Sheraton Diqing Resort - Opening May 30, 2016

  • 58 Kang Zhu Avenue,
  • Shangri-la County
  • Diqing,
  • Yunnan
  • China
  • Map
Sheraton Diqing Resort - Banquet
Sheraton Diqing Resort - GUESTROOM
Sheraton Diqing Resort - GUESTROOM
Sheraton Diqing Resort - Heritage Bed
  • Previous
HI 56°F / 13°C LO 44°F / 7°C
Not Bookable Yet