Sheraton Qiandao Lake Resort

  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Yue- Night view
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Resort Exterior-night
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Hangzhou Grand Ballroom- classroom style
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Link @ Sheraton
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Private Dining Room- Fishing
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Resort Entrance
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Hangzhou Grand Ballroom- Wedding set up
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Deluxe Lake View Room- Double Bed
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Sheraton Fitness
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Exterior-day
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Bathroom with postcard view
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Deluxe Lake View Room- Double Bed
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Sofa - Working Area
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Deluxe Lake View Room
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Premium bathroom in Deluxe Suite
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Exterior-night
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Swimming pool
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Sheraton Fitness
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Link @ Sheraton
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Yue- Private Dining Room
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Yue- Night view
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Yue- Cantonese Cuisine
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Private Dining Room- Fishing
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Fishing- signature local fish cuisine
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Feast- All Day Dining
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Fine Dining
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Sheraton Club
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Lobby Lounge overlooking the lake
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Lobby Lounge
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Hangzhou Grand Ballroom- Wedding set up
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Hangzhou Grand Ballroom- Wedding set up with red carpet
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Hangzhou Grand Ballroom- from the rostrum
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Hangzhou Grand Ballroom- classroom style
  • Sheraton Qiandao Lake Resort - Meeting Room
 • next
 • Previous
 photo 1 of
  • Yue- Night view

  • Resort Exterior-night

  • Hangzhou Grand Ballroom- classroom style

  • Link @ Sheraton

  • Private Dining Room- Fishing

  • Resort Entrance

  • Hangzhou Grand Ballroom- Wedding set up

  • Deluxe Lake View Room- Double Bed

  • Sheraton Fitness

  • Exterior-day

  • Bathroom with postcard view

  • Deluxe Lake View Room- Double Bed

  • Sofa - Working Area

  • Deluxe Lake View Room

  • Premium bathroom in Deluxe Suite

  • Exterior-night

  • Swimming pool

  • Sheraton Fitness

  • Link @ Sheraton

  • Yue- Private Dining Room

  • Yue- Night view

  • Yue- Cantonese Cuisine

  • Private Dining Room- Fishing

  • Fishing- signature local fish cuisine

  • Feast- All Day Dining

  • Fine Dining

  • Sheraton Club

  • Lobby Lounge overlooking the lake

  • Lobby Lounge

  • Hangzhou Grand Ballroom- Wedding set up

  • Hangzhou Grand Ballroom- Wedding set up with red carpet

  • Hangzhou Grand Ballroom- from the rostrum

  • Hangzhou Grand Ballroom- classroom style

  • Meeting Room