The Westin Zhujiajian Resort, Zhoushan

  • 1288 Jiari Road, Zhujiajian
  • Zhoushan,
  • Zhejiang
  • 316111
  • China
  • Map
 

Rooms & Rates

Close
  • For stays longer than 90 days, please call 866-539-3446.
  • You can only book 550 days in advance.
  • Please double-check your dates.
1 Room 1 Rooms , 1 Adult 1 Adults , 1 Child 0 Children

The Westin Zhujiajian Resort, Zhoushan
Connect