Polityka prywatności

Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

 

Aktualizacja z dn. 15 października 2014 r.

Nasza misja

W Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (dalej: Starwood) dbamy o ochronę Twojej prywatności i danych osobowych. Misją Starwood jest konsekwentne zaspokajanie oczekiwań gości w zakresie produktów i usług oferowanych osobom podróżującym w interesach i dla przyjemności. Staramy się zapewniać doświadczenia dostosowane do potrzeb naszych gości przy odpowiedzialnym użyciu informacji, które zostają nam powierzone. Starwood przywiązuje wielką wagę do poszanowania Twojej prywatności i stosuje się do obowiązujących na świecie przepisów ochrony danych i prywatności.

Niniejsze Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji udostępniamy jako wyjaśnienie dotyczące tego, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy, jak korzystanie z tych informacji może być dla Ciebie korzystne podczas użytkowania naszych stron internetowych oraz komunikacji z nami, komu i do jakich celów możemy udostępniać informacje oraz jakie decyzje możesz podjąć w odniesieniu do wykorzystywania Twoich informacji. Opisujemy również kroki, jakie podejmujemy, aby chronić bezpieczeństwo informacji oraz w jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawie naszej polityki prywatności. Nasza polityka prywatności może różnić się w przypadku różnych krajów, w których prowadzimy działalność, ponieważ musi uwzględniać lokalne praktyki i wymogi prawne. Chcemy Ci pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi postanowieniami.

 

ŚWIAT STARWOOD:

 

Aby zapewnić wiele punktów dostępu do oferowanych usług i produktów, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. działa bezpośrednio albo przez swoje podmioty stowarzyszone lub usługodawców oraz liczne strony internetowe, w tym www.starwood.com, www.starwoodhotels.com, www.starwoodvo.com, www.sheraton.com, www.stregis.com, www.westin.com, www.luxurycollection.com, www.whotels.com, www.alofthotels.com, www.lemeridien.com, www.starwoodhotels.com/element, www.fourpoints.com, www.preferredguest.com oraz www.spg.com. Każda z tych witryn może poprosić o zbieranie i zbierać dane osobowe, aby usprawniać Twoje wizyty i przedstawiać Ci odpowiednie informacje.

Wróć na górę

STARWOOD VACATION OWNERSHIP:

 

Jeśli odwiedzasz stronę Starwood Vacation Ownership, pamiętaj, że obowiązuje na niej osobne oświadczenie o zachowaniu poufności informacji, dostępne pod adresem http://www.starwoodvacationownership.com/legal/privacy.jsp.

Wróć na górę

TYPY INFORMACJI, KTÓRE GROMADZIMY:

 

Starwood zbiera informacje o naszych gościach i użytkownikach naszych stron internetowych, dzięki czemu możemy zapewnić doświadczenie dostosowane do ich potrzeb. Informacje mogą być gromadzone w ramach: (i) spełnienia prośby o rezerwację lub przekazanie informacji, (ii) zakupu produktów lub usług, (iii) rejestracji członka w programie, (iv) złożenia podania o pracę, (v) odpowiedzi na nasze komunikaty (np. ankietę, oferty promocyjne lub potwierdzenia rezerwacji), (vi) dostosowywania zawartości do osobistych preferencji, (vii) spełniania próśb o usługi lub naszych sugestii, (viii) współpracy ze źródłami zewnętrznymi, w tym gromadzenia publicznie dostępnych informacji z serwisów społecznościowych w celu lepszego zrozumienia Twoich zainteresowań i dostosowania usług do Twoich preferencji, (ix) korzystania przez Ciebie z naszych aplikacji na urządzenia elektroniczne, (x) aktualizacji danych kontaktowych, w tym Twojego adresu (za pośrednictwem takich usług jak Krajowa Zmiana Adresu w Stanach Zjednoczonych) lub (xi) obsługi funkcji „Prześlij do znajomego” na Twoją prośbę. Dane osobowe, które gromadzimy, mogą obejmować imię i nazwisko, adres domowy, adres pracy i poczty elektronicznej, numer telefonu, telefonu komórkowego i faksu, dane karty kredytowej, datę urodzenia, płeć i informacje o stylu życia, takie jak preferowane pokoje, ulubione formy rekreacji, imiona i wiek dzieci oraz inne informacje niezbędne do spełnienia próśb specjalnych (np. stan zdrowia, który wymaga specjalnego zakwaterowania).

Starwood może również gromadzić dotyczące Ciebie dane nieosobowe, takie jak sposoby korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, preferowane formy komunikacji, zwyczaje w podróży, dane zbiorcze dotyczące Twoich pobytów oraz odpowiedzi na oferty promocyjne i ankiety.

Pamiętaj, że aby skutecznie chronić swoje dane, nie należy umieszczać w wiadomościach elektronicznych żadnych danych dotyczących kart kredytowych, chyba że jest to przez nas wymagane jako część procesu realizacji rezerwacji lub transakcji na stronach internetowych poszczególnych marek hoteli albo w Centrach Kontaktu z Klientem.

Wróć na górę

CEL ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I UJAWNIANIA:

 

Zbieranie i wykorzystanie

Starwood dokłada wszelkich starań, aby przekazać Ci informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przekazywanych przez użytkowników lub zbieranych od użytkowników podczas korzystania przez nich z naszych stron internetowych, produktów i usług. Nie prosimy o Twoje dane, chyba że potrzebujemy ich lub zamierzamy je wykorzystać. Niektóre z głównych celów gromadzenia danych osobowych to:

 • dostarczanie usług, takich jak przetwarzanie transakcji (np. rezerwacji, wypełniania wniosku o udzielenie informacji lub realizacja zamówienia produktu)
 • marketing i komunikacja z Tobą w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Starwood, naszych strategicznych partnerów marketingowych i inne zaufane strony trzecie
 • przeprowadzanie badań rynku za pomocą ankiet, aby lepiej spełniać Twoje potrzeby, poprawiać skuteczność naszych stron internetowych, oferty hoteli, różnych rodzajów komunikacji, kampanii reklamowych i/lub działań promocyjnych

Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania e-maili reklamowych i ankiet Starwood, klikając łącze zawarte w danej wiadomości lub kontaktując się z nami bezpośrednio w celu rezygnacji z uczestnictwa w marketingu bezpośrednim, telemarketingu, ofercie e-mailowej lub ankietach. Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę Aktualizacji Twoich preferencji komunikacji w sekcji Kontakt z nami w niniejszym oświadczeniu o zachowaniu poufności informacji. Zawsze będziesz mieć możliwość odmowy przekazania swoich danych osobowych lub wyboru preferowanych sposobów komunikacji. Może to jednak mieć wpływ na niektóre transakcje. Przykładowo, jeśli nie podasz swojego imienia i nazwiska, nie będziemy mogli przetworzyć Twojej rezerwacji.

Przetwarzanie i ujawnianie

W większości przypadków podawane dane są dodawane do lokalnej lub globalnej bazy danych. Podczas przetwarzania Twoich danych konieczne może być przeniesienie Twoich danych osobowych do podmiotów zależnych Starwood, nieruchomości w systemie Starwood i/lub zewnętrznych dostawców usług zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, do celów przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu. O ile nie określono inaczej na mocy wymogów prawnych i/lub procesu sądowego, spółki zależne Starwood, oddziały i właściciele nieruchomości, którzy mogą otrzymywać Twoje dane osobowe, mają obowiązek przestrzegać podobnychpolityk prywatności dotyczących Twoich danych osobowych.  Zasadniczo Starwood nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie przekazuje w fizyczne posiadanie Twoich danych osobowych żadnym niestowarzyszonym osobom trzecim spoza systemu Starwood. Sytuacje, w których Starwood może ujawnić innym Twoje dane osobowe:

 • kiedy otrzymamy Twoją zgodę na takie działanie
 • w sytuacjach, gdy udostępnianie lub ujawnianie informacji jest konieczne, aby zaoferować produkty lub usługi, których żądasz (np. pakiety wakacyjne)
 • kiedy firmy lub dostawcy usług, którzy wykonują działania w imieniu Starwood, wymagają tych informacji (np. w celu przetworzenia transakcji dokonywanych za pomocą karty kredytowej, obsługi klienta, administrowania badaniami rynku lub na potrzeby usług związanych z zarządzaniem bazami danych)
 • kiedy hotel lub inna nieruchomość opuszcza system Starwood, a dostęp do Twoich danych osobowych jest konieczny, aby ułatwić prowadzenie działalności lub wywiązanie się z zobowiązań umownych w związku z realizacją rezerwacji dokonanych na przyszłe pobyty lub wydarzenia
 • w przypadku, gdy firma Starwood zostanie połączona lub nabyta przez inną firmę
 • aby przestrzegać wymogów prawnych lub regulacyjnych lub zobowiązań zgodnych z obowiązującym prawem, orzeczeniem sądu lub wezwaniem do sądu
 • w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak ochrona życia, zdrowia lub mienia osoby

Jeśli dane zostaną udostępnione z któregoś z powyższych powodów, postaramy się ograniczyć zakres przekazywanych informacji do minimum niezbędnego do wykonania określonej funkcji. O ile nie określono inaczej na mocy procesu sądowego, wymagamy od stron trzecich ochrony danych osobowych i przestrzegania obowiązujących przepisów i prawa dotyczącego ochrony prywatności.

Wróć na górę

ZGODA:

 

W ramach naszych starań, aby informować Cię na bieżąco, możemy kontaktować się z Tobą za pomocą poczty, wiadomości e-mail, telefonicznie lub w inny sposób, aby powiadamiać Cię o nowych produktach i usługach Starwood lub nadchodzących ofertach specjalnych, imprezach, ulepszeniach lub innych istotnych informacjach, które mogą Cię zainteresować.  Możesz również otrzymywać wiadomości lub inne materiały od starannie wybranych osób trzecich. Oferujemy możliwość rezygnacji z dowolnych/wszystkich sposobów komunikacji ze strony Starwood. W tym celu należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w naszym e-mailu lub innej wiadomości albo skontaktować się bezpośrednio ze Starwood.

Jeśli jesteś członkiem programu Starwood Preferred Guest (dalej: SPG), możesz również zmienić swoje preferencje w zakresie komunikacji poprzez zaktualizowanie ich w profilu członkowskim.

Chcielibyśmy, aby wszyscy nasi goście i użytkownicy stron byli na bieżąco informowani i mogli korzystać z ofert Starwood i jego strategicznych partnerów marketingowych. Jednakże jeśli mieszkasz poza terytorium Stanów Zjednoczonych, niektóre przepisy ustaw o ochronie danych mogą od nas wymagać uzyskania Twojej zgody, zanim wyślemy Ci informacje, których od nas nie zażądałeś/-aś.

W niektórych przypadkach Twoja zgoda będzie dorozumiana z charakteru zażądanej usługi lub transakcji. Przykładowo, Starwood może zbierać i wykorzystywać dane osobowe, dane dotyczące zachowania danych lub dane zbiorcze. Ponadto Twoja zgoda zostanie uznana za wyrażoną w odniesieniu do komunikatów niezbędnych do realizacji transakcji i usług, których zażądasz.

W pewnych okolicznościach będziemy prosić o wyrażenie zgody — gdy zbieramy informacje, które są uznawane na mocy niektórych przepisów ochrony prywatności za dane wrażliwe (np. informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne lub stan zdrowia).

Możesz sprzeciwić się ujawnianiu swoich danych osobowych przez Starwood osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji gdy: (i) dostawcy usług zostali zaangażowani do wykonywania usług na rzecz Starwood; (ii) ujawnienie jest wymagane przez prawo; (iii) ujawnienie jest związane z interesem krajowym, prawnym lub publicznym; (iv) ujawnienie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów gościa; (v) informacje zostały zebrane z publicznie dostępnych źródeł; (vi) ujawnienie dotyczy retrospektywnego przetwarzania informacji dla celów historycznych lub statystycznych albo poprawy doświadczeń gości; albo (vii) ujawnienie jest zatwierdzone przez organ nadzoru (np. komisarza ds. ochrony prywatności, organy ochrony danych lub inne podobne organy).

Wróć na górę

TRANSFER DANYCH PRZEZ GRANICE MIĘDZYNARODOWE:

 

Jako globalna firma staramy się zapewniać tak samo niezawodne usługi zarówno w Nowym Jorku, jak w Paryżu czy Pekinie. Aby osiągnąć ten cel, dysponujemy globalną siecią składającą się z nieruchomości, biur, centrów danych, zaufanych partnerów marketingowych, dostawców usług, Centrów Kontaktu z Klientem oraz przeszkolonych współpracowników na całym świecie. Charakter naszej firmy i naszej działalności wymagają przekazywania informacji, w tym danych osobowych, do innych spółek grupy, nieruchomości, centrów operacji, centrów danych lub dostawców usług, którzy mogą znajdować się w innych krajach niż Ty. Możemy przekazywać dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat do krajów innych niż kraj, w którym zostały pierwotnie zebrane. Chociaż przepisy ochrony danych oraz inne ustawy w różnych krajach mogą nie być tak wyczerpujące, jak te w Twoim kraju, Starwood podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą chronione i traktowane zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu o zachowaniu poufności informacji. Mieszkańców Japonii prosimy o kliknięcie tutaj w celu uzyskania informacji dotyczących japońskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Wróć na górę

SAFE HARBOR:

 

Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych, zapewniających odpowiednią ochronę transferu danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Starwood posiada certyfikat ochrony prywatności Safe Harbor ustanowiony przez amerykański Departament Handlu, Komisję Europejską i Szwajcarię, dotyczący gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, przenoszenia i innych form przetwarzania danych osobowych przekazywanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii do USA. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady zachowania poufności informacji Safe Harbor.

Wróć na górę

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH:

 

W celu upewnienia się, że Twoje dane osobowe są dokładne i aktualne, zachęcamy do regularnego przeglądania i aktualizacji tychże danych (np. w przypadku zmiany adresu domowego lub e-mail albo gdy chcesz dodać kolejną metodę komunikowania się z Tobą). Jeśli jesteś członkiem programu SPG, możesz przeglądać i aktualizować swój profil członkowski przez Internet albo skorzystać z pomocy przedstawiciela działu obsługi klienta Starwood. Jeśli nie jesteś członkiem programu SPG, możesz przeglądać i aktualizować swoje dane osobowe, kontaktując się z naszym biurem ds. prywatności konsumenta i prosząc o formularz dostępu. Pamiętaj, że w celu zapobiegania nieautoryzowanemu ujawnieniu danych osobowych możesz zostać poproszony/-a o dostarczenie wraz z uzupełnionym formularzem dowodu tożsamości (lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość). Nie udzielamy telefonicznie dostępu do danych osobowych osobom nie będącym członkami programu SPG.

Jeśli po zapoznaniu się ze swoim profilem członkowskim SPG zechcesz go zdezaktywować albo zaktualizować swoje dane osobowe, postaramy się spełnić Twoją prośbę w sposób terminowy. Niekiedy informacje, których usunięcia zażądałeś/-aś, zostaną zachowane w niektórych plikach przez pewien okres czasu potrzebny do rozstrzygnięcia sporów lub rozwiązania problemów. Ponadto, niektóre dane mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w systemie "danych zapasowych" albo w plikach dziennika ze względu na ograniczenia techniczne albo wymogi finansowe/prawne. W związku z tym nie zawsze możesz oczekiwać, że wszystkie Twoje dane osobowe zostaną całkowicie usunięte z naszej bazy danych w odpowiedzi na Twoje żądanie.

Zapoznaj się poniższymi informacjami kontaktowymi, aby skontaktować się z nami w sprawie aktualizacji preferencji komunikacyjnych, usunięcia z naszej listy marketingowej albo w celu przesłania ogólnego pytania lub wniosku.

Wróć na górę

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

 

Starwood uznaje znaczenie bezpieczeństwa informacji i stale analizuje i wzmacnia swoje zabezpieczenia techniczne, fizyczne oraz logiczne zasady i procedury bezpieczeństwa. Wszystkie strony internetowe Starwood i serwery stosują środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą, nadużyciem, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją, gdy dane te są pod naszą kontrolą. Chociaż nie istnieje absolutna "gwarancja bezpieczeństwa" zarówno w trybie online, jak i offline, chronimy Twoje dane za pomocą odpowiednich zabezpieczeń administracyjnych, proceduralnych i technicznych, w tym kontroli haseł, zapór "firewall" i stosowania 256-bitowego szyfrowania opartego na Class 3 Digital Certificate wydanym przez firmę VeriSign, Inc.  Pozwala to na korzystanie z SSL (Secure Sockets Layer) — metody szyfrowania używanej do ochrony Twoich danych przed przechwytywaniem i atakami hakerów podczas przesyłania.

Wróć na górę

TECHNOLOGIE ON-LINE:

 

Starwood i nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi mogą używać plików cookies, niewidocznych pikseli i sygnałów nawigacyjnych sieci Web do uzyskiwania informacji na Twój temat podczas odwiedzania naszych witryn. Plik cookie to bardzo mały plik tekstowy, który jest wysyłany do przeglądarki z serwera sieci Web i przechowywany na dysku twardym komputera. Pliki cookie Starwood przypisują Twojemu komputerowi unikalny identyfikator, który z kolei staje się Twoim dowodem tożsamości, gdy wracasz na strony Starwood.

Pliki cookies są zaprojektowane, aby oszczędzać czas, ponieważ pomagają nam zapewnić spersonalizowany dostęp do strony bez konieczności przypominania nam o preferencjach za każdym razem, gdy wracasz na nasze witryny. Pliki cookies Starwood nie są przeznaczone do uszkadzania plików ani nie mogą odczytywać informacji z innych plików na dysku twardym Twojego komputera.

Pliki cookie mogą również pomagać nam w zapewnianiu spersonalizowanego doświadczenia on-line w następujący sposób:

 • przechowują Twoją nazwę użytkownika i hasło na potrzeby kolejnych wizyt, dzięki czemu logowanie jest łatwiejsze i szybsze.
 • zapewniają dostarczanie odpowiednich ram i treści.
 • dbają, abyś otrzymywał/-a wszelkie potrzebne informacje.
 • pomagają nam dostarczać komunikaty, które są istotne i dostosowane do Twoich zainteresowań i lokalizacji.

 

Pliki cookie Starwood są ograniczone tylko do naszych stron internetowych i nie śledzą Cię podczas poruszania się po Internecie po opuszczeniu stron Starwood. Śledzimy wykorzystanie naszych stron internetowych, aby lepiej spełniały wymagania użytkownika oraz aby ułatwić odnalezienie informacji w przyszłości. Pamiętaj, że oprócz plików cookie Starwood różne osoby trzecie również mogą umieszczać pliki cookie na dysku twardym Twojego komputera. Starwood nie ponosi odpowiedzialności za obecność lub brak plików cookie innych firm ani za możliwości techniczne lub praktyki stosowane przez osoby trzecie w związku z plikami cookie innych firm.

Jeśli wolisz nie korzystać z ułatwień oferowanych przez pliki cookie, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, aby traktowała pliki cookie w inny sposób. W zależności od rodzaju używanej przeglądarki, możesz być w stanie skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby: (i) otrzymywać powiadomienia o możliwości zaakceptowania lub odrzucenia poszczególnych plików cookie lub (ii) odmawiać akceptacji jakichkolwiek plików cookie. Zapoznaj się z dokumentacją swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczeń dotyczących plików cookie. Pamiętaj jednak, że odrzucanie plików cookie może mieć wpływ na możliwość wykonywania niektórych transakcji na naszych stronach internetowych i na naszą możliwość rozpoznawania Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt.

Starwood wykorzystuje również niewidoczne piksele, czasami nazywane sygnałami nawigacyjnymi sieci Web, aby policzyć, ile osób odwiedza niektóre podstrony witryn. Informacje zbierane przez niewidoczne piksele są wykorzystywane zbiorczo i nie zawierają danych osobowych. Starwood może używać tych danych do poprawy jakości programów marketingowych i zawartości.

Współpracujemy także z dostawcami i partnerami marketingowymi, którzy pomagają nam dostarczać reklamy i spersonalizowane treści, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Ci dostawcy i inni partnerzy to reklamodawcy, agencje reklamowe, sieci reklamowe, dostawcy segmentów odbiorców, dostawcy wymiany danych i usług analitycznych oraz inni usługodawcy.Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualną listę agencji i usługodawców, z którymi współpracujemy. Ci partnerzy i dostawcy korzystają z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych do zbierania informacji o działaniach online (np. o witrynach i podstronach Starwood, które odwiedziłeś/-aś oraz innych stronach zewnętrznych), aby pomagać Starwood (i w niektórych przypadkach reklamodawcom zewnętrznym) w dostarczaniu spersonalizowanych treści i reklam podczas Twojej wizyty na stronach Starwood lub innych stronach.

Przykładowo, jeśli przejdziesz na stronę Starwood, aby obejrzeć jedną z naszych nieruchomości albo zarezerwować pokój w hotelu, później możesz zobaczyć naszą reklamę podczas odwiedzania innej strony internetowej.  Możemy także angażować naszych dostawców do dostarczania naszych reklam do konsumentów, których zachowania online na stronach innych niż strony Starwood wskazują, że mogą być zainteresowani podróżami.  W innych przypadkach współpracujemy z niektórymi reklamodawcami, których stronami — naszym zdaniem — mogą zainteresować się użytkownicy naszych stron.  Pozwalamy tym reklamodawcom dostarczać wiadomości pod wspólną marką (np. Starwood i reklamodawcy) bezpośrednio do konsumentów, którzy odwiedzili nasze strony internetowe.  Tego rodzaju reklamy pod wspólną marką mogą pojawić się na stronach Starwood lub stronach zewnętrznych.  Istnieje możliwość rezygnacji z wykorzystywania plików cookie przez naszych dostawców do personalizowania treści i reklam — należy odwiedzić strony http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp i http://www.aboutads.info/choices.

Współpracujemy także z dostawcami, aby dostarczać nasze reklamy bezpośrednio do osób, które podróżują lub wkrótce wybiorą się w podróż.  Na przykład kiedy drukujesz kartę pokładową pobraną z Internetu, nasz dostawca może zapisać na Twoim komputerze plik cookie, który identyfikuje Twój komputer unikatowym identyfikatorem i kodem wskazującym miejsce docelowe Twojej podróży.  Korzystamy z usług tego dostawcy, aby dostarczyć Ci reklamy wskazujące dostępne nieruchomości w mieście wskazanym przez Twoją kartę pokładową.  Aby zrezygnować z naszych reklam tego typu, kliknij tutaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami Polityki prywatności Sojern.

Wróć na górę

ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH:

 

Aby wychodzić naprzeciw Twoim potrzebom, Starwood zamieszcza łącza do innych stron internetowych dla Twojej wygody i informacji. Starwood nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez lub zawarte na niezależnych witrynach, w tym, między innymi, reklamy i działania marketingowe. Pamiętaj, że choć Starwood chroni Twoje dane na stronach będących własnością i obsługiwanych przez Starwood, nie możemy kontrolować i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności zewnętrznych witryn internetowych, w tym stron internetowych będących własnością lub kontrolowanych przez niezależnych franczyzobiorców, zewnętrznych właścicieli hoteli, kurortów, zakwaterowania czasowego albo nieruchomości mieszkalnych, które mogą posługiwać się nazwą marki Starwood ani za witryny internetowe niekontrolowane lub nieupoważnione przez Starwood. Strony internetowe stron trzecich, które są dostępne za pośrednictwem łączy na naszych stronach internetowych, posiadają oddzielne praktyki ochrony prywatności i zasady gromadzenia danych oraz środki bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za praktyki, zasady i środki bezpieczeństwa stosowane przez osoby trzecie na ich stronach internetowych. Zachęcamy, abyś skontaktował/-a się z nimi, aby poznać ich praktyki ochrony prywatności, polityki i środki bezpieczeństwa, zanim ujawnisz jakiekolwiek dane osobowe. Zalecamy, abyś przejrzał/-a oświadczenia i polityki prywatności witryn, do których łącza zamieszczamy, aby wiedzieć, jak te strony gromadzą, wykorzystują i przechowują dane osobowe.

Wróć na górę

NIELETNI:

 

Starwood nie dąży do uzyskiwania ani nie chce otrzymywać danych osobowych bezpośrednio od osób nieletnich; jednakże nie zawsze możemy określić wiek osoby korzystającej z naszych stron internetowych. Jeśli nieletni (w rozumieniu prawa) podaje nam swoje dane bez zgody rodzica/opiekuna, zachęcamy rodzica/opiekuna do kontaktu z nami, abyśmy usunęli te dane oraz aby wypisać osobę nieletnią z listy adresatów przyszłych komunikatów reklamowych od Starwood.

Wróć na górę

KONTAKT Z NAMI:

 

Aktualizowanie preferencji komunikacji

Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane, zmienić swoje preferencje komunikacyjne lub jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymać komunikatów marketingowych od Starwood, możesz skontaktować się z nami:

poprzez e-mail:
starwood.preferred.guest@starwoodhotels.com

telefonicznie:
1-888-625-4988 lub 1-519-637-6500

pisząc do nas na adres:
Starwood Preferred Guest Program
P.O. Box 6020
Lancaster, Kalifornia 93539-6020
USA

Dział Obsługi Klienta

Jeśli chcesz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Starwood, wybierz najbardziej wygodną metodę kontaktu:

e-mail:
customercare@starwoodhotels.com

telefonicznie:
1-800-328-6242

pisząc do nas na adres:
Starwood Preferred Guest Program
P.O. Box 6020
Lancaster, Kalifornia 93539-6020
USA

Uwaga: Dział Obsługi Klienta

Ochrona poufności danych

Jeśli masz uwagi lub pytania dotyczące ochrony poufności danych przez Starwood lub niniejszego Oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, skontaktuj się nami, wybierając najbardziej wygodną metodę kontaktu:

e-mail:
consumer.privacy@starwoodhotels.com

pisząc do nas na adres:

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

One StarPoint

Stamford, CT 06902

USA

Uwaga: Sprawy konsumenckie — Prywatność

AKTUALIZACJE OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI:

 

Niniejsze oświadczenie zostało zaktualizowane, aby uwzględniało certyfikat Safe Harbor uzyskany przez Starwood, nowe informacje na temat rodzajów danych, jakie gromadzimy oraz reklam w Internecie, rozdział o technologiach online (kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje dotyczące technologii online), jak również informacje dotyczące aktualizowania preferencji komunikacyjnych oraz nowe dane kontaktowe.  Starwood może zmieniać to Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji, aby spełniać wymogi prawne, potrzeby biznesowe lub zaspokoić oczekiwania naszych gości, nieruchomości, strategicznych partnerów marketingowych i usługodawców. Zaktualizowane wersje zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej wraz z datą aktualizacji, abyś zawsze wiedział/-a, kiedy nastąpiła ostatnia aktualizacja Oświadczenia o zachowaniu poufności informacji.

Wróć na górę