Sheraton Fuzhou Hotel Fale conosco

Oportunidades de carreira em Sheraton Fuzhou Hotel

Endereço Físico

  • No.23 Puxiazhou Road
  • Distrito Cangshan
  • Fuzhou, Fujian 350026
  • China
Telefone: (86)(591) 8855 6666
Fax: (86)(591) 8832 6666

Career Enquries

Sales & Catering

Telefone: (86)(591) 8855 6666 ext.8626 or 8627
Fax: (86)(591) 8826 8229

Corporate & Group Sales

Telefone: (86)(591) 8855 6666 ext. 8602
Fax: (86)(591) 8826 8229

Billing

Telefone: (86)(591) 8855 6666 ext. 8721

Please include gsm.03751@sheraton.com in the CC field.