W Changsha - Eröffnung am 31. Dezember 2015

  • Corner Changsha Avenue and Shawan Road
  • Changsha,
  • Hunan
  • China
  • Landkarte