Sheraton Fuzhou Hotel Contactez-nous

Opportunités de carrière à Sheraton Fuzhou Hotel

Adresse physique

  • No.23 Puxiazhou Road
  • Cangshan District
  • Fuzhou, Fujian 350026
  • Chine
Téléphone: (86)(591) 8855 6666
Fax: (86)(591) 8832 6666

Career Enquries

Sales & Catering

Téléphone: (86)(591) 8855 6666 ext.8626 or 8627
Fax: (86)(591) 8826 8229

Corporate & Group Sales

Téléphone: (86)(591) 8855 6666 ext. 8602
Fax: (86)(591) 8826 8229

Billing

Téléphone: (86)(591) 8855 6666 ext. 8721

Please include gsm.03751@sheraton.com in the CC field.