Algemene voorwaarden & bepalingen van het SPG-programma

Deze algemene voorwaarden (deze "SPG-programmavoorwaarden") regelen het Starwood Preferred Guest®-programma (het "SPG-programma") beheerd door Preferred Guest, Inc., Starwood Hotels &Resorts Worldwide, Inc. en hun filialen (gezamenlijk, "Starwood") in naam van Starwood, de SPG-deelnemende hotels en hun partners. Door lid te worden van het SPG-programma (een "SPG-lid") en voordelen van het SPG-programma te ontvangen en in te wisselen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Starpoints®, gaat elk SPG-lid ermee akkoord dat hij/zij:

 • • deze SPG-programmavoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heeft;
 • • de Gebruiksvoorwaarden van de website die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, gelezen, begrepen en aanvaard heeft; en
 • • Starwood, de SPG-deelnemende hotels en hun gemachtigde derden de toestemming heeft gegeven om persoonlijke gegevens van hem/haar te verwerken en dergelijke gegevens openbaar te maken aan derden overeenkomstig het privacybeleid van Starwood.

Deze SPG-programmavoorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van het SPG-programma. Starwood behoudt zich het recht voor om deze SPG-programmavoorwaarden op elk moment aan te passen, te wijzigen of aan te vullen, en voortdurende deelname aan het SPG-programma houdt in dat een SPG-lid dergelijke aanpassing, wijziging of aanvulling, aanvaardt. SPG-leden dragen zelf de verantwoordelijkheid om geïnformeerd te blijven over de SPG-programmavoorwaarden en eventuele aanpassingen, wijzigingen of aanvullingen van/op het SPG-programma.

 

1. DEELNEMEN AAN HET SPG-PROGRAMMA

 

1.1 Verkiesbaarheid. Lidmaatschap van het SPG-programma is gratis en is beschikbaar voor iedere meerderjarige die: (a) over de wettelijke bevoegdheid beschikt om akkoord te gaan met de SPG-programmavoorwaarden; (b) in een land woont dat de deelname aan het SPG-programma wettelijk toestaat; (c) correcte en geldige persoonlijke informatie verstrekt bij het inschrijven voor het SPG-programma (d) nog geen lid is van het SPG-programma (bv., nog geen SPG-ledenaccount heeft); en (e) niet eerder door Starwood uit het SPG-programma is verwijderd.

1.2 Inschrijving. Men kan zich inschrijven voor het SPG-programma door volledig en nauwkeurig een aanvraag in te vullen op de SPG-programmawebsite (www.spg.com), op de website van een SPG-deelnemend hotel of via een ander inschrijvingskanaal. "SPG-deelnemende hotels" zijn hotels, resorts, en andere faciliteiten voor verblijf van voorbijgaande aard die eigendom of franchise zijn van, of worden beheerd door Starwood, met uitzondering van:

 • Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina
 • The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina

Zodra Starwood bevestigt dat de aanvrager in aanmerking komt voor lidmaatschap van het SPG-programma, wordt hij/zij ingeschreven in het SPG-programma als SPG-lid. Starwood kan het lidmaatschap van het SPG-programma weigeren aan elke aanvrager naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

1.3 Persoonlijke lidmaatschappen. Alle SPG-lidaccounts zijn persoonlijke accounts en er zijn geen gezamenlijke accounts toegestaan. De SPG-programmavoordelen zijn niet-overdraagbaar tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.4 Lidmaatschapsniveaus.

 • 1.4.a. Preferred Guest. Het basis-lidmaatschapsniveau in het SPG-programma is Preferred Guest.
 • 1.4.b. Elite Preferred Guest-lidmaatschap. Bij het bereiken van bepaalde mijlpalen zal een SPG-lid de elitestatus verdienen en een Gold Preferred Guest-lid of een Platinum Preferred Guest-lid worden (gezamenlijk, "Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus"). De vereisten voor het bereiken van deze statussen worden vermeld in sectie 8.2 (gold preferred guest) en sectie 8.3 (platinum preferred guest).
 • 1.4.c. SPG levenslang lidmaatschap. Bij het bereiken van bepaalde mijlpalen kan een SPG-lid de SPG levenslang gold-status of de SPG levenslang platinum-status verdienen. De vereisten voor het verdienen van deze statussen worden vermeld in sectie 8.4 (SPG levenslang gold) en sectie 8.5 (SPG levenslang platinum).
 • 1.4.d. Lidmaatschap voor medewerkers. Werknemers van Starwood en SPG-deelnemende hotels kunnen alleen deelnemen aan het SPG-programma door middel van speciaal aangewezen verwante programma's. Informatie over verwante programma's is beschikbaar op het intranet van Starwood en via andere Starwood-kanalen.
 • 1.4.e. Lidmaatschap voor bedrijven. Alleen individuele personen komen in aanmerking voor deelname aan het SPG-programma. Er zijn geen lidmaatschappen voor bedrijven in het SPG-programma.

1.5 Persoonlijk profiel. De door een SPG-lid verstrekte informatie wordt bewaard in een persoonlijk voorkeursprofiel. Alle informatie die een SPG-lid opgeeft in zijn/haar persoonlijke profiel moet geldig en nauwkeurig zijn en actueel worden gehouden. Alle creditcardgegevens opgenomen in een SPG-ledenprofiel worden door SPG-deelnemende hotels gebruikt om het verblijf van het SPG-lid te garanderen en om verblijfskosten in rekening te brengen, tenzij een andere creditcard wordt verstrekt bij de reservering of bij het in- of uitchecken. Een SPG-lid kan zijn/haar creditcardautorisatie wijzigen voor toekomstige transacties door zijn/haar informatie te wijzigen op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) of door contact op te nemen met het Klantcontactcentrum. Een SPG-lid moet Starwood op de hoogte brengen als de geautoriseerde creditcard verloren, gestolen, ongeldig of verlopen is.

1.6 SPG Pro. Elk SPG-lid dat voldoet aan de kwalificaties voor een SPG Pro-reisprofessional (zoals uiteengezet in sectie 10.1.a.), een SPG Pro-uitvoerend assistent (zoals uiteengezet in sectie 10.2.a.) of een SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanner (zoals uiteengezet in sectie 10.3.a.) kan ook in aanmerking komen om deel te nemen aan SPG Pro zoals beschreven op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Over Starwood Preferred Guest-lid."

 

2. STARPOINTS VERDIENEN

 

2.1 Verdienmogelijkheden bij SPG-deelnemende hotels.

 • 2.1.a. In aanmerking komende kosten. Een SPG lid zal het volgende verdienen:
  • i. twee basis-Starpoints voor in aanmerking komende kosten bij SPG-deelnemende hotels voor elke Amerikaanse dollar of de muntequivalent die is opgelopen en betaald door het SPG-lid als hij/zij geen gold preferred guest of een platinum preferred guest is vanaf de datum waarop Starpoints worden geplaatst op de SPG-ledenaccount;
  • ii. twee basis-Starpoints en een bonus-Starpoint voor in aanmerking komende kosten bij SPG-deelnemende hotels voor elke Amerikaanse dollar of de muntequivalent die is opgelopen en betaald door het SPG-lid als hij/zij een gold preferred guest of een platinum preferred guest is (en geen minimum van 75 in aanmerking komende nachten heeft verdiend in een kwalificerende periode) vanaf de datum waarop Starpoints worden geplaatst op de SPG-ledenaccount; of
  • iii. twee basis-Starpoints en twee bonus-Starpoints voor in aanmerking komende kosten bij SPG-deelnemende hotels voor elke Amerikaanse dollar of de muntequivalent die is opgelopen en betaald door het SPG-lid als hij/zij een platinum preferred guest is (en een minimum van 75 in aanmerking komende nachten heeft verdiend in een kwalificerende periode) vanaf de datum waarop Starpoints worden geplaatst op de SPG-ledenaccount.
  • Een SPG-lid kan alleen Starpoints verdienen voor in aanmerking komende kosten uit hoofde van secties 2.1.a.i, sectie 2.1.a.ii of sectie 2.1.a.iii.
  • A. "In aanmerking komende kosten" zijn:
   • (1) kosten opgelopen tijdens een verblijf in een kamer bij een SPG-deelnemend hotel door een SPG-lid op zijn/haar folio voor maximaal drie kamers, inclusief, zonder beperking:
    • (a) in aanmerking komende tarieven voor verblijven;
    • (b) voeding en dranken (exclusief aankopen van alcoholische dranken waar verboden door de wet) en exclusief kosten opgelopen in restaurants die niet gevestigd zijn in of grenzen aan SPG-deelnemende hotels);
    • (c) rechtstreekse telefoongesprekken in de kamer en rechtstreeks faxgebruik in de kamer;
    • (d) wasserij/valet; en
    • (e) films en videospelletjes in de kamer;
    • op voorwaarde dat het SPG-lid zijn/haar SPG-ledennummer opgeeft bij de reservering of bij het inchecken, verblijft in een van de gereserveerde kamers en de kosten betaalt. In aanmerking komende kosten omvatten geen gratis diensten, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen of andere vergoedingen of kosten met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (A) kosten voor banketten, bijeenkomsten of andere functies, met uitzondering van Starpoints verdiend via een in aanmerking komend evenement (B) andere betaalde vergoedingen met inbegrip van, maar niet beperkt tot parkeren, businesscenter, breedbandinternet, winkels, spa producten en -diensten en green-fees; en (C) belastingen, fooien, administratiekosten, opgelegde of automatische heffingen (bv. resortkosten) en andere toepasselijke kosten; of
   • (2) kosten opgelopen door het SPG-lid voor voeding en dranken, wanneer een SPG-lid niet verblijft in een kamer bij een SPG-deelnemend hotel (exclusief aankopen van alcoholische dranken waar verboden door de wet) in restaurants die gevestigd zijn in of grenzen aan SPG-deelnemende hotels indien:
    • (a) het restaurant gasten toestaat om voeding en dranken in rekening te brengen op hun folio;
    • (b) de kosten hoger zijn dan $10 Amerikaanse dollars (exclusief belastingen en fooien);
    • (c) voeding en dranken niet in het kader zijn van een banket, bijeenkomst of een andere functie die is uitgesloten van de in aanmerking komende kosten zoals bepaald in sectie 2.1.a.iii.(A)(1); en
    • (d) het SPG lid zijn/haar SPG lidnummer opgeeft op het moment van betaling.
  • B. Een "in aanmerking komend verblijf" is een verblijf van één of meerdere opeenvolgende nachten in hetzelfde SPG-deelnemend hotel door een SPG-lid dat: (A) zijn/haar SPG-lidmaatschapsnummer opgeeft bij de reservering of bij het inchecken; (B) een in aanmerking komend tarief betaalt of, voor verblijven op of na 1 oktober 2011, een SPG-award of een SPG-promotiebeloning inwisselt voor het verblijf; en (C) verblijft in één van de gereserveerde kamers. Als een SPG-lid uitcheckt uit een kamer en vervolgens weer incheckt in een kamer bij hetzelfde SPG-deelnemend hotel op dezelfde dag, zal dit tellen als een enkel verblijf bij de berekening van in aanmerking komende verblijven. Een SPG-lid kan alleen Starpoints, in aanmerking komende nachten en in aanmerking komende verblijven verdienen voor maximaal drie kamers tijdens elk verblijf als hij/zij in een van de gereserveerde kamers verblijft en een in aanmerking komend tarief betaalt of, voor verblijven op of na 1 oktober 2011, een SPG-award of een SPG-promotiebeloning inwisselt voor alle kamers.
  • C. Een "in aanmerking komend verblijf" is een krediet toegekend overeenkomstig deze SPG-programmavoorwaarden dat telt voor het verdienen van de mijlpalen voor"in aanmerking komende verblijven" voor de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus (zoals beschreven in sectie 8.2 en sectie 8.3), SPG levenslang gold-status (zoals beschreven in sectie 8.4.a.) of SPG levenslang platinum-status (zoals beschreven in sectie 8.5.a.).
  • D. Een "in aanmerking komend tarief" is het tarief dat een SPG-lid betaalt voor een verblijf in een kamer in een SPG-deelnemend hotel, tenzij:
   • (1) de kamer werd geboekt via een reisorganisatie, een online reiskanaal of een ander extern kanaal met inbegrip van, maar niet beperkt tot expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com, ctrip.com en elong.com;
   • (2) de kamer werd geboekt tegen een groepstarief als onderdeel van een evenement, conferentie of georganiseerde tour, en het SPG-lid het SPG-deelnemende hotel niet rechtstreeks betaalt voor de kamer; in kwestie
   • (3) de kamer werd geboekt tegen het kamertarief voor een reisorganisatie, groothandelaar of bemanning van een luchtvaartmaatschappij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot STARNet en STARPRO;
   • (4) de kamer werd geboekt tegen een tarief voor bedrijven, werknemers of vrienden en familie;
   • (5) de kamer gratis werd verstrekt; of
   • (6) een voucher of externe award (bijv. Aeroplan kameraward, Air Miles kameraward) werd ingewisseld voor de kamer.
 • 2.1.b. In aanmerking komende evenementen.
  • i. Mogelijkheid om Starpoints te verdienen voor in aanmerking komende evenementen. Als een SPG-lid een overeenkomst aangaat met een SPG-deelnemend hotel om een in aanmerking komend evenement te houden in een SPG-deelnemend hotel ("in aanmerking komende evenementovereenkomst"), zal het SPG-lid het volgende verdienen:
   • A. een basis-Starpoint voor elke drie Amerikaanse dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald voor in aanmerking komende evenementkosten, tot maximaal 20.000 Starpoints per in aanmerking komende evenementovereenkomst als hij/zij geen gold preferred guest of een platinum preferred guest is vanaf de datum waarop Starpoints worden geplaatst op de SPG-ledenaccount;
   • B. een basis-Starpoint voor elke twee Amerikaanse dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald voor in aanmerking komende evenementkosten, tot maximaal 30.000 Starpoints per in aanmerking komende evenementovereenkomst als hij/zij een gold preferred guest of een platinum preferred guest is en geen minimum van 75 in aanmerking komende nachten heeft verdiend in een kwalificerende periode vanaf de datum waarop Starpoints worden geplaatst op de SPG-ledenaccount; of
   • C. twee basis-Starpoints voor elke drie Amerikaanse dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald voor in aanmerking komende evenementkosten, tot maximaal 40.000 Starpoints per in aanmerking komende evenementovereenkomst als hij/zij een platinum preferred guest is en een minimum van 75 in aanmerking komende nachten heeft verdiend in een kwalificerende periode vanaf de datum waarop Starpoints worden geplaatst op de SPG-ledenaccount.
   • Een SPG-lid kan alleen Starpoints verdienen voor in aanmerking komend evenementen uit hoofde van sectie 2.1.b.i.(A), sectie 2.1.b.i.(B) or sectie 2.1.b.i.(C).
    • (1) Een "in aanmerking komend evenement" is een evenement of bijeenkomst dat plaatsvindt in een SPG-deelnemend hotel en dat geboekt is door een SPG-lid die zijn/haar SPG-ledennumer opgeeft in de toepasselijke in aanmerking komende evenementovereenkomst. Een in aanmerking komend evenement bevat geen: (a) boeking van kamers, ongeacht het aantal kamers, die zijn gereserveerd op enigerlei andere wijze dan als onderdeel van een in aanmerking komende evenementovereenkomst, (b) boeking van kamers namens een werkgever, klant of opdrachtgever die ervoor heeft gekozen (via een overeenkomst met een SPG-deelnemend hotel of anderszins) dat Starpoints worden toegekend aan een andere persoon of entiteit, of (c) boeking van gratis kamers, geruilde kamers of bijeenkomsten.
    • (2) "In aanmerking komende evenementkosten" zijn die bedragen die uitgegeven en betaald zijn voor een in aanmerking komend evenement onder de toepasselijke in aanmerking komende evenementovereenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot inkomsten van alle groepskamers, inkomsten van verhuur van vergaderzaal en inkomsten van catering die zijn opgenomen in de in aanmerking komende evenementovereenkomst, met uitzondering van incidentele kosten voor de kamer en kosten voor voeding en dranken die niet zijn opgenomen in de in aanmerking komende evenementovereenkomst (bijv. kosten in een restaurant van het SPG-deelnemend hotel), belastingen, fooien, en verwante lasten.
  • ii. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot het verdienen van Starpoints voor in aanmerking komende evenementen.
   • A. Als een in aanmerking komend evenement is geboekt door een SPG Pro-reisprofessional in naam van zijn/haar werkgever, opdrachtgever of klant, is het SPG-lid verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van zijn/haar werkgever, opdrachtgever of klant i.v.m. enige ontvangen Starpoints als gevolg van een dergelijk in aanmerking komend evenement en voor het naleven van de toepasselijke wetten en het beleid voor schenkingen en incentieven.
   • B. Het SPG-lid gaat ermee akkoord Starwood schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, kosten en schade met betrekking tot claims van derden die voortvloeien uit een nalatigheid m.b.t. het bekendmaken van ontvangst van Starpoints of enige andere incentieven.

2.2 Deviezen. Het aantal Starpoints verdiend bij SPG-deelnemende hotels waar een andere valuta dan Amerikaanse dollar wordt gebruikt, wordt berekend op basis van in aanmerking komende kosten omgerekend naar Amerikaanse dollars tegen de door Starwood geselecteerde wisselkoers. Dit kan de wisselkoers zijn die door een SPG-deelnemend hotel wordt gebruikt bij het inchecken, bij het uitchecken of een andere door Starwood geselecteerde koers en deze kan verschillen van de valutaconversies op de folio van het SPG-lid.

2.3 Andere opties om Starpoints te verdienen.

 • 2.3.a. Goederen en diensten. Een SPG-lid kan Starpoints verdienen door het aanschaffen van goederen of diensten bij bedrijven die aangesloten zijn bij het SPG-programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de creditcardmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en andere grondtransportbedrijven die vermeld staan op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Partners". Eventuele verdiende Starpoints bij de aankoop van goederen of diensten zijn onderworpen aan deze SPG-programmavoorwaarden en eventuele van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de partner.
 • 2.3.b. Valuta beloningsprogramma overdragen naar Starpoints. Een SPG-lid kan de valuta van het Membership Rewards-programma van American Express en Diners Club overdragen naar Starpoints volgens de voorwaarden en bepalingen van het toepasselijke programma. Starwood kan de inwisselopties beschikbaar voor Starpoints verdiend door overdracht beperken.
 • 2.3.c. Starpoints kopen. Een SPG-lid kan Starpoints kopen ter aanvulling van het Starpoint-saldo op zijn/haar account van het SPG-programma. Meer informatie over het kopen van Starpoints is beschikbaar op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Starpoints kopen".

 

3. STARPOINTS INWISSELEN

 

3.1 SPG-awards. Een SPG-lid kan Starpoints inwisselen om specifieke awards en voordelen te verkrijgen ("SPG-awards") met inbegrip van, maar niet beperkt tot kamers in SPG-deelnemende hotels, vluchten, SPG Moments-ervaringen en andere diensten en goederen. Er is een volledige lijst van de huidige Starpoint-inwisselopties en hun respectieve algemene voorwaarden beschikbaar op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Inwisselopties".

 • 3.1.a. Een SPG-lid kan de Starpoints en SPG-awards niet inruilen of inwisselen voor contant geld, prijzen of krediet.
 • 3.1.b. Starpoints bijgeschreven via een overdracht of verdiend door het gebruik van creditcards zijn wellicht niet inwisselbaar voor bepaalde SPG-awards.
 • 3.1.c. SPG-awards zijn meestal niet-overdraagbaar, maar bepaalde SPG-awards kunnen aan derden worden gegeven wanneer een SPG-lid dit aanvraagt op het moment dat de SPG-award wordt uitgegeven. In het geval dat een SPG-award wordt toegekend aan een derde partij overeenkomstig de voorafgaande zin, zal het SPG-lid noch de derde partij Starpoints, in aanmerking komende nachten of in aanmerking komende verblijven verdienen in verband met dergelijke SPG-award. Gasten die de SPG-award gebruiken kunnen bij het inchecken worden gevraagd om zich te identificeren en een creditcard op te geven aan het SPG-deelnemende hotel voor incidentele kosten.
 • 3.1.d. SPG-awards die lijken te zijn geruild, verkocht, ingeruild, uitgegeven op fraudelente wijze of uitgegeven aan iemand anders dan het in aanmerking komende SPG-lid, zijn ongeldig en worden niet erkend.

3.2 Kamers in SPG-deelnemende hotels. Een SPG-lid kan Starpoints inwisselen voor enkele of dubbele kamers in de SPG-deelnemende hotels met inbegrip van, maar niet beperkt tot awards gratis overnachting. Er is een volledige lijst van deze SPG-award kamerinwisselopties en hun respectieve algemene voorwaarden beschikbaar op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Inwisselopties".

 • 3.2.a. Starpoints inwisselen voor kamers in SPG-deelnemende hotels is afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van de reservering en vooraf gemaakte reserveringen zijn vereist.
 • 3.2.b. Het standaard garantie- en annuleringsbeleid van een SPG-deelnemend hotel geldt voor SPG-award reserveringen met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle vereisten voor minimale verblijfsduur, vereisten voor creditcardgarantie en kosten voor late annulering, no-shows en vroeg uitchecken.
 • 3.2.c. Kosten voor hoteldiensten en andere onverwachte kosten zijn niet inbegrepen wanneer Starpoints worden ingewisseld voor kamers in SPG-deelnemende hotels en vallen onder de verantwoordelijkheid van het SPG-lid.
 • 3.2.d. Het aantal Starpoints dat nodig is om kamers te verkrijgen in SPG-deelnemende hotels hangt af van de categorie van het SPG-deelnemende hotel en de beschikbare kamercategorie bij SPG-deelnemende hotels en kan ook afhankelijk zijn van de tijd van het jaar. Er is een lijst van SPG-deelnemende hotelcategorieën beschikbaar op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Hotelcategorieën". Starwood kan de categorie waarin een bepaald SPG-deelnemend hotel is ingedeeld op elk moment wijzigen.
 • 3.2.e. SPG-awards kunnen alleen worden gebruikt voor maximaal negen kamers in totaal op dezelfde datum in hetzelfde SPG-deelnemende hotel.
 • 3.2.f. SPG-awards ingewisseld voor maximaal drie kamers in SPG-deelnemende hotels door een SPG-lid na 1 oktober 2011 zullen meetellen voor het SPG-lid die de mijlpalen "In aanmerking komende nacht" en "In aanmerking komend verblijf" bereikt die nodig zijn om de elite preferred guest-lidmaatschapsstatus, SPG levenslang gold-status of SPG levenslang platinum-status te verdienen als het SPG-lid in een van de kamers verblijft; dergelijke nachten en verblijven zullen daarentegen niet meetellen voor de verwezenlijking van mijlpalen die nodig zijn om een SPG-promotiebeloning te verkrijgen.
 • 3.2.g. Als een SPG-lid er niet in slaagt om een gegarandeerde SPG-award reservering binnen de toegestane annuleringstijd te annuleren, brengt het SPG-deelnemend hotel de toepasselijke annuleringskosten in rekening op de creditcard die door het SPG-lid werd opgegeven bij de reservering en de Starpoints die werden ingewisseld worden teruggestort op de account van het SPG-lid. Alleen voor awards gratis overnachting kan een SPG-lid een terugbetaling aanvragen van de annuleringskosten die in rekening werden gebracht door het vervallen van de Starpoints die hij/zij had ingewisseld voor de SPG-award door zijn/haar verzoek te e-mailen naar chargechange@starwoodhotels.com, uiterlijk binnen zestig dagen na de datum van aankomst op de reservering, op voorwaarde dat het SPG-lid voldoende Starpoints in zijn/haar account heeft.
 • 3.2.h. Als een SPG-deelnemend hotel het SPG-programma om welke reden dan ook verlaat vóór het verblijf van het SPG-lid nadat deze een SPG-award reservering heeft gemaakt, zal Starwood redelijke inspanningen verrichten om dit voormalig SPG-deelnemend hotel de reservering te doen erkennen of om te helpen bij het regelen van gelijkwaardige accommodaties in de buurt; Starwood kan echter niet garanderen dat alle SPG-awards of -upgrades die een SPG-lid kan verdienen in het SPG-programma zullen worden erkend.
 • 3.2.i. Bij hotels in India wordt een SPG-lid die een kamerupgrade aanvaardt wanneer deze wordt aangeboden belastingen aangerekend op basis van het gepubliceerde retail- (RACK) kamertarief van toepassing op het aangeboden kamertype.

3.3 Andere Starpoints-inwisselopties.

 • 3.3.a. Instant Awards. Een SPG-lid kan zijn/haar Starpoints onmiddellijk inwisselen voor diverse hotelproducten en -diensten tijdens zijn/haar verblijf in bepaalde SPG-deelnemende hotels of in verband met een in aanmerking komend evenement (gezamenlijk, "Instant Awards"). De producten en diensten beschikbaar voor Instant Awards (met inbegrip van maar niet beperkt tot, in verband met een in aanmerking komend evenement) en de bijbehorende Starpoints vereist voor inwisseling verschillen per SPG-deelnemend hotel. Instant Awards worden vervuld door een krediet dat terug te vinden is in de folio van het SPG-lid of op de factuur voor het in aanmerking komend evenement. Alleen Starpoints die bijgeschreven zijn op uw account op het moment van inchecken voor het in aanmerking komende verblijf of evenement kunnen gebruikt worden voor Instant Award-inwisselingen. Instant Awards mogen niet worden gebruikt om te betalen voor een kamertarief.
 • 3.3.b. Merchandise Awards. Een SPG-lid kan zijn/haar Starpoints inwisselen voor goederen (een "Merchandise-award") van bedrijven die aangesloten zijn bij het SPG-programma met inbegrip van, maar niet beperkt tot de bedrijven die vermeld staan op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Inwisselopties". Starpoints ingewisseld in het kader van Merchandise Awards zijn onderworpen aan deze SPG-programmavoorwaarden en eventuele van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de partner.
 • 3.3.c. SPG-vluchten. Een SPG-lid kan zijn/haar Starpoints inwisselen voor vliegtickets van geselecteerde SPG-vluchten programmapartners. Meer informatie over het SPG-vluchten programma is beschikbaar op de SPG-vluchten website (www.spgflights.com).
 • 3.3.d. SPG Moments. SPG-leden kunnen Starpoints gebruiken om te bieden op ervaringen en evenementen via de SPG Moments-online veilingsite. Meer informatie over ervaringen en evenementen is beschikbaar op de SPG Moments-website (www.spg.com/moments).
 • 3.3.e. Starpoints overdragen naar luchtvaartmaatschappij-miles. Een SPG-lid kan Starpoints overdragen naar frequent flyer-programma's van luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan het SPG-programma of loyaliteitsaccounts van andere SPG-programmapartners. Overdracht van Starpoints kan niet worden herroepen of ongedaan worden gemaakt. Overdracht van Starpoints kan vertraging oplopen als deze ervan verdacht wordt frauduleus te zijn. Frauduleuze overdrachten zullen nietig worden verklaard. Meer informatie over het overdragen van Starpoints is beschikbaar op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Overdragen naar miles".

 

4. ANDERE STARPOINTS-INFORMATIE

 

4.1 Starpoints overdragen.

 • 4.1.a. SPG-leden die op hetzelfde adres wonen. Naar eigen goeddunken kan Starwood een SPG-lid toestaan om Starpoints over te dragen van een SPG-ledenaccount naar een andere SPG-ledenaccount onder specifieke voorwaarden. Over het algemeen mogen Starpoints worden overgedragen als beide SPG-leden actief zijn, akkoord gaan met de overdracht en hetzelfde postadres hebben dat geen Postbus, APO- of SPO-adres is gedurende minimaal dertig dagen voorafgaand aan de aanvraag van de overdracht. SPG-leden kunnen worden gevraagd om bewijs van ingezetenschap voor te leggen voordat Starwood de Starpoints overdraagt tussen de twee accounts. De elite preferred guest-lidmaatschapsstatus en de verwante voordelen worden niet overdragen naar de ontvanger van de Starpoints.
 • 4.1.b. Overlijden. In geval van overlijden kan Starwood, naar eigen goeddunken, toestaan dat niet-ingewisselde Starpoints worden overgedragen naar een familielid of vriend dat een actief SPG-lid is na de ontvangst en de beoordeling door Starwood van alle gevraagde documentatie en communicatie. De Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, de SPG levenslang gold-status, de SPG levenslang platinum-status en de verwante voordelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot in aanmerking komende nachten en in aanmerking komende verblijven worden niet overdragen naar de ontvanger van de Starpoints.
 • 4.1.c. Echtscheiding. In geval van een berechte scheidingsregeling kan Starwood, naar eigen goeddunken, toestaan dat niet-ingewisselde Starpoints worden overgedragen van de account van één SPG-lid naar de account van een ander SPG-lid na de ontvangst en de beoordeling door Starwood van alle gevraagde documentatie en communicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wettelijke documenten die dergelijke overdracht van Starpoints leiden. De Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, de SPG levenslang gold-status, de SPG levenslang platinum-status en de verwante voordelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot in aanmerking komende nachten en in aanmerking komende verblijven worden niet overdragen naar de ontvanger van de Starpoints.

4.2 Vervallen van Starpoints. Met uitzondering van de SVO-eigenaars voor wie de verplichtingen in sectie 11 gelden, zullen Starpoints die verdiend of anderszins verkregen zijn door een SPG-lid, vervallen zonder voorafgaande kennisgeving als het SPG-lid inactief wordt, zelfs als het SPG-lid de status van SPG levenslang gold of SPG levenslang platinum heeft bereikt. Een SPG-lid wordt beschouwd als "inactief" wanneer gedurende een periode van twaalf maanden: (a) het SPG-lid geen verblijf heeft gehad bij een SPG-deelnemend hotel; (b) het SPG-lid geen Starpoints heeft verdiend of ingewisseld, of (c) de account van het SPG-lid werd geannuleerd.

4.3 Frauduleuze activiteiten. Als een SPG-lid frauduleuze activiteiten met betrekking tot zijn/haar SPG-lidaccount vermoedt of bemerkt, met inbegrip van maar niet beperkt tot, onbevoegde inwisseling of overdracht van Starpoints, dient het SPG-lid de frauduleuze activiteit binnen 60 dagen nadat deze zich heeft voorgedaan te melden aan een Klantcontactcentrum. Creditering of debitering van Starpoints in kwestie naar het SPG-lid valt onder de bevoegheid van Starwood.

 

5. SPG-PROMOTIEBELONINGEN

 

5.1 Promoties en speciale aanbiedingen. Een SPG-lid kan van tijd tot tijd specifieke awards en voordelen verdienen ("SPG-promotiebeloningen") met inbegrip van, maar niet beperkt tot bonus-Starpoints, in aanmerking komende nachten, gratis overnachtingen bij SPG-deelnemende hotels en cadeaubonnen door deel te nemen aan een promotie of speciale aanbieding overeenkomstig de algemene voorwaarden (d.w.z. het bereiken van mijlpalen binnen een beperkte tijdsperiode, registreren voor de promotie).

5.2 Aanvullende voorwaarden.

 • 5.2.a. Voor alle SPG-promotiebeloningen die vermenigvuldigde Starpoints bieden (bijv. dubbele Starpoints) bovenop Starpoints die een SPG-lid anderszins zou verdienen overeenkomstig deze SPG-programmavoorwaarden, is de vermenigvuldiging alleen van toepassing op de standaard basis-Starpoints waarvoor een SPG-lid in aanmerking zou komen om deze te verdienen overeenkomstig deze SPG-programmavoorwaarden zonder rekening te houden met zijn/haar Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, indien van toepassing, en de vermenigvuldiging is nooit van toepassing op bonus-Starpoints die worden aangeboden als gevolg van dergelijke elite preferred guest-lidmaatschapsstatus van het SPG-lid of anderszins. Bijvoorbeeld, als een SPG-lid een gold preferred guest is en hij/zij in aanmerking komt om vermenigvuldigde Starpoints te verdienen overeenkomstig een SPG-promotiebeloning, zal hij/zij alleen vermenigvuldigde Starpoints ontvangen overeenkomstig dergelijke SPG-promotiebeloning op basis van het aantal Starpoints dat hij/zij zou verdiend hebben overeenkomstig deze SPG-programmavoorwaarden als hij/zij geen gold preferred-lid was (ongeacht het feit dat hij/zij eigenlijk een gold preferred-lid was).
 • 5.2.b. SPG-promotiebeloningen die een gratis overnachting omvatten (bijv.awards gratis weekendovernachting, awards gratis resortovernachting) kunnen worden gebruikt voor een totaal van negen kamers op dezelfde datum in hetzelfde SPG-deelnemende hotel, op voorwaarde dat het SPG-lid dat een dergelijke SPG-promotiebeloning heeft verdiend in een van de kamers moet verblijven tijdens dergelijk verblijf.
 • 5.2.c. Als een SPG-lid een SPG-promotiebeloning inwisselt die gratis overnachtingen omvat (bijv. awards gratis weekendovernachting, awards gratis resortovernachting) voor maximaal drie kamers op dezelfde datum in hetzelfde SPG-deelnemende hotel na 1 oktober 2011, zal hij/zij in aanmerking komende nachten en in aanmerking komende verblijven verdienen voor dergelijke kamers om de elite preferred guest-lidmaatschapsstatus, de SPG levenslang gold-status en de SPG levenslang platinum-status te verdienen als het SPG-lid in een van de kamers verblijft; dergelijke nachten en verblijven zullen daarentegen niet meetellen voor de verwezenlijking van mijlpalen die nodig zijn om een andere SPG-promotiebeloning te verkrijgen.
 • 5.2.d. Als een SPG-promotiebeloning bonus in aanmerking komende nachten of in aanmerking komende verblijven omvat, zullen dergelijke in aanmerking komende nachten of in aanmerking komende verblijven alleen meetellen voor dit SPG-lid voor het verdienen van de elite preferred guest-lidmaatschapsstatus maar zullen deze niet meetellen bij het verdienen van de SPG levenslang gold-status of de SPG levenslang platinum-status voor dit SPG-lid of bij de verwezenlijking van mijlpalen die nodig zijn om een andere SPG-promotiebeloning te verkrijgen.
 • 5.2.e. Starwood kan de SPG-promotiebeloningen weergegeven als gecrediteerd aan een SPG-lid op elk moment corrigeren.
 • 5.2.f. SPG-promotiebeloningen kunnen niet worden ingeruild of ingewisseld voor contant geld, prijzen of krediet en zijn meestal niet-overdraagbaar.

 

6. IN AANMERKING KOMENDE NACHTEN VERDIENEN.

 

6.1 In aanmerking komende nachten. Een "in aanmerking komende nacht" is een krediet toegekend overeenkomstig deze SPG-programmavoorwaarden dat telt voor het verdienen van de mijlpalen voor "in aanmerking komende nacht" voor de elite preferred guest-lidmaatschapsstatus (zoals beschreven in sectie 8.2 en sectie 8.3), SPG levenslang gold-status (zoals beschreven in sectie 8.4.a.) of SPG levenslang platinum-status (zoals beschreven in sectie 8.5.a.).

6.2 Individuele verdiensten voor in aanmerking komende nachten. Een SPG-lid zal één in aanmerking komende nacht verdienen voor het verdienen van de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, SPG levenslang gold-status en SPG levenslang platinum-status bij elke nacht tijdens een verblijf in een SPG-deelnemend hotel waarvoor het SPG-lid een in aanmerking komend tarief betaalt of voor verblijven op of na 1 oktober 2011 waarvoor het lid een SPG-award of een SPG-promotiebeloning inwisselt.

6.3 In aanmerking komende nachten voor in aanmerking komende evenementen verdienen. Een SPG-lid zal één in aanmerking komende nacht verdienen voor elite preferred guest-lidmaatschapsstatus ,SPG levenslang gold-status en SPG levenslang platinum-status bij elke twintig betaalde kamernachten tijdens een in aanmerking komend evenement als onderdeel van een in aanmerking komende evenementovereenkomst, tot een maximum van twintig in aanmerking komende nachten voor elk in aanmerking komende evenement. Indien er bijvoorbeeld vijftien kamers zijn waarvoor wordt betaald op elke avond van een drie nachten-durend in aanmerking komend evenement, zal er een totaal van 45 kamernachten zijn waarvoor wordt betaald en zal het in aanmerking komende SPG-lid 2,25 in aanmerking komende nachten verdienen. Gedeeltelijke in aanmerking komende nachten zullen worden beheerd door Starwood en zullen alleen worden bijgeschreven op een SPG-ledenaccount zodra het SPG-lid een volledige in aanmerking komende nacht heeft verdiend. Gedeeltelijke in aanmerking komende nachten zullen onder geen enkele voorwaarde worden afgerond op de volgende volledige in aanmerking komende nacht.

 

7. ANDERE VOORDELEN VAN HET SPG-LIDMAATSCHAP

 

7.1 Ledenservicenummer. Een SPG-lid heeft toegang tot SPG-ledenservicenummers voor reserveringen, klantenservice en het aanvragen van SPG-awards op de Starwood preferred guest klantenservice-website.

7.2 35% korting. Een SPG-lid komt in aanmerking voor een korting van 35% op het gepubliceerde retail- (RACK) kamertarief van toepassing op het aangeboden kamertype in SPG-deelnemende hotels, gebaseerd op de beschikbaarheid van het 35% korting tariefplan (SPG35) op het moment van de reservering. Vooraf reserveren vereist.

 

8. ELITESTATUS VERDIENEN

 

8.1 Kwalificerende periode. De kwalificerende periode voor een SPG-lid om de elite preferred guest-lidmaatschapsstatus te verdienen en een gold preferred guest of een platinum preferred guest te worden begint op 1 januari en loopt tot 31 december van elk jaar ("Kwalificerende periode"). Zodra een SPG-lid de Elite preferred guest-lidmaatschapsstatus bereikt, zullen de toepasselijke voordelen van start gaan tijdens die kwalificerende periode en van kracht blijven tot februari van het volgende kalenderjaar dat volgt op een dergelijke kwalificerende periode. Indien een SPG-lid bijvoorbeeld voldoet aan de minimumvereiste voor gold tijdens de kwalificerende periode van 2014, zal het SPG-lid een gold preferred guest worden voor de rest van 2014, heel 2015 en januari en februari van 2016.

8.2 De gold preferred guest-status verdienen. Om een "gold preferred guest-lid" te worden, moet een SPG-lid over minimaal tien in aanmerking komende verblijven of over 25 in aanmerking komende nachten beschikken in een kwalificerende periode bij SPG-deelnemende hotels (de "gold-minimumvereiste "). De gold-minimumvereiste moet worden bereikt in de daaropvolgende kwalificerende periode om een gold preferred guest te blijven of het SPG-lid zal worden gedegradeerd tot het preferred guest-niveau op 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Als een SPG-lid meer dan tien in aanmerking komende verblijven of 25 in aanmerking komende nachten in een kwalificerende periode verdient, zal hij/zij niet meer dan één jaar in aanmerking komende status verdienen.

8.3 De platinum preferred guest-status verdienen. Om een "platinum preferred guest-lid"te worden, moet een SPG-lid over minimaal 25 in aanmerking komende verblijven of over vijftig in aanmerking komende nachten beschikken in een kwalificerende periode bij SPG-deelnemende hotels (de "platinum-minimumvereiste"). De platinum-minimumvereiste moet worden bereikt in de daaropvolgende kwalificerende periode om een platinum preferred guest te blijven of het SPG-lid zal worden gedegradeerd tot een gold preferred guest op 1 maart van het daaropvolgende jaar. Als een SPG-lid meer dan 25 in aanmerking komende verblijven of vijftig in aanmerking komende nachten in een kwalificerende periode verdient, zal hij/zij niet meer dan één in aanmerking komend platinum-jaar verdienen.

8.4 De SPG levenslang gold-status verdienen.

 • 8.4.a. Om de "SPG levenslang gold-status" te bereiken, moet een SPG-lid over het volgende beschikken: (i) minimaal vijf in aanmerking komende statusjaren; en (ii) 250 in aanmerking komende nachten tijdens de deelname van het SPG-lid aan het SPG-programma. Een "in aanmerking komend statusjaar" is een kalenderjaar waarin een SPG-lid de elite preferred guest-lidmaatschapsstatus (gold preferred guest of platinum preferred guest) heeft bereikt, door: (A) de gold-minimumvereiste of de platinum-minimumvereiste te bereiken tijdens de kwalificerende periode van dergelijk kalenderjaar; of (B) door een SVO-eigenaar te zijn zoals beschreven in sectie 11.1. Alleen een kalenderjaar waarin een SPG-lid elite preferred guest-lidmaatschapsstatus verkrijgt zoals beschreven in de voorafgaande zin zal tellen als een in aanmerking komend statusjaar, ongeacht de tijdsduur dat een dergelijke SPG-lid de voordelen van elite preferred guest-lidmaatschapsstatus zal behouden. Indien een SPG-lid bijvoorbeeld voldoet aan de minimumvereiste voor gold tijdens de kwalificerende periode van 2014 door het verdienen van 45 in aanmerking komende nachten en een gold preferred guest wordt voor de rest van 2014 en 2015, zal 2014 tellen als één enkel in aanmerking komend statusjaar maar 2015 zal niet tellen als een in aanmerking komend statusjaar tenzij het SPG-lid voldoet aan de minimumvereiste voor gold tijdens de kwalificerende periode van 2015.
 • 8.4.b. Starwood zal naar eigen goeddunken bepalen of een SPG-lid heeft voldaan aan de vereisten om de SPG levenslang gold-status te bereiken. Zodra een SPG-lid de SPG levenslang gold-status bereikt, hoeft het SPG-lid niet langer te voldoen aan de gold-minimumvereiste in elke daaropvolgende kwalificerende periode om een Gold Preferred Guest-lid te blijven tenzij de account van het Gold Preferred Guest-lid werd geannuleerd.
 • 8.4.c. De SPG levenslang gold-status voorziet het SPG-lid alleen van de Gold Preferred Guest-status; het biedt geen bescherming tegen het vervallen van Starpoints als het SPG levenslang gold-lid inactief is, zoals beschreven in sectie 4.2 en het weerhoudt Starwood er niet van om de SPG levenslang gold-status op te schorten, een SPG-ledenaccount te annuleren of andere acties te ondernemen zoals beschreven in sectie 12.2.b. SPG levenslang gold-leden ontvangen de voordelen van gold preferred guests die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd zoals beschreven in sectie 9.2.

8.5 De SPG levenslang platinum-status verdienen.

 • 8.5.a. Om de "SPG levenslang platinum-status" te bereiken, moet een SPG-lid over het volgende beschikken: (i) minimaal tien in aanmerking komende platinumjaren; en (ii) 500 in aanmerking komende nachten tijdens de deelname van het SPG-lid aan het SPG-programma. Een "in aanmerking komend platinumjaar" is een kalenderjaar waarin een SPG-lid de platinum preferred guest-status heeft verdiend door de platinum-minimumvereiste te bereiken tijdens de kwalificerende periode van dergelijk kalenderjaar. Alleen een kalenderjaar waarin een SPG-lid platinum preferred guest-status verkrijgt door het bereiken van de platinum-minimumvereiste zal tellen als een in aanmerking komend platinum-jaar, ongeacht de tijdsduur dat een dergelijk SPG lid de voordelen van platinum preferred guest-status zal behouden. Indien een SPG-lid bijvoorbeeld voldoet aan de minimumvereiste voor platinum tijdens de kwalificerende periode van 2014 door 102 in aanmerking komende nachten te verdienen en een platinum preferred guest wordt voor de rest van 2014 en 2015, zal 2014 tellen als een in aanmerking komend platinum-jaar maar 2015 zal hiervoor niet tellen tenzij het SPG-lid voldoet aan de minimumvereiste voor platinum tijdens de kwalificerende periode van 2015.
 • 8.5.b. Starwood zal, naar eigen goeddunken, bepalen of een SPG-lid heeft voldaan aan de vereisten om de SPG levenslang platinum-status te bereiken. Zodra een SPG-lid de SPG levenslang platinum-status bereikt, hoeft het SPG-lid niet langer te voldoen aan de platinum-minimumvereiste in elke daaropvolgende kwalificerende periode om een platinum preferred guest te blijven tenzij de account van de platinum preferred guest werd geannuleerd.
 • 8.5.c. SPG-leden die de SPG levenslang platinum-status hebben, ontvangen alle voordelen van platinum preferred guest zoals beschreven in sectie 9.3, maar ontvangen alleen de extra voordelen zoals beschreven in sectie 9.4 als zij voldoen aan de in aanmerking komende nacht-vereisten zoals weergegeven in sectie 9.4 tijdens de toepasselijke kwalificerende periode.
 • 8.5.d. Het SPG levenslang platinum-lidmaatschap voorziet het SPG-lid alleen van de platinum preferred guest-status; het biedt geen bescherming tegen het vervallen van Starpoints als het SPG levenslang platinum-lid inactief is, zoals beschreven in sectie 4.2 en het weerhoudt Starwood er niet van om de SPG levenslang platinum-status op te schorten, een SPG-ledenaccount te annuleren of andere acties te ondernemen zoals beschreven in sectie 12.2.b. SPG levenslang platinum-leden ontvangen de voordelen van platinum preferred guest die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd zoals beschreven in sectie 9.3.

 

9. BENEFITS OF ELITE STATUS

 

9.1 Algemeen. Een SPG-lid ontvangt alleen de voordelen van de elite preferred guest-lidmaatschapsstatus tijdens een verblijf (met uitzondering van eventuele toepasselijke voordelen verdiend in het kader van sectie 2.1.b. en sectie 10). Alle diensten, voorzieningen en voordelen van de elite preferred guest-lidmaatschapsstatus kunnen op elk moment worden gewijzigd of vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Bovendien zijn alle diensten, voorzieningen en voordelen afhankelijk van beschikbaarheid en onderhevig aan de algemene voorwaarden van elk SPG-deelnemend hotel. Niet alle diensten, voorzieningen en voordelen worden aangeboden door alle SPG-deelnemende hotels. Starwood kan de voordelen weergegeven als beschikbaar of gecrediteerd aan een SPG-lid op elk moment corrigeren.

9.2 Gold preferred guest-voordelen. Gold preferred guests komen in aanmerking om de voordelen te ontvangen die vermeld staan op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Lidmaatschapsvoordelen" onder "Gold preferred".

9.3 Platinum preferred guest-voordelen. Naast alle voordelen die gold preferred guests ontvangen, komen platinum preferred guests in aanmerking om de voordelen te ontvangen die vermeld staan op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Lidmaatschapsvoordelen" onder "Platinum preferred".

9.4 Extra mogelijke platinum preferred guest-voordelen.

 • 9.4.a. Awards suiteovernachting (vijftig in aanmerking komende overnachtingen). Een platinum preferred guest die over vijftig in aanmerking komende nachten beschikt in een kwalificerende periode komt in aanmerking voor tien awards suiteovernachting. "Awards suiteovernachting" kunnen worden ingewisseld voor vooruitbetaalde bevestigbare upgrades voor exclusieve premiumkamers of standaardsuites op een per kamer-, per nachtbasis, afhankelijk van beschikbaarheid.
  • i. Award suiteovernachting-upgrades moeten worden aangevraagd via de SPG-programmawebsite (www.spg.com) of door contact op te nemen met een Klantcontactcentrum niet later dan 14.00 uur. (lokale hoteltijd) één dag voor aankomst. Indien een verzoek voor een award suiteovernachting-upgrade wordt bevestigd, wordt een bevestiging via e-mail verzonden naar het SPG-lid dat deze heeft aangevraagd.
  • ii. Awards suiteovernachting kunnen alleen worden ingewisseld voor upgrades in het kader van een verblijf.
  • iii. Verzoeken voor award suiteovernachting-upgrades en bevestigde award suiteovernachting-inwisselingen kunnen worden geannuleerd overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden voor award suiteovernachting op de SPG-programmawebsite (www.spg.com).
  • iv. Awards suiteovernachting hebben vervaldatums die kunnen verschillen van andere voordelen van het SPG-programma. Een in aanmerking komend SPG-lid moet zijn/haar account controleren om de vervaldatum van zijn/haar awards suiteovernachting te bevestigen.
  • v. Awards suiteovernachting kunnen niet worden ingewisseld bij bepaalde SPG-deelnemende hotels of bij Starwood Vacation Ownership-hotels en pensions.
  • vi. Kamers die in aanmerking komen voor award suiteovernachting-upgrades verschillen per SPG-deelnemend hotel. Over het algemeen komt een standaardsuite of een exclusieve premiumkamer zoals aangeduid door het SPG-deelnemende hotel in aanmerking, afhankelijk van de beschikbaarheid. Speciale suites, zoals de presidentiële suite, de bruidssuite of suites met meerdere slaapkamers, komen niet in aanmerking voor awards suiteovernachting. In sommige resortlocaties waar deze kamertypes niet beschikbaar zijn, zijn verbeterde kamers gebaseerd op het gewenste uitzicht, zoals uitzicht op het zwembad of op de oceaan, of op de aangeboden kamerstijlen.
 • 9.4.b. Starpoints (75 in aanmerking komende nachten). Een platinum preferred guest die 75 in aanmerking komende nachten heeft in een kwalificerende periode komt zal het volgende verdienen:
  • i. twee basis-Starpoints en twee bonus-Starpoints voor in aanmerking komende kosten bij SPG-deelnemende hotels voor elke Amerikaanse dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald door de platinum preferred guest voor de rest van die kwalificerende periode en tot en met het volgende kalenderjaar;
  • ii. twee basis Starpoints voor elke $3 Amerikaanse dollars of de muntequivalent die zijn uitgegevens en betaald voor in aanmerking komende evenementkosten, tot een maximum van 40.000 Starpoints per in aanmerking komende evenementovereenkomst; en
  • iii. twee basis-Starpoints voor elke $3 Amerikaanse dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald voor de SPG Pro reisprofessional-boeking (met uitzondering van incidentele kosten, belastingen, fooien, en verwante lasten)...
 • 9.4.c. Your24 (75 in aanmerking komende nachten). Een platinum preferred guest die over 75 in aanmerking komende nachten beschikt in een kwalificerende periode, komt in aanmerking om deel te nemen aan Your24 tijdens die kwalificerende periode tot en met het volgende kalenderjaar. "Your24" is een voordeel waarmee een in aanmerking komend SPG-lid een specifieke inchecktijd kan aanvragen voor een aanstaand verblijf. Als de aangevraagde inchecktijd is bevestigd, wordt de uitchecktijd vastgesteld op hetzelfde tijdstip op de vertrekdag.
  • i. Your24-voordelen moeten worden aangevraagd door contact op te nemen met een Klantcontactcentrum, niet later dan 15.00 uur (lokale hoteltijd) twee dagen voor aankomst. Als een aanvraag voor Your24-voordelen is goedgekeurd, wordt een e-mail verzonden om de incheck- en uitchecktijden te bevestigen.
  • ii. Your24-voordelen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen alleen worden aangevraagd in het kader van een verblijf.
  • iii. Your24-voordelen zijn beperkt tot één kamer, per in aanmerking komend SPG-lid per verblijf, ongeacht het aantal gereserveerde kamers.
  • iv. Als de goedgekeurde check-in tijd voor een platinum preferred guest tussen 09.00 uur en 16.00 uur is (lokale hoteltijd) kan hij/zij het platinum preferred guest-voordeel van een late check-out aanvragen. Meer informatie over dit voordeel is beschikbaar op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Lidmaatschapsvoordelen" onder "Platinum Preferred-lid".
  • v. Als het specifieke kamertype, gereserveerd door een in aanmerking komend SPG-lid, niet beschikbaar is bij het inchecken, dan zal het SPG-deelnemende hotel de bevestigde Your24-aanvraag erkennen door tijdelijk een andere kamer aan te bieden en de gasten daarna naar het gereserveerde kamertype te verhuizen zodra dit beschikbaar is.
  • vi. Starwood Vacation Ownership-hotels bieden geen Your24-voordelen.
 • 9.4.d. Ambassadeur. Een platinum preferred guest dat over 100 in aanmerking komende nachten beschikt in een kwalificerende periode, komt in aanmerking om deel te nemen aan de SPG-ambassadeur service tijdens die kwalificerende periode en deze blijft van kracht tot het daaropvolgende kalenderjaar. De SPG-ambassadeur service is een voordeel van het SPG-programma dat een in aanmerking komend SPG-lid toestaat om bepaalde extra voordelen te ontvangen zoals nader beschreven in de ambassadeur programmawebsite.

9.5 Verkiesbaarheid voor gold en platinum preferred guest-voordelen. Een gold preferred guest of een platinum preferred guest moet een in aanmerking komend tarief betalen of een SPG-award of SPG-promotiebeloning inwisselen tijdens zijn/haar gehele verblijf bij een SPG-deelnemend hotel om de voordelen van de elite preferred guest-lidmaatschapsstatus te ontvangen tijdens zijn/haar verblijf. Voordelen van de elite preferred guest-lidmaatschapsstatus zijn alleen beschikbaar in het kader van de kamer waarin de gold preferred guest- of platinum preferred guest verblijft.

 

10. BEPERKTE MOGELIJKHEDEN OM EXTRA VOORDELEN TE VERDIENEN

 

10.1 SPG Pro-reisprofessionals.

 • 10.1.a. Kwalificatie als een SPG Pro reisprofessional. Een "SPG Pro-reisprofessional" is een SPG-lid dat een reisprofessional is en voldoet aan de kwalificaties die naar eigen goeddunken worden bepaald en beheerd door Starwood met inbegrip van, maar niet beperkt tot dat het SPG-lid (1) een geldig accreditatienummer heeft (IATA, ARC, CLIA, TRU, TIDS); (2) een lid is van het SPG-programma met een goede reputatie; en (3) jaarlijks erkent dat hij/zij in aanmerking komt voor het verdienen van Starpoints voor boekingen die werden gemaakt in naam van anderen onder toepasselijke wetten en het beleid voor schenkingen en incentieven.
 • 10.1.b. Starpoints verdienen voor SPG  Pro-reisprofessional-boekingen. Als een SPG Pro reisprofessional een SPG Pro-reisprofessional boeking boekt bij een SPG-deelnemend hotel, zal de SPG Pro-reisprofessional het volgende verdienen:
  • i. een basis-Starpoint voor elke $3 Amerikaanse dollar of de muntequivalent die zijn uitgegeven en betaald voor de SPG Pro-reisprofessional boeking (met uitzondering van incidentele kosten, belastingen, fooien, en verwante lasten) als hij/zij geen gold preferred guest of een platinum preferred guest is vanaf de datum waarop Starpoints worden geplaatst op de SPG-ledenaccount van de SPG  Pro-reisprofessional;
  • ii. een basis-Starpoint voor elke $2 Amerikaanse dollars of de muntequivalent die zijn uitgegeven en betaald voor de SPG Pro-reisprofessional boeking (met uitzondering van incidentele kosten, belastingen, fooien, en verwante lasten) als hij/zij geen gold preferred guest of een platinum preferred guest is (en geen minimum van 75 in aanmerking komende nachten heeft verdiend in een kwalificerende periode) vanaf de datum waarop Starpoints worden bijgeschreven op de SPG-ledenaccount van de SPG Pro-reisprofessional; of
  • iii. een basis-Starpoint voor elke $3 Amerikaanse dollars of de muntequivalent die zijn uitgegeven en betaald voor de SPG Pro-reisprofessional boeking (met uitzondering van incidentele kosten, belastingen, fooien, en verwante lasten) als hij/zij geen gold preferred guest of een platinum preferred guest is (en een minimum van 75 in aanmerking komende nachten heeft verdiend in een kwalificerende periode) vanaf de datum waarop Starpoints worden bijgeschreven op de SPG-ledenaccount van de SPG Pro-reisprofessional.

  Een SPG Pro-reisprofessional kan alleen Starpoints verdienen voor SPG Pro-reisprofessional boekingen overeenkomstig een van sectie 10.1.b.i., sectie 10.1.b.ii. of sectie 10.1.b.iii.

  • A. Een "SPG Pro-reisprofessional boeking" is een boeking door een SPG Pro-reisprofessional tot maximaal negen kamers met dezelfde aankomstdatum in hetzelfde SPG-deelnemend hotel tegen een openbaar beschikbaar kamertarief waar commissie wordt op gegeven, waarbij de SPG Pro-reisprofessional de boeking, op het moment van de reservering, labelt door "SPGTA" in te voeren, gevolgd door zijn/haar SPG-ledenaccountnummer (bijv. SPGTA123456789) in het speciale instructiesveld (wanneer geboekt via een wereldwijd distributiesysteem) of SPG Pro veld, indien van toepassing, voor boekingen via een SPG Pro-reisprofessional kanaal, tenzij:
   • (1) de kamer werd geboekt tegen een lokaal onderhandeld tarief of een bedrijfsonderhandeld tariefplan;
   • (2) de kamer werd geboekt via een reisorganisatie, een online reiskanaal of een ander extern kanaal met inbegrip van, maar niet beperkt tot expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com, ctrip.com en elong.com;
   • (3) de kamer werd geboekt tegen een groepstarief als onderdeel van een evenement, vergadering, conferentie of georganiseerde tour;
   • (4) de kamer werd geboekt tegen het kamertarief voor een reisorganisatie, groothandelaar of bemanning van een luchtvaartmaatschappij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot STARNet en STARPRO;
   • (5) de kamer werd geboekt tegen een tarief voor werknemers of vrienden en familie of een Starwood-bedrijfstarief;
   • (6) de kamer gratis werd verstrekt; of
   • (7) een voucher of een award van derden (bijv. Aeroplan-kameraward, Air Miles-kameraward) werd ingewisseld voor de kamer.
  • B. Een "SPG Pro-reisprofessional kanaal" is (i) een kanaal dat eigendom is van of beheerd wordt door of in naam van Starwood of een SPG-deelnemend hotel via een kamer kan direct worden geboekt met Starwood of een SPG-deelnemend hotel door rechtstreeks contact op te nemen met een SPG-deelnemend hotel, een klantcontactcentrum op te bellen en via een website die eigendom is van en beheerd wordt door Starwood of een SPG-deelnemend hotel of (ii) een wereldwijd distributiesysteem.
 • 10.1.c. Extra voordelen voor SPG Pro-reisprofessionals. SPG Pro-reisprofessionals komen in aanmerking om deel te nemen aan aanvullende training en promoties als onderdeel van SPG  Pro zoals beschreven op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Over Starwood Preferred Guest-lid."
 • 10.1.d. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot het verdienen van Starpoints voor SPG  Pro-reisprofessional boekingen.
  • i. Een SPG Pro-reisprofessional zal geen Starpoints kunnen verdienen overeenkomstig sectie 10.1.b. voor kamers die de SPG Pro-reisprofessional bezet, mits een SPG Pro-reisprofessional in aanmerking zal komen om Starpoints te verdienen overeenkomstig sectie 2.1.a. als het verblijf van de SPG Pro-reisprofessional in dergelijke kamers voldoet aan de voorschriften van sectie 2.1.a.
  • ii. Als een SPG Pro-reisprofessional boeking is geboekt door een SPG Pro-reisprofessional in naam van zijn/haar werkgever, opdrachtgever of klant, is de SPG Pro-reisprofessional verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van zijn/haar werkgever, opdrachtgever of klant i.v.m. enige Starpoints ontvangen in verband met dergelijke SPG Pro-reisprofessional boeking en voor het naleven van de toepasselijke wettenen het beleid voor schenkingen en incentieven.
  • iii. De SPG Pro-reisprofessional gaat ermee akkoord om Starwood schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, kosten en schade met betrekking tot claims van derden die voortvloeien uit een nalatigheid om de ontvangst van Starpoints of enige andere incentieven bekend te maken.
 • 10.1.e. In aanmerking komende nachten verdienen voor SPG Pro reisprofessional-boekingen. Een SPG Pro reisprofessional zal een in aanmerking komende nacht verdienen voor het verdienen van elite preferred guest-lidmaatschapsstatus, SPG levenslang gold-status en SPG levenslang platinum-status voor elke twintig kamernachten die worden betaald in verband met eventuele SPG Pro-reisprofessional boekingen (afhankelijk van het maximum van negen kamers per SPG Pro-reisprofessional boeking). Bijvoorbeeld, als er zeven kamers zijn die worden betaald op elke nacht van een SPG Pro-reisprofessional boeking van drie nachten, zal er een totaal van 21 kamernachten zijn die worden betaald en het in aanmerking komend SPG-lid zal 1,05 in aanmerking komende nachten verdienen. Gedeeltelijke in aanmerking komende nachten zullen worden beheerd door Starwood en zullen alleen worden bijgeschreven op een SPG-ledenaccount zodra het SPG-lid een volledige in aanmerking komende nacht heeft verdiend. Gedeeltelijke in aanmerking komende nachten zullen onder geen enkele voorwaarde worden afgerond op de volgende volledige in aanmerking komende nacht.
 

10.2 SPG Pro-uitvoerende assistenten.

 • 10.2.a. Kwalificatie als een SPG Pro uitvoerend assistent. Een "SPG Pro-uitvoerend assistent" is een SPG-lid, dat wordt uitgenodigd en goedgekeurd door Starwood op basis van kwalificaties die naar eigen goeddunken bepaald en beheerd worden door Starwood, met inbegrip van, maar niet beperkt tot dat de SPG Pro-uitvoerend assistent (1) zich in een ander land dan de Verenigde Staten of Canada bevindt, (2) verantwoordelijk is voor het boeken van kamers in naam van anderen binnen zijn/haar organisatie, (3) in dienst is bij een organisatie die Starwood naar eigen goeddunken heeft goedgekeurd, (4) erkent dat hij/zij in aanmerking komt voor het verdienen van Starpoints voor boekingen die werden gemaakt in naam van anderen onder toepasselijke wetten en het beleid voor schenkingen en incentieven, en (5) geen reisprofessional is die boekt voor anderen buiten zijn/haar organisatie.
 • 10.2.b. Starpoints verdienen voor SPG Pro-uitvoerend assistent boekingen. Als een SPG Pro-uitvoerend assistent een SPG Pro-uitvoerend assistent boeking boekt, zal de SPG-uitvoerend assistent het volgende verdienen:
  • i. een basis-Starpoint voor elke $3 Amerikaanse dollars of de muntequivalent die zijn uitgegeven en betaald voor de SPG Pro-uitvoerend assistent boeking (met uitzondering van incidentele kosten, belastingen, fooien, en verwante lasten) als de SPG Pro-uitvoerend assistent geen gold preferred guest of een platinum preferred guest is vanaf de datum waarop Starpoints worden geplaatst op de SPG-ledenaccount van de SPG Pro-uitvoerend assistent; of
  • ii. een basis-Starpoint voor elke $2 Amerikaanse dollars of de muntequivalent die zijn uitgegeven en betaald voor de SPG Pro-uitvoerend assistent boeking (met uitzondering van incidentele kosten, belastingen, fooien, en verwante lasten) als de SPG Pro-uitvoerend assistent een gold preferred guest of een platinum preferred guest is (en geen minimum van 75 in aanmerking komende nachten heeft verdiend in een kwalificerende periode) vanaf de datum waarop Starpoints worden geplaatst op de SPG-ledenaccount van de SPG Pro-uitvoerend assistent; of
  • iii. twee basis-Starpoints voor elke $3 Amerikaanse dollars of de muntequivalent die zijn uitgegeven en betaald voor de SPG Pro-uitvoerend assistent boeking (met uitzondering van incidentele kosten, belastingen, fooien, en verwante lasten) als de SPG Pro-uitvoerend assistent een platinum preferred guest is (en een minimum van 75 in aanmerking komende nachten heeft verdiend in een kwalificerende periode) vanaf de datum waarop Starpoints worden geplaatst op de SPG-ledenaccount van de SPG Pro-uitvoerend assistent.

  Een SPG Pro-uitvoerend assistent kan alleen Starpoints verdienen voor SPG -uitvoerend assistent boekingen zoals beschreven in sectie 10.2.b.i., sectie 10.2.b.ii. of sectie 10.2.b.iii.

  • A. Een "SPG-uitvoerend assistent boeking" is een boeking van maximaal negen kamers met dezelfde aankomstdatum in hetzelfde SPG-deelnemend hotel gemaakt via een SPG Pro-uitvoerend assistent kanaal door een SPG Pro-uitvoerend assistent in naam van een of meerdere andere gasten in zijn/haar organisatie waarbij de SPG Pro-uitvoerend assistent de boeking op het moment van boeken labelt met zijn/haar SPG-ledennummer in het juiste veld, tenzij:
   • (1) de kamer werd geboekt via een reisorganisatie, een online reiskanaal of een ander extern kanaal met inbegrip van, maar niet beperkt tot expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com, ctrip.com en elong.com;
   • (2) de kamer werd geboekt tegen een groepstarief als onderdeel van een evenement, bijeenkomst, conferentie of georganiseerde tour;
   • (3) de kamer werd geboekt tegen het kamertarief voor een reisorganisatie, groothandelaar of bemanning van een luchtvaartmaatschappij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot STARNet en STARPRO;
   • (4) de kamer werd geboekt tegen een tarief voor bedrijven, werknemers of vrienden en familie;
   • (5) de kamer gratis werd verstrekt; of
   • (7) een voucher of een award van derden (bijv. Aeroplan-kameraward, Air Miles-kameraward) werd ingewisseld voor de kamer.
  • B. Een "SPG Pro-uitvoerend assistent kanaal" is (i) een kanaal dat eigendom is van of beheerd wordt door of in naam van Starwood of een SPG-deelnemend hotel via welke een kamer rechtstreeks kan worden geboekt bij Starwood of een SPG-deelnemend hotel door rechtstreeks contact op te nemen met een SPG-deelnemend hotel, een klantcontactcentrum op te bellen en via een website die eigendom is van en beheerd wordt door Starwood of een SPG-deelnemend hotel.
 • 10.2.c. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot het verdienen van Starpoints voor SPG Pro-uitvoerend assistent boekingen.
  • i. Een SPG Pro-uitvoerend assistent zal geen Starpoints kunnen verdienen overeenkomstig sectie 10.2.b. voor kamers die de SPG Pro-uitvoerend assistent bezet, mits een SPG Pro-uitvoerend assistent in aanmerking zal komen om Starpoints te verdienen overeenkomstig sectie 2.1.a. als het verblijf van de SPG Pro-uitvoerend assistent in dergelijke kamers voldoet aan de voorschriften van sectie 2.1.a.
  • ii. Als een SPG Pro-uitvoerend assistent boeking is geboekt door een SPG Pro-uitvoerend assistent in naam van zijn/haar werkgever, opdrachtgever of klant, is het SPG-lid verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van zijn/haar werkgever, opdrachtgever of klant m.b.t. enige ontvangen Starpoints i.v.m. een dergelijke SPG Pro-uitvoerend assistent boeking en voor het naleven van de toepasselijke wetten en het beleid voor schenkingen en incentieven.
  • iii. De SPG Pro-uitvoerend assistent gaat ermee akkoord Starwood schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, kosten en schade met betrekking tot claims van derden die voortvloeien uit een nalatigheid om de ontvangst van Starpoints of enige andere incentieven bekend te maken.
 • 10.2.d. In aanmerking komende nachten verdienen voor SPG Pro-uitvoerend assistent boekingen. Een SPG Pro-uitvoerend assistent zal een in aanmerking komende nacht verdienen voor het verdienen van elite preferred guest-lidmaatschapsstatus, SPG levenslang gold-status en SPG levenslang platinum-status voor elke twintig kamernachten die worden betaald in verband met eventuele SPG -uitvoerend assistent boekingen (onderhevig aan het maximum van negen kamers per SPG Pro-uitvoerend assistent boeking). Bijvoorbeeld, als er zeven kamers zijn die worden betaald op elke nacht van een SPG Pro-uitvoerend assistent boeking drie nachten, zal er een totaal van 21 kamernachten zijn die worden betaald en het in aanmerking komend SPG-lid zal 1,05 in aanmerking komende nachten verdienen. Gedeeltelijke in aanmerking komende nachten zullen worden bewaard door Starwood en zullen alleen worden bijgeschreven op een SPG-ledenaccount zodra het SPG-lid een volledige in aanmerking komende nacht heeft verdiend. Gedeeltelijke in aanmerking komende nachten zullen onder geen enkele voorwaarde worden afgerond op de volgende volledige in aanmerking komende nacht.

10.3 SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanners.

 • 10.3.a. Kwalificatie als een SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanner. Een "SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanner" is een SPG-lid dat voldoet aan bepaalde kwalificaties die naar eigen goeddunken bepaald en beheerd worden door Starwood, met inbegrip van, maar niet beperkt tot dat het SPG-lid (a) een professionele bijeenkomstenplanner is met een functie in verband met het plannen van evenementen en bijeenkomsten, (b) al zijn/haar professionele tijd besteedt aan het financieren, plannen en uitvoeren van evenementen en bijeenkomsten, (c) een professionele accreditatie van een professionele bijeenkomstenorganisatie mag bezitten, en (d) erkent dat hij/zij in aanmerking komt voor het verdienen van Starpoints voor in aanmerking komende evenementen onder toepasselijke wetten en het beleid voor schenkingen en incentieven.
 • 10.3.b. Extra voordelen voor SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanners. SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanners komen in aanmerking om deel te nemen aan aanvullende training en promoties als onderdeel van SPG Pro zoals beschreven op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Over Starwood Preferred Guest".

10.4 Vervallen van Starpoints en in aanmerking komende nachten. Op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken van Starwood (met inbegrip van, maar niet beperkt tot wanneer een SPG-lid niet gekwalificeerd was om een SPG Pro reisprofessional of een SPG Pro-uitvoerend assistent te zijn en daarom niet in aanmerking kwam voor het verdienen van een specifiek voordeel), kan Starwood (i) het aantal Starpoints of het aantal in aanmerking komende nachten weergegeven als gecrediteerd aan een SPG-lid corrigeren, en (ii) alle andere voordelen die gecrediteerd zijn aan een SPG-lid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige elite preferred guest-lidmaatschapsstatus, SPG levenslang gold-status of SPG levenslang platinum-status corrigeren.

 

11. STARWOOD VACATION OWNERSHIP

 

11.1 Extra informatie over Starwood Vacation Ownership.

 • 11.1.a. Starwood Vacation Ownership-eigenaars ("SVO-eigenaars") die lid zijn van het Starwood-vakantienetwerk of van het Vistana Plus-programma (gezamenlijk het "Vakantienetwerk") zijn automatisch ingeschreven als gold preferred guests en zijn niet onderworpen aan de gold-minimumvereiste om de gold preferred guest-status elk jaar te behouden.
 • 11.1.b. Slechts één SVO-eigenaar zal de gold preferred guest-status ontvangen voor elk aangekocht vakantie-eigendomsbelang, ongeacht het aantal personen op de akte.
 • 11.1.c. Een SVO-eigenaar zal een gold preferred guest blijven, op voorwaarde dat een dergelijke SVO-eigenaar: (i) zijn/haar lidmaatschap in het Vakantienetwerk behoudt; (ii) geen betalingsachterstand heeft voor alle onderhoudskosten van de vereniging, vakantienetwerkkosten, belastingen en andere betalingsverplichtingen; en (iii) op tijd alle andere betalingen verschuldigd aan Starwood Vacation Ownership, Inc. en haar filialen (collectief, "SVO") betaalt.
 • 11.1.d. De gold preferred guest-status en eventuele geaccumuleerde Starpoints in een SPG-ledenaccount van een SVO-eigenaar worden niet overdragen bij de verkoop van het vakantie-eigendomsbelang aan een derde.
 • 11.1.e. Starpoints verworven door een SVO-eigenaar die zijn/haar vakantie-eigendomsbelang omzet in Starpoints overeenkomstig de algemene voorwaarden van het SPG-conversieprogramma van de SVO kunnen niet worden ingewisseld bij een Starwood Vacation Ownership-hotel tenzij anders is toegestaan.
 • 11.1.f. Starpoints uitgegeven of verdiend via Starwood Vacation Ownership, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tourincentieven, aankoopincentieven, SPG-conversie, sweepstakes en andere weggeefprijzen, vervallen zes jaar na de datum waarop ze zijn bijgeschreven op een SPG-ledenaccount, ongeacht de activiteit van het SPG-lid. Alle Starpoints of een gedeelte ervan die niet ingewisseld zijn binnen hun vervaltijd van zes jaar zullen vervallen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • 11.1.g. Een SVO-eigenaar kan Starpoints overdragen naar de SPG-ledenaccount van een andere SVO-eigenaar, ongeacht of zij op hetzelfde adres wonen.
 • 11.1.h. Een SVO-eigenaar kan deelnemen aan het SPG-conversieprogramma in niet-opeenvolgende jaren, op voorwaarde dat hij/zij een goede reputatie heeft (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het voldoen aan alle vereisten uiteengezet in sectie 11.1.c) en aan al de algemene voorwaarden van het SPG-conversieprogramma heeft voldaan.

11.2 SVO SPG-deelnemende hotels. Vanwege de aard van de Starwood Vacation Ownership-hotels gelden er speciale voorwaarden voor hun deelname aan het SPG-programma, namelijk:

 • 11.2.a. SPG-leden kunnen in aanmerking komende nachten en in aanmerking komende verblijven verdienen wanneer ze verblijven tegen in aanmerking komende tarieven in SVO SPG-deelnemende hotels.
 • 11.2.b. SPG-leden verdienen Starpoints voor alle in aanmerking komende kosten in SVO SPG-deelnemende hotels.
 • 11.2.c. SPG-leden ontvangen de voordelen van upgrades en laat uitchecken in het hotel niet in Starwood Vacation Ownership-hotels.
 • 11.2.d. SPG-awards voor verblijven in SVO SPG-deelnemende hotels kunnen alleen worden geboekt binnen de 365 dagen na aankomst en de inventaris kan beperkt zijn.
 • 11.2.e. Instant Awards zijn niet bij elk Starwood Vacation Ownership-hotel beschikbaar.

 

12. ANNULERING VAN HET LIDMAATSCHAP

 

12.1 Controleren van SPG-ledenaccounts. Starwood behoudt zich het recht voor om de accounts van alle SPG-leden, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te controleren op de naleving van de SPG-programmavoorwaarden. Starwood kan het saldo van Starpoints, in aanmerking komende verblijven en in aanmerking komende nachten en de transactiegeschiedenis van alle SPG-leden bekijken met inbegrip van, maar niet beperkt tot aanvragen voor SPG-awards, SPG-promotiebeloningen en andere voordelen.

12.2 SPG-ledenaccounts annuleren.

 • 12.2.a. Annulering door het SPG-lid. Een SPG-lid kan zijn/haar lidmaatschap van het SPG-programma op elk moment annuleren door een schriftelijke kennisgeving van de annulering te verzenden naar het Klantcontactcentrum. Alle niet-ingewisselde Starpoints, SPG-awards en SPG-promotiebeloningen zullen onmiddellijk vervallen en kunnen niet worden teruggestort of overgedragen.
 • 12.2.b. Annulering door Starwood. Starwood kan de geaccumuleerde Starpoints van een SPG-lid annuleren, de SPG-programmavoordelen opschorten, de elite preferred guest-lidmaatschapsstatus, de SPG levenslang gold-status en de SPG levenslang platinum-status opschorten of de account van een SPG-lid op elk gewenst moment annuleren met onmiddellijke ingang en zonder schriftelijke kennisgeving, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken van Starwood met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als Starwood ervan uitgaat dat het SPG-lid:
  • i. Heeft gehandeld op een wijze die onverenigbaar is met de toepasselijke wetten, voorschriften en verordeningen;
  • ii. Heeft verzuimd een hotelrekening van een Starwood of een SPG-deelnemend hotel te betalen, of heeft verzuimd aan een financiële verplichting van Starwood Vacation Ownership te voldoen;
  • iii. Heeft gehandeld op een ongepaste, frauduleuze, schadelijke of vijandige manier;
  • iv. Eén van deze SPG-programmavoorwaarden of de Website-gebruiksvoorwaarden heeft overtreden of geschonden;
  • v. Ten onrechte heeft aangegeven in aanmerking te komen voor SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanner, SPG Pro-reisprofessional of SPG Pro-uitvoerend assistent of om in aanmerking te komen om een van de voordelen aangeboden aan een SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanner, SPG Pro-reisprofessional of SPG Pro-uitvoerend assistent te verdienen overeenkomstig het SPG-programma; of
  • vi. Betrokken is bij wanpraktijken in het kader van het SPG-programma met inbegrip van, maar niet beperkt tot, met betrekking tot Starpoints, in aanmerking komende verblijven, in aanmerking komende nachten, gebruik van SPG-awards, gebruik van SPG-promotiebeloningen of andere SPG-ledenvoordelen.
 • 12.2.c. Faillissement. Met inachtneming van het toepasselijke recht, zal het lidmaatschap van het SPG-programma automatisch worden beëindigd wanneer een SPG-lid faillissement aanvraagt of anderszins wordt onderworpen aan een faillissementsprocedure.
 • 12.2.d. Juridische stappen. Niets in deze SPG-programmavoorwaarden zal Starwood beperken in de uitoefening van wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen.

12.3 Gevolgen van annulering SPG-lidmaatschap.

 • 12.3.a. Het SPG-programma, de Starpoints, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen en andere gerelateerde voordelen en diensten zijn het exclusieve eigendom van Starwood en niet van SPG-leden. Bij annulering, om welke reden dan ook, van het lidmaatschap van het SPG-programma zullen alle niet-ingewisselde Starpoints, SPG-awards en SPG-promotiebeloningen vervallen en zal een SPG-lid niet langer aan het SPG-programma kunnen deelnemen. Starpoints, SPG-awards en SPG-promotiebeloningen hebben geen contante waarde en Starwood zal de vervallen of ongebruikte Starpoints niet compenseren of contant betalen.
 • 12.3.b. Als Starwood de account van een SPG-lid om welke reden dan ook annuleert, kan het SPG-lid geen nieuwe aanvraag indienen voor lidmaatschap van het SPG-programma en accounts die worden geopend in naam van het SPG-lid en de Starpoints, SPG-awards en SPG-promotiebeloningen verdiend op die account zullen komen te vervallen bij ontdekking.
 • 12.3.c. Als een SPG-lid zijn/haar account annuleert of als de account van een SPG-lid inactief wordt, dan kan het SPG-lid een nieuwe aanvraag indienen voor lidmaatschap van het SPG-programma op een latere datum, maar eerder vervallen Starpoints, SPG-awards of SPG-promotiebeloningen worden niet teruggestort op de account van het SPG-lid en de SPG levenslang gold-status en SPG levenslang platinum-status worden niet hersteld.
 • 12.3.d. Elke elite preffered guest-lidmaatschapsstatus, SPG levenslang gold-status en SPG levenslang platinum-status wordt beëindigd bij annulering van een SPG-ledenaccount.

 

13. ANDERE PRINCIPES

 

13.1 Wijziging van het SPG-programma. Starwood kan het SPG-programma en de SPG-programmavoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Starwood kan wijzigingen doorvoeren die van invloed zijn op, maar niet beperkt tot processen, voordelen, voorzieningen, eliteniveaus, regels voor het verdienen en inwisselen van Starpoints, Starpoint-inwisselniveaus, regels voor het gebruik van SPG-awards, beschikbaarheid van SPG-awards, inventaris van SPG-awards, soorten SPG-awards, beschikbaarheid van SPG-promotiebeloningen en voordelen van de elite preffered guest-lidmaatschapsstatus, SPG levenslang gold-status en SPG levenslang platinum-status. Niettegenstaande het voorgaande, zal Starwood zorgen voor kennisgeving indien wijzigingen in het SPG-programma of in de SPG-programmavoorwaarden het aantal Starpoints verlagen dat een SPG-lid zal verdienen voor in aanmerking komende tarieven en in aanmerking komende kosten bij SPG-deelnemende hotels of het aantal Starpoints verhogen dat een SPG-lid moet inwisselen voor kamers bij SPG-deelnemende hotels.

13.2 Beëindiging van het SPG-programma. Starwood kan het SPG-programma beëindigen met twaalf maanden voorafgaande kennisgeving aan alle actieve SPG-leden. Naar eigen goeddunken van Starwood kan Starwood er op elk moment voor kiezen om het SPG-programma te vervangen met een soortgelijk loyaliteitsprogramma, onmiddellijk na kennisgeving aan de actieve SPG-leden. Een SPG-lid kan geen Starpoints accumuleren of aanspraak maken op SPG-awards, SPG-promotiebeloningen of SPG-programmavoordelen of -voorzieningen na beëindiging van het SPG-programma. Als het SPG-programma is beëindigd, zullen alle niet-ingewisselde Starpoints vervallen zonder enige verplichting of aansprakelijkheid en zullen er geen claims van SPG-awards of SPG-promotiebeloningen worden erkend na de sluiting van de opzegtermijn. Starwood kan het SPG-programma geheel of gedeeltelijk beëindigen, in alle rechtsgebieden met minder dan twaalf maanden voorafgaande kennisgeving indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

13.3 Voordelen afhankelijk van beschikbaarheid en wijziging. Alle voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, awards en diensten van het SPG-programma zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

13.4 Toelatingsvoorwaarden voor het ontvangen van voordelen. Door voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, awards of diensten van het SPG-programma te aanvaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle Starpoints, SPG-awards en/of SPG-promotiebeloningen, erkent een SPG-lid dat hij/zij verantwoordelijk is voor het bepalen of hij/zij in aanmerking komt om, en dat hij/zij in aanmerking komt om dergelijke voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, awards of diensten van het SPG-programma te ontvangen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Starpoints, SPG-awards of SPG-promotiebeloningen) onder toepasselijke wetten en het beleid voor schenkingen en incentieven. Elk SPG-lid moet Starwood onmiddellijk op de hoogte brengen als hij/zij op enig moment niet in aanmerking komt om voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, awards of diensten van het SPG-programma te ontvangen.

13.5 Aanpassingen. Een SPG-lid kan credits aanvragen voor Starpoints (anders dan voor Starpoints verdiend overeenkomstig sectie 2.1.b.), in aanmerking komende nachten (anders dan in aanmerking komende nachten verdiend overeenkomstig sectie 6.3) of in aanmerking komende verblijven die niet worden weergegeven op een SPG-ledenaccount via de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Een ontbrekend verblijf melden (krediet ontvangen" of door contact op te nemen met het Klantcontactcentrum. Een SPG-lid kan credits aanvragen voor Starpoints of in aanmerking komende nachten verdiend in verband met een in aanmerking komend evenement die niet worden weergegeven op een SPG-ledenaccount via de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder "Een ontbrekend verblijf melden" of door contact op te nemen met het Klantcontactcentrum. Dergelijke verzoeken moeten binnen één jaar na het toepasselijk verblijf, het in aanmerking komende evenement of andere in aanmerking komende kostentransacties worden ontvangen om krediet te ontvangen.

13.6 Nieuwe SPG-leden. Een nieuw SPG-lid komt in aanmerking om Starpoints te ontvangen voor in aanmerking komende kosten en in aanmerking komende verblijven en in aanmerking komende nachten voor verblijven die zijn geconsumeerd en betaald door het SPG-lid tijdens de dertig dagen voorafgaand aan zijn/haar inschrijving in het SPG-programma (de "Periode voorafgaand aan de inschrijving"), als dergelijk krediet wordt aangevraagd binnen de zestig dagen na het toepasselijk verblijf of de in aanmerking komende kostentransactie. Een nieuw SPG-lid ontvangt geen Starpoints, in aanmerking komende verblijven of in aanmerking komende nachten voor verblijven die hebben plaatsgevonden vóór de periode voorafgaand aan de inschrijving, zelfs als hij/zij een lid was van een loyaliteitsprogramma dat door Starwood wordt aangeboden en verschilt van het SPG-programma, met uitzondering van verblijven die zijn opgelopen en betaald tijdens de periode voorafgaand aan de inschrijving.

13.7 In aanmerking komende verblijven van meer dan negentig dagen. Een SPG-lid ontvangt geen Starpoints op in aanmerking komende kosten, in aanmerking komende nachten of in aanmerking komende verblijven voor een gedeelte van een enkel verblijf van meer dan negentig dagen. Het kan zijn dat een SPG-lid geen Starpoints verdient overeenkomstig sectie 2.1.a. of in aanmerking komende verblijven voor verblijven bij SPG-deelnemende hotels waarin het SPG-lid niet de geregistreerde gast was, niet verbleef in het SPG-deelnemend hotel of de folio bij het uitchecken niet heeft betaald.

13.8 Kennisgeving toelatingsvoorwaarden. Een SPG-lid moet Starwood snel verwittigen in het geval dat (i) hij/zij, om welke reden dan ook, niet in aanmerking komt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overeenkomstig toepasselijke wettenen het beleid voor schenkingen of incentieven, om Starpoints, in aanmerking komende nachten of in aanmerking komende verblijven of andere voordelen te verdienen die een SPG-lid kan verdienen onder het SPG-programma of (ii) zijn/haar SPG-ledenaccount gecrediteerd werd met Starpoints, in aanmerking komende nachten of in aanmerking komende verblijven of een ander voordeel dat een SPG-lid kan verdienen onder het SPG-programma dat hij/zij niet heeft verdiend of waarvoor hij/zij niet in aanmerking komt om het te verdienen.

13.9 Correctie van voordelen. Op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken van Starwood (met inbegrip van, maar niet beperkt tot waar een SPG-lid niet in aanmerking kwam om een specifiek voordeel overeenkomstig deze algemene voorwaarden van het SPG-programma te verdienen), kan Starwood (i) het aantal Starpoints of het aantal in aanmerking komende nachten of in aanmerking komende verblijven weergegeven als gecrediteerd op een SPG-ledenaccount corrigeren, en (ii) alle andere voordelen die gecrediteerd werden op een SPG-ledenaccount, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige elite preferred guest-lidmaatschapsstatus, SPG levenslang gold-status of SPG levenslang platinum-status corrigeren.

13.10 Het uitstappen van SPG-deelnemende hotels. Als een SPG-deelnemend hotel het SPG-programma om welke reden dan ook verlaat, verdient een SPG-lid geen Starpoints, in aanmerking komende nachten of in aanmerking komende verblijven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Starpoints of in aanmerking komende verblijven overeenkomstig sectie 2) voor verblijven in een dergelijk SPG-deelnemend hotel en zullen de SPG-promotiebeloningen, SPG-awards, andere promoties en andere speciale aanbiedingen niet langer geldig zijn na de datum waarop het SPG-deelnemend hotel het SPG-programma heeft verlaten, zelfs als de reservering voor een verblijf in het voormalige SPG-deelnemend hotel werd gemaakt vóór die datum.

13.11 Geen verkoop of overdracht. Starpoints, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen en andere voordelen van SPG-leden mogen niet worden verkocht, geruild of overgedragen (alleen door Starwood of haar agenten). Elke poging tot overdracht, verkoop of ruil zal nietig worden verklaard. Starwood en haar partners kunnen weigeren om Starpoints, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen of SPG-ledenvoordelen te erkennen waarvan Starwood aanneemt dat deze zijn overgedragen, verkocht of geruild.

13.12 Lidmaatschapscommunicatie.

 • 13.12.a. Alle mededelingen van het SPG-programma zullen worden verzonden naar het postadres of het e-mailadres van het SPG-lid dat momenteel in de account van het SPG-lid staat. Mededelingen bezorgd op het adres in ons bestand worden als ontvangen beschouwd een werkdag na hun verzending indien bezorgd op het e-mailadres van het SPG-lid of vijf werkdagen na hun verzending indien bezorgd op het opgegeven postadres. SPG-leden dienen hun e-mail- en postadressen actueel te houden.
 • 13.12.b. SPG-leden ontvangen regelmatig hun Starpoints-puntensaldo via e-mail, op voorwaarde dat er een transactie heeft plaatsgevonden op de SPG-account sinds het laatste puntensaldo en het SPG-lid Starwood de juiste machtiging heeft gegeven om het SPG-lid via e-mail te contacteren.
 • 13.12.c. Starwood kan van tijd tot tijd ook promoties, aanbiedingen en andere mededelingen naar SPG-leden verzenden die, zonder beperking, items van derden kunnen bevatten. De items van derden zijn gebaseerd op de informatie dat het SPG-lid heeft verstrekt aan Starwood en eventuele aanvullende gegevens die Starwood kan opslaan. SPG-leden kunnen persoonlijke gegevens en communicatievoorkeuren op elk moment wijzigen door contact op te nemen met het Klantcontactcentrum of via de SPG-programmawebsite (www.spg.com); Starwood kan een SPG-lid echter vragen om ondersteunende documentatie te verzenden voordat bepaalde wijzigingen worden toegestaan (bv. wettelijke naamswijzigingen).
 • 13.12.d. Telkens wanneer een SPG-lid contact opneemt met het Klantcontactcentrum, kan Starwood het SPG-lid bepaalde veiligheidsgerelateerde vragen stellen om de identiteit van het SPG-lid te controleren. Het Klantcontactcentrum kan telefoongesprekken controleren of opnemen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
 • 13.12.e. SPG-leden kunnen hun Starpoints-saldo en transactiegeschiedenis bekijken en persoonlijke gegevens en voorkeuren bijwerken op de SPG-programmawebsite (www.spg.com). Het ledennummer van een SPG-lid of zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord is vereist voor toegang tot de website.

13.13 Belastingen. Starpoints, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen en andere voordelen voor SPG-leden kunnen afhankelijk zijn van inkomens- of andere belastingen. Het SPG-lid is verantwoordelijk voor het betalen van al deze belastingen en voor het maken van alle van toepassing zijnde openbaarmakingen aan derde partijen met inbegrip van, maar niet beperkt tot de partij die de transactie heeft betaald waarvoor het SPG-lid Starpoints heeft verdiend. Starwood zal niet aansprakelijk zijn voor belastingverplichtingen of andere kosten in verband met de uitgifte van Starpoints, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen en andere voordelen voor SPG-leden.

13.14 Geen garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet. Starwood geeft geen garanties of verklaringen, hetzij uitdrukkelijk of impliciet met betrekking tot het type, de kwaliteit of geschiktheid van goederen of diensten die via het SPG-programma of via de SPG-deelnemende hotels ter beschikking worden gesteld.

13.15 Werking van het SPG-programma. Preferred Guest, Inc. verkoopt Starpoints aan SPG-deelnemende hotels en partners, wisselt Starpoints in voor contant geld (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Starpoints ontvangen van SPG-deelnemende hotels), vliegtickets en goederen, en beheert het SPG-programma. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. bevordert het SPG-programma inclusief en zonder beperking door het creëren en lanceren van marketingcampagnes, het ontwikkelen en onderhouden van de SPG-programmawebsite (www.spg.com) en het beheren van partnerrelaties.

13.16 Niet verantwoordelijk voor handelingen, fouten of weglatingen. Starwood is niet verantwoordelijk voor: (a) enig verlies of verkeerde instructie van of vertraging in het ontvangen van, aanvraag van lidmaatschap, correspondentie, aanvragen voor inwisseling van SPG-leden, SPG-awards of SPG-ledenvoordelen; (b) diefstal of onbevoegde inwisseling van Starpoints of SPG-awards of het gebruik van een SPG-award; (c) enige handelingen of weglatingen van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot SPG-deelnemende hotels); of (d) enige fouten gepubliceerd in verband met het SPG-programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot fouten in de prijsbepaling of typografische fouten, fouten van beschrijving, fouten met betrekking tot SPG-deelnemende hotels en geaffilieerden van het SPG-programma en fouten in het crediteren of debiteren van Starpoints van SPG-ledenaccounts. Starwood behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, eventuele fouten te corrigeren.

13.17 Interpretatie van de SPG-programmavoorwaarden. Alle interpretaties van deze SPG-programmavoorwaarden en de regels van het SPG-programmalidmaatschap zijn naar goeddunken van Starwood, en de beslissingen van Starwood zijn definitief. Bij verschillen tussen de Engelse versie en een vertaalde versie van deze SPG-programmavoorwaarden prevaleert de Engelse versie.

13.18 Handelsmerken. Aloft, Element, Four Points, Le Méridien, Preferred Guest, Sheraton, SPG, Starwood, St. Regis, The Luxury Collection, W, en Westin en hun logo's zijn handelsmerken van Starwood of haar filialen, en SPG-leden zullen nooit en te nimmer, direct of indirect, interfereren met het eigendom van deze handelsmerken, noch dit betwisten, aanvragen hiervoor indienen of hierop aanspraak maken.

13.19 Verklaring van afstand. De verklaring van afstand van Starwood van enige schending van deze SPG-programmavoorwaarden door SPG-leden houdt geen verklaring van afstand in van enige andere voorafgaande of latere schending van deze SPG-programmavoorwaarden. De nalatigheid van Starwood om aan te dringen op de strikte naleving van deze SPG-programmavoorwaarden door elk SPG-lid zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van rechten of rechtsmiddelen die Starwood tegen dit of ieder ander SPG-lid kan inzetten. Starwood kan, naar eigen goeddunken, afzien van de naleving van deze SPG-programmavoorwaarden en kan van tijd tot tijd promoties organiseren die verbeterde voordelen bieden voor exclusieve SPG-leden.

13.20 Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL STARWOOD OF EEN SPG-DEELNEMEND HOTEL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, EXEMPLAIRE, STRAFBARE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD OOK, HETZIJ GEBASEERD OP EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN ZIJN MET HET SPG-PROGRAMMA OF DEZE SPG-PROGRAMMAVOORWAARDEN.

13.21 Rechts- en locatiekeuze. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan het SPG-programma of deze SPG-programmavoorwaarden worden individueel behandeld zonder enige collectieve actie, en worden beheerst door en opgevat en ten uitvoer gelegd overeenkomstig de wetten van de staat van New York, Verenigde Staten, zonder acht te slaan op conflicten tussen jurisdicties. De exclusieve bevoegdheid voor elke claim of actie voortvloeiend uit of gerelateerd aan deze SPG-programmavoorwaarden of het SPG-programma kan alleen worden ingediend in het Staatsgerechtshof of in de federale rechtbanken in de staat van New York, Verenigde Staten.

13.22 Onderworpen aan het recht. Lidmaatschap van het SPG-programma en het verdienen en het inwisselen van Starpoints is onderworpen aan alle toepasselijke lokale wetten en voorschriften. Lidmaatschap van het SPG-programma, SPG-ledenvoordelen, SPG-awards en SPG-promotiebeloningen worden aangeboden te goeder trouw; zij kunnen echter mogelijk niet beschikbaar zijn indien verboden of beperkt door de toepasselijke wet- of regelgeving in de Verenigde Staten of het rechtsgebied van de woonplaats van het SPG-lid. Als een onderdeel van deze SPG-programmavoorwaarden onwettig of niet uitvoerbaar blijkt te zijn, dan zal dat onderdeel als verwijderd worden geacht uit deze SPG-programmavoorwaarden in dergelijke jurisdictie en zullen de overige bepalingen van kracht blijven, behoudens secties 13.1 en 13.2.

13.23 Volledige overeenkomst. De SPG-programmavoorwaarden, samen met de hierin opgenomen voorwaarden of voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen vormen de volledige overeenkomst tussen Starwood en SPG-leden met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten (hetzij mondeling of schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp, en kunnen niet worden aangepast of gewijzigd tenzij schriftelijk of door dergelijke aanpassingen of wijzigingen beschikbaar te maken op de SPG-programmawebsite (www.spg.com).

 

Herzien: 15 oktober 2014

 

Breng de wereld binnen handbereik.
Met een app voor elk apparaat en een hulpmiddel voor elke reisbehoefte. Download de SPG-apps en pak uw koffers>