Polityka prywatności

Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

 

Zaktualizowano w dniu 28 stycznia 2016 roku

Nasza misja

W Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc (dalej: Starwood) dbamy o ochronę Twojej prywatności i danych osobowych. Misją Starwood jest konsekwentne zaspokajanie oczekiwań gości w zakresie produktów i usług oferowanych osobom podróżującym w interesach i dla przyjemności. Staramy się zapewniać usługi dostosowane do potrzeb naszych gości, korzystając z powierzonych nam informacji. Starwood dokłada wszelkich starań na rzecz poszanowania prywatności swoich gości i stosuje się do przepisów ochrony danych i prywatności na świecie.

Niniejsze Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji ma na celu wyjaśnienie, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy, jak korzystanie z tych informacji może być korzystne dla użytkowników naszych stron internetowych oraz do komunikacji z nami, komu i do jakich celów możemy udostępniać informacje oraz jakie decyzje można podjąć odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych. Opisujemy również kroki, jakie podejmujemy, aby chronić przekazywane nam dane oraz jak można się nami skontaktować w sprawie naszej polityki prywatności. Nasza ochrona prywatności może różnić się w zależności od kraju, w których prowadzimy działalność. Ma to na celu uwzględnienie lokalnych praktyk i wymogów prawnych. Chcemy Ci pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi postanowieniami.

 

ŚWIAT STARWOOD:

 

Aby zapewnić wiele punktów dostępu do oferowanych usług i produktów, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. działa bezpośrednio albo przez swoje podmioty stowarzyszone lub usługodawców oraz liczne strony internetowe, w tym www.starwood.com, www.starwoodhotels.com, www.starwoodvo.com, www.sheraton.com, www.stregis.com, www.westin.com, www.luxurycollection.com, www.whotels.com, www.alofthotels.com, www.lemeridien.com, www.starwoodhotels.com/element, www.fourpoints.com, www.preferredguest.com, oraz www.spg.com. Każda z tych witryn może poprosić o podanie danych osobowych i gromadzić je, aby usprawniać wizyty użytkowników i przedstawiać im odpowiednio dopasowaną ofertę.

STARWOOD VACATION OWNERSHIP:

 

Odwiedzając stronę Starwood Vacation Ownership, należy pamiętać, że obowiązuje na niej osobne oświadczenie o zachowaniu poufności informacji, dostępne pod adresem http://www.starwoodvacationownership.com/legal/privacy.jsp.

TYPY INFORMACJI, KTÓRE GROMADZIMY:

 

Starwood zbiera informacje o naszych gościach i użytkownikach naszych stron internetowych, dzięki czemu możemy zapewnić doświadczenie, które jest dostosowane do potrzeb naszych gości i użytkowników. Informacje mogą być gromadzone w ramach: (i) realizacji rezerwacji lub przekazywania informacji, (ii) zakupu produktów lub usług, (iii) rejestracji członka w programie, (iv) złożenia podania o pracę, (v) odpowiedzi na nasze komunikaty (np. ankietę, oferty promocyjne lub potwierdzenia rezerwacji), (vi) zaspokajania osobistych preferencji, (vii) spełniania próśb o usługi lub naszych sugestii, (viii) współpracy ze źródłami zewnętrznymi, w tym gromadzenia informacji z serwisów społecznościowych i innych witryn, aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowanie i lepiej Ci służyć, (ix) korzystania przez Ciebie z naszych aplikacji przeznaczonych na urządzenia elektroniczne, (x) aktualizacji danych kontaktowych, w tym Twojego adresu (za pośrednictwem takich usług jak Krajowa Zmiana Adresu w Stanach Zjednoczonych) oraz (xi) obsługi funkcji „Prześlij do znajomego” na Twoją prośbę. Gromadzone dane osobowe (nazywane czasami „informacjami umożliwiającymi identyfikację”) mogą obejmować imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres miejsca pracy i adres poczty elektronicznej, numer telefonu, w tym telefonu komórkowego i faksu, dane karty kredytowej, datę urodzenia, płeć i informacje o stylu życia, takie jak preferowane pokoje, ulubione formy rekreacji, imiona i wiek dzieci oraz inne informacje niezbędne do spełnienia próśb specjalnych (np. stan zdrowia, który wymaga specjalnego zakwaterowania).

Starwood może również gromadzić inne dane o Tobie, takie jak np. informacje o odwiedzinach na naszych stronach internetowych, preferowane formy komunikacji, zwyczaje w podróży, dane zbiorcze dotyczące Twoich pobytów oraz odpowiedzi na oferty promocyjne i ankiety.

Pamiętaj, że aby skutecznie chronić swoje dane, nie należy wpisywać żadnych danych kart kredytowych w swoich wiadomościach elektronicznych, chyba że jest to wymagane przez nas jako część procesu realizacji rezerwacji lub transakcji na naszych stronach internetowych poszczególnych marek hoteli albo w Centrach Kontaktu z Klientem.

Wróć na górę

CEL ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I UJAWNIANIA DANYCH:

 

Zbieranie i wykorzystanie

Starwood dokłada wszelkich starań, aby przekazywać Ci informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przekazywanych przez użytkowników lub zbieranych od nich podczas korzystania przez nich z naszych stron internetowych, produktów i usług. Nie prosimy o Twoje dane, jeżeli nie są nam one niezbędne lub nie zamierzamy z nich skorzystać. Niektóre z głównych celów gromadzenia danych osobowych to:

 • dostarczanie usług, takich jak realizacja transakcji (np. dokonywanie rezerwacji, realizowanie wniosku o udzielenie informacji lub realizacja zamówienia produktu)
 • marketing i komunikacja z Tobą w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Starwood, naszych strategicznych partnerów marketingowych i inne zaufane strony trzecie
 • wykonywanie badań rynkowych za pomocą ankiet, aby lepiej służyć Twoim potrzebom, poprawiać skuteczność naszej strony internetowej, podnosić atrakcyjność oferty hoteli, udoskonalać różne rodzaje komunikacji, prowadzić kampanie reklamowe i/lub działania promocyjne.

Możesz zrezygnować z e-maili reklamowych i ankiet Starwood w dowolnym momencie, klikając łącze zawarte w danej wiadomości lub kontaktując się z nami bezpośrednio, aby powiadomić o rezygnacji z marketingu bezpośredniego, telemarketingu, otrzymywania e-maili lub ankiet. Kliknij tutaj, aby zobaczyć stronę aktualizacji preferencji komunikacji w sekcji Kontakt z nami w niniejszym Oświadczeniu o zachowaniu poufności informacji. Zawsze możesz zrezygnować z przekazywania swoich danych osobowych oraz określić, jakie formy komunikacji Ci odpowiadają. Jednak może to wpłynąć na przebieg niektórych transakcji. Jeżeli na przykład nie podasz swojego imienia i nazwiska, nie będziemy mogli zrealizować Twojej rezerwacji.

Przetwarzanie danych i ich ujawnianie

W większości przypadków podawane dane są dodawane do lokalnej lub globalnej bazy danych. Podczas przetwarzania Twoich danych, konieczne może być przeniesienie danych osobowych do jednostek zależnych Starwood, obiektów w systemie Starwood i/lub zewnętrznych dostawców usług zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie w celach przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu. O ile wymogi prawne i/lub procesy nie stanowią inaczej, spółki zależne Starwood, oddziały i właściciele nieruchomości, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe, mają obowiązek przestrzegać podobnych zasad zachowania prywatności dotyczących Twoich danych osobowych.  Zasadniczo Starwood nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie przekazuje w fizyczne posiadanie Twoich danych osobowych żadnym niestowarzyszonym podmiotom spoza systemu Starwood. Sytuacje, w których Starwood może ujawnić Twoje dane osobowe innym podmiotom, to np.:

 • przypadek, kiedy otrzymaliśmy Twoją zgodę na takie działanie
 • sytuacje, w których udostępnianie lub ujawnianie informacji jest konieczne, aby zaoferować produkty lub usługi, których oczekujesz (np. pakiety wakacyjne)
 • sytuacje, gdy firmy lub dostawcy usługi wykonujące działania w imieniu Starwood wymagają tych informacji (np. w celu realizacji płatności kartą kredytową, obsługi klienta, administrowania badaniami rynkowymi lub na potrzeby usług związanych z zarządzaniem bazami danych)
 • sytuacje, kiedy hotel lub inny obiekt opuszcza system Starwood, a dostęp do Twoich danych osobowych jest konieczny, aby ułatwić prowadzenie działalności lub wywiązanie się ze zobowiązań umownych związanych z realizacją przyszłych rezerwacji lub przyszłych wydarzeń
 • przypadki, w których dochodzi do połączenia lub nabycia Starwood przez inną firmę
 • konieczność przestrzegania wymogów prawnych lub regulacyjnych lub zobowiązań zgodnych z obowiązującym prawem, nakazem lub wezwaniem sądowym
 • okoliczności nadzwyczajne, takie jak ochrona życia, zdrowia lub mienia osoby.

Jeśli dane zostaną udostępnione z któregoś z powyższych powodów, postaramy się ograniczyć zakres przekazywanych informacji do minimum niezbędnego do wykonania określonej funkcji. O ile na mocy postępowania sądowego nie postanowiono inaczej, od stron trzecich wymagamy ochrony danych osobowych i przestrzegania obowiązujących przepisów i prawa dotyczącego ochrony prywatności.

Wróć na górę

ZGODA:

 

W ramach naszych starań, aby informować Cię na bieżąco, możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem tradycyjnej poczty, wiadomości e-mail, telefonicznie lub w inny sposób w celu powiadamiania o nowych produktach i usługach Starwood lub nadchodzących ofertach specjalnych, wydarzeniach, ulepszeniach lub innych istotnych informacjach, które mogą Cię zainteresować.  Możesz również otrzymywać wiadomości lub inne powiadomienia od starannie wybranych osób trzecich. Oferujemy możliwość rezygnacji z dowolnych/wszystkich powiadomień od Starwood. W tym celu należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w naszym e-mailu lub innym komunikacie albo skontaktować się bezpośrednio ze Starwood.

Jeśli jesteś członkiem programu Starwood Preferred Guest (dalej: SPG), możesz również zmienić swój wybór dotyczący otrzymywanych komunikatów poprzez aktualizowanie preferencji komunikacyjnych w profilu członkowskim.

Chcielibyśmy, aby wszyscy nasi goście i użytkownicy stron byli dobrze poinformowani i mogli korzystać z ofert Starwood i naszych strategicznych partnerów marketingowych. Jeżeli jednak mieszkasz poza obszarem Stanów Zjednoczonych, niektóre przepisy ustawy o ochronie danych mogą od nas wymagać uzyskania Twojej zgody, zanim wyślemy Ci informacje, o które nas nie prosiłeś.

W pewnych przypadkach Twoja zgoda będzie dorozumiana w związku z charakterem żądanej usługi lub realizowanej transakcji. Na przykład Starwood może zbierać i wykorzystywać dane osobowe, dane dotyczące zachowań konsumenckich lub dane zbiorcze. Ponadto Twoja zgoda zostanie uznana za wyrażoną w odniesieniu do komunikatów niezbędnych do realizacji transakcji i usług, których zażądasz.

W pewnych okolicznościach będziemy prosić o wyrażenie zgody, np. gdy zbieramy informacje uznawane na mocy niektórych przepisów ochrony prywatności za dane wrażliwe (np. informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych lub stanu zdrowia).

Możesz sprzeciwić się ujawnianiu swoich danych osobowych przez Starwood osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy: (i) dostawcy usług zostali zaangażowani do wykonywania usług na rzecz Starwood; (ii) ujawnienie jest wymagane przez prawo; (iii) ujawnienie jest związane z interesem krajowym, prawnym lub publicznym; (iv) ujawnienie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów gościa hotelowego; (v) informacje zostały zebrane z publicznie dostępnych źródeł; (vi) ujawnienie dotyczy retrospektywnego przetwarzania informacji dla celów historycznych lub statystycznych albo poprawy zadowolenia gości; albo (vii) ujawnienie jest zatwierdzone przez organ nadzoru (np. komisarza ds. ochrony prywatności, organy ochrony danych lub inne podobne organy).

Wróć na górę

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH:

 

Jako globalna firma staramy się zapewniać taki sam poziom usług na całym świecie, tak w Nowym Jorku, jak i w Paryżu czy Pekinie. W tym celu dysponujemy globalną siecią obiektów, biur, centrów danych, zaufanych partnerów marketingowych, dostawców usług, Centrów Kontaktu z Klientem oraz przeszkolonych współpracowników na całym świecie. Charakter naszej firmy i naszej działalności wymagają przekazywania informacji, w tym danych osobowych, do innych spółek grupy, nieruchomości, centrów operacji, centrów danych lub dostawców usług, którzy mogą znajdować się w krajach innych niż my. Możemy przekazywać dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat do krajów innych niż kraj, w którym zostały pierwotnie zebrane. Możemy przenieść Twoje dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym dane te zostały pierwotnie zebrane.

Chociaż przepisy ochrony danych oraz inne ustawy w tych różnych krajach nie mogą być tak wyczerpujące, jak te w naszym kraju, Starwood podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są chronione i traktowane zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu o zachowaniu poufności informacji.

Jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii, przestrzegamy obowiązujących wymagań prawnych, zapewniających odpowiednią ochronę transferu danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (w tym z wykorzystaniem, tam gdzie ma to zastosowanie, wiążących reguł korporacyjnych (BCR), wzorcowych klauzul i amerykańskiego programu Safe Harbor).

Starwood posiada certyfikat ochrony prywatności Safe Harbor ustanowiony przez amerykański Departament Handlu, Komisję Europejską i Szwajcarię, dotyczący gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, przenoszenia i innych form przetwarzania danych osobowych przekazywanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii do USA. Prosimy pamiętać, że od dnia 6 października 2015 roku Unia Europejska nie uznaje amerykańskich zasad programu Safe Harbor. Pomimo to firma Starwood będzie przestrzegać polityki poufności danych opartej na programie Safe Harbor. Aby dowiedzieć się więcej o programie Safe Harbor oraz zapoznać się z certyfikatem firmy Starwood, prosimy odwiedzić stronę http://www.export.gov/safeharbor/.

Wróć na górę

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH:

 

W celu upewnienia się, że Twoje dane osobowe są dokładne i aktualne, zachęcamy do ich regularnego przeglądania i aktualizacji (np. w przypadku zmiany adresu zamieszkania lub e-mail albo gdy chcesz dodać kolejną metodę komunikowania się z Tobą). Jeśli jesteś członkiem programu SPG, możesz przeglądać i aktualizować swój profil członkowski przez Internet albo skorzystać z pomocy przedstawiciela działu obsługi klienta Starwood. Jeśli nie jesteś członkiem programu SPG, możesz przeglądać i aktualizować swoje dane osobowe, kontaktując się z naszym biurem ds. prywatności konsumenta i prosząc o formularz dostępu. Pamiętaj, że w ramach działań mających na celu zapobieżenie nieautoryzowanemu ujawnieniu danych osobowych możesz zostać poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości (lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość) wraz z uzupełnionym formularzem. Nie udzielamy telefonicznie dostępu do danych osobowych osobom niebędącym członkami SPG.

Jeśli po zapoznaniu się ze swoim profilem członkowskim SPG zechcesz go zdezaktywować albo zaktualizować swoje dane osobowe, postaramy się spełnić Twoją prośbę w sposób terminowy. Niekiedy informacje, których usunięcia zażądałeś, zostaną zachowane w niektórych plikach przez pewien okres czasu potrzebny do rozstrzygnięcia sporów lub rozwiązania problemów. Ponadto niektóre dane mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w systemie "kopii zapasowych danych" albo w plikach dziennika ze względu na ograniczenia techniczne bądź też wymogi finansowe/prawne. W związku z tym nie zawsze możesz oczekiwać, że wszystkie Twoje dane osobowe zostaną całkowicie usunięte z naszej bazy danych w odpowiedzi na Twoje żądanie.

Poniższe informacje umożliwią Ci kontakt z nami w sprawie aktualizacji preferencji komunikacyjnych, usunięcia z naszej listy marketingowej albo w celu przesłania ogólnego pytania lub wniosku.

Wróć na górę

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

 

Starwood przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa informacji i stale przegląda i wzmacnia swoje zabezpieczenia techniczne, fizyczne oraz logiczne zasady i procedury bezpieczeństwa. Wszystkie strony internetowe Starwood i serwery stosują środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą, nadużyciem, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją, gdy dane te są pod naszą kontrolą. Chociaż nie istnieje absolutna "gwarancja bezpieczeństwa" zarówno w Internecie, jak i trybie offline, chronimy Twoje dane za pomocą odpowiednich zabezpieczeń administracyjnych, proceduralnych i technicznych, w tym kontroli haseł, zapór "firewall" i stosowanie 256-bitowego szyfrowania opartego na cyfrowym certyfikacie klasy 3 wydanym przez firmę VeriSign, Inc.  Pozwala to na korzystanie z metody szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) używanej do ochrony danych przed przechwytywaniem i atakami hackerów podczas przesyłania.

Wróć na górę

TECHNOLOGIE ON-LINE:

 

Starwood i nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi mogą używać plików cookie, niewidocznych pikseli i sygnałów nawigacyjnych sieci WWW do uzyskiwania informacji o Tobie podczas odwiedzania naszych witryn. Plik cookie to bardzo mały plik tekstowy, który trafia do przeglądarki z serwera sieci WWW i przechowywany jest na dysku twardym komputera. Pliki cookie Starwood przypisują Twojemu komputerowi unikalny identyfikator, który z kolei staje się Twoim dowodem tożsamości, gdy wracasz na strony Starwood.

Celem zastosowania plików cookie jest oszczędność czasu użytkownika, ponieważ pomagają nam zapewnić spersonalizowany dostęp do strony bez konieczności przypominania nam o preferencjach za każdym razem, gdy użytkownik wraca na nasze strony. Pliki cookie Starwood nie są przeznaczone do powodowania uszkodzeń w Twoich plikach ani nie mogą odczytywać informacji z innych plików na dysku twardym Twojego komputera.

Pliki cookie mogą również pomagać nam w prezentowaniu w Internecie oferty dopasowanej do Twoich preferencji w następujący sposób:

 • pamiętają Twoją nazwę użytkownika i hasło przy kolejnych wizytach, więc logowanie jest łatwiejsze i szybsze.
 • gwarantują dostarczanie odpowiednich ram i treści.
 • dbają, abyś otrzymywał wszystkie potrzebne informacje.
 • pomagają nam dostarczać komunikaty, które są istotne i dostosowane do Twoich zainteresowań i lokalizacji.

 

Pliki cookie Starwood są ograniczone tylko do naszych stron internetowych i nie śledzą Cię podczas poruszania się po Internecie po opuszczeniu stron Starwood. Śledzimy wykorzystanie naszych stron internetowych, aby lepiej spełniały wymagania użytkownika oraz aby ułatwić mu odnajdywanie informacji w przyszłości. Pamiętaj, że oprócz plików cookie Starwood różne osoby trzecie również mogą umieszczać pliki cookie na dysku twardym Twojego komputera. Starwood nie ponosi odpowiedzialności za obecność lub brak plików cookie innych firm ani za możliwości techniczne lub praktyki stosowane przez osoby trzecie w związku z ich plikami cookie.

Jeśli wolisz nie korzystać z ułatwień oferowanych przez pliki cookie, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby traktowała pliki cookie w inny sposób. W zależności od rodzaju używanej przeglądarki możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby: (i) otrzymywać powiadomienia o możliwości zaakceptowania lub odrzucenia poszczególnych plików cookie lub (ii) zapobiegać akceptacji wszystkich plików cookie. Zapoznaj się z dokumentacją swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczeń związanych z plikami cookie. Jednak należy pamiętać, że odrzucanie plików cookie może wpływać na możliwość realizacji niektórych transakcji na naszych stronach internetowych i na naszą możliwość rozpoznawania Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt.

Starwood wykorzystuje również niewidoczne piksele, czasami nazywane sygnałami nawigacyjnymi sieci WWW, aby policzyć, ile osób odwiedza nasze strony. Informacje zbierane przez niewidoczne piksele są wykorzystywane zbiorczo i nie zawierają danych osobowych. Starwood może używać tych danych do poprawy programów marketingowych i treści.

Współpracujemy także z dostawcami i partnerami marketingowymi, którzy pomagają nam dostarczać reklamy i spersonalizowane treści, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Ci dostawcy i inni partnerzy to reklamodawcy, agencje reklamowe, sieci reklamowe, dostawcy segmentów odbiorców, dostawcy usług wymiany danych i usług analitycznych oraz inni usługodawcy.Kliknij tutaj, aby wyświetlić aktualną listę współpracujących z nami agencji i dostawców. Ci partnerzy i dostawcy korzystają z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych do zbierania informacji o działaniach online użytkownika (np. o witrynach i podstronach Starwood, które odwiedziłeś oraz innych stronach zewnętrznych), aby pomagać Starwood (i w niektórych przypadkach, reklamodawcom zewnętrznym) w dostarczaniu spersonalizowanej treści i reklam podczas Twojej wizyty na stronach Starwood lub innych stronach.

Jeżeli np. przejdziesz na stronę Starwood, aby obejrzeć jeden z naszych obiektów lub aby zarezerwować pokój w hotelu, później możesz zobaczyć naszą reklamę podczas odwiedzania innej strony internetowej.  Możemy także angażować naszych dostawców do dostarczania naszych reklam do konsumentów, których zachowania online na stronach innych niż strony Starwood wskazują, że mogą być zainteresowani podróżami.  W innych przypadkach współpracujemy z niektórymi reklamodawcami, których stronami — naszym zdaniem — mogą zainteresować się użytkownicy naszych witryn.  Pozwalamy tym reklamodawcom dostarczać wiadomości pod wspólną marką (np. Starwood i reklamodawcy) bezpośrednio do konsumentów, którzy odwiedzili nasze strony internetowe.  Tego rodzaju reklamy pod wspólną marką mogą pojawić się na stronach Starwood lub stronach zewnętrznych.  Istnieje możliwość rezygnacji z wykorzystywania plików cookie przez naszych dostawców do dopasowywania treści i reklam poprzez odwiedzenie strony http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp i http://www.aboutads.info/choices.

Współpracujemy także z dostawcami, aby dostarczać nasze reklamy bezpośrednio do osób, które podróżują lub wkrótce wybiorą się w podróż. Na przykład kiedy drukujesz kartę pokładową pobraną z Internetu, nasz dostawca może zapisać na Twoim komputerze plik cookie, który identyfikuje Twój komputer unikatowym identyfikatorem i kodem wskazującym miejsce docelowe Twojej podróży. Korzystamy z usług tego dostawcy, aby dostarczyć Ci reklamy wskazujące nasze dostępne obiekty w mieście wskazanym przez Twoją kartę pokładową. Aby zrezygnować z naszych reklam tego typu, kliknij tutaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami Polityki prywatności Sojern.

Wróć na górę

ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH:

 

Aby móc przewidywać Twoje potrzeby, Starwood zamieszcza łącza do innych stron internetowych dla Twojej wygody i informacji. Starwood nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane lub zawarte na niezależnych witrynach, w tym, między innymi, reklamy i działania marketingowe. Pamiętaj, że pomimo iż Starwood chroni Twoje dane na stronach będących własnością i obsługiwanych przez Starwood, nie możemy kontrolować i nie odpowiadamy za politykę prywatności zewnętrznych witryn internetowych, w tym stron internetowych będących własnością lub kontrolowanych przez niezależnych franszyzobiorców, zewnętrznych właścicieli hoteli, kurortów, zakwaterowania czasowego albo obiektów mieszkalnych, które mogą posługiwać się nazwą marki Starwood, ani też witryn internetowych niekontrolowanych lub nieupoważnionych przez Starwood. Witryny internetowe stron trzecich, które są dostępne za pośrednictwem łączy na naszych stronach internetowych, mają oddzielną politykę prywatności i zasady gromadzenia danych oraz stosują własne środki bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za praktyki, zasady i środki bezpieczeństwa stosowane przez osoby trzecie na ich stronach internetowych. Zachęcamy, abyś skontaktował się z nimi, aby zapoznać się z ich praktykami dotyczącymi ochrony prywatności, zasadami i środkami bezpieczeństwa, zanim ujawnisz im jakiekolwiek dane osobowe. Zalecamy, abyś przejrzał oświadczenia i zasady ochrony prywatności witryn, do których łącza zamieszczamy, aby wiedzieć, jak te strony gromadzą, wykorzystują i przechowują dane osobowe.

Wróć na górę

OSOBY NIELETNIE:

 

Starwood nie dąży do uzyskania ani nie chce otrzymywać danych osobowych bezpośrednio od osób nieletnich; jednakże nie zawsze możemy określić wiek osoby korzystającej z naszych stron internetowych. Jeśli nieletni (w rozumieniu prawa) podaje nam swoje dane bez zgody rodzica/opiekuna, zachęcamy rodzica/opiekuna do kontaktu z nami, abyśmy usunęli te dane oraz aby wypisać osobę nieletnią z listy adresatów przyszłych komunikatów reklamowych wysyłanych przez Starwood.

Wróć na górę

KONTAKT Z NAMI:

 

Aktualizowanie preferencji komunikacji

Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane, zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji lub jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymać komunikatów marketingowych od Starwood, możesz skontaktować się z nami:

poprzez pocztę e-mail:
starwood.preferred.guest@starwoodhotels.com

telefonicznie:
1-888-625-4988 lub 1-519-637-6500

pisząc do nas na adres:
Program Starwood Preferred Guest
P.O. Box 6020
Lancaster, Kalifornia 93539-6020
USA

Dział obsługi klienta

Jeśli chcesz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Starwood, wybierz najwygodniejszą formę kontaktu:

poprzez pocztę e-mail:
customercare@starwoodhotels.com

telefonicznie:
1-800-328-6242

pisząc do nas na adres:
Program Starwood Preferred Guest
P.O. Box 6020
Lancaster, Kalifornia 93539-6020
USA

Uwaga: Dział obsługi klienta

Ochrona danych osobowych

Jeśli masz uwagi lub pytania dotyczące ochrony danych osobowych przez Starwood lub niniejszego Oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, skontaktuj się nami, wybierając najbardziej wygodną metodę kontaktu:

poprzez pocztę e-mail:
consumer.privacy@starwoodhotels.com

pisząc do nas na adres:

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

One StarPoint

Stamford, CT 06902

USA

Uwaga: Consumer Affairs – Privacy

AKTUALIZACJE OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI:

 

Oświadczenie to zostało w ostatnim czasie zaktualizowane tak, aby informować o sposobie przenoszenia danych osobowych przez firmę Starwood z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Starwood może zmieniać niniejsze Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji, aby spełniać wymogi prawne, potrzeby biznesowe lub zaspokoić oczekiwania naszych gości, obiektów, strategicznych partnerów marketingowych i usługodawców. Zaktualizowane wersje Oświadczenia o zachowaniu poufności informacji zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej wraz z datą aktualizacji, abyś zawsze wiedział, kiedy nastąpiła jego ostatnia aktualizacja.

Wróć na górę