Sheraton Diqing Resort - Eröffnung am 31. Mai 2017

  • 58 Kang Zhu Avenue,
  • Shangri-la County
  • Diqing,
  • Yunnan
  • China
  • Karte

Sheraton Diqing Resort
Verbinden