Sheraton Waikiki

  • Exterior

   Exterior

  • Porte Cochere

   Porte Cochere

  • Hotel Exterior

   Hotel Exterior

  • Exterior

   Exterior

  • Exterior

   Exterior

  • Leahi Club Lounge

   Leahi Club Lounge

  • Leahi Club Lounge

   Leahi Club Lounge

  • Hapas Pizza

   Hapas Pizza

  • Malia Suite

   Malia Suite

  • Malia Suite

   Malia Suite

  • Ocean Front King

   Ocean Front King

  • Deluxe Ocean Front King

   Deluxe Ocean Front King

  • Deluxe Ocean Front Double

   Deluxe Ocean Front Double

  • Ocean Front Double

   Ocean Front Double

  • Partial Ocean View

   Partial Ocean View

  • Ocean Front King

   Ocean Front King

  • Ocean Front Double

   Ocean Front Double

  • Mountain View King

   Mountain View King

  • Bathroom

   Bathroom

  • City View ADA

   City View ADA

  • City View Double

   City View Double

  • Executive Ocean Suite

   Executive Ocean Suite

  • Pualani Suite

   Pualani Suite

  • Executive Ocean Suite - Living Room

   Executive Ocean Suite - Living Room

  • Kai Suite Parlor

   Kai Suite Parlor

  • Pualani Suite

   Pualani Suite

  • Kai Suite

   Kai Suite

  • Large Luxury Ocean Room

   Large Luxury Ocean Room

  • Large Luxury Ocean Room

   Large Luxury Ocean Room

  • City View Double

   City View Double

  • City View ADA

   City View ADA

  • Ohana Suite Double

   Ohana Suite Double

  • Ohana Suite Double Wide Angle

   Ohana Suite Double Wide Angle

  • Ohana Suite Living Room

   Ohana Suite Living Room

  • Ohana Suite Living Room Wide Angle

   Ohana Suite Living Room Wide Angle

  • Fitness Center

   Fitness Center

  • Leahi Club Lounge

   Leahi Club Lounge

  • Leahi Club Lounge

   Leahi Club Lounge

  • Spa Khakara - Lobby Concierge

   Spa Khakara - Lobby Concierge

  • Infinity Pool

   Infinity Pool

  • Infinity Pool Cabana

   Infinity Pool Cabana

  • Infinity Pool Cabana

   Infinity Pool Cabana

  • Spa Khakara

   Spa Khakara

  • Lobby

   Lobby

  • SheratonLink

   SheratonLink

  • Koi Pond

   Koi Pond

  • Kai Market

   Kai Market

  • Kai Market

   Kai Market

  • Kai Market

   Kai Market

  • Hapas Pizza

   Hapas Pizza

  • RumFire Lounge

   RumFire Lounge

  • RumFire

   RumFire

  • RumFire

   RumFire

  • RumFire Lounge

   RumFire Lounge

  • RumFire Lounge

   RumFire Lounge

  • Rumfire Ocean Front Caban

   Rumfire Ocean Front Caban

  • RumFire Lower Ewa Patio

   RumFire Lower Ewa Patio

  • RumFire Lounge and Ocean Front Cabana

   RumFire Lounge and Ocean Front Cabana

  • Breakout Room

   Breakout Room

  • Hilo Meeting Room

   Hilo Meeting Room

  • Leahi Club Lounge

   Leahi Club Lounge

  • Waikiki Meeting Room

   Waikiki Meeting Room

  • Waialua Meeting Room

   Waialua Meeting Room

  • Kohala-Kona Meeting Room

   Kohala-Kona Meeting Room

  • Hawaii Ballroom

   Hawaii Ballroom

  • Honolulu Suite

   Honolulu Suite

  • Hawaii Ballroom

   Hawaii Ballroom

  • Pre-function 2nd Floor Foyer

   Pre-function 2nd Floor Foyer

  • Wedding Waikiki Beach

   Wedding Waikiki Beach

  • Wedding Waikiki Beach

   Wedding Waikiki Beach

  • Wedding Kohala/Kona

   Wedding Kohala/Kona

  • Wedding Detail

   Wedding Detail

  • Wedding Detail

   Wedding Detail

 photo 1 of