 135 150 - 150 130 40 46 135
Al Okaz - 77.1' x 55.8' 4,300ft² 16.4' 320 350 - 400 200 80 96 320
Al Taif - 26.2' x 18.4' 482ft² - - 25 - - 26 15 20 -
Al Waha / Al Shark - 32.8' x 18.0' 592ft² 11.5' - 30 - - 18 21 24 -

Floor Plan