Sheraton Hefei Xinzhan Hotel Связаться с нами

Вакансии в Sheraton Hefei Xinzhan Hotel

Human Resources

Телефон: (86)(551) 6296 9999 x6602

Sales & Catering

Телефон: (86)(551) 6296 9999 x6800

Corporate & Group Sales

Телефон: (86)(551) 6296 9999 x6800

Finance Department

Телефон: (86)(551) 6296 9999 x6500

Guest Service Center Manager