Sheraton Huangdao Hotel - Opening August 31, 2014

  • Binhai Avenue,
  • Huangdao District
  • Qingdao,
  • Shandong
  • China
  • Map

Video Gallery