Przepustka do wolności

Niech punkty Starpoints zabiorą Cię w podróż po niebie, autostradzie i koleją.
DELTA SKYMILES

Wznieś się na wyżyny korzyści.

Dołącz do Crossover Rewards™ i zmaksymalizuj swoje korzyści w ramach programów SPG i Delta SkyMiles®.

 

Jako członek SPG Gold lub Platinum możesz zdobywać punkty szybciej poprzez powiązanie konta SPG z Delta SkyMiles®, którego możesz dokonać już dzisiaj.

 • Elitarni członkowie SPG zdobywają 1 punkt Starpoint za dolara wydanego na spełniające kryteria loty liniami Delta oprócz mil, które są im zawsze przyznawane.
 • Członkowie SkyMiles Medallion® zdobywają 1 milę za dolara wydanego na spełniające kryteria ceny pokoi w Starwood Hotel & Resorts oprócz punktów Starpoints, które są im zawsze przyznawane.
 • Członkowie SPG Platinum cieszą się dodatkowymi korzyściami dla podróżnych podczas podróży liniami Delta
 • Członkowie Medallion SkyMiles korzystają z dodatkowych korzyści hotelowych podczas pobytu z SPG
Przeczytaj Regulamin

Niniejszy regulamin („Regulamin programu Crossover Rewards”) reguluje zasady działania programu Crossover Rewards w przypadku jednoczesnego uczestnictwa w programach SPG i Delta SkyMiles („Crossover Rewards”). Rejestrując się w programie Crossover Rewards („Uczestnik programu Crossover Rewards”) i otrzymując oraz realizując korzyści zapewniane w ramach programu Crossover Rewards w tym, bez ograniczeń, punkty Starpoints i mile w programie Delta SkyMiles, każda rejestrująca się osoba zgadza się, że przeczytała, zrozumiała i akceptuje niniejszy Regulamin programu Crossover Rewards. Starwood i Delta mogą w dowolnym czasie zmienić, zmodyfikować lub uzupełnić niniejszy Regulamin programu Crossover Rewards, a dalszy udział w programie Crossover Rewards będzie stanowić akceptację uczestnika dotyczącą tych zmian, modyfikacji lub uzupełnienia.

1. REJESTRACJA W PROGRAMIE CROSSOVER REWARDS.
1.1 Spełnianie kryteriów.
Rejestracja w programie Crossover Rewards wymaga aktywnego członkostwa w obu programach SPG i Delta SkyMiles oraz posiadania przez daną osobę w obu programach konta członkowskiego o tej samej nazwie. Członkostwo w obu programach można uzyskać bezpłatnie na stronach www.spg.com i www.delta.com/ SkyMiles.
1.2 Ograniczenia dotyczące spełniania kryteriów.
Osoba, która jest zarejestrowana w programie SPG Airline Direct Deposit (ADD) w ramach innej linii lotniczej niż Delta lub która posiada konto pracownicze SPG Employee, nie będzie kwalifikowała się do rejestracji w programie Crossover Rewards.
1.3 Rejestracja.
Rejestracja w programie Crossover Rewards przebiega wyłącznie za pośrednictwem strony www.spg.com/ crossoverrewards lub delta.com/crossoverrewards. Rejestracja telefoniczna nie będzie akceptowana.
1.4 Terminy.
1.4.a. Rejestracja.
Spełniający kryteria uczestnik programu Crossover Rewards nie będzie mógł zdobywać mil, punktów Starpoints ani korzystać z korzyści zapewnianych w ramach niniejszego Regulaminu programu Crossover Rewards (niezależnie od kwalifikowalności) przez 48 godzin po zakończeniu rejestracji.
Uczestnik programu Crossover Rewards, który pomyślnie zarejestruje się w programie Crossover Rewards co najmniej 48 godzin przed wymeldowaniem się z hotelu uczestniczącego w programie SPG, zdobędzie mile w programie Delta SkyMiles, jeśli uczestnik programu Crossover Rewards spełnia wymagania sekcji 2, bez względu na termin, kiedy pobyt spełniający kryteria został zarezerwowany.
Uczestnik programu Crossover Rewards, który pomyślnie zarejestruje się w programie Crossover Rewards co najmniej 48 godzin przed kwalifikującym się lotem Delta, zdobędzie punkty Starpoints, jeśli spełni wymagania punktu 3, bez względu na termin, w którym kwalifikujący się lot Delta został zarezerwowany.
1.4.b. Księgowanie.
Wszelkie punkty Starpoints będą zaksięgowane na koncie członka programu Delta SkyMiles w ciągu 4-6 tygodni po wypełnieniu segmentu dotyczącego kwalifikującego się lotu Delta. Wszelkie mile zdobyte w ramach programu Delta SkyMiles będą zaksięgowane na koncie uczestnika programu SPG, jakie posiada osoba uczestnicząca w programie Crossover Rewards, w ciągu 4-6 tygodni po zaksięgowaniu na koncie punktów Starpoints przyznanych z tytułu pobytu spełniającego kryteria.
1.5 Regulamin programu.
1.5.a. Program SPG.
Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie programu Crossover Rewards, Regulamin programu SPG stosuje się do programu Crossover Rewards.
1.5.b. Program Delta SkyMiles.
Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie programu Crossover Rewards, Regulamin programu Delta SkyMiles stosuje się do programu Crossover Rewards.
1.6 Numery członkowskie.
Spełniający kryteria uczestnik programu Crossover Rewards będzie mógł zdobywać mile, punkty Starpoints oraz korzystać z korzyści zapewnianych w ramach programu Crossover Rewards tylko zgodnie z niniejszym Regulaminem programu Crossover Rewards: (a) za spełniające kryteria pobyty, jeśli rezerwacja obejmuje numer członkowski SPG uczestnika programu Crossover Rewards; i (b) za kwalifikujące się loty Delta, jeśli rezerwacja obejmuje numer konta Delta SkyMiles uczestnika programu Crossover Rewards.
1.7 Definicje.
W zakresie, w jakim terminy są zapisane wielkimi literami w niniejszym Regulaminie programu Crossover Rewards, terminy te mają znaczenie określone w Regulaminie programu SPG lub Regulaminie programu Delta SkyMiles, w zależności od przypadku. Obejmuje to, bez ograniczeń, definicje hotelu uczestniczącego w programie SPG, noclegów spełniających kryteria, ceny spełniających kryteria, kosztów spełniających kryteria, Gold Preferred Guest, Platinum Preferred Guest w Regulaminie programu SPG i definicje statusu Medallion w Regulaminie programu Delta SkyMiles.
2. ZDOBYWANIE MIL DELTA.
2.1 Pobyty w hotelach.
Z wyjątkiem uczestnika programu Delta ADD, do którego odnoszą się obowiązki określone w punkcie 2.2, uczestnik programu Crossover Rewards, który ma status Medallion w programie Delta SkyMiles, zdobędzie jedną milę w programie Delta SkyMiles za każdego dolara amerykańskiego lub odpowiadającą mu kwotę w walucie obcej, jakie wyda w ramach uiszczania cen spełniających kryteria podczas pobytów spełniających kryteria w hotelach uczestniczących w programie SPG, oprócz zdobycia punktów Starpoints, zgodnie z Regulaminem programu SPG, jeśli rezerwacja obejmuje numer konta członka SPG, jaki posiada uczestnik programu Crossover Rewards.
2.2 Uczestnicy programu Delta ADD.
Uczestnik programu Crossover Rewards, który ma status Medallion w programie Delta SkyMiles i jest zarejestrowany w programie SPG Airline Direct Deposit (ADD) prowadzonym przez firmę Delta, zdobędzie jeden punkt Starpoint za każdego dolara amerykańskiego lub odpowiadającą mu kwotę w walucie obcej, jakie wyda w ramach uiszczania cen spełniających kryteria podczas pobytów spełniających kryteria w hotelach uczestniczących w programie SPG, oprócz zdobycia mil w ramach programu Delta SkyMiles, zgodnie z Programem SPG, jeśli rezerwacja obejmuje numer konta członka SPG, jaki posiada uczestnik programu Crossover Rewards.
2.3 Członkowie programu SkyMiles o statusie ogólnym.
Członek programu Delta SkyMiles, który nie ma statusu Medallion w programie Delta SkyMiles, nie będzie zdobywał mil w programie Delta SkyMiles przez program Crossover Rewards za pobyty spełniające kryteria w hotelach uczestniczących w programie SPG.
2.4 Inne koszty hotelowe.
Uczestnik programu Crossover Rewards nie będzie zdobywał mil w programie Delta SkyMiles za koszty spełniające kryteria poniesione w hotelach uczestniczących w programie SPG (np. koszty żywności i napojów, pralnia, boy), poniesione przez uczestnika programu Crossover Rewards, inne niż związane z cenami spełniającymi kryteria.
3. ZDOBYWANIE PUNKTÓW STARPOINTS.
3.1 Kwalifikujący się lot Delta.
„Kwalifikujący się lot Delta” to lot, który jest sprzedawany przez Delta (np. ma numer lotu DL) i który spełnia kryteria zdobywania mil w programie Delta SkyMiles zgodnie z Regulaminem programu Delta SkyMiles, z wyjątkiem lotów, które są rezerwowane przez internetowe biura podróży, w tym, bez ograniczeń, expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, Cheaptickets.com, travelocity.com i każdą z ich spółek zależnych. Lot obsługiwany przez partnera codeshare firmy Delta, który nie ma numeru lotu DL, nie jest kwalifikującym się lotem Delta.
3.2 Loty Delta.
Uczestnik programu Crossover Rewards, który ma status Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest w programie SPG, będzie zdobywać punkty Starpoints oprócz zdobywania mil w programie Delta SkyMiles zgodnie z Regulaminem programu Delta SkyMiles, jeśli rezerwacja obejmuje numer konta Delta SkyMiles uczestnika programu Crossover Rewards, jak podano poniżej:
3.2.a.
Jeden punkt Starpoint za każdego dolara amerykańskiego lub równoważną mu kwotę wyrażoną w walucie obcej wydane z tytułu taryf opublikowanych i firmowych (z wyłączeniem podatków, opłat i dopłat) za bilety Delta na kwalifikujące się loty Delta;
3.2.b.
500 punktów Starpoints za etap podróży spełniający kryteria w ramach kwalifikujących się lotów Delta: (1) w przypadku taryf specjalnych, często określanych jako taryfy niepublikowane, w tym, bez ograniczeń, taryf konsolidatorów, wycieczek, grup, pakietów rejsowych i dla floty handlowej; lub (2) w przypadku taryf, w ramach których cena lotu jest nieznana; lub
3.2.c.
Dowolna kwota określona w punkcie 3.2.a lub 3.2.b dla taryf stosowanych w przypadku sprzedaży biznesowej, wojska lub taryf rządowych, w zależności od umowy z firmą Delta, jaką zawarła dana organizacja. Uczestnicy programu Crossover Rewards otrzymają proporcjonalną liczbę punktów Starpoints w ciągu 4-6 tygodni po wypełnieniu każdego segmentu kwalifikującego się lotu Delta.
4. KORZYŚCI ELITARNE.
4.1 Hotele uczestniczące w programie SPG.
4.1.a. Pobyty spełniające kryteria.
Uczestnik programu Crossover Rewards, który ma status Diamond lub Platinum Medallion w programie Delta SkyMiles, otrzyma następujące korzyści elitarne podczas pobytów spełniających kryteria w hotelach uczestniczących w programie SPG, jeśli rezerwacja obejmuje numer konta członka SPG, który posiada uczestnik programu Crossover Rewards:
 • Możliwość korzystania z kolejki do zameldowania dla elitarnych członków programu, która jest przeznaczona dla członków Gold Preferred i Platinum Preferred w ramach programu SPG;
 • Późne wymeldowanie - 16:00, w zależności od dostępności w centrach konferencyjnych i kurortach, skupionych w ramach hoteli uczestniczących w programie SPG;
 • Zmiana pokoju na pokój o podwyższonym standardzie w chwili zameldowania, zależna od dostępności pokoi, z uwzględnieniem tych samych ograniczeń, które mają zastosowanie w przypadku członków Gold Preferred Members programu SPG zgodnie z Regulaminem programu SPG; i
 • Bezpłatny dostęp do Internetu w pokoju gościnnym.
4.1.b. Ograniczenia.
Wszystkie usługi, udogodnienia i korzyści przewidziane w punkcie 4.1.a są zależne od dostępności i podlegają regulaminowi każdego hotelu uczestniczącego w programie SPG. Nie wszystkie usługi, udogodnienia i korzyści są oferowane we wszystkich hotelach uczestniczących w programie SPG.
4.1.c. Brak dodatkowych korzyści.
Uczestnik programu Crossover Rewards, który kwalifikuje się do elitarnych korzyści, zgodnie z punktem 4.1.a i który posiada status członka Gold Preferred Member lub Platinum Preferred Member w programie SPG, nie otrzyma dodatkowych korzyści zgodnych z niniejszym punktem 4.1, pod warunkiem, że uczestnik o statusie Gold Preferred może wybrać powitalne udogodnienie inne niż bezpłatny dostęp do Internetu w pokoju gościnnym w trakcie pobytu spełniającego kryteria.
4.2 Kwalifikujące się loty Delta.
4.2.a.

Kwalifikujące się loty Delta. Uczestnik programu Crossover Rewards, który posiada status Platinum Preferred w programie SPG, otrzyma następujące korzyści elitarne w przypadku kwalifikujących się lotów Delta, jeśli rezerwacja obejmuje numer konta Delta SkyMiles, jaki posiada uczestnik programu Crossover Rewards:

 • Pierwszeństwo odprawy w wyznaczonych elitarnych obszarach odprawy dla uczestników o statusie Silver Medallion i SkyTeam na lotniskach, na których firma Delta oferuje tę usługę (obecnie Atlanta, Boston, Detroit, Los Angeles, Memphis, Minneapolis, Nowy Jork — JFK, Nowy Jork — LGA, Salt Lake City, Tokio-Narita) lub w wyznaczonych obszarach odprawy Sky Priority na wszystkich pozostałych lotniskach;
 • Priorytet wejścia na pokład w strefie 1 w przypadku kwalifikujących się lotów Delta, które są również obsługiwane przez przewoźnika Delta lub Delta Connection w przypadku uczestnika programu Crossover Rewards i 8 dodatkowych pasażerów podróżujących w ramach tej samej rezerwacji, jaką posiada uczestnik programu Crossover Rewards. Pierwszeństwo wejścia na pokład nie jest oferowane w przypadku lotów Delta Shuttle; i
 • Pierwszy bagaż bezpłatny dla uczestnika programu Crossover Rewards i 3 dodatkowych pasażerów podróżujących w ramach tej samej rezerwacji, jaką posiada uczestnik programu Crossover Rewards. Zwolnienie to dotyczy tylko standardowej opłaty za pierwszy bagaż, jeśli jest ona naliczana, który nie przekracza dopuszczalnej wagi i rozmiarów, które są podane w odpowiednich przepisach określonych w umowie przewozu zawartej z firmą Delta. Dodatkowy bagaż rejestrowany będzie podlegał odpowiednim opłatom określonym w przepisach firmy Delta i w ramach zakupionej taryfy, która jest podana w umowie przewozu zawartej z firmą Delta. Zwolnienie z opłaty za pierwszy bagaż będzie stosowane jedynie w przypadku segmentów lotu, które mają początek u przewoźnika Delta lub Delta Connection, w przypadku odprawy zarówno na lot sprzedany przez firmę Delta, jak i przez nią obsługiwany. Proszę zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi na stronie www.delta.com/baggage.
 • Członkowie SPG Platinum spełniają kryteria umożliwiające bezpłatną zmianę standardu lotu na standard First Class oraz Delta Comfort+TM w dniu wylotu w przypadku opłaconych biletów. Taryfy Basic Economy (E) nie kwalifikują się do płatnej lub bezpłatnej zmiany standardu na wyższy, niezależnie od statusu Medallion lub innego elitarnego statusu, w przypadku lotów odbywających się w dniu 1 lutego 2015 r. lub później. Pełny regulamin związany z nieograniczonymi, bezpłatnymi zmianami standardu na wyższy znajduje się na stronie delta.com/medallionterms.
4.2.b.
Brak dodatkowych korzyści. Uczestnik programu Crossover Rewards, który kwalifikuje się do korzyści elitarnych zgodnie z punktem 4.2.a i który posiada status Medallion w programie Delta SkyMiles, nie otrzyma dodatkowych korzyści określonych w niniejszym punkcie 4.2.
5. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE CROSSOVER REWARDS.
5.1 Zakończenie udziału przez uczestnika programu Crossover Rewards.
Uczestnik programu Crossover Rewards może zakończyć udział w programie Crossover Rewards w każdej chwili, dzwoniąc do Centrum ds. Kontaktu z Klientem SPG lub Działu Obsługi Klienta Delta.
5.2 Zakończenie udziału przez Starwood i Delta.
Starwood i Delta mogą zawiesić korzyści związane z programem Crossover Rewards lub wykluczyć uczestnika programu Crossover Rewards z uczestnictwa w tym programie w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez pisemnego powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu i według ich własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, jeśli:
5.2.a.
Konto członka programu SPG, który jest uczestnikiem programu Crossover Rewards lub konto w programie Delta SkyMiles zostało zawieszone lub zamknięte z jakiegokolwiek powodu;
5.2.b.
Uczestnik programu Crossover Rewards nie ma aktywnego członkostwa w programie SPG i Delta SkyMiles; lub
5.2.c.
Starwood lub Delta uważa, że uczestnik programu Crossover Rewards:
 • Naruszył Regulamin programu SPG lub Regulamin programu Delta SkyMiles;
 • działał w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami, regulacjami;
 • Nie zapłacił rachunku za hotel Starwood lub hotel uczestniczący w programie SPG lub nie spełnił zobowiązania finansowego wobec Starwood Vacation Ownership; działał w sposób nieodpowiedni, oszukańczy, niewłaściwy lub wrogi;
 • naruszył którykolwiek z niniejszych warunków programu Crossover Rewards; lub
 • brał udział w wykroczeniach lub przestępstwach związanych z programem Crossover Rewards.
6. INNE ZASADY.
6.1 Modyfikacja programu Crossover Rewards.
Starwood i Delta mogą zmienić Regulamin programu Crossover Rewards w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu i bez powiadomienia.
6.2 Zakończenie programu Crossover Rewards.
Starwood i Delta mogą zakończyć program Crossover Rewards w każdej chwili. Uczestnik programu Crossover Rewards nie może gromadzić punktów Starpoints, mil w programie Delta SkyMiles ani ubiegać się o korzyści związane z programem Crossover Rewards po zakończeniu tego programu.
6.3 Korzyści uzależnione od dostępności i modyfikacji.
Wszystkie korzyści, udogodnienia, oferty, nagrody i usługi związane z programem Crossover Rewards są uzależnione od dostępności i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
6.4 Zakaz sprzedaży i przenoszenia.
Korzyści związanych z programem Crossover Rewards nie można sprzedawać, wymieniać ani przenosić (w inny sposób niż przez firmę Starwood, Delta lub ich odpowiednich agentów). Wszelkie próby przeniesienia, sprzedaży lub wymiany będą nieważne. Firmy Starwood, Delta i ich partnerzy mogą odmówić uznania jakichkolwiek korzyści, które, ich zdaniem, mogły zostać przeniesione, sprzedane lub wymienione.
6.5 Dane uczestników programu Crossover Rewards.
Firmy Delta i Starwood mogą otrzymać dane dotyczące uczestników programu Crossover Rewards od innej strony, w tym, bez ograniczeń, imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, informacje o kontach w programie SPG i informacje o kontach w programie Delta SkyMiles.
6.5.a. Delta.
Firma Delta może otrzymywać dane dotyczące uczestników programu Crossover Rewards od firmy Starwood, które mogą zostać wykorzystane przez firmę Delta w związku z programem Crossover Rewards, w tym, bez ograniczeń, do zweryfikowania informacji o koncie, przyznania mil w programie Delta SkyMiles i udostępnienia korzyści elitarnych związanych z programem Crossover Rewards. Dane dostarczone do firmy Delta z firmy Starwood mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail i numer SPG uczestnika programu Crossover Rewards i będą używane przez firmę Delta zgodnie z Polityką prywatności Delta.
6.5.b. Starwood.
Firma Starwood może otrzymywać dane dotyczące uczestników programu Crossover Rewards od firmy Delta, które mogą zostać wykorzystane przez firmę Starwood w związku z programem Crossover Rewards, w tym, bez ograniczeń, do zweryfikowania informacji o koncie, przyznania punktów Starpoints i umożliwienia hotelom uczestniczącym w programie SPG udostępnienia korzyści elitarnych związanych z programem Crossover Rewards. Dane dostarczone do firmy Starwood z firmy Delta mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail i numer konta Delta SkyMiles uczestnika programu Crossover Rewards i będą używane przez firmę Starwood zgodnie z Oświadczeniem o zachowaniu poufności informacji wydanym przez firmę Starwood.
6.6 Brak wyraźnych i dorozumianych gwarancji oraz oświadczeń.
Firmy Starwood i Delta nie wydają żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do typu, jakości lub przydatności towarów lub usług udostępnianych/świadczonych w ramach programu Crossover Rewards.
6.7 Zwolnienie z odpowiedzialności.
Użytkownik zgadza się zabezpieczać i zwolnić firmy Starwood, Delta, hotele uczestniczące w programie SPG i ich odpowiednie spółki zależne, oddziały, funkcjonariuszy, dyrektorów, przedstawicieli i pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub żądania, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, złożone przez osobę trzecią ze względu na lub wynikających z naruszenia niniejszego regulaminu lub naruszenia prawa lub praw osób trzecich.
6.8 Zrzeczenie się.
Zrzeczenie się wszelkich naruszeń niniejszego Regulaminu programu Crossover Rewards przez uczestnika programu Crossover Rewards nie stanowi zrzeczenia się innych wcześniejszych lub późniejszych naruszeń tego Regulaminu programu Crossover Rewards.
6.9 Ograniczenie odpowiedzialności.
W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA STARWOOD, DELTA ANI HOTEL UCZESTNICZĄCY W PROGRAMIE SPG NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZAPŁACENIA JAKIEGOKOLWIEK ODSZKODOWANIA BEZPOŚREDNIEGO, POŚREDNIEGO, SPECJALNEGO, RETORSYJNEGO, SANKCYJNEGO, WYNIKOWEGO LUB WTÓRNEGO JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W INNY SPOSÓB, KTÓRE WYNIKAJĄ Z LUB SĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z PROGRAMEM SPG LUB NINIEJSZYM REGULAMINEM PROGRAMU SPG.
6.10 Wybór prawa i miejsca.
Wszelkie spory wynikające lub związane z programem Crossover Rewards lub niniejszym Regulaminem programu Crossover Rewards będą rozpatrywane indywidualnie bez powództwa grupowego i będą regulowane przez, interpretowane oraz egzekwowane zgodnie z prawami stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, bez względu na konflikty przepisów prawnych tego stanu. Wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich roszczeń lub powództw wynikających z lub odnoszących się do niniejszego Regulaminu programu Crossover Rewards lub Programu Crossover Rewards mogą sprawować tylko stanowe i federalne sądy znajdujące się w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych.
6.11 Znaki towarowe.
Program Crossover Rewards, punkty Starpoints, SPG, Preferred Guest oraz ich loga są znakami towarowymi firmy Starwood lub jej podmiotów stowarzyszonych. Delta, SkyMiles, Medallion i Delta Connection są znakami towarowymi firmy Delta Air Lines, Inc.

Aktualizacja: 16 grudnia 2013 r.

Emirates Skywards

Teraz na naszej mapie znajdziesz jeszcze więcej nagród.

Zarejestruj się w programie Your World Rewards™ z SPG i Emirates Skywards®, dzięki któremu znacznie zwiększysz swoje korzyści.

 

Przedstawiamy program Your World Rewards z SPG i Emirates Skywards.

 • Członkowie SPG na poziomie Gold i Platinum zdobywają 1 punkt Starpoint za każdego dolara USA wydanego na spełniające kryteria loty.
 • Członkowie SPG na poziomie Platinum otrzymują elitarne korzyści na lotnisku, w tym pierwszeństwo odprawy, priorytet wejścia na pokład i bezpłatny dostęp do e-bramek (zapoznaj się ze szczegółami na stronie emirates.com).
 • Członkowie Emirates Skywards na poziomie Silver, Gold oraz Platinum zdobywają 1 milę Skywards za każdego dolara USA wydanego na spełniające kryteria pobyty SPG.
 • Członkowie Emirates Skywards na poziomie Gold i Platinum otrzymują elitarne korzyści w hotelu, w tym późne wymeldowanie o 16:00, dostęp do kolejki do zameldowania dla elitarnych członków programu SPG oraz bezpłatny dostęp do Internetu w pokoju.

Zwiększ swoje korzyści.

Połącz swoje konta już dziś >

Przeczytaj Regulamin

Niniejszy regulamin („Regulamin programu Your World Rewards”) reguluje program Your World Rewards z SPG i Emirates Skywards („Your World Rewards”). Rejestrując się w programie Your World Rewards (jako „Uczestnik programu Your World Rewards”) i otrzymując oraz realizując korzyści zapewniane w ramach programu Your World Rewards, w tym, bez ograniczeń, punkty Starpoints w programie SPG i mile Skywards w programie Emirates Skywards, każda rejestrująca się osoba potwierdza, że przeczytała, zrozumiała i akceptuje niniejszy Regulamin programu Your World Rewards. Starwood i Emirates Skywards mogą w dowolnym czasie zmienić, zmodyfikować lub uzupełnić niniejszy Regulamin programu Your World Rewards, a dalszy udział w programie Your World Rewards będzie stanowić akceptację uczestnika dotyczącą tych zmian, modyfikacji lub uzupełnienia.

1. Rejestracja w programie Your World Rewards.
1.1 Spełnianie kryteriów.
Rejestracja w programie Your World Rewards wymaga członkostwa zarówno w programie SPG, jak i Emirates Skywards oraz posiadania przez daną osobę w obu programach konta członkowskiego zarejestrowanego na to samo nazwisko. Członkostwo w obu programach można uzyskać bezpłatnie na stronach spg.com i emirates.com/skywards.
1.2 Ograniczenia dotyczące spełniania kryteriów.
Osoba, która posiada konto pracownicze SPG lub która jest zarejestrowana w programie SPG Airline Direct DepositSM (ADD) nie będzie spełniała kryteriów rejestracji w programie Your World Rewards.
1.3 Rejestracja.
Osoba fizyczna może zarejestrować się w Your World Rewards jedynie przez spg.com/yourworldrewards lub emirates.com/yourworldrewards.
1.4 Czas.
1.4.a. Rejestracja.
Spełniający kryteria uczestnik programu Your World Rewards nie będzie mógł zdobywać mil Skywards, punktów Starpoints ani korzystać z korzyści zapewnianych w ramach niniejszego Regulaminu programu Your World Rewards (niezależnie od spełniania kryteriów) przez 48 godzin po zakończeniu rejestracji.
 1. Uczestnik programu Your World Rewards, który pomyślnie zarejestruje się w programie Your World Rewards co najmniej 48 godzin przed wymeldowaniem się z hotelu uczestniczącego w programie SPG, zdobędzie mile Skywards, jeśli spełnia wymagania wyszczególnione w sekcji 2, bez względu na termin, kiedy pobyt został zarezerwowany.
 2. Uczestnik programu Your World Rewards, który pomyślnie zarejestruje się w programie Your World Rewards co najmniej 48 godzin przed spełniającym kryteria lotem, zdobędzie punkty Starpoints, jeśli spełnia wymagania wyszczególnione w sekcji 3, bez względu na termin, kiedy spełniający kryteria lot został zarezerwowany.
1.4.b. Księgowanie.
Wszelkie punkty Starpoints zdobyte w ramach programu Your World Rewards będą wysyłane na konto członkowskie SPG członka programu Emirates Skywards w ciągu 2 do 4 tygodni po odbyciu lotu spełniającego kryteria. Wszelkie mile Skywards zdobyte w ramach programu Your World Rewards będą wysyłane na konto członkowskie Emirates Skywards członka programu SPG w ciągu 2 do 4 tygodni po zaksięgowaniu punktów Starpoints za pobyt.
1.5 Regulamin programu.
1.5.a. Program SPG.
Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie programu Your World Rewards, regulamin programu SPG stosuje się do programu Your World Rewards.
1.5.b. Program Emirates Skywards.
Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie programu Your World Rewards, regulamin programu Emirates Skywards stosuje się do programu Your World Rewards.
1.6 Numery członkowskie.
Spełniający kryteria uczestnik programu Your World Rewards będzie mógł zdobywać mile Skywards, punkty Starpoints oraz korzystać z korzyści zapewnianych w ramach programu Your World Rewards tylko zgodnie z niniejszym Regulaminem programu Your World Rewards: (a) za pobyty, jeśli rezerwacja obejmuje numer członkowski SPG uczestnika programu Your World Rewards; oraz (b) za spełniające kryteria loty, jeśli rezerwacja obejmuje numer członkowski Emirates Skywards uczestnika programu Your World Rewards.
1.7 Definicje.
W zakresie, w jakim terminy są zapisane wielkimi literami w niniejszym Regulaminie programu Your World Rewards, terminy te mają znaczenie określone w Regulaminie programu SPG lub Regulaminie programu Emirates Skywards, w zależności od przypadku. Obejmuje to, bez ograniczeń, definicje Hotelu uczestniczącego w programie SPG, Noclegów spełniających kryteria, Cen spełniających kryteria, Kosztów spełniających kryteria, Gold Preferred Guest, Platinum Preferred Guest w Regulaminie programu SPG i definicje statusu Silver, Gold oraz Platinum w Regulaminie programu Emirates Skywards.
2. ZDOBYWANIE MIL SKYWARDS.
2.1 Pobyty w hotelach.
Uczestnik programu Your World Rewards, który jest członkiem Emirates Skywards Silver, Emirates Skywards Gold lub Emirates Skywards Platinum w programie Emirates Skywards zdobędzie jedną milę Skywards za każdego dolara USA lub jego odpowiednik w walucie obcej wydanego na spełniające kryteria ceny podczas pobytów w hotelach uczestniczących w programie SPG w dodatku do punktów Starpoints zdobywanych zgodnie z Regulaminem programu SPG, jeśli rezerwacja obejmuje numer konta członka SPG uczestnika programu Your World Rewards, oraz, w stosownych przypadkach, mile Skywards zostaną wybrane jako preferowana waluta członka SPG w czasie księgowania pobytu na koncie członka SPG.
2.2 Członkowie Emirates Skywards Blue.
Członek Emirates Skywards Blue nie zdobędzie mil Skywards w ramach programu Your World Rewards za pobyty w hotelach uczestniczących w programie SPG.
2.3 Inne koszty hotelowe.
Uczestnik Your World Rewards będzie zdobywać mile Skywards tylko za spełniające kryteria ceny podczas pobytów w hotelach uczestniczących w programie SPG i nie będzie zdobywał mil Skywards za inne spełniające kryteria koszty w hotelach uczestniczących w programie SPG (np. koszty żywności i napojów, pralnia, kamerdyner) poniesione przez uczestnika programu Your World Rewards podczas pobytu.
3. ZDOBYWANIE PUNKTÓW STARPOINTS.
3.1 Spełniające kryteria loty i spełniające kryteria taryfy.
Dla celów programu Your World Rewards: (1) „Spełniający kryteria lot” to lot, który jest obsługiwany przez Emirates pod oznaczeniem EK; i (2) „Spełniająca kryteria taryfa” to każda taryfa lotu spełniającego kryteria, która spełnia kryteria zdobywania mil Skywards w Regulaminie programu Emirates Skywards.
3.2 Loty liniami Emirates.
Uczestnik programu Your World Rewards, który jest członkiem SPG Gold Preferred Guest lub SPG Platinum Preferred Guest w ramach programu SPG, będzie zdobywać jeden punkt Starpoint za każdego dolara USA lub jego odpowiednik w walucie obcej wydanego na spełniające kryteria taryfy (z wyłączeniem podatków, opłat i dopłat) w ramach spełniających kryteria lotów w dodatku do mil Skywards zdobywanych zgodnie z Regulaminem programu Emirates Skywards, jeśli rezerwacja obejmuje numer członkowski Emirates Skywards uczestnika programu Your World Rewards.
4. KORZYŚCI ELITARNE.
4.1 Hotele uczestniczące w programie SPG.
4.1.a. Pobyty.
Uczestnik programu Your World Rewards, który posiada status Diamond lub Platinum Medallion w programie Emirates Skywards, otrzyma następujące korzyści elitarne podczas pobytów w hotelach uczestniczących w programie SPG, jeśli rezerwacja obejmuje numer konta członka SPG, który posiada uczestnik programu Your World Rewards:
 • Możliwość korzystania z kolejki do zameldowania dla elitarnych członków programu, która jest przeznaczona dla członków Gold Preferred i Platinum Preferred w ramach programu SPG;
 • Późne wymeldowanie o 16:00, w zależności od dostępności w centrach konferencyjnych i kurortach skupionych w ramach hoteli uczestniczących w programie SPG; oraz
 • Bezpłatny dostęp do Internetu w pokoju gościnnym.
4.1.b. Ograniczenia.
Wszystkie usługi, udogodnienia i korzyści przewidziane w punkcie 4.1.a są zależne od dostępności i podlegają regulaminowi każdego hotelu uczestniczącego w programie SPG. Nie wszystkie usługi, udogodnienia i korzyści są oferowane we wszystkich hotelach uczestniczących w programie SPG.
4.1.c. Brak dodatkowych korzyści.
Uczestnik programu Your World Rewards, który kwalifikuje się do elitarnych korzyści, zgodnie z punktem 4.1.a i który posiada status członka Gold Preferred lub Platinum Preferred w programie SPG, nie otrzyma dodatkowych korzyści zgodnych z niniejszym punktem 4.1, z zastrzeżeniem, że uczestnik o statusie Gold Preferred może wybrać powitalne udogodnienie inne niż bezpłatny dostęp do Internetu w pokoju gościnnym w trakcie pobytu.
4.2 Loty spełniające kryteria.
4.2.a. Loty spełniające kryteria.

Uczestnik programu Your World Rewards, który posiada status Platinum Preferred w programie SPG, otrzyma następujące korzyści elitarne w przypadku spełniających kryteria lotów, jeśli rezerwacja obejmuje numer członkowski Emirates Skywards, jaki posiada uczestnik programu Your World Rewards:

 • Pierwszeństwo odprawy na wyznaczonych stanowiskach do odpraw biznesowych;
 • Priorytet wejścia na pokład w strefie 1 w przypadku spełniających kryteria lotów tylko dla uczestnika programu Your World Rewards.
4.2.b. Brak dodatkowych korzyści.
Uczestnik programu Your World Rewards, który kwalifikuje się do korzyści elitarnych zgodnie z punktem 4.2.a i który jest również członkiem Emirates Skywards Silver, Emirates Skywards Gold lub Emirates Skywards Platinum w programie Emirates Skywards nie otrzyma dodatkowych korzyści w ramach punktu 4.2.
5. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE YOUR WORLD REWARDS.
5.1 Zakończenie udziału przez uczestnika programu Your World Rewards.
Uczestnik programu Your World Rewards może zakończyć uczestnictwo w programie Your World Rewards w dowolnym momencie, dzwoniąc do Centrum ds. Kontaktu z Klientem SPG lub logując się do konta Emirates Skywards.
5.2 Zakończenie udziału przez Starwood i Emirates.
Starwood i Emirates mogą zawiesić korzyści związane z programem Your World Rewards lub wykluczyć uczestnika programu Your World Rewards z uczestnictwa w tym programie w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez pisemnego powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu i według ich własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, jeśli:
5.2.a.
Konto członka programu SPG, który jest uczestnikiem programu Your World Rewards lub konto w programie Emirates Skywards zostało zawieszone lub zamknięte z jakiegokolwiek powodu;
5.2.b.
Uczestnik programu Your World Rewards nie ma aktywnego członkostwa w programie SPG i Emirates Skywards; lub
5.2.c.
 • Starwood lub Emirates uważają, że uczestnik programu Your World Rewards: Naruszył Regulamin programu SPG lub Regulamin programu Emirates Skywards;
 • Działał w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami i regulacjami;
 • Nie zapłacił rachunku związanego z usługami hotelowymi należnego spółce Starwood lub hotelowi uczestniczącemu w programie SPG lub nie spełnił zobowiązania finansowego wobec Starwood Vacation Ownership;
 • działał w sposób nieodpowiedni, nieuczciwy, niewłaściwy lub wrogi;
 • Naruszył którykolwiek z niniejszych warunków Regulaminu programu Your World Rewards; lub
 • Brał udział w wykroczeniach lub przestępstwach związanych z programem Your World Rewards.
6. Inne zasady.
6.1 Modyfikacja programu Your World Rewards.
Starwood i Emirates mogą zmienić Regulamin programu Your World Rewards w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu i bez powiadomienia.
6.2 Zakończenie programu Your World Rewards.
Starwood i Emirates mogą zakończyć program Your World Rewards w każdej chwili. Uczestnik programu Your World Rewards nie może zdobywać punktów Starpoints za spełniające kryteria loty lub mil Skywards za pobyty w hotelach uczestniczących w programie SPG, lub ubiegać się o korzyści wynikające z programu Your World Rewards po zakończeniu tego programu.
6.3 Korzyści uzależnione od dostępności i modyfikacji.
Wszystkie korzyści, udogodnienia, oferty, nagrody i usługi związane z programem Your World Rewards są uzależnione od dostępności i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
6.4 Zakaz sprzedaży i przenoszenia.
Korzyści związanych z programem Your World Rewards nie można sprzedawać, wymieniać ani przenosić (w inny sposób niż przez firmę Starwood, Emirates Skywards lub ich odpowiednich agentów). Wszelkie próby przeniesienia, sprzedaży lub wymiany będą nieważne. Firmy Starwood, Emirates Skywards i ich partnerzy mogą odmówić uznania jakichkolwiek korzyści, które ich zdaniem mogły zostać przeniesione, sprzedane lub wymienione.
6.5 Dane uczestników programu Your World Rewards.
Firmy Emirates Skywards i Starwood mogą otrzymywać od siebie nawzajem dane dotyczące uczestników programu Your World Rewards, w tym, bez ograniczeń, imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, informacje o kontach w programie SPG i informacje o kontach w programie Emirates Skywards.
6.5.a. Emirates Skywards.
Firma Emirates Skywards może otrzymywać od firmy Starwood dane dotyczące uczestników programu Your World Rewards, które mogą zostać wykorzystane przez firmę Emirates Skywards w związku z programem Your World Rewards, w tym, bez ograniczeń, do zweryfikowania informacji o koncie, przyznania mil Skywards w programie Emirates Skywards i udostępnienia korzyści elitarnych związanych z programem Your World Rewards. Dane dostarczone do firmy Emirates Skywards z firmy Starwood mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail i numer SPG uczestnika programu Your World Rewards i będą używane przez firmę Emirates Skywards zgodnie z Polityką prywatności Emirates Skywards.
6.5.b. Starwood.
Firma Starwood może otrzymywać od firmy Emirates Skywards dane dotyczące uczestników programu Your World Rewards, które mogą zostać wykorzystane przez firmę Starwood w związku z programem Your World Rewards, w tym, bez ograniczeń, do zweryfikowania informacji o koncie, przyznania punktów Starpoints i umożliwienia hotelom uczestniczącym w programie SPG udostępnienia korzyści elitarnych związanych z programem Your World Rewards. Dane dostarczone do firmy Starwood z firmy Emirates Skywards mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail i numer Emirates Skywards uczestnika programu Your World Rewards i będą używane przez firmę Starwood zgodnie z Polityką prywatności Starwood.
6.6 Brak wyraźnych i dorozumianych gwarancji oraz oświadczeń.
Firmy Starwood i Emirates nie wydają żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do typu, jakości lub przydatności towarów lub usług udostępnianych/świadczonych w ramach programu Your World Rewards.
6.7 Zwolnienie z odpowiedzialności.
Użytkownik zgadza się zabezpieczać i zwolnić firmy Starwood, Emirates, hotele uczestniczące w programie SPG i ich odpowiednie spółki zależne, oddziały, funkcjonariuszy, dyrektorów, przedstawicieli i pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub żądania, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, złożone przez osobę trzecią ze względu na lub wynikające z naruszenia niniejszego regulaminu lub naruszenia prawa lub praw osób trzecich.
6.8 Zrzeczenie się.
Zrzeczenie się jakichkolwiek naruszeń niniejszego Regulaminu programu Your World Rewards przez uczestnika programu Your World Rewards nie stanowi zrzeczenia się innych wcześniejszych lub późniejszych naruszeń tego Regulaminu programu Your World Rewards.
6.9 Ograniczenie odpowiedzialności.
W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA STARWOOD, EMIRATES ANI HOTEL UCZESTNICZĄCY W PROGRAMIE SPG NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZAPŁACENIA JAKIEGOKOLWIEK ODSZKODOWANIA BEZPOŚREDNIEGO, POŚREDNIEGO, SPECJALNEGO, RETORSYJNEGO, SANKCYJNEGO, WYNIKOWEGO LUB WTÓRNEGO JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ LUB SĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z PROGRAMEM YOUR WORLD REWARDS LUB NINIEJSZYM REGULAMINEM PROGRAMU YOUR WORLD REWARDS.
6.10 Wybór prawa i miejsca.
Wszelkie spory wynikające lub związane z programem Your World Rewards lub niniejszym Regulaminem programu Your World Rewards będą rozpatrywane indywidualnie bez powództwa grupowego i będą regulowane przez, interpretowane oraz egzekwowane zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii, bez względu na konflikty przepisów prawnych. Wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich roszczeń lub działań wynikających z lub związanych z niniejszym Regulaminem programu Your World Rewards lub programem Your World Rewards z SPG i Emirates Skywards mają tylko sądy w Anglii i Walii.
6.11 Znaki towarowe.
Program Your World Rewards, punkty Starpoints, SPG, Preferred Guest oraz ich loga są znakami towarowymi firmy Starwood lub jej podmiotów stowarzyszonych. Emirates i Emirates Skywards to zarejestrowane znaki towarowe firmy Emirates.

Aktualizacja: 10 listopada 2014 r.

„Eastern Miles” LINII LOTNICZEJ CHINA EASTERN

Odwiedzaj więcej miejsc — i zarabiaj więcej — na całym świecie.

Połącz konto SPG® z kontem „Eastern Miles” China Eastern, aby zdobywać nagrody Eastern Explorer Rewards.

 

Połącz konto SPG z kontem „Eastern Miles” China Eastern, aby zdobywać nagrody Eastern Explorer Rewards.

 • Członkowie SPG® Gold i Platinum otrzymają 1 bonusowy punkt Starpoints za każde 4 mile „Eastern Miles” zebrane na lotach China Eastern.
 • Członkowie SPG na poziomie Platinum otrzymują także ekskluzywne korzyści na lotnisku, takie jak priorytetowa odprawa, priorytetowe wejście na pokład, wyższy limit bagażu oraz dostęp do salonu klasy biznes China Eastern.
 • Członkowie „Eastern Miles” na poziomie Silver, Gold i Platinum otrzymują 2 mile „Eastern Miles” za każdego wydanego dolara amerykańskiego, a także otrzymują dodatkowe korzyści w hotelach i kurortach uczestniczących w programie SPG.

Zwiększ swoje korzyści.

Połącz swoje konta już dziś >

Przeczytaj Regulamin

ŁĄCZĄC KONTO SPG I KONTO „EASTERN MILES” W CELU PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU EASTERN EXPLORER REWARDS™ Z SPG® I „EASTERN MILES”, WYRAŻASZ ZGODĘ NA REGULAMIN PROGRAMU EASTERN EXPLORER REWARDS.

Ten regulamin („Regulamin programu Eastern Explorer Rewards”) obowiązuje w odniesieniu do programu Eastern Explorer Rewards z SPG i „Eastern Miles” („Eastern Explorer Rewards”). Łącząc konto SPG i konto „Eastern Miles” w celu przystąpienia do programu Eastern Explorer Rewards („Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards”) oraz przyjmując i realizując korzyści płynące z programu Eastern Explorer Rewards, w tym między innymi punkty Starpoints w programie SPG oraz „punkty Eastern Miles” w programie „Eastern Miles”, każda rejestrująca się osoba potwierdza, że przeczytała, zrozumiała i zaakceptowała niniejszy Regulamin programu Eastern Explorer Rewards. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (podmiot zależny Marriott International, Inc.) i China Eastern mogą w dowolnym czasie zmienić, zmodyfikować lub uzupełnić niniejszy Regulamin programu Eastern Explorer Rewards, a dalszy udział w programie Eastern Explorer Rewards będzie stanowić akceptację uczestnika dotyczącą tych zmian, modyfikacji lub uzupełnienia.

1. Rejestracja w programie Eastern Explorer Rewards.
1.1 Spełnianie kryteriów. Aby połączyć swoje konto członkowskie programu SPG z kontem członkowskim programu „Eastern Miles”, uczestnik musi mieć aktywne członkostwo w programie SPG i programie „Eastern Miles”, a konta członkowskie w każdym właściwym programie muszą być zarejestrowane na tę samą osobę. Można połączyć tylko jedno konto SPG na zarejestrowane nazwisko i adres e-mail z kontem „Eastern Miles” na zarejestrowane nazwisko i adres e-mail oraz tylko jedno konto „Eastern Miles” na zarejestrowane nazwisko i adres e-mail z jednym kontem SPG na zarejestrowane nazwisko i adres e-mail. Członkostwo w obu programach można uzyskać bezpłatnie na stronach spg.com i easternmiles.ceair.com.
1.2 Ograniczenia dotyczące spełniania kryteriów. Osoba, która posiada konto pracownicze SPG lub która jest zarejestrowana w programie SPG Airline Direct Depositsm (ADD), nie będzie spełniała kryteriów rejestracji w programie Eastern Explorer Rewards.
1.3 Rejestracja. Rejestracji w programie Eastern Explorer Rewards można dokonać wyłącznie na stronach spg.com/easternxplorerrewards lub easternmiles.ceair.com/easternexplorerrewards
.
1.4 Czas.
1.4.a.Łączenie. Spełniający kryteria Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards nie może zdobywać „punktów Eastern Miles”, punktów Starpoints ani czerpać korzyści z programu Eastern Explorer Rewards na mocy niniejszego Regulaminu programu Eastern Explorer Rewards (bez względu na spełnianie kryteriów) w ciągu 72 godzin od połączenia kont.
 • Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards, który pomyślnie połączy konto na potrzeby programu Eastern Explorer Rewards co najmniej 72 godziny przed wymeldowaniem się z hotelu uczestniczącego w programie SPG, zdobędzie „punkty Eastern Miles”, jeśli spełnia wymagania wyszczególnione w punkcie 2, bez względu na termin, kiedy pobyt został zarezerwowany.
 • Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards, który pomyślnie zarejestruje się w programie Eastern Explorer Rewards co najmniej 72 godziny przed spełniającym kryteria lotem, zdobędzie punkty Starpoints, jeśli spełnia wymagania wyszczególnione w punkcie 3, bez względu na termin, kiedy spełniający kryteria lot został zarezerwowany.
1.4.b.Wysyłanie. Wszelkie punkty Starpoints zdobyte w ramach programu Eastern Explorer Rewards będą wysyłane na konto członkowskie SPG członka programu „Eastern Miles” w ciągu 4 do 6 tygodni po odbyciu lotu spełniającego kryteria. Wszelkie „punkty Eastern Miles” zdobyte w ramach programu Eastern Explorer Rewards będą wysyłane na konto członkowskie „Eastern Miles” członka programu SPG w ciągu 4 do 6 tygodni po zaksięgowaniu punktów Starpoints za pobyt.
1.5 Regulamin programu.
1.5.a. Program SPG. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie programu Eastern Explorer Rewards, regulamin programu SPG stosuje się do programu Eastern Explorer Rewards.
1.5.b. Program „Eastern Miles”. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie programu Eastern Explorer Rewards, regulamin programu „Eastern Miles” stosuje się do programu Eastern Explorer Rewards.
1.6 Numery członkowskie. Spełniający kryteria Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards może zdobywać „punkty Eastern Miles”, punkty Starpoints lub czerpać korzyści z programu Eastern Explorer Rewards na mocy niniejszego Regulaminu programu Eastern Explorer Rewards tylko: (a) za pobyty, jeśli rezerwacja obejmuje numer członkowski SPG uczestnika programu Eastern Explorer Rewards; oraz (b) za spełniające kryteria loty, jeśli rezerwacja obejmuje numer członkowski „Eastern Miles” uczestnika programu Eastern Explorer Rewards.
1.7 Definicje. W zakresie, w jakim terminy są zapisane wielkimi literami w niniejszym Regulaminie programu Eastern Explorer Rewards, terminy te mają znaczenie określone w Regulaminie programu SPG lub Regulaminie programu „Eastern Miles”, w zależności od przypadku. Obejmuje to, bez ograniczeń, definicje Hotelu uczestniczącego w programie SPG, Noclegów spełniających kryteria, Cen spełniających kryteria, Kosztów spełniających kryteria, Gold Preferred Guest, Platinum Preferred Guest w Regulaminie programu SPG i definicje członka „Eastern Miles” Silver, „Eastern Miles” Gold oraz „Eastern Miles” Platinum w regulaminie programu „Eastern Miles”.
2. Zdobywanie „punktów Eastern Miles”
2.1 Pobyty w hotelach. Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards, który jest członkiem „Eastern Miles” Silver, „Eastern Miles” Gold lub „Eastern Miles” Platinum, który spełnił kryteria, zdobywając wymaganą liczbę punktów Elite Qualification Points (EQP) lub Elite Qualification Segments (EQS) w 12 kolejnych miesiącach kalendarzowych w ramach programu „Eastern Miles”, zdobędzie dwa „punkty Eastern Miles” za każdego dolara amerykańskiego lub jego odpowiednik w walucie obcej wydanego na spełniające kryteria ceny podczas pobytów w hotelach uczestniczących w programie SPG w dodatku do punktów Starpoints zdobywanych zgodnie z Regulaminem programu SPG, jeśli rezerwacja obejmuje numer konta członka SPG uczestnika programu Eastern Explorer Rewards, oraz, w stosownych przypadkach, punkty „Eastern Miles” zostaną wybrane jako preferowana waluta członka SPG w czasie księgowania pobytu na koncie członka SPG. Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards będący członkiem „Eastern Miles” Silver, „Eastern Miles” Gold lub „Eastern Miles” Platinum, który otrzymał swój status w prezencie lub w wyniku wyrównania, nie zdobędzie „punktów Eastern Miles” za pobyty w hotelu.
2.2 Członkowie „Eastern Miles”. Członek „Eastern Miles” nie zdobędzie „punktów Eastern Miles” w ramach programu Eastern Explorer Rewards za pobyty w hotelach uczestniczących w programie SPG.
2.3 Inne koszty hotelowe. Uczestnik Eastern Explorer Rewards będzie zdobywać „punkty Eastern Miles” tylko za spełniające kryteria ceny podczas pobytów w hotelach uczestniczących w programie SPG i nie będzie zdobywał „punktów Eastern Miles” za inne spełniające kryteria koszty w hotelach uczestniczących w programie SPG (np. koszty żywności i napojów, pralnia, kamerdyner) poniesione przez uczestnika programu Eastern Explorer Rewards podczas pobytu.
3. Zdobywanie punktów Starpoints.
3.1 Spełniające kryteria loty i spełniające kryteria taryfy. Na potrzeby programu Eastern Explorer Rewards: (1) „Spełniający kryteria lot” to lot, który jest obsługiwany przez China Eastern pod oznaczeniem MU; i (2) „Spełniająca kryteria taryfa” to każda taryfa lotu spełniającego kryteria, która spełnia kryteria zdobywania „punktów Eastern Miles” w Regulaminie programu „Eastern Miles”.
3.2 Loty China Eastern. Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards, który jest członkiem SPG Gold Preferred Guest lub SPG Platinum Preferred Guest w programie SPG, zdobędzie jeden punkt Starpoint za każde cztery „punkty Eastern Miles” zdobyte za spełniające kryteria taryfy spełniających kryteria lotów w dodatku do „punktów Eastern Miles” zdobywanych zgodnie z Regulaminem programu „Eastern Miles”, jeśli rezerwacja obejmuje numer konta członka „Eastern Miles” uczestnika programu Eastern Explorer Rewards.
4. Korzyści elitarne.
4.1 Hotele uczestniczące w programie SPG.
4.1.a. Pobyty. Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards, który jest członkiem „Eastern Miles” Gold lub „Eastern Miles” Platinum w programie „Eastern Miles”, zdobędzie następujące elitarne korzyści podczas pobytów w hotelach uczestniczących w programie SPG, jeśli podczas rezerwacji poda numer konta uczestnika programu Eastern Explorer Rewards członka programu SPG:
 • Możliwość korzystania z kolejki do zameldowania dla elitarnych członków programu, która jest przeznaczona dla członków Gold Preferred i Platinum Preferred w ramach programu SPG;
 • Późne wymeldowanie o 16:00, w zależności od dostępności w centrach konferencyjnych i kurortach skupionych w ramach hoteli uczestniczących w programie SPG; oraz
 • Pokój o podwyższonym standardzie przy zameldowaniu, w zależności od dostępności. Pokoje o podwyższonym standardzie to pokoje mieszczące się na wyższych piętrach, pokoje narożne, niedawno odnowione pokoje lub pokoje z preferowanym widokiem. Pokoje o podwyższonym standardzie nie obejmują apartamentów. Pokoje o podwyższonym standardzie nie są oferowane w hotelach uczestniczących w programie SPG działających pod marką AloftSM i ElementSM.
 • Bezpłatny dostęp do Internetu w pokoju gościnnym; oraz
 • Uczestnictwo w programie SPG Cravings. Więcej informacji o tej korzyści można znaleźć na stronie spg.com/cravings.
4.1.b. Ograniczenia. Wszystkie usługi, udogodnienia i korzyści przewidziane w punkcie 4.1.a są zależne od dostępności i podlegają regulaminowi każdego hotelu uczestniczącego w programie SPG. Nie wszystkie usługi, udogodnienia i korzyści są oferowane we wszystkich hotelach uczestniczących w programie SPG.
4.1.c. Brak rosnących korzyści. Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards, który kwalifikuje się do elitarnych korzyści, zgodnie z punktem 4.1.a i który posiada status członka Gold Preferred lub Platinum Preferred w programie SPG, nie otrzyma rosnących korzyści zgodnych z niniejszym punktem 4.1, z zastrzeżeniem, że uczestnik o statusie Gold Preferred może wybrać powitalne udogodnienie inne niż bezpłatny dostęp do Internetu w pokoju gościnnym w trakcie pobytu.
4.2 Loty spełniające kryteria.
4.2.a. Loty spełniające kryteria. Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards, który jest członkiem Platinum Preferred w programie SPG, zdobędzie następujące elitarne korzyści podczas spełniających kryteria lotów, jeśli rezerwacja obejmuje numer członkowski „Eastern Miles”, jaki posiada uczestnik programu Eastern Explorer Rewards:
 • Pierwszeństwo odprawy na wyznaczonych stanowiskach do odpraw biznesowych w przypadku spełniających kryteria lotów;
 • Priorytet wejścia na pokład w strefie 1 w przypadku spełniających kryteria lotów tylko dla uczestnika programu Eastern Explorer Rewards.
 • Priorytetowa odprawa. Bagaże są dostępne do odebrania jako pierwsze.
 • Dostęp do salonu klasy biznes China Eastern. Członkowie SPG Platinum Preferred będą traktowani jako członkowie „Eastern Miles” Silver i mogą uzyskać dostęp do salonów w wyznaczonych lotniskach, okazując kartę „Eastern Miles” Elite. Dostęp jest ograniczony tylko do członka SPG Platinum Preferred.
 • Dodatkowy bagaż. Członkom latającym linią China Eastern przysługuje 1 dodatkowy bagaż (do 32 kg) w pierwszej klasie/klasie Business lub 1 dodatkowy bagaż (do 23 kg) w klasie Economy.
4.2.b.Brak rosnących korzyści. Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards, który spełnia kryteria uzyskania elitarnych korzyści zgodnie z punktem 4.2.a oraz jest członkiem „Eastern Miles” Silver, „Eastern Miles” Gold lub „Eastern Miles” Platinum w programie „Eastern Miles”, nie zdobędzie rosnących korzyści opisanych w niniejszym punkcie 4.2.
5. Zakończenie uczestnictwa w programie Eastern Explorer Rewards.
5.1 Zakończenie uczestnictwa przez uczestnika programu Eastern Explorer Rewards. Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards może zakończyć uczestnictwo w programie Eastern Explorer Rewards w dowolnym momencie, dzwoniąc do Centrum ds. Kontaktu z Klientem SPG. Jeśli w późniejszym okresie uczestnik programu Eastern Explorer Rewards zechce ponownie przystąpić do programu Eastern Explorer Rewards, może dokonać w nim rejestracji przez stronę spg.com/easternxplorerrewards lub easternmiles.ceair.com/easternexplorerrewards. Zakończenie uczestnictwa wchodzi w życie po upływie 72 godzin, więc jeśli były uczestnik programu Eastern Explorer Rewards zechce ponownie przystąpić do programu Eastern Explorer Rewards, może to uczynić dopiero po upływie 72 godzin od zakończenia uczestnictwa.
Członkowie programu Eastern Explorer Rewards mogą zakończyć uczestnictwo w programie w dowolnym czasie, ale mogą przystąpić do programu ponownie tylko raz.
5.2 Zakończenie uczestnictwa przez Starwood i China Eastern. Starwood i China Eastern mogą zawiesić korzyści związane z programem Eastern Explorer Rewards lub wykluczyć uczestnika programu Eastern Explorer Rewards z uczestnictwa w tym programie w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez pisemnego powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu i według ich własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, jeśli:
5.2.a. Konto członka programu SPG, który jest uczestnikiem programu Eastern Explorer Rewards, lub konto w programie „Eastern Miles” zostało zawieszone lub zamknięte z jakiegokolwiek powodu;
5.2.b. Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards nie ma aktywnego członkostwa w programie SPG i „Eastern Miles”; lub
5.2.c.
 • Starwood lub China Eastern uważa, że uczestnik programu Eastern Explorer Rewards: Naruszył Regulamin programu SPG lub Regulamin programu „Eastern Miles”;
 • Działał w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami i regulacjami;
 • Nie zapłacił rachunku związanego z usługami hotelowymi należnego spółce Starwood lub hotelowi uczestniczącemu w programie SPG lub nie spełnił zobowiązania finansowego wobec Starwood Vacation Ownership;
 • Działał w sposób nieodpowiedni, nieuczciwy, niewłaściwy lub wrogi;
 • Naruszył dowolny warunek niniejszego Regulaminu programu Eastern Explorer Rewards; lub
 • Brał udział w wykroczeniach lub przestępstwach związanych z programem Eastern Explorer Rewards.
6.Inne zasady.
6.1 Modyfikacja programu Eastern Explorer Rewards. Starwood i China Eastern mogą zmienić Regulamin programu Eastern Explorer Rewards w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu i bez powiadomienia.
6.2 Zakończenie programu Eastern Explorer Rewards. Starwood i China Eastern mogą zakończyć program Eastern Explorer Rewards w dowolnym momencie. Uczestnik programu Eastern Explorer Rewards nie będzie zdobywać punktów Starpoints za spełniające kryteria loty, „punktów Eastern Miles” za pobyty w hotelach uczestniczących w programie SPG ani nie będzie czerpać korzyści programu Eastern Explorer Rewards po zakończeniu programu Eastern Explorer Rewards.
6.3 Korzyści podlegające dostępności i modyfikacji. Wszystkie korzyści, udogodnienia, oferty, nagrody i usługi związane z programem Eastern Explorer Rewards są uzależnione od dostępności i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
6.4 Zakaz sprzedaży i przenoszenia. Korzyści związanych z programem Eastern Explorer Rewards nie można sprzedawać, wymieniać ani przenosić (w inny sposób niż przez firmę Starwood, „Eastern Miles” lub ich odpowiednich agentów). Wszelkie próby przeniesienia, sprzedaży lub wymiany będą nieważne. Firmy Starwood, „Eastern Miles” i ich partnerzy mogą odmówić uznania jakichkolwiek korzyści, które ich zdaniem mogły zostać przeniesione, sprzedane lub wymienione.
6.5 Dane uczestnika programu Eastern Explorer Rewards. „Eastern Miles” i Starwood mogą otrzymać dane dotyczące uczestników programu Eastern Explorer Rewards od innej strony, w tym, bez ograniczeń, imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, informacje o kontach w programie SPG i informacje o kontach w programie „Eastern Miles”.
6.5.a. „Eastern Miles”. China Eastern może otrzymywać od firmy Starwood dane dotyczące uczestników programu Eastern Explorer Rewards, które mogą zostać wykorzystane przez firmę China Eastern w związku z programem Eastern Explorer Rewards, w tym, bez ograniczeń, do zweryfikowania informacji o koncie, przyznania „punktów Eastern Miles” w programie „Eastern Miles” i udostępnienia korzyści związanych z programem Eastern Explorer Rewards. Dane przekazane firmie China Eastern przez firmę Starwood mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer SPG członka programu Eastern Explorer Rewards i będą wykorzystywane przez China Eastern zgodnie z Polityką prywatności China Eastern.
6.5.b. Starwood. Firma Starwood może otrzymywać od firmy China Eastern dane dotyczące uczestników programu Eastern Explorer Rewards, które mogą zostać wykorzystane przez firmę Starwood w związku z programem Eastern Explorer Rewards, w tym, bez ograniczeń, do zweryfikowania informacji o koncie, przyznania punktów Starpoints i umożliwienia hotelom uczestniczącym w programie SPG zapewniania korzyści związanych z programem Eastern Explorer Rewards. Dane dostarczone do firmy Starwood z firmy China Eastern mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail i numer członkowski „Eastern Miles” uczestnika programu „Eastern Miles” Rewards i będą używane przez firmę Starwood zgodnie z Polityką prywatności Starwood.
6.6 Brak wyraźnych i dorozumianych gwarancji oraz oświadczeń. Firmy Starwood i China Eastern nie wydają żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do typu, jakości lub przydatności towarów lub usług udostępnianych/świadczonych w ramach programu Eastern Explorer Rewards.
6.7 Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zgadza się zabezpieczać i zwolnić firmy Starwood, China Eastern, hotele uczestniczące w programie SPG i ich odpowiednie spółki zależne, oddziały, funkcjonariuszy, dyrektorów, przedstawicieli i pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub żądania, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, złożone przez osobę trzecią ze względu na lub wynikające z naruszenia niniejszego regulaminu lub naruszenia prawa lub praw osób trzecich.
6.8Zrzeczenie się naruszeń. Zrzeczenie się jakichkolwiek naruszeń niniejszego Regulaminu programu Eastern Explorer Rewards przez uczestnika programu Eastern Explorer Rewards nie stanowi zrzeczenia się innych wcześniejszych lub późniejszych naruszeń tego Regulaminu programu Eastern Explorer Rewards.
6.9Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA STARWOOD, CHINA EASTERN ANI HOTEL UCZESTNICZĄCY W PROGRAMIE SPG NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZAPŁACENIA JAKIEGOKOLWIEK ODSZKODOWANIA BEZPOŚREDNIEGO, POŚREDNIEGO, SPECJALNEGO, RETORSYJNEGO, SANKCYJNEGO, WYNIKOWEGO LUB WTÓRNEGO JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ LUB SĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z PROGRAMEM EASTERN EXPLORER REWARDS LUB NINIEJSZYM REGULAMINEM PROGRAMU EASTERN EXPLORER REWARDS.
6.10Wybór prawa i miejsca. Wszelkie spory wynikające lub związane z programem Eastern Explorer Rewards lub niniejszym Regulaminem programu Eastern Explorer Rewards będą rozpatrywane indywidualnie bez powództwa grupowego i będą regulowane przez, interpretowane oraz egzekwowane zgodnie z prawami stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, bez względu na konflikty przepisów prawnych tego stanu. Wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich roszczeń lub działań wynikających z lub związanych z niniejszym Regulaminem programu Eastern Explorer Rewards lub programem Eastern Explorer Rewards z SPG i „Eastern Miles” mają tylko sądy w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych.
6.11Znaki towarowe. Program Eastern Explorer Rewards, punkty Starpoints, SPG, Preferred Guest oraz ich logo są znakami towarowymi firmy Starwood lub jej podmiotów stowarzyszonych. China Eastern i „Eastern Miles” są znakami towarowymi firmy China Eastern.
SPG FLIGHTS

Spakuj poduszkę na podróż.

Użyj punktów Starpoints, aby polecieć w ponad 150 liniami lotniczymi w dowolnym terminie.

 

Program SPG Flights® daje Ci wolność do latania ponad 150 liniami lotniczymi bez okresów wyłączeń.

 • Lataj z punktami Starpoints nawet w sezonie szczytowym i podczas świąt
 • Rezerwuj online, bilet jest na wyciągnięcie ręki
 • Żyje się tylko raz — żadnych zwrotów, żadnych żali. Ale większość biletów jest wymienialna, jeśli musisz zmienić decyzję

Włóż pasujący bagaż, aby dobrze wykorzystać pobyt.

REZERWUJ W RAMACH PROGRAMU SPG FLIGHTS >

Zapytaj nas o cokolwiek.

Zadzwoń do nas z pytaniami lub w sprawie wymiany.
USA I KANADA | 866-465-8002 (połączenie bezpłatne)
Poniedziałek - piątek: 07:00 - 19:00 MST
soboty: 7:00 - 15:00 MST
MEKSYK I AMERYKA ŁACIŃSKA | +53-55-5242 5660
WSZĘDZIE POZA USA | 208-429-5338
Poniedziałek - piątek: 07:00 - 19:00 MST
soboty: 7:00 - 15:00 MST

Wyceń lot.

Ceny biletów zawierają podatki i opłaty. Mogą być pobierane opłaty za bagaż.
WYŻSZE CENY (PRZYKŁADY)
CENY BILETÓW PUNKTY STARPOINTS
Do 150 USD 10 000
150 USD - 215 USD 15 000
215 USD - 280 USD 20 000
280 USD - 345 USD 25 000
345 USD - 410 USD 30 000
410 USD - 475 USD 35 000
475 USD - 540 USD 40 000
540 USD - 605 USD 45 000
605 USD - 670 USD 50 000
670 USD - 735 USD 55 000
735 USD - 800 USD 60 000
800 USD - 865 USD 65 000
865 USD - 930 USD 70 000
930 USD - 995 USD 75 000
995 USD - 1060 USD 80 000
CENY BILETÓW PUNKTY STARPOINTS
2880 USD - 3140 USD 235 000
4960 USD - 5220 USD 395 000
9990 USD - 10 160 USD 775 000
Przeczytaj Regulamin

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc („Starwood”) zaangażowała EzRez Software, Inc („EZ Rez”), dostawcę zewnętrznego, do hostowania tej strony internetowej do realizacji nagród na bilety prywatnych linii lotniczych („Witryna”). EzRez zaangażowała Connexions Loyalty Travel Solutions, Inc. („Connexions”) do działania wyłącznie w charakterze agenta dla dostawców podróży samolotowych w celu zapewnienia członkom programu Starwood Preferred Guest („Członkowie” lub „Ty”) możliwości realizacji punktów Starpoints na bilety lotnicze za pośrednictwem witryny i zaangażowała Allianz Global Assistance (łącznie z World Access Service Corp, firmą Mondial Assistance i Jefferson Insurance Company, „Allianz Global Assistance”) do zapewnienia członkom opcjonalnego ubezpieczenia na wycieczki. Starwood, EzRez, Connexions i Allianz Global Assistance wraz z ich odpowiednimi urzędnikami, dyrektorami, pracownikami, przedstawicielami, oddziałami, agentami, przedstawicielami i licencjodawcami określa się wspólnie tu jako „Objęte strony”. Ten regulamin („Regulamin programu SPG Flights”) reguluje korzystanie z tej witryny lub usług, lub produktów udostępnianych za pośrednictwem tej strony i opisuje Twoje obowiązki w odniesieniu do takich usług lub produktów. Korzystając z tej witryny i usług lub produktów udostępnianych za pośrednictwem niniejszej witryny, użytkownik zgadza się i gwarantuje, że:

 • ma co najmniej 18 lat i posiada uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy;
 • przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin programu SPG Flights;
 • wszystkie informacje dostarczone przez użytkownika lub członków jego gospodarstwa domowego za pomocą tej witryny są prawdziwe i dokładne;
 • przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Regulamin programu Starwood Preferred Guest, który jest włączony przez odniesienie do niniejszego dokumentu („Regulamin programu”);
 • przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Regulamin korzystania z witryny, który jest włączony przez odniesienie do niniejszego dokumentu („Regulamin korzystania z witryny”); i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Starwood i jej upoważnionych przedstawicieli zewnętrznych jego danych osobowych i ujawniania tych danych osobom trzecim (np. dostawcom podróży lotniczych), zgodnie z oświadczeniem Starwood o zachowaniu poufności informacji;

Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z powyższych, nie korzystaj z tej witryny.

Regulamin programu SPG Flights kontroluje każdą niezgodność z Regulaminem programu i Regulaminem korzystania z witryny i może być zmieniony w dowolnym momencie przez Starwood, która zamieści zmieniony regulamin w witrynie. Wszelkie takie zmienione Regulaminy programu SPG Flights stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia.

Korzystanie ze Strony

Poza przepisami ogólnymi dotyczącymi korzystania ze strony internetowej i określonymi w niniejszym Regulaminie korzystania z witryny, zgadzasz się, że: będziesz korzystać z witryny tylko, aby realizować punkty Starpoints na legalne bilety na podróże dla Ciebie lub dla innej osoby, w imieniu których jesteś zgodnie z prawem upoważniony do działania; zgadzasz się na regulamin zakupu nałożony przez Starwood i inne Objęte strony; jesteś odpowiedzialny za wszelkie błędy w dokładności informacji dostarczonych w związku z tą witryną; i będziesz informował strony trzecie, dla których dokonasz zakupu biletów lub ubezpieczenia o tym Regulaminie programu SPG Flights. Akceptujesz dalej, że ponosisz odpowiedzialność za wszystkie opłaty, cła, podatki i oceny wynikające z użytkowania tej Strony przez Ciebie.

Realizacja punktów Starpoints

Oprócz przepisów dotyczących realizacji punktów Starpoints określonych w Regulaminie programu zgadzasz się, że: punkty Starpoints mogą być realizowane tylko na zakup oryginalnego biletu lotniczego i związane z nim opłaty; nadużywanie lub nieprawidłowe wykorzystywanie rezerwowanych nieruchomości dostępnych w tej witrynie może spowodować odmowę dostępu do takich nieruchomości i likwidacją konta Starwood Preferred Guest; gdy punkty Starpoints zostaną zrealizowane na bilet, nie będzie można ich zwrócić na konto w żadnych okolicznościach, także wtedy, gdy zakupione zostanie ubezpieczenie podróży; wszelkie opłaty, które mogą być stosowane po zakupie biletu nie mogą być opłacane poprzez realizację punktów Starpoints; ubezpieczenia podróży nie mogą być nabywane poprzez realizację punktów Starpoints;.

Rezerwacje

Wszystkie bilety lotnicze zakupione na stronie muszą być zakupione na dokładne imię i nazwisko osoby podróżującej i w odpowiednim zakresie muszą być identyczne, jak dane widniejące w paszporcie podróżującego. Zakupione bilety nie są zbywalne.

Bilety lotnicze i zasady

Wszystkie bilety lotnicze podlegają opublikowanym warunkom przewozu oraz przepisom mającym zastosowanie w danych liniach lotniczych. Umowa przewozu stosowana przez linie lotnicze jest zawierana pomiędzy daną linią lotniczą a pasażerem. Wszystkie szczegóły dotyczące lotu powinny być potwierdzone z daną linią lotniczą, w tym, bez ograniczeń, plan lotu, zasady działalności linii lotniczych, opłaty za bagaż, ograniczenia rozmiaru lub inne ograniczenia i żadne dodatkowe opłaty nie mogą być zapłacone bezpośrednio do danych linii lotniczych. Starwood i inne Objęte strony nie kontrolują personelu, sprzętu ani działalności żadnej linii lotniczej. Starwood i inne Objęte strony nie gwarantują lub ubezpieczają usług świadczonych przez dostawców podróży lotniczych. Użytkownik zgadza się przestrzegać regulaminu nałożonego przez dostawcę, z którym współdziała i rozumie, że niezastosowanie się do niego może spowodować anulowanie rezerwacji i odmowę dostępu do lotów oraz wszelkich kosztów poniesionych przez Objętą stronę na skutek takiego naruszenia.

Zasady anulowania rezerwacji

Zakup biletów ma charakter ostateczny; biletów nie można anulować, wymienić, zwrócić ani przekazać innej osobie. W związku z tym dokładnie sprawdź kupowane bilety pod kątem wszelkich błędów lub nieścisłości przed dokonaniem zakupu. Jeśli trzeba wprowadzić zmiany w planie podróży, zadzwoń pod numer danego biura obsługi klienta podany na stronie. W pewnych okolicznościach zmiany mogą być niemożliwe. Jeśli zmiany są możliwe, zmiany w planie podróży podlegają opłatom pobieranym przez dostawców podróży lotniczych i opłatom za obsługę pobieranym przez Connexions.

Zasady ubezpieczenia podróży

Umowa ubezpieczenia podróży jest zawierana między Tobą a Allianz Global Assistance i wszystkie zakupy ubezpieczenia podróży podlegają regulaminowi Allianz Global Assistance. Ubezpieczenie podróży może zostać tylko zakupione w USD za pomocą dopuszczalnych kart kredytowych; punkty Starpoints nie mogą być używane. Ponadto wszystkie bilety lotnicze zakupione w ramach programu SPG Flights są traktowane jako opłacone dla celów ubezpieczenia podróży i zwroty zostaną dokonane przez Allianz Global Assistance w USD, a nie w punktach Starpoints.

Paszporty i wizy

Wiele miejsc i tras wymaga ważnego paszportu. Polityki wizowe zależą od kraju i należy uzyskać je przed wyjazdem. Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie krajowych wymogów dotyczących podróży i okazywanie wjazdowych, wyjazdowych i innych wymaganych dokumentów, takich jak paszporty i wizy. Imię i nazwisko na każdym bilecie musi być wpisane w alfabetem łacińskim dokładnie tak, jak widnieje w paszporcie lub krajowym dokumencie tożsamości ze zdjęciem. W przeciwnym razie nie będziesz mógł odprawić się w celu odbycia lotu. Pasażerowie mają obowiązek podać dokładne imiona i nazwiska widniejące w ich dokumentach tożsamości podczas dokonywania rezerwacji online. Podróżni korzystający z chińskiego krajowego dokumentu tożsamości muszą podać numer identyfikacyjny. Jeśli krajowy dokument tożsamości nie zawiera Twojego imienia i nazwiska zapisanego znakami rzymskimi, skontaktuj się z liniami lotniczymi przed wyjazdem, aby podać chińskie imię i nazwisko i uniknąć problemów z odprawą.

Zagrożenia

Starwood i inne Objęte strony nie mają specjalnej wiedzy dotyczącej zagrożeń dla zdrowia, klimatu politycznego, zagrożeń pogodowych, finansowych informacji o dostawcy lub kwestii dotyczących bezpieczeństwa lub wymagań dotyczących wstępu osób z innych krajów i nie oświadczają ani nie gwarantują, że podróż do dowolnego miejsca nie jest bez ryzyka. Informacje na temat warunków i potencjalnym ryzyku w określonych miejscach znajdują się na stronach www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac oraz www.customs.gov.

Upadłość lub zmiany opóźnienia lub odwołania lotów

Starwood i każda inna Objęta strona nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dostawca podróży nie jest w stanie honorować biletu lotniczego zakupionego za pośrednictwem tej strony z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, postępowania upadłościowego, strajków, braku siły roboczej lub opóźnionych lub odwołanych lotów.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU STARWOOD LUB INNA OBJĘTA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA, ŚMIERĆ, UTRATĘ, ROSZCZENIA, SZKODY, SIŁĘ WYŻSZĄ, WYPADEK, OPÓŹNIENIE LUB JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, PRZYKŁADOWE, PODLEGAJĄCE ODSZKODOWANIU, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU MAJĄCE CHARAKTER KONTRAKTOWY LUB DELIKTOWY BĄDŹ INNY, KTÓRE WYNIKAJĄ Z LUB SĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY, REGULAMINU PROGRAMU SPG FLIGHTS, REALIZACJĄ PUNKTÓW STARPOINTS NA BILETY LOTNICZE, KORZYSTANIEM Z BILETÓW LOTNICZYCH LUB WSZELKIMI ZWIĄZANYMI Z NIMI PODRÓŻAMI, NAWET JEŚLI OBJĘTA STRONA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Ponadto, z wyjątkiem postanowień określonych poniżej, Objęte strony nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub opóźnienia spowodowane odwołaniem lotów przez przewoźnika, niedoborami, chorobą, kradzieżą, sporami z pracownikami, upadłością, awarią maszyn, kwarantanną, rządowymi ograniczeniami, pogodą, terroryzmem lub przyczynami pozostającymi poza kontrolą Objętych stron. Nie jest przyjmowana żadna odpowiedzialność za dodatkowe koszty, zaniechania, opóźnienia, zmiany tras lub działania władz państwowych. Żadna z Objętych stron nie jest odpowiedzialna za naruszenia przez dowolnego operatora linii lotniczych żadnych gwarancji, w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, a także nie jest odpowiedzialna za inne wykroczenia dostawcy (w tym nie ponosi odpowiedzialności deliktowej) w odniesieniu do produktów i/lub usług dostępnych za pośrednictwem tej strony. Żadna z Objętych stron nie jest odpowiedzialna za nieprzestrzeganie Regulaminu programu SPG Flights przez dowolnego operatora linii lotniczych oraz nieprzestrzeganie przez dowolnego operatora linii lotniczych odpowiednich federalnych, stanowych, prowincjonalnych i lokalnych przepisów. Jeśli, niezależnie od powyższego, Objęte strony zostaną uznane za odpowiedzialne za jakiekolwiek straty lub szkody związane z korzystaniem z tej strony, zgadzasz się, że odpowiedzialność każdej z tych stron w żadnym wypadku nie przekroczy ilości punktów Starpoints zrealizowanych na dany bilet lotniczy. Niektóre stany, w zakresie, w jakim ich prawo może być stosowane, bez względu na prawo Nowego Jorku, które opisano poniżej, nie pozwalają na ograniczenia odpowiedzialności, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w danym przypadku.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zabezpieczać i zwolnić firmę Starwood oraz inne Objęte strony, oddziały, funkcjonariuszy, dyrektorów, przedstawicieli i pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub żądania, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, złożone przez osobę trzecią ze względu na lub wynikających z naruszenia niniejszego Regulaminu programu SPG Flights lub naruszenia prawa lub praw osób trzecich. Brak podjęcia działań przez Objętą stronę odnośnie naruszeń użytkownika nie stanowi zrzeczenia się prawa do podjęcia działań wobec kolejnych lub podobnych naruszeń.

Sprzedawca podróży

Connexions jest zarejestrowanym sprzedawcą podróży w każdym z państw wymienionych poniżej:

CLTS
6442 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344
Telefon: 952-914-6500
CLTS
9300 West Overland Rd.
Boise, ID 83709
Telefon: 208-429-2300
CLTS
12755 Olive Blvd.
Suite 200
St. Louis, MO 63141
Telefon: 314-851-3400

Obowiązujące prawo

Wszelkie spory wynikające lub związane z korzystaniem z tej witryny, niniejszego Regulaminu programu SPG Flights lub programu SPG Flights będą rozpatrywane indywidualnie bez powództwa grupowego i będą regulowane przez, interpretowane oraz egzekwowane zgodnie z prawami stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, bez względu na konflikty przepisów prawnych tego stanu.

Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z dokumentami zawartymi lub wspomnianymi w jego treści stanowi całość umowy pomiędzy nami a użytkownikiem, odnoszącej się do przedmiotu umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy (zarówno ustne, jak i pisemne) dotyczące przedmiotu umowy; nie może zostać zmieniony lub zmodyfikowany z wyjątkiem formy pisemnej lub poprzez dokonywanie zmian lub modyfikacji dostępnych na tej stronie.

PRZENIEŚ MILE LOTNICZE

Niebo jest granicą.

Przekształć swoje punkty Starpoints® na mile. Sprawimy, że ta oferta będzie jeszcze słodsza.

 

Przenieś swoje punkty Starpoints bezpośrednio do mil w ramach programu lojalnościowego. Jeszcze lepiej: Za każde przesłane za jednym razem 20 000 punktów Starpoints dodamy 5000 dodatkowych punktów.

 • Ciesz się wymianą 1 punktu Starpoints na 1 milę w przypadku większości linii lotniczych
Patrz Regulamin

Członkowie SPG mogą przekazać maksymalnie 79 999 punktów Starpoints® na program partnera do przesłania z listy w menu rozwijanym partnerów do przesłania w ciągu 24 godzin.¹ Ponadto za każde 20 000 punktów Starpoints przesłanych przez członka SPG do pojedynczego programu partnera do przesłania w ramach tej samej transakcji, Starwood automatycznieprzyzna bonus za przesłanie punktów w wysokości 5000 punktów Starpoints!² Oznacza to, że w ciągu 24 godzin na konto członkowskie SPG u większości partnerów do przesłania można przekazać łącznie 94 999 punktów Starpoints, dzięki czemu bezpłatna podróż jest jeszcze bliżej.3 Członkowie SPG mogą przesłać punkty Starpoints do tego samego programu partnera do przesłania tylko raz w ciągu 24 godzin.

Członków Platinum Preferred Guests nie obowiązuje wymóg minimalnej liczby przekazywanych punktów, z wyjątkiem przypadków, gdy kurs stosowany przy przenoszeniu punktów nie wynosi 1:1.4Członków Gold Preferred Guests obowiązuje wymóg minimalnej liczby przekazywanych punktów, który wynosi 1500 punktów Starpoints, natomiast członków Preferred obowiązuje wymóg przekazywania 2500 punktów.

Maksymalne progi przesyłanych punktów zależą od punktów Starpoints członka SPG oraz bonusu za przesłanie punktów. Dozwolona jest tylko jedna transakcja przesłania punktów na członka SPG w okresie 24 godzin; większa liczba transakcji przesłania punktów do tego samego programu partnera do przesłania w tym okresie zostanie odrzucona. W celu realizacji transakcji imię i nazwisko członka na kontach członka SPG i programu partnera do przesłania musi być takie same; w przypadku odmiennych danych, transakcja zostanie odrzucona. Zamiana na mile jest jednokierunkowa, nieodwracalna i bezzwrotna.

Warunki programu SPG, które są dostępne na stronie http://www.spg.com/terms mają zastosowanie do wszelkich transakcji przesłania punktów Starpoints do dowolnego programu partnera do przesłania.

¹ Maksymalne progi przenoszonych punktów i kursy stosowane przy przenoszeniu punktów zależą od partnera.

² Bonus za przesłanie punktów w wysokości 5000 punktów Starpoint nie obowiązuje w przypadku transakcji przesłania punktów Starpoints do programu Amtrak Guest Rewards®

3Kursy stosowane przy przenoszeniu punktów, maksymalny i minimalny próg przenoszonych punktów zależą od partnera. Maksymalne progi przesyłanych punktów wynikają z liczby punktów Starpoints członka oraz bonusu za przesłanie punktów, który wynosi 5000 punktów Starpoints. Poniższe programy przesyłania punktów mają różne maksymalne progi przesyłanych punktów i kursy stosowane przy przenoszeniu punktów: W United i VARIG obowiązuje limit 94 998 punktów Starpoints na jedną transakcję (79 998 punktów członka plus 15 000 bonusu za transakcję) wymiennych na 47 449 mil (przelicznik punktów na mile wynosi 2:1). W Air New Zealand obowiązuje limit 39 975 punktów Starpoints na jedną transakcję (34 975 punktów członka plus 5000 bonusu za transakcję) wymiennych na maks. 615 punktów Air Points (przelicznik punktów na mile wynosi 65:1).

4Kursy stosowane przy przenoszeniu punktów, maksymalny i minimalny próg przenoszonych punktów zależą od partnera. Poniższe programy przesyłania punktów mają różne minimalne progi przesyłanych punktów i kursy stosowane przy przenoszeniu punktów: W United i VARIG obowiązuje dolny próg 2 punktów Starpoints na jedną transakcję z uwagi na stosowany przelicznik 2:1. W Air New Zealand obowiązuje dolny próg 65 punktów Starpoints na jedną transakcję z uwagi na stosowany przelicznik 65:1.

NIGHTS & FLIGHTS

Twoje punkty Starpoints zostały rozliczone na potrzeby odlotu.

Wznieś nagrody na nowe wyżyny dzięki milom i nagrodom w postaci bezpłatnych noclegów.

 

Zaoszczędź nawet 20 000 punktów Starpoints poprzez równoczesną realizację pięciu bezpłatnych noclegów i 50 000 mil lotniczych.

 • Wymienialne w hotelach i kurortach kategorii 3-4 i we wszelkich liniach lotniczych w stosunku 1 punkt Starpoints do 1 mili
 • Należy zrealizować co najmniej 14 dni przed przylotem amerykańskimi liniami lotniczymi i co najmniej 30 dni przed przylotem międzynarodowymi liniami lotniczymi

Spakuj swoje bagaże.

Zadzwoń do nas, aby zacząć. Dział Obsługi Klienta: 1 (800) 328-6242
W przypadku pytań lub aby zrealizować przez telefon
Patrz Regulamin

Regulamin:

 • Nagrody Nights & Flights można otrzymać, dzwoniąc do lokalnego Centrum Kontaktu z Klientem.
 • Nagrody Nights & Flights należy zamówić co najmniej 14 dni roboczych przed datą przyjazdu w przypadku amerykańskich linii lotniczych i co najmniej 30 dni roboczych przed przyjazdem w przypadku linii lotniczych spoza USA. Umożliwi to realizację nagrody w części wymagającej zamiany na mile.
 • Nagroda ta jest oferowana tylko w liniach lotniczych, gdzie obowiązuje przelicznik punktów Starpoints na mile 1:1. W ramach tej nagrody można zamienić punkty na maksymalnie 50 000 mil, a członek programu musi we własnym zakresie dowiedzieć się w danych liniach lotniczych, ile mil jest potrzebnych na nagrodę w postaci przelotu. Ewentualne dodatkowe zapotrzebowanie na mile członek programu musi pokryć samodzielnie.
 • Członek programu realizujący nagrodę Nights & Flights musi samodzielnie zorganizować sobie lotniczą część podróży. Nagrody te nie są dostępne bez przekazania mil.
 • Rezerwacje w ramach nagrody w postaci bezpłatnego noclegu muszą zostać potwierdzone, a nagrodę Nights & Flights należy zamówić w tym samym dniu, w jakim zlecone zostanie przekazanie punktów Starpoints do linii lotniczej
 • Pobyty rezerwowane jako bezpłatne noclegi w ramach nagrody Nights & Flights muszą liczyć przynajmniej pięć dób. Ewentualne dodatkowe bezpłatne noclegi należy zamówić oddzielnie.

Zasady zmiany i anulowania nagród obejmujących podróż

 • Członek programu ponosi odpowiedzialność za zmianę lub anulowanie rezerwacji lotów dokonanych w ramach tej nagrody.
 • Datę bezpłatnych noclegów w ramach nagrody Nights & Flights można zmienić, jeśli pozwala na to dostępność hotelu. Zmianę taką można wprowadzić tylko raz dla jednej zmodyfikowanej daty podróży. Jeśli nagroda nie może zostać wykorzystana w zmodyfikowanym terminie, bezpłatnych noclegów w ramach nagrody Nights & Flights nie można zmienić ponownie i należy je anulować, zaś jeśli minął termin anulowania rezerwacji, nagroda może przepaść. Przyszły termin podróży wymagać będzie nowej nagrody Nights & Flights, włącznie z przeniesieniem 40 000 punktów Starpoints do linii lotniczej.
 • Nie zwracamy żadnych punktów Starpoints za otrzymane w ramach nagrody Nights & Flights bezpłatne noclegi, które nie zostały spędzone w nieruchomości lub zostały anulowane po terminie. Członkowie programu, którzy decydują się na pobyt krótszy niż 5 dób wymaganych w programie Nights & Flights, powinni poinformować o tym hotel w chwili zameldowania, aby uniknąć opłat za wczesny wyjazd.
 • Nagrody Nights & Flights można anulować. Jeśli nagroda w ramach programu Nights & Flights zostanie anulowana zgodnie z polityką hotelu w tym zakresie, członek otrzyma tylko 20 000 punktów za nagrodę obejmującą hotel kategorii 3 i 30 000 za nagrodę kategorii 4. 40 000 mil otrzymanych z przeliczenia punktów oraz 10 000 mil otrzymanych jako bonus od programu Starwood Preferred Guest pozostanie na koncie mil linii lotniczych i nie będzie można ich z powrotem przelać na konto członka Starwood Preferred Guest.
 • Gość nie otrzyma punktów Starpoints ani mil linii lotniczych za rezerwację. Częścią pobytu w hotelu jest jednak nagroda w postaci bezpłatnego noclegu, a od 1 października 2011 r. jest on kwalifikowany jako spełniający kryteria pobyt zaliczany do puli punktów pozwalających uzyskać status elitarny lub nagrodę Lifetime Nights. Nie spełnia on nadal kryteriów promocji wymagających pobytów lub noclegów.
MILE KOLEJOWE

Wszyscy na pokład.

Zamień punkty Starpoints na nagrody Amtrak Guest Rewards.

 

Przejedź się malowniczą trasą: Zamień punkty Starpoints na nagrody Amtrak Guest Rewards® w stosunku 1:1 i złap następny pociąg.

 • Przelewy muszą być wykonywane w przyrostach co 5000 punktów Starpoints

Niech nasi ludzie zadzwonią do Twoich.

ZAMIEŃ PUNKTY NA NAGRODY AMTRAK GUEST REWARDS PRZEZ TELEFON.

W przypadku pytań lub aby zrealizować przez telefon

With Amtrak®, you can transfer up to 100,000 of your Starpoints® into Amtrak Guest Rewards® points at a 1-to-1 ratio.

There is no minimum point transfer requirement for Platinum Preferred Guests. Gold Preferred Guests have a minimum point transfer requirement of 1,500 Starpoints and Preferred Guests have a minimum point transfer requirement of 2,500.

Only one transfer transaction per SPG Member per 24 hour period is allowed; multiple transfer transactions within the same 24 hour period will be rejected. Both the SPG Member and Amtrak Guest Rewards program accounts must have identical member names in order to complete any requested transfer.

Please note that transfers to Amtrak Guest Rewards may require up to 7-10 business days for handling and processing.

*All terms and conditions of both the Amtrak Guest Rewards program and the SPG Program apply.

For complete details about the Amtrak Guest Rewards program, visit www.amtrakguestrewards.com and for complete details on the SPG Program, visit www.spg.com.

Certyfikaty na wynajem samochodów

Dwa na drogę.

Zamień punkty na kupony na wynajem samochodów w Sixt.

 
Sixt rent a car

Sixt rent a car

Uzyskaj dodatkowe oszczędności.

Przekształć swoje punkty Starpoints® na 50 USD oszczędności w więcej niż 4000 lokalizacji Sixt w 103 krajach.

Zachowaj przywileje.

Z lub bez oszczędności 50 USD spełniasz kryteria uzyskania zniżki. Aha i otrzymasz 250 dodatkowych punktów Starpoints za każde wypożyczenie samochodu w Sixt.

Przeczytaj Regulamin

Kuponów na wynajem samochodu w Sixt nie można łączyć; tylko jeden kupon o wartości 50 USD można wykorzystać na jeden wynajem.

Tylko jeden kupon dozwolony na wynajem.

Kupon uprawnia posiadacza do uzyskania zniżki w wysokości 50 USD na wynajem samochodów w Sixt.

Rabat na kwotę 50 USD zostanie uwzględniony w chwili wynajmu.

Kupon ważny tylko w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii (w Londynie i Manchesterze) i Hiszpanii (tylko w Madrycie, Barcelonie, Sewilli, Maladze i na Majorce).

Kwota kuponu jest widoczna na przedniej stronie i nie jest wymienialna na gotówkę.

Kupon zachowuje ważność przez jeden rok od daty wystawienia i może być użyty tylko przez osobę wymienioną na jego przedniej stronie.

Certyfikaty na wynajem samochodów w Sixt mogą być zamawiane przez członków na całym świecie i mogą być zrealizowane w kwalifikujących się oddziałach na całym świecie. Zapoznaj się z regulaminem wymiany poszczególnych partnerów, ponieważ oferty mogą się różnić. Zamówione karty upominkowe, bony i nagrody rzeczowe są bezzwrotne. Punkty Starpoints wykorzystane na te nagrody nie zostaną zwrócone.

Na otrzymanie nagrody należy przeznaczyć do 4 tygodni.

Stany Zjednoczone Ameryki
Krajowe (Bezpłatny numer)
1-888-625-4988
1-855-ESCAPE1
1-888-625-4990
1-888-625-4991
Kuchnia międzynarodowa