Rooms & Rates

Close
  • For stays longer than 90 days, please call 866-539-3446.
  • You can only book 550 days in advance.
  • Please double-check your dates.
1 Room 1 Rooms , 1 Adult 1 Adults , 1 Child 0 Children
Sheraton Saigon Hotel & Towers

Connect

August 31

Chào đón một tuần mới đầy khởi sắc như đóa hoa này nhé cả nhà ! Hans Christian Andersen từng chia sẻ một câu nói rất hay rằng "Cuộc sống sẽ không phải là sống nếu như không có ánh mặt trời, sự tự do và một bông hoa nhỏ khoe sắc". ***** Wishing everyone a beautiful week ahead with this shining flowers. As Hans Christian Andersen has said: "Just living is not enough, one must have sunshine, freedom, and a little flower". #HelloMonday #NewWeek #GreatDay #HappyDay ##Freedom

    With checkins