Error 500: javax.servlet.jsp.JspTagException: 500 /resources/components/header/bookRedeemPanel.jsp

匹兹堡车站广场喜来登酒店 楼层平面图和容纳人数表

楼层平面图

单击列标题对图表进行升序或降序排列。 单击客房名称查看楼层平面图。
查看设置定义
大小 (长 × 宽) 大小 (长 × 宽) 面积 高度 剧院布置 招待会 会议 U 型 回字形
Statesman Suite
7.32米
x
6.1米
44
-
- - 10 - -
Ambassador Room
7.32米
x
6.1米
44
-
- - 10 - -
Diplomat Suite
7.32米
x
6.1米
44
-
- - - - -