Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort

  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Garden view
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort -
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Exterior
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Lobby
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Lobby
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Suite Bathroom
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Standard Bathroom
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Superior King Room
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Superior Suite
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Deluxe Room
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Superior Twin Room
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - West Lake at Night
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - West Lake
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Xixi National Wetland Park
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Lingyin Temple
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Garden view
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Lobby
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Club Lounge
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Link @ Sheraton
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort -
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Sheraton Fitness - Reception
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Swimming Pool
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Swimming Pool
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Shine Spa - Backyard
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Shine Spa - Reception
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Shine Spa - Treatment Room
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Shine Spa - VIP Treatment Room
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Yue Chinese Restaurant
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Yue Chinese Restaurant - Private Dining Room
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Lobby Lounge
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Satine French Restaurant
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Satine French Restaurant
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Feast All Day Dining
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Conference Centre view
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Conference Centre Outdoor Foyer
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Ballroom - classroom setup
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Ballroom - wedding setup
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Ballroom - banquet setup
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Ballroom detail
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Xiyuan
  • Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort - Boardroom
 • next
 • Previous
 photo 1 of
  • Garden view

  • Exterior

  • Lobby

  • Lobby

  • Suite Bathroom

  • Standard Bathroom

  • Superior King Room

  • Superior Suite

  • Deluxe Room

  • Superior Twin Room

  • West Lake at Night

  • West Lake

  • Xixi National Wetland Park

  • Lingyin Temple

  • Garden view

  • Lobby

  • Club Lounge

  • Link @ Sheraton

  • Sheraton Fitness - Reception

  • Swimming Pool

  • Swimming Pool

  • Shine Spa - Backyard

  • Shine Spa - Reception

  • Shine Spa - Treatment Room

  • Shine Spa - VIP Treatment Room

  • Yue Chinese Restaurant

  • Yue Chinese Restaurant - Private Dining Room

  • Lobby Lounge

  • Satine French Restaurant

  • Satine French Restaurant

  • Feast All Day Dining

  • Conference Centre view

  • Conference Centre Outdoor Foyer

  • Ballroom - classroom setup

  • Ballroom - wedding setup

  • Ballroom - banquet setup

  • Ballroom detail

  • Xiyuan

  • Boardroom