Sheraton Miyako Hotel, Tokyo

  • 1-1-50 Shirokanedai Minato-ku
  • Tóquio,
  • Tóquio
  • 108-8640
  • Japão
  • Mapa

Sheraton Miyako Hotel, Tokyo
Fale conosco

Para informações sobre carreiras em Sheraton Miyako Hotel, Tokyo, use os dados de contato abaixo.

Endereço Físico

  • 1-1-50 Shirokanedai Minato-ku
  • Tóquio, Tóquio 108-8640
  • Japão
Telefone: (81)(3) 3447 3111
Fax: (81)(3) 3447 3133