นโยบายความเป็นส่วนตัว

แถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวทางออนไลน์ของบริษัท STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC

 

ปรับปรุงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2560

ภารกิจของเรา

ที่ Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC. (บริษัทในเครือของ Marriott International, Inc.) (“สตาร์วูด”) เราได้ทุ่มเทเพื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภารกิจของเราคือ การทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเตรียมไว้สำหรับนักเดินทางที่มาเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเกินความคาดหวังของแขก'อย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการ' ของแขกโดยใช้ข้อมูลที่คุณให้ความไว้วางใจในความรับผิดชอบของเรา เรามุ่งมั่นที่จะเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ และยึดมั่นในหลักการปกป้องข้อมูลที่ใช้บังคับและกฎหมายความเป็นส่วนตัวทั่วโลก

เราได้จัดทำแถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวเพื่อเป็นการอธิบายวิธีที่เราเก็บรวบรวม วิธีการใช้ข้อมูลนี้อันจะเป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเราและในระหว่างที่คุณมีการติดต่อกับเรา กับบุคคลและเพื่อจุดประสงค์ที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลนั้น และตัวเลือกที่คุณเลือกได้เกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานของเรา นอกจากนี้ เรายังอธิบายมาตรการที่เราใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและวิธีที่คุณสามารถติดต่อเราเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติส่วนบุคคลของเรา

 

โลกของสตาร์วูด:

 

แถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับโรงแรมทุกแห่งที่ได้รับการจัดการหรือออกใบอนุญาตให้โดยบริษัท สตาร์วูด โฮเท็ล & รีสอร์ท เวิลด์ไวด์ และในเครือ ในฐานะสาขาของบริษัท แมริออท อินเตอร์เนชันแนล รวมถึงโปรแกรมสตาร์วูดพรีเฟอร์เกสต์ (“กลุ่มสตาร์วูด”) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกแห่งสตาร์วูด กรุณา คลิกที่นี่

กลับไปด้านบน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

 

เรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่จัดทำโดยหรือที่รวบรวมได้จากคุณในขณะที่ใช้เว็บไซต์ สินค้าและบริการของเรา แนวปฏิบัติมาตรฐานของเราคือ การไม่ขอข้อมูลจากคุณ เว้นแต่ว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น วัตถุประสงค์หลักในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่ออนุญาตให้เราได้จัดสรรการบริการตามที่ร้องขอ อาทิ การดำเนินธุรกรรม นอกจากนี้ข้อมูลอาจได้รับการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • ดำเนินการตามการสำรองห้องพักหรือการร้องขอข้อมูล
 • สั่งซื้อสินค้าหรือการบริการ
 • สมัครสมาชิก
 • ตอบสนองทางการสื่อสาร (เช่น การสำรวจความคิดเห็น ข้อเสนอในรายการโปรโมชั่น หรือการยืนยันการสำรองห้องพัก)
 • อำนวยความสะดวกตามความต้องการส่วนตัวของคุณ
 • ตอบสนองคำร้องขอการบริการหรือคำแนะนำที่เราจัดสรรให้คุณ
 • ร่วมงานกับบุคคลที่สามตามคำยินยอมของคุณ ทั้งนี้รวมถึงการดำเนินการในข้อมูลที่คุณมอบให้ผ่านเครือข่ายทางสังคมและเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจความสนใจของคุณได้มากขึ้นและให้บริการคุณได้ดีขึ้น
 • การใช้แอปของเราบนอุปกรณ์ของคุณ
 • แก้ไขข้อมูลในการติดต่อของคุณ ทั้งนี้รวมถึงที่อยู่ หรือ
 • อำนวยความสะดวกในการส่งต่อให้แก่อีเมลของเพื่อนตามการร้องขอของคุณ


 

เราอาจขออนุญาตเพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • ส่งข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดยสตาร์วูด คู่ค้าการตลาดเชิงกลยุทธ์และบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้อื่น ๆ
 • ดำเนินการวิจัยตลาดผ่านการสำรวจความคิดเห็นเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา ประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรมของคุณ การสื่อสาร โฆษณาส่งเสริมการขาย และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายของเราหลากหลายประเภท
 • เรายังอาจจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้นเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงการบริการและแนวทางการดำเนินงานของเรา ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะเป็นเพียงข้อมูลที่รวบรวมมา ซึ่งจะไม่นำไปใช้เพื่อระบุ ชี้ชัด หรือดำเนินการต่อบุคคล แต่ใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมอื่น ๆ ในภาพรวมเท่านั้น

ชนิดของข้อมูลที่เรารวบรวม:

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแขกและผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ก็เพื่อที่จะได้มอบประสบการณ์ซึ่งสนองตอบต่อความต้องการของแขก'และผู้เข้าชม'ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณที่สามารถระบุตัวตนของคุณทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน และที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและหมายเลขโทรสาร ข้อมูลบัตรเครดิต วันเดือนปีเกิด เพศ และข้อมูลไลฟ์สไตล์ เช่น ลักษณะห้องที่ชอบ กิจกรรมสันทนาการ ชื่อและอายุของบุตร และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อตอบสนองคำขอพิเศษ (เช่น ปัญหาสุขภาพที่ต้องการห้องพักพิเศษ)

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลการเข้าอินเทอร์เน็ตและรายละเอียดลักษณะพฤติกรรมของผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งเราจะดำเนินการโดยไม่ระบุตัวตนของคุณ (หรือบุคคลอื่น) หากเราใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะดังกล่าวนี้ เราจะไม่พยายามระบุตัวตนของคุณหรือแยกแยะข้อมูลของคุณในระดับตัวบุคคล หากเราต้องการที่จะระบุตัวตนหรือแยกแยะข้อมูลของคุณ เราจะระบุอย่างชัดเจนเมื่อเราทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และจะอธิบายว่าเรามีเจตนาที่จะดำเนินการอย่างไรกับข้อมูลนั้น

กลับไปด้านบน

ความยินยอม:

 

คุณอาจขอยกเลิกอีเมลสำรวจความคิดเห็นและส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวกับข้อเสนอและบริการของสตาร์วูดได้ ทั้งในขณะที่เรากำลังเก็บข้อมูลของคุณหรือเวลาใดก็ได้ โดยคลิกที่ลิงก์ซึ่งรวมอยู่ในช่องทางการสื่อสารนั้น ๆ หรือติดต่อเราโดยตรงเพื่อขอยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดทางตรง การตลาดทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือการสำรวจความคิดเห็น กรุณา

คลิกที่นี่

เพื่อดูข้อมูลล่าสุดของการสื่อสารที่ต้องการในส่วนติดต่อเราของแถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวนี้ คุณจะได้รับการเสนอทางเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่พันธมิตรทางกลยุทธ์การตลาด รวมถึงบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือ ในวัตถุประสงค์ด้านสื่อสารการตลาด หรือเลือกว่าข้อมูลใดบ้างที่คุณต้องการจะได้รับจากพวกเขา

ถ้าคุณเป็นสมาชิกโปรแกรมสตาร์วูดพรีเฟอร์เกสต์ ("SPG") คุณยังอาจเปลี่ยนตัวเลือกการสื่อสารของคุณ โดยการอัปเดตการสื่อสารของคุณที่ต้องการในโปรไฟล์ของสมาชิก

ในบางกรณี การอนุญาตของคุณจะแสดงนัยจากลักษณะของบริการที่ร้องขอหรือธุรกรรมที่ดำเนินการ ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสมัครใจให้หรือข้อมูลเชิงพฤติกรรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมในผลสรุป นอกจากนี้ จะถือว่าคุณให้อนุญาตสำหรับการสื่อสารจากเราที่มีความจำเป็นเพื่อตอบสนองธุรกรรมและบริการที่คุณร้องขอ

ในบางกรณี เราจะขออนุญาตคุณโดยชัดแจ้งเมื่อเรารวบรวมข้อมูลภายใต้กฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวซึ่งมีความละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต้นกำเนิดเชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญาความเชื่อ สมาชิกสหภาพการค้า พฤติกรรมทางเพศ เงื่อนไขด้านสุขภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดี) ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

กลับไปด้านบน

การถ่ายโอน:

 

ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลที่คุณให้จะถูกเพิ่มไปยังฐานข้อมูลของสตาร์วูดทั้งในท้องถิ่นหรือฐานข้อมูลสากล ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ อาจมีความจำเป็นต้องโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังกลุ่มบริษัทของสตาร์วูด' ที่พักภายในกลุ่มสตาร์วูดและ/หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวนี้ เว้นแต่ได้รับการยกเว้นหรือใช้บังคับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและ/หรือกระบวนการทางกฎหมาย บริษัทในเครือของสตาร์วูด บริษัทย่อย และเจ้าของที่พักที่อาจได้รับข้อมูลของคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในทางปฏิบัติทั่วไป สตาร์วูดจะไม่ขาย เช่า หรือให้ครอบครองในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบสตาร์วูด

สตาร์วูดอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณภายใต้สถานการณ์ต่อไป:

 • เมื่อเราได้รับความยินยอมของคุณให้ดำเนินการดังกล่าว
 • เมื่อเราได้รับความยินยอมของคุณให้ดำเนินการดังกล่าว
 • เมื่อผู้ให้บริการหรือบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในนามของสตาร์วูดจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่มีกับสตาร์วูด (เช่น การประมวลผลบัตรเครดิต การบริการสนับสนุนลูกค้า การบริหารการวิจัยตลาด หรือบริการจัดการฐานข้อมูล)
 • เมื่อโรงแรมหรือที่พักแห่งอื่น ๆ ได้ออกจากระบบของสตาร์วูด และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังจำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญาเพื่อการสำรองห้องพักใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพักหรืองานอีเวนต์ซึ่งได้จองไว้แล้วล่วงหน้า
 • ในกรณีที่สตาร์วูดถูกรวมกิจการหรือถูกเข้าซื้อโดยบริษัทอื่น
 • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับหรือข้อผูกพันตามกฎหมาย คำสั่งศาลหรือหมายศาล
 • ในกรณีฉุกเฉิน เช่น การปกป้องชีวิต สุขภาพหรือทรัพย์สินของบุคคล

หากข้อมูลถูกใช้ร่วมกันในกรณีดังกล่าวข้างต้น เรามุ่งเน้นที่จะจำกัดขอบเขตของข้อมูลที่ให้ตามปริมาณที่จำเป็นสำหรับประสิทธิภาพของการทำงานเฉพาะ

บุคคลภายนอกต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่นเดียวกับนโยบายของเรา และปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย

กลับไปด้านบน

การโอนย้ายข้อมูลข้ามประเทศ:

 

เราพยายามที่จะให้บริการที่โดดเด่นแก่คุณแบบเดียวกันกับในมหานครนิวยอร์ก ซึ่งคุณจะพบในปารีสหรือปักกิ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราได้สร้างเครือข่ายทั่วโลกที่ประกอบด้วยที่พัก สำนักงาน ศูนย์ข้อมูล คู่ค้าทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่ไว้ใจได้ ผู้ให้บริการ ศูนย์ติดต่อลูกค้า และบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมทั่วโลก ลักษณะของธุรกิจและการดำเนินการของเรากำหนดให้เราต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่กลุ่มบริษัท สาขาที่พัก ศูนย์การดำเนินการ ศูนย์ข้อมูล หรือผู้ให้บริการที่อาจตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศของคุณ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่มีการเก็บข้อมูลครั้งแรก

แม้ว่ากฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ครอบคลุมเหมือนกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในประเทศของคุณ สตาร์วูดจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครอง และดำเนินการตามที่ได้อธิบายไว้ในแถลงการณ์ฯ และนโยบายฉบับนี้

โปรดดูข้อมูลติดต่อที่เหมาะสมด้านล่างเพื่อติดต่อเราเกี่ยวกับการอัปเดตการสื่อสารที่คุณต้องการ ลบออกจากรายชื่อการตลาดของเรา หรือส่งคำถามหรือคำขอทั่วไป

ถ้าคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ เราปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งให้ความคุ้มครองที่เพียงพอสำหรับการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทั่วโลก เรายึดมั่นในกฎบริษัทโดยรวม ที่เรียกว่า มาตรฐานการปกป้องข้อมูลแขกของสตาร์วูด มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลแขกผู้เข้าพักผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติยุโรป และจะถูกนำมาใช้โดยสมาชิกกลุ่มสตาร์วูดทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎบริษัทโดยรวมสามารถดูได้ที่หน้าคำอุทิศของเรา

http://www.starwoodhotels.com/html/HTML_Blocks/Corporate/GDPS.htm

กลับไปด้านบน

ข้อยกเว้นความรับผิด (Safe Harbour):

 

นอกเหนือจากนั้น สตาร์วูดได้รับการรับรองภายใต้กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Safe Harbor) ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ คณะกรรมาธิการยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ อันเกี่ยวกับการรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ การถ่ายโอน และการดำเนินการอื่น ๆ ของ PII ที่ถูกโอนย้ายจากเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่าตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2558 สหภาพยุโรปไม่ยอมรับหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองในเรื่องความเป็นส่วนตัว (Safe Harbor) อีกต่อไป แม้กระนั้น สตาร์วูดยังคงสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองในเรื่องความเป็นส่วนตัว

กลับไปด้านบน

การลบและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอาจใช้ระบุตัวตนของคุณได้นั้น จะถูกเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรักษาไว้ในแฟ้มข้อมูลเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และนโยบายด้านการเก็บรักษาข้อมูลของสตาร์วูดดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางการเงินหรือทางกฎหมายสำหรับการแก้ปัญหาข้อโต้แย้งหรือปัญหาอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ข้อมูลบางประเภทอาจถูกเก็บไว้ตลอดไปเนื่องจากข้อบังคับทางเทคนิค และจะถูกกันไม่ให้ได้รับการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่ข้อบังคับทางกฎหมาย

กลับไปด้านบน

การเข้าถึง การแก้ไขและการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

คุณอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ เพื่อปรับปรุง ลบ หรือปิดกั้นการนำไปใช้ได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ว่าสุดวิสัยที่จะทำได้ หรือเป็นความพยายามที่ไม่สมควรต่อเหตุ คุณอาจร้องขอการยืนยันว่าเราได้ดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่และมีข้อมูลใดบ้าง

คุณสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้หากกฎหมายอนุญาตภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เรียกเก็บหรือดำเนินการอีกต่อไป
 • หากการดำเนินการขึ้นอยู่กับคำยินยอมของคุณและหากคุณได้ถอนคำยินยอมของคุณ คำยินยอมของคุณหมดอายุแล้ว หรือเมื่อไม่มีข้อกฎหมายกำหนดในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป
 • หากการดำเนินการมีเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงหรือหากคุณได้พิจารณาที่จะปฏิเสธ
 • ศาลหรือผู้ควบคุมกฎระเบียบข้อบังคับได้กำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวต้องถูกลบทิ้ง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและทันเหตุการณ์ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม (เช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ที่บ้านของคุณ หรือคุณต้องการเพิ่มวิธีการสื่อสารระหว่างเรากับคุณ) ถ้าคุณเป็นสมาชิกโปรแกรม SPG คุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงโปรไฟล์ของคุณออนไลน์ หรือด้วยความช่วยเหลือของตัวแทนฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของสตาร์วูด ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกโปรแกรม SPG คุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยติดต่อสำนักงานด้านความเป็นส่วนตัวของกิจการผู้บริโภคและขอแบบฟอร์มเพื่อเข้าถึงข้อมูล โปรดทราบว่า เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณอาจถูกขอให้แสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (หรือเอกสารพิสูจน์อื่นๆ) พร้อมแบบฟอร์มคำขอเข้าถึงที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ไม่สามารถให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกโปรแกรม SPG เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทางโทรศัพท์

เมื่อตรวจสอบแล้วหากคุณต้องการปิดใช้งานโปรไฟล์สมาชิกโปรแกรม SPG หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามดำเนินการให้อย่างทันท่วงที ในบางโอกาสข้อมูลที่คุณร้องขอให้ลบทิ้งจะยังถูกเก็บไว้ตามที่อธิบายไว้ ข้างต้น

ดังนั้นคุณไม่ควรจะคาดหวังว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเราจนหมดสิ้นตามที่คุณร้องขอเสมอไป แม้ว่าเราได้มีการตรวจสอบการเก็บรักษาข้อมูลของเราอยู่เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลขณะอยู่ในระบบของสตาร์วูด และ/หรือของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนฐานฯ ของผู้ให้บริการทั้งหลาย จะไม่มีการนำไปใช้งาน และจะเข้าถึงได้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

โปรดดูข้อมูลช่องทางการติดต่อที่เหมาะสมด้านล่างเพื่อติดต่อกับเรา ในเรื่องการปรับปรุงวิธีการสื่อสารที่คุณใช้บ่อย นำชื่อคุณออกจากรายชื่อทางการตลาดของเรา หรือส่งคำถามหรือคำขอทั่วไป

กลับไปด้านบน

การคุ้มครองความปลอดภัย:

 

สตาร์วูดตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และทำการตรวจทานและเสริมสร้างสมรรถภาพทางเทคนิค กายภาพ และกฎและกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของสตาร์วูดทั้งหมดมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยบังเอิญ การสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การใช้ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่อยู่ภายใต้การครอบครองของเรา แม้ว่า"ความปลอดภัยที่รับรอง"ไม่มีอยู่ทั้งในหรือนอกอินเทอร์เน็ต แต่เราก็ปกป้องข้อมูลของคุณโดยใช้การบริหารจัดการ ขั้นตอน และเทคนิคการป้องกันที่เหมาะสม รวมทั้งการควบคุมรหัสผ่าน "ไฟร์วอลล์" การเข้ารหัสลับสุงสุด 256 บิตตามใบรับรองดิจิทัลระดับ 3 ที่ออกโดย VeriSign, Inc. ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งาน Secure Sockets Layer (SSL) ที่เป็นวิธีการเข้ารหัสลับที่ใช้เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณจากการสกัดกั้นและการแฮ็คในขณะส่งข้อมูล

กลับไปด้านบน

เทคโนโลยีออนไลน์:

 

สตาร์วูดและพันธมิตรทางการตลาดที่เป็นบุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้ พิกเซลที่มองไม่เห็น และเว็บบีคอนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ คือ แฟ้มข้อความขนาดเล็กมากที่ส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์ และเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์'ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้สตาร์วูดกำหนดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยรหัสเฉพาะ ที่จะกลายเป็นบัตรรหัสของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณกลับไปยังเว็บไซต์สตาร์วูด

คุกกี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาเพราะช่วยเราให้สามารถมอบประสบการณ์ที่กำหนดเองให้กับคุณได้ โดยที่คุณไม่ต้องเตือนเราถึงความต้องการของคุณในแต่ละครั้งที่คุณกลับไปยังหน้าเว็บของเรา คุกกี้สตาร์วูดไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ไฟล์ของคุณเสียหาย และไม่สามารถอ่านข้อมูลจากไฟล์อื่นๆ บนฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ

คุกกี้ยังช่วยให้เรามอบประสบการณ์ออนไลน์แบบส่วนบุคคลได้ในวิธีการดังต่อไปนี้:

 • จดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสำหรับการเข้าชมในอนาคต ดังนั้นการล็อกอินจึงง่ายและรวดเร็วขึ้น
 • ช่วยให้แน่ใจว่าคุณได้รับองค์ประกอบกับเนื้อหาที่เหมาะสม
 • ช่วยให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น
 • ช่วยเราส่งมอบการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองต่อความสนใจและตำแหน่งพื้นที่ของคุณ

คุกกี้สตาร์วูดจำกัดเฉพาะกับเว็บไซต์และการบริการของเราเท่านั้น และไม่ได้ออกแบบให้ติดตามคุณเมื่อท่องอินเทอร์เน็ตต่อหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ที่สตาร์วูดเป็นเจ้าของ เราติดตามการใช้งานของเว็บไซต์ของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ และเพื่อช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลในอนาคต โปรดทราบว่านอกจากคุกกี้สตาร์วูด บุคคลภายนอกต่าง ๆ อาจใส่คุกกี้บนฮาร์ดไดรฟ์ของ'คอมพิวเตอร์ของคุณ  

สตาร์วูดไม่รับผิดชอบสำหรับการปรากฏหรือการขาดหายของคุกกี้ของบุคคลภายนอก หรือสมรรถภาพทางเทคโนโลยีหรือการปฏิบัติที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกอันเกี่ยวข้องกับคุกกี้ของบุคคลภายนอก

ถ้าคุณต้องการจะไม่รับประโยชน์จากคุกกี้ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ในลักษณะต่างๆ ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ คุณอาจสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้:

 • คุณจะได้รับคำถามว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ในทุกครั้งที่เข้าใช้ หรือ
 • คุณอาจป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้ทั้งหมดได้

คุณควรอ้างอิงถึงซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตเว็บเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของคุกกี้ อย่างไรก็ตาม คุณควรเข้าใจว่าการปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราและความสามารถของเราในการจดจำเบราว์เซอร์ของคุณจากการเข้าชมครั้งหนึ่งไปยังครั้งถัดไป

สตาร์วูดยังใช้พิกเซลที่มองไม่เห็น บางครั้งเรียกว่าเว็บบีคอน เพื่อนับจำนวนผู้เยี่ยมชมบางเว็บเพจ ข้อมูลที่รวบรวมจากพิกเซลที่มองไม่เห็นถูกนำมาใช้และรายงานในผลสรุปและไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย สตาร์วูดอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและโปรแกรมการตลาดต่างๆ

นอกจากนี้เรายังทำงานกับผู้ขายและคู่ค้าทางการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยส่งมอบโฆษณาและเนื้อหาที่ปรับสำหรับเฉพาะบุคคลที่เราเชื่อว่าคุณจะสนใจ ผู้ขายและพันธมิตรอื่น ๆ รวมถึงผู้โฆษณา บริษัทตัวแทนโฆษณา เครือข่ายโฆษณา ผู้ให้บริการส่วนผู้ชม การแลกเปลี่ยนข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ และผู้ให้บริการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน กรุณาคลิกที่นี่สำหรับรายชื่อหน่วยงานและผู้ให้บริการที่เราทำงานด้วยในปัจจุบัน พันธมิตรและผู้ขายเหล่านี้ใช้คุกกี้และเว็บบีคอนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ (เช่น ไซต์และเพจที่คุณได้เยี่ยมชมที่ไซต์สตาร์วูดและไซต์ของบุคคลภายนอกอื่นๆ) เพื่อช่วยสตาร์วูด (และในบางกรณี ผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอก) ส่งมอบเนื้อหาและโฆษณาให้คุณขณะที่คุณอยู่บนไซต์สตาร์วูดหรือไซต์อื่นๆ

นอกจากนี้ เรายังมีสัญญากับหนึ่งในผู้ขายเหล่านี้เพื่อส่งมอบโฆษณาของเราให้ผู้บริโภค ที่มีพฤติกรรมการใช้ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาอาจมีความสนใจด้านการเดินทาง ในกรณีอื่น ๆ เรามีส่วนร่วมในการเตรียมการเป็นพิเศษกับผู้โฆษณาบางรายที่เราคิดว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราจะมีความสนใจ เราอนุญาตให้ผู้โฆษณาเหล่านี้ส่งข้อความร่วมแบรนด์ (เช่น สตาร์วูดและผู้โฆษณา) โดยตรงไปยังผู้บริโภคที่เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บของเรา การโฆษณาร่วมแบรนด์เหล่านี้อาจปรากฏบนเว็บไซต์สตาร์วูดหรือบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ของผู้ขาย'ของเราที่จะทำการปรับเนื้อหาตามความสนใจส่วนตัวของคุณหรือการโฆษณาที่ส่งถึงคุณได้โดยไปที่

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 

สำหรับรายชื่อคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์สตาร์วูดและการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ กรุณา คลิกที่นี่

กลับไปด้านบน

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ:

 

เพื่อความสะดวกและเพื่อให้คุณได้เข้าถึงข้อมูล เว็บไซต์ของเราได้แสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงไซต์ของบุคคลภายนอก โดยคาดเดาจากความชอบสวนตัวของคุณ เราไม่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ รักษา แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูล (ทั้งนี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น เราสนับสนุนให้คุณติดต่อบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล นโยบาย และมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนแถลงการณ์และนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์เพื่อทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านั้นรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลอย่างไร

กลับไปด้านบน

ผู้เยาว์:

 

สตาร์วูดไม่ขอหรือไม่รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยตรง อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจกำหนดอายุของบุคคลที่เข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของเราได้เสมอไป ถ้าผู้เยาว์ (ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย) ให้ข้อมูลของตนกับเราโดยไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลยินยอม เราสนับสนุนให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลติดต่อเราเพื่อลบข้อมูลนี้ออก และเพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้เยาว์จากการสื่อสารด้านการตลาดของสตาร์วูดในอนาคต

กลับไปด้านบน

ติดต่อเรา:

 

อัปเดตการสื่อสารที่ต้องการของคุณ

ถ้าคุณต้องการปรับปรุงข้อมูล แก้ไขวิธีการสื่อสารที่คุณใช้บ่อย หรือถ้าคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารด้านการตลาดจากสตาร์วูดในอนาคต คุณติดต่อเราได้ที่:

ทางอีเมล:
starwood.preferred.guest@starwoodhotels.com

ทางโทรศัพท์:
1-888-625-4988 หรือ 1-519-637-6500

โดยเขียนถึงเราที่:
Starwood Preferred Guest Program
P.O. Box 6020
Lancaster, California 93539-6020
สหรัฐอเมริกา

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ถ้าคุณต้องการติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของสตาร์วูด โปรดเลือกช่องทางสะดวกที่สุดจากช่องทางต่อไปนี้:

ทางอีเมล:
customercare@starwoodhotels.com

ทางโทรศัพท์:
1-800-328-6242

โดยเขียนถึงเราที่:
Starwood Preferred Guest Program
P.O. Box 6020
Lancaster, California 93539-6020
USA

ส่งถึง: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ข้อมูลส่วนตัว

ถ้าคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ'สตาร์วูดหรือแถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเรา โดยเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดดังต่อไปนี้:

ทางอีเมล:
consumer.privacy@starwoodhotels.com

โดยเขียนถึงเราที่:

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC.

One StarPoint

Stamford, CT 06902

USA

ส่งถึง: กิจการผู้บริโภค – ความเป็นส่วนตัว

การปรับปรุงแถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัว:

 

แถลงการฯ นี้ปรับปรุงล่าสุด โดยได้รวมถึงการที่สตาร์วูดได้นำกฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองภายในองค์กร (BCRs) มาบังคับใช้ ด้วยการจัดทำมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลของผู้เข้าพักในเครือสตาร์วูด สตาร์วูดอาจแก้ไขแถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวนี้บางครั้งเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ความต้องการทางธุรกิจ หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกผู้เข้าพัก ที่พัก พันธมิตรทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ และผู้ให้บริการ เวอร์ชั่นปรับปรุงจะถูกโพสต์ลงเว็บไซต์ของเราและลงประทับวันที่ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าแถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวถูกปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อใด

กลับไปด้านบน