W Guangzhou
Contact Us

Career Opportunities at W Guangzhou

Physical Address

  • 26 Xian Cun Road
  • Pearl River New Town, Tianhe District
  • Guangzhou, Guangdong 510623
  • China
Phone: (86)(20) 6628 6628
Fax: (86)(20) 6628 6629