Tarifas y habitaciones

Cerrar
  • Para hospedajes de más de 90 días, llame al 866-539-3446.
  • Solamente puede reservar con 550 días de anticipación.
  • Vuelva a revisar las fechas.
1 habitación 1 habitaciones , 1 adulto 1 adultos , 1 niño 0 niños

Sheraton Hanoi Hotel Conectar

mayo 24

Đưa con bạn đến Oven D’or vào Ngày quốc tế thiếu nhi để trải nghiệm quầy buffet hấp dẫn với trẻ em. Ngoài ra những hoạt động vui chơi bổ ích và lý thú như trang trí bánh quy và cupcake, bóng bay nghệ thuật, vẽ mặt và nhà bóng sẽ mang lại kỷ niệm đáng nhớ cho trẻ. Bữa tối ngày 1/6/2016 - VND1,200,000/ suất (bao gồm mocktail hoa quả đặc biệt dành cho trẻ em và nước hoa quả uống không giới hạn). Bring your kids to Oven D’or for a fun time this Children’s Day. Apart from the kids friendly buffet, activities such as cookies and cupcakes decoration, balloon art, face painting and bouncy castle will keep your children occupied. Special give away present for all children. Dinner – 1 June 2016 - VND1,200,000/ person included special fruit mocktails for children and free flow of juices. HOT LINE: 0903 420 955 #sheratonhanoi #childrendday

    Con registros