Sheraton Hanoi Hotel

 • K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu Road,
 • Tay Ho District
 • Hanoi,
 • Vietnam
 • Map

Sheraton Hanoi Hotel
Connect

 • 50% OFF. 100% RELAXATION. Relax and recharge this New Year with up to 50% off your next vacation in Thailand, Vietnam and Cambodia when you book a stay before 1 Feb 2015 and complete by 31 Aug 2015. Book Now: http://bit.ly/1tf0yDW GIẢM GIÁ 50%. THƯ GIÃN 100%. Nạp năng lượng cho Năm mới với ưu đãi lên tới 50% cho kỳ nghỉ của bạn ở Thái Lan, Việt Nam và Cam pu chia khi đặt phòng tại các khách sạn của tập đoàn chúng tôi trước ngày 1/2/2015 cho kỳ nghỉ trước ngày 31/8/2015. Đặt ngay tại: http://bit.ly/1tf0yDW
  January 26
 • 50% OFF. 100% RELAXATION. Relax and recharge this New Year with up to 50% off your next vacation in Thailand, Vietnam and Cambodia when you book a stay before 1 Feb 2015 and complete by 31 Aug 2015. Book Now: http://bit.ly/1tf0yDW GIẢM GIÁ 50%. THƯ GIÃN 100%. Nạp năng lượng cho Năm mới với ưu đãi lên tới 50% cho kỳ nghỉ của bạn ở Thái Lan, Việt Nam và Cam pu chia khi đặt phòng tại các khách sạn của tập đoàn chúng tôi trước ngày 1/2/2015 cho kỳ nghỉ trước ngày 31/8/2015. Đặt ngay tại: http://bit.ly/1tf0yDW
  January 26

View hotel photos on flickr®.

With checkins