Quartos e tarifas

Fechar
  • Para estadias superiores a 90 dias, ligue para 866-539-3446.
  • As reservas são aceitas com até 550 dias de antecedência.
  • Por favor, verifique novamente as datas.
1 quarto 1 quartos , 1 adulto 1 adultos , 1 criança 0 crianças
Sheraton Hanoi Hotel

Conecte-se

Julho 29

NGÀY HỘI TƯ VẤN CHO MÙA CƯỚI 2015 Bạn sắp cưới? Bạn chưa chọn được địa điểm? Bạn chưa biết chọn gì cho bữa ăn? Bạn không biết chụp ảnh ở đâu? Vậy hãy đến khách sạn Sheraton Hà Nội cuối tuần này để được tư vấn từ những việc nhỏ nhất cho ngày trọng đại của bạn. Để đăng ký cũng như biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc theo HOTLINE 0903 224 377. WEDDING CONSULTATION FAIR 2015 Are you getting married? You haven't chosen the place yet? You don't know what menu to choose? You don't know where the best wedding albums are made? Come to Sheraton Hanoi Hotel this weekend get a professional consultation from our wedding experts. To make a reservation or to know more details, please contact our HOTLINE at 0903 224 377.

    Com check-ins