Sheraton Chuzhou Hotel Contatti

Opportunità di lavoro presso Sheraton Chuzhou Hotel

Indirizzo

  • Ganghui Plaza
  • No. 1599 Zhongshan Road
  • Chuzhou, Anhui 239000
  • Cina
Telefono: +(86) 550 220 1888
Fax: +(86) 550 220 1999

Xin Zhang

Telefono: (86)(550) 220 1888 x6700

Please contact Xin Zhang for assistance.

Reservations

Please contact Dodo Zhang for assistance.