The Westin Haikou

  • Exterior - rendering

   Exterior - rendering

  • Executive Lounge - Rendering

   Executive Lounge - Rendering

  • SPA Reception - Rendering

   SPA Reception - Rendering

  • Pre-function Area - Rendering

   Pre-function Area - Rendering

  • Executive Suite - Rendering

   Executive Suite - Rendering

  • Lobby Bar - Rendering

   Lobby Bar - Rendering

  • Pool - Rendering

   Pool - Rendering

  • Seasonal Taste ADD - Rendering

   Seasonal Taste ADD - Rendering

  • Qbar - Rendering

   Qbar - Rendering

  • Private Dining Room - Rendering

   Private Dining Room - Rendering

  • Grange Grill - Rendering

   Grange Grill - Rendering

  • Chinese Restaurant Entrance - Rendering

   Chinese Restaurant Entrance - Rendering

  • SPA Treatment Room - Rendering

   SPA Treatment Room - Rendering

  • King Room - Rendering

   King Room - Rendering

  • Executive Suite - Rendering

   Executive Suite - Rendering

  • Presidential Suite Bathroom - Rendering

   Presidential Suite Bathroom - Rendering

  • Executive Suite Bathroom - Rendering

   Executive Suite Bathroom - Rendering

  • Presidential Suite Living Room - Rendering

   Presidential Suite Living Room - Rendering

  • Presidential Suite Bedroom - Rendering

   Presidential Suite Bedroom - Rendering

  • Pool - Rendering

   Pool - Rendering

  • Executive Lounge - Rendering

   Executive Lounge - Rendering

  • SPA Treatment Room - Rendering

   SPA Treatment Room - Rendering

  • Seasonal Taste ADD - Rendering

   Seasonal Taste ADD - Rendering

  • Qbar - Rendering

   Qbar - Rendering

  • Private Dining Room - Rendering

   Private Dining Room - Rendering

  • Grange Grill - Rendering

   Grange Grill - Rendering

  • Chinese Restaurant Entrance - Rendering

   Chinese Restaurant Entrance - Rendering

  • Boardroom - Rendering

   Boardroom - Rendering

 photo 1 of