null

埃尔谢戈里斯卡尔侯爵豪华精选酒店
金会籍会员 Adam W. 在纽约 W 酒店 � 美国纽约时代广场——拍摄的照片

SPG 俱乐部会员礼遇

尽享更多非凡奖励 >

100 个国家/地区、 1,300 多家酒店、 10 大品牌、 1 个 SPG 俱乐部。

更加奢华。 更多目的地。