Sheraton Shishi Hotel - Eröffnung am 1. Juli 2017

  • Shishi Badou Gukeng Back Village,
  • Baqi East Road
  • Shisen,
  • Fujian
  • China
  • Landkarte
  • Telefon: To be Announced
  • Kontakt
  • 16:25 hrs