The Westin Tokyo

  • 1-4-1 Mita, Meguro-ku
  • Tokyo,
  • Tokyo
  • 153-8580
  • Japon
  • Carte