Sheraton Quanzhou Hotel - Eröffnung am 1. Januar 2016

  • Quanzhou World Trade Center,
  • Binjiang Commercial District
  • Quanzhou,
  • Fujian
  • China
  • Landkarte
  • Telefon: To be Announced
  • Kontakt
  • 17:40 hrs