Sheraton Quanzhou Hotel - Opening January 1, 2017

  • Quanzhou World Trade Center,
  • Binjiang Commercial District
  • Quanzhou,
  • Fujian
  • China
  • Map