whotels
关闭
 • 对于超过 90 天的住宿,请致电 866-539-3446。
 • 您只能提前 550 天预订。
 • 请重新检查您的日期。
休闲厅

休闲厅酒吧

绝非您普通的休闲厅。DJ、游戏、无线高速上网、丰富多彩的 W 特色饮料清单和满瓶服务,让您痛快娱乐数小时。

 • 营业时间:
周一至周四,早上 10:00 - 凌晨 1:00;周五至周六,早上 10:00 - 凌晨 2:00;周日:早上 11:00 - 凌晨 1:00
 • 10:00 AM - 1:00 AM
 • 10:00 AM - 1:00 AM
 • 10:00 AM - 1:00 AM
 • 10:00 AM - 1:00 AM
 • 10:00 AM - 2:00 AM
 • 10:00 AM - 2:00 AM
 • 11:00 AM - 1:00 AM
 • 提供室外座椅:
 • 可吸烟:
CURRENT 餐厅

CURRENT 餐厅