Sheraton Diqing Resort - Opening January 1, 2015

  • 58 Kang Zhu Avenue,
  • Shangri-la County
  • Diqing,
  • Yunnan
  • China
  • Map
  • Previous
HI 56°F / 13°C LO 36°F / 2°C
Not Bookable Yet