Sheraton Diqing Resort - Opening May 30, 2016

  • 58 Kang Zhu Avenue,
  • Shangri-la County
  • Diqing,
  • Yunnan
  • China
  • Map
  • Previous
HI 62°F / 16°C LO 48°F / 9°C
Not Bookable Yet