Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa

  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Exterior
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Spa pool
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Junior Suite Living Room
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Presidential Villa
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Massage Area of the Spa
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Fitness Centre
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Classic Double Room
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Classic Twin
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Classic Twin Room
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Deluxe Beach Baobab
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Junior Suite Bedroom
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Junior Suite Living Room
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Junior Suite Living Room
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Presidential Villa
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Presidential Villa
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Presidential Villa
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Presidential Villa
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Presidential Villa
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Presidential Villa
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Junior Suite Living Room
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Deluxe Beach Palm Room
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Deluxe Beach Palm Room
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Pirogue
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Pirogue
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Malachite kingfisher
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Pool
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Spa pool
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Massage Area of the Spa
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Naatange Fitness Center
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Fitness Centre
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Naatange Fitness Center
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Spa pool
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Lobby Bar
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Lobby Bar
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Spa Relaxing Room
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Naatange Fitness Center
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Bar A Kuda Bar
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Lobby Bar
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Crematata Restaurant
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Crematata Restaurant
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Bolunda
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Kuntah Kinteh
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Kuntah Kinteh
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Bolunda
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Bolunda
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Kuntah Kinteh
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Presidential Villa
  • Sheraton Gambia Hotel Resort & Spa - Kuntah Kinteh
 • next
 • Previous
 photo 1 of
  • Exterior

  • Spa pool

  • Junior Suite Living Room

  • Presidential Villa

  • Massage Area of the Spa

  • Fitness Centre

  • Classic Double Room

  • Classic Twin

  • Classic Twin Room

  • Deluxe Beach Baobab

  • Junior Suite Bedroom

  • Junior Suite Living Room

  • Junior Suite Living Room

  • Presidential Villa

  • Presidential Villa

  • Presidential Villa

  • Presidential Villa

  • Presidential Villa

  • Presidential Villa

  • Junior Suite Living Room

  • Deluxe Beach Palm Room

  • Deluxe Beach Palm Room

  • Pirogue

  • Pirogue

  • Malachite kingfisher

  • Pool

  • Spa pool

  • Massage Area of the Spa

  • Naatange Fitness Center

  • Fitness Centre

  • Naatange Fitness Center

  • Spa pool

  • Lobby Bar

  • Lobby Bar

  • Spa Relaxing Room

  • Naatange Fitness Center

  • Bar A Kuda Bar

  • Lobby Bar

  • Crematata Restaurant

  • Crematata Restaurant

  • Bolunda

  • Kuntah Kinteh

  • Kuntah Kinteh

  • Bolunda

  • Bolunda

  • Kuntah Kinteh

  • Presidential Villa

  • Kuntah Kinteh