W Changsha - inauguração dia 31 de Janeiro de 2017

  • Corner Changsha Avenue and Shawan Road
  • Changsha,
  • Hunan
  • China
  • Mapa