Sheraton Huangdao Hotel - Opening May 31, 2016

  • Binhai Avenue,
  • Huangdao District
  • Qingdao,
  • Shandong
  • China
  • Map

Sheraton Huangdao Hotel
Local Area Map

Note: Bird’s eye view has only 2 zoom levels.