Sheraton Grand Zhengzhou Hotel Contact Us

Career Opportunities at Sheraton Grand Zhengzhou Hotel

Physical Address

  • No.33 Jinshui East Road
  • Zhengdong New District
  • Zhengzhou, Henan 450046
  • China
Phone: (86)(371) 6063 6666
Fax: (86)(371) 5696 7888