The Westin Tashee Resort, Taoyuan - Opening July 1, 2015

  • No. 266 Rixin Road, Daxi,
  • Taoyuan County
  • Taoyuan,
  • Taiwan
  • Map
  • Previous