Le Méridien Qingdao West Coast Resort - Opening June 16, 2016

  • Binhai Avenue, Shuicheng Central Business District,
  • Jiaonan County
  • Qingdao,
  • Shandong
  • China
  • Map

Le Méridien Qingdao West Coast Resort
Video Gallery