Sheraton Weihai Huancui Hotel - Opening January 1, 2017

  • 320 Huanhai Road,
  • Huancui District
  • Weihai,
  • Shandong
  • 110136
  • China
  • Map

Sheraton Weihai Huancui Hotel
Local Area Map

Note: Bird’s eye view has only 2 zoom levels.