Sheraton Waikiki

  • Exterior

   Exterior

  • Hotel Exterior

   Hotel Exterior

  • Exterior

   Exterior

  • Leahi Club Lounge

   Leahi Club Lounge

  • Front Desk

   Front Desk

  • Infinity Pool

   Infinity Pool

  • Lily Pond

   Lily Pond

  • Porte Cochere

   Porte Cochere

  • Leahi Club Lounge

   Leahi Club Lounge

  • Link@Sheraton

   Link@Sheraton

  • Malia Suite - Living Room

   Malia Suite - Living Room

  • Malia Suite

   Malia Suite

  • King Ocean Front

   King Ocean Front

  • Double Ocean Front

   Double Ocean Front

  • Bathroom

   Bathroom

  • Kai Ocean Suite

   Kai Ocean Suite

  • Pualani Suite

   Pualani Suite

  • Pualani Suite

   Pualani Suite

  • Large Luxury Ocean Room

   Large Luxury Ocean Room

  • Large Luxury Ocean Room

   Large Luxury Ocean Room

  • Large Luxury Ocean Double

   Large Luxury Ocean Double

  • Partial Ocean View

   Partial Ocean View

  • Double city view

   Double city view

  • ADA Guest Room

   ADA Guest Room

  • Lily Pond

   Lily Pond

  • Fitness Center

   Fitness Center

  • Leahi Club Lounge

   Leahi Club Lounge

  • Front Desk

   Front Desk

  • Helumoa Playground

   Helumoa Playground

  • Pool

   Pool

  • Helumoa Pool

   Helumoa Pool

  • Helumoa Playground

   Helumoa Playground

  • Infinity Pool

   Infinity Pool

  • Leahi Club Lounge

   Leahi Club Lounge

  • Spa Khakara - Lobby Concierge

   Spa Khakara - Lobby Concierge

  • Link@Sheraton

   Link@Sheraton

  • Kai Market Dinner

   Kai Market Dinner

  • Kai Market

   Kai Market

  • Kai Market Breakfast Setup

   Kai Market Breakfast Setup

  • Kai Market

   Kai Market

  • Kai Market Breakfast Buffet

   Kai Market Breakfast Buffet

  • The Edge of Waikki - Day

   The Edge of Waikki - Day

  • RumFire

   RumFire

  • RumFire

   RumFire

  • RumFire Sunset

   RumFire Sunset

  • RumFire

   RumFire

  • Oahu Detail

   Oahu Detail

  • Breakout Room

   Breakout Room

  • Oahu Meeting

   Oahu Meeting

  • Molokai Ballroom

   Molokai Ballroom

  • Hilo Meeting Room

   Hilo Meeting Room

  • Leahi Club Lounge

   Leahi Club Lounge

  • Kauai Ballroom - Wedding Reception

   Kauai Ballroom - Wedding Reception

  • Kauai Ballroom - Wedding Reception

   Kauai Ballroom - Wedding Reception

  • Kauai Ballroom - Wedding Reception

   Kauai Ballroom - Wedding Reception

  • Wedding Reception detail

   Wedding Reception detail

  • Lily Pond Wedding detail

   Lily Pond Wedding detail

 photo 1 of