Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI W INTERNECIE STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC

 

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2017 r.

Nasza misja

W Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (jednostka zależna Marriott International, Inc.) („Starwood”) dbamy o ochronę Twojej prywatności i danych osobowych. Naszą misją jest konsekwentne przekraczanie oczekiwań gości w zakresie produktów i usług oferowanych osobom podróżującym w interesach i dla przyjemności. Staramy się zapewniać usługi dostosowane do potrzeb naszych gości, korzystając z powierzonych nam informacji. Dokładamy wszelkich starań na rzecz poszanowania prywatności naszych gości i stosujemy się do przepisów ochrony danych i prywatności na całym świecie.

Niniejsze Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji ma na celu wyjaśnienie, jak gromadzimy informacje, w jaki sposób korzystanie z tych informacji może okazać się korzystne dla użytkowników naszych stron internetowych oraz podczas komunikacji z nami, komu i do jakich celów możemy udostępniać informacje oraz jakie decyzje można podjąć odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych. Opisujemy również kroki, jakie podejmujemy, aby chronić przekazywane nam dane oraz jak można się z nami skontaktować w sprawie naszej polityki prywatności.

 

ŚWIAT STARWOOD:

 

Niniejsze Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji ma zastosowanie do wszystkich marek hoteli zarządzanych lub licencjonowanych przez Starwood Hotels &Resorts Worldwide, LLC. i jego podmioty stowarzyszone, stanowiące podmiot zależny Marriott International, Inc., w tym program Starwood Preferred Guest („Grupa Starwood”). Aby dowiedzieć się więcej o świecie Starwood, proszę kliknąć tutaj.

Wróć na górę

CEL GROMADZENIA DANYCH:

 

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywać Ci informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przekazywanych przez Ciebie lub zbieranych z urządzeń, których używasz podczas korzystania z naszych stron internetowych, produktów i usług. Nie prosimy zwykle o Twoje dane, jeżeli nie są nam one niezbędne. Głównym celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie nam zapewnienia Ci żądanych usług, takich jak przetwarzanie transakcji. Ponadto informacje mogą być gromadzone w następujących celach:

 • spełnienie żądania rezerwacji lub informacji;
 • zakup produktów lub usług;
 • rejestracja członkostwa w programie;
 • odpowiadanie na nasze komunikaty (np. ankiety, oferty promocyjne lub potwierdzenia rezerwacji);
 • dostosowanie się do Twoich osobistych preferencji;
 • spełnienie próśb o usługi lub zalecenia, które Ci przekazujemy;
 • praca ze źródłami zewnętrznymi za zgodą użytkownika, w tym przetwarzanie informacji udostępnianych za pośrednictwem sieci społecznościowych i innych stron internetowych, aby lepiej pomóc nam w zrozumieniu Twoich zainteresowań i służyć Ci lepiej;
 • korzystanie z naszych aplikacji na urządzeniach elektronicznych;
 • aktualizowanie danych kontaktowych, w tym adresu; lub
 • umożliwienie przekazania informacji na adres e-mail znajomego, na żądanie.


 

Możemy również poprosić o zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych do następujących celów:

 • przesyłanie bezpośrednich wiadomości marketingowych i komunikacja w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Starwood, naszych strategicznych partnerów marketingowych i innych zaufanych stron trzecich;
 • wykonywanie badań rynkowych za pomocą ankiet w celu lepszego spełniania Twoich potrzeb, poprawy skuteczności naszej strony internetowej, podniesienia atrakcyjności oferty hoteli, udoskonalenia różnych rodzajów komunikacji, prowadzenia kampanii reklamowych i/lub działań promocyjnych.
 • Możemy również analizować dane osobowe, które są przetwarzane dla wyżej wymienionych celów, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, poprawić nasze usługi i sposób, w jaki działamy. Wyniki takiej analizy będą stanowiły tylko zbiorcze dane, które nie będą używane do identyfikacji, wydzielania lub podejmowania działań w kierunku osoby, ale tylko po to, aby analizować trendy i inne zachowania na poziomie agregacji.

TYPY INFORMACJI, KTÓRE GROMADZIMY:

 

Zbieramy informacje o gościach i użytkownikach naszych stron internetowych, dzięki czemu możemy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. W celu realizacji wyżej wymienionych celów, możemy zbierać dane osobowe lub informacje dotyczące użytkownika, które mogą go identyfikować, bezpośrednio lub pośrednio. Dane takie mogą obejmować imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres miejsca pracy i adres poczty elektronicznej, numer telefonu, w tym telefonu komórkowego i faksu, dane karty kredytowej, datę urodzenia, płeć i informacje o stylu życia, takie jak preferowane pokoje, ulubione formy rekreacji, imiona i wiek dzieci oraz inne informacje niezbędne do spełnienia próśb specjalnych (np. stan zdrowia, który wymaga specjalnego zakwaterowania).

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych możemy także zbierać informacje związane z logowaniem i szczegółowe informacje dotyczące wzorców zachowań odwiedzających, które przetwarzamy tylko w sposób, który nie identyfikuje Ciebie (lub kogokolwiek innego). Jeśli wykorzystujemy dane użytkownika w ten sposób, nie dążymy do zidentyfikowania użytkownika lub pozyskania informacji na poziomie indywidualnym. Jeśli chcemy zidentyfikować użytkownika, informujemy o tym w przejrzysty sposób podczas zbierania informacji i wyjaśniamy cel takiego działania.

Wróć na górę

ZGODA:

 

Możesz zrezygnować z wiadomości e-mail zawierających reklamy i ankiety Starwood dotyczące ofert i usług Starwood w dowolnym momencie, klikając łącze zawarte w danej wiadomości lub kontaktując się z nami bezpośrednio, aby powiadomić o rezygnacji z marketingu bezpośredniego, telemarketingu, otrzymywania wiadomości e-maili lub ankiet. Proszę

kliknij tutaj,

aby zobaczyć stronę aktualizacji preferencji komunikacyjnych w sekcji Kontakt w niniejszym Oświadczeniu o zachowaniu poufności informacji. Zawsze możesz zrezygnować z przesyłania danych osobowych do naszych strategicznych partnerów marketingowych i innych zaufanych stron trzecich na potrzeby komunikacji marketingowej lub wybrać, jakie komunikaty chcesz otrzymywać od nas i od tych stron.

Jeśli jesteś członkiem programu Starwood Preferred Guest (dalej: SPG), możesz również zmienić swój wybór dotyczący otrzymywanych komunikatów poprzez aktualizowanie preferencji komunikacyjnych w profilu członkowskim.

W pewnych przypadkach Twoja zgoda będzie dorozumiana w związku z charakterem żądanej usługi lub realizowanej transakcji. Na przykład, możemy zbierać i wykorzystywać przekazywane dobrowolnie dane osobowe, dane dotyczące zachowań konsumenckich lub inne dane zbiorcze. Ponadto Twoja zgoda zostanie uznana za wyrażoną w odniesieniu do komunikatów niezbędnych do realizacji transakcji i usług, których zażądasz.

W pewnych okolicznościach będziemy prosić o wyrażenie zgody, np. gdy zbieramy informacje uznawane na mocy niektórych przepisów ochrony prywatności za dane wrażliwe (np. informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia lub karalności), zgodnie z przepisami odpowiedniego prawa.

Wróć na górę

PRZESYŁANIE:

 

W większości przypadków podawane dane są gromadzone w lokalnej lub globalnej bazie danych Starwood. Podczas przetwarzania Twoich danych konieczne może być ich przeniesienie do jednostek zależnych Starwood, nieruchomości w Grupie Starwood i/lub zewnętrznych dostawców usług zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie do celów przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu o zachowaniu poufności informacji. O ile wymogi prawne i/lub procesy nie stanowią inaczej, spółki zależne Starwood, oddziały i właściciele nieruchomości, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe, mają obowiązek przestrzegać podobnych zasad zachowania prywatności dotyczących Twoich danych osobowych. Zasadniczo Starwood nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie przekazuje w fizyczne posiadanie Twoich danych osobowych żadnym niestowarzyszonym podmiotom spoza systemu Starwood.

Starwood może ujawnić Twoje dane osobowe innym podmiotom, jeśli:

 • otrzymaliśmy Twoją zgodę na takie działanie
 • otrzymaliśmy Twoją zgodę na takie działanie
 • firmy lub dostawcy usług wykonujący działania w imieniu Starwood wymagają tych informacji w celu wykonania zadań określonych w umowie zawartej ze Starwood (np. w celu realizacji płatności kartą kredytową, obsługi klienta, administrowania badaniami rynkowymi lub na potrzeby usług związanych z zarządzaniem bazami danych);
 • hotel lub inny obiekt opuszcza system Starwood, a dostęp do Twoich danych osobowych jest konieczny, aby ułatwić prowadzenie działalności lub wywiązanie się ze zobowiązań umownych związanych z realizacją przyszłych rezerwacji lub przyszłych wydarzeń;
 • dochodzi do połączenia lub nabycia Starwood przez inną firmę;
 • konieczne jest przestrzeganie wymogów prawnych lub regulacyjnych lub zobowiązań zgodnych z obowiązującym prawem, nakazem lub wezwaniem sądowym;
 • występują okoliczności nadzwyczajne, takie jak ochrona życia, zdrowia lub mienia osoby.

Jeśli dane zostaną udostępnione, z któregoś z powyższych powodów, postaramy się ograniczyć zakres przekazywanych informacji do minimum niezbędnego do realizacji określonego celu.

O ile na mocy postępowania sądowego nie postanowiono inaczej, od stron trzecich wymagamy ochrony danych osobowych i przestrzegania obowiązujących przepisów i prawa dotyczącego ochrony prywatności.

Wróć na górę

PRZENOSZENIE DANYCH PRZEZ GRANICE MIĘDZYNARODOWE:

 

Jako globalna firma staramy się zapewniać taki sam poziom usług na całym świecie, tak w Nowym Jorku, jak i w Paryżu czy Pekinie. W tym celu dysponujemy globalną siecią obiektów, biur, centrów danych, zaufanych partnerów marketingowych, dostawców usług, centrów kontaktu z klientem oraz przeszkolonych współpracowników na całym świecie. Charakter naszej firmy i naszych działań wymaga przekazywania Twoich danych osobowych do innych spółek Grupy, nieruchomości, centrów operacji, centrów danych lub dostawców usług, którzy mogą znajdować się w krajach innych niż my. Możemy przenieść Twoje dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym dane te zostały pierwotnie zebrane.

Chociaż przepisy ochrony danych oraz inne ustawy w różnych krajach mogą nie być tak wyczerpujące, jak te w Twoim kraju, Starwood podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są chronione i traktowane zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu o zachowaniu poufności informacji.

Poniższe informacje umożliwią Ci kontakt z nami w sprawie aktualizacji preferencji komunikacyjnych, usunięcia z naszej listy marketingowej albo w celu przesłania ogólnego pytania lub wniosku.

Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, informujemy, że przestrzegamy obowiązujących na tych terenach wymogów prawnych zapewniających odpowiednią ochronę transferu danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Aby spełnić nasze globalne wymagania, zobowiązaliśmy się przestrzegać wiążących reguł korporacyjnych, o nazwie Standardy ochrony danych gości Starwood. Zostały one zatwierdzone przez europejskie organy ochrony danych i będą stosowane w sposób jednolity przez wszystkich członków grupy Starwood podlegających tym zasadom. Więcej informacji na temat naszych wiążących reguł korporacyjnych można znaleźć na naszej specjalnej stronie.

http://www.starwoodhotels.com/html/HTML_Blocks/Corporate/GDPS.htm

Wróć na górę

SAFE HARBOR:

 

Dodatkowo, Starwood posiada certyfikat ochrony prywatności Safe Harbor ustanowiony przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, Komisję Europejską i Szwajcarię, dotyczący gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, przenoszenia i innych form przetwarzania danych osobowych przekazywanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii do USA. Prosimy pamiętać, że od dnia 6 października 2015 roku Unia Europejska nie uznaje amerykańskich zasad programu Safe Harbor. Pomimo to firma Starwood będzie przestrzegać polityki poufności danych opartej na programie Safe Harbor.

Wróć na górę

USUWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 

Dane osobowe będą przechowywane w formie, która umożliwi identyfikację użytkownika przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne dla celów, dla których zbieraliśmy te dane i korzystamy z nich. Dane osobowe mogą być przechowywane w pewnych plikach przez okres czasu zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa i zasadami przechowywania danych firmy Starwood w celu spełnienia wymagań finansowych i prawnych, aby prawidłowo rozwiązywać spory lub problemy. Ponadto, niektóre rodzaje informacji mogą być przechowywane przez czas nieokreślony ze względu na techniczne ograniczenia i będą blokowane w zakresie dalszego przetwarzania do celów, dla których nie są wymagane przez prawo.

Wróć na górę

DOSTĘP, AKTUALIZACJA I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 

Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy, lub aktualizacji, usunięcia lub zablokowania tych danych, o ile nie okaże się to niemożliwe lub będzie się wiązało z niewspółmiernie dużym wysiłkiem. Możesz zażądać potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, i informacji określających, co stanowi te dane.

W przypadku, gdy jest to dozwolone zgodnie z lokalnym prawem, możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub były w inny sposób przetwarzane;
 • jeśli przetwarzanie opierało się na Twojej zgodzie, która została wycofana, Twoja zgoda wygaśnie lub w przypadku, gdy nie istnieją już podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych;
 • jeśli przetwarzanie służy celom marketingu bezpośredniego lub gdy dokonasz uzasadnionego sprzeciwu;
 • sąd lub organ regulacyjny orzekł, że Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte;
 • dane osobowe były bezprawnie przetwarzane.

W celu upewnienia się, że Twoje dane osobowe są właściwe i aktualne, zachęcamy do ich regularnego przeglądania i aktualizowania (np. w przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu e-mail albo gdy chcesz dodać kolejną metodę komunikowania się z Tobą). Jeśli jesteś członkiem programu SPG, możesz przeglądać i aktualizować swój profil członkowski przez Internet albo skorzystać z pomocy przedstawiciela działu obsługi klienta Starwood. Jeśli nie jesteś członkiem programu SPG, możesz przeglądać i aktualizować swoje dane osobowe, kontaktując się z naszym biurem ds. spraw konsumenckich lub prywatności konsumenta i prosząc o formularz dostępu. Pamiętaj, że w ramach działań mających na celu zapobieżenie nieautoryzowanemu ujawnieniu danych osobowych, możesz zostać poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości (lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość) wraz z uzupełnionym formularzem. Nie udzielamy telefonicznie dostępu do danych osobowych osobom niebędącym członkami SPG.

Jeśli po zapoznaniu się ze swoim profilem członkowskim SPG zechcesz go usunąć albo zaktualizować swoje dane osobowe, postaramy się spełnić Twoją prośbę najszybciej, jak tylko możliwe. Od czasu do czasu, dane, które mają zostać usunięte zostają zachowane, jak wyjaśniono powyżej.

W związku z tym, z powodu wyżej wymienionych przyczyn nie można zawsze oczekiwać, że wszystkie dane osobowe zostaną całkowicie usunięte z naszych baz danych w odpowiedzi na żądanie, mimo że regularnie oceniamy nasze praktyki przechowywania danych w celu zagwarantowania, że dane osobowe, przechowywane w systemach Starwood i/lub strategicznych partnerów marketingowych Starwood, jak i usługodawców, nie będą aktywnie przetwarzane i będą dostępne, tylko jeśli jest to wymagane przez prawo.

Poniższe informacje umożliwią Ci kontakt z nami w sprawie aktualizacji preferencji komunikacyjnych, usunięcia z naszej listy marketingowej albo w celu przesłania ogólnego pytania lub wniosku.

Wróć na górę

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

 

Starwood jest świadomy znaczenia bezpieczeństwa informacji i stale przegląda i ulepsza zabezpieczenia techniczne, fizyczne i logiczne w ramach zasad i procedur bezpieczeństwa. Wszystkie strony sieci web i serwery Starwood wyposażone są w środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą, nadużyciem, bezprawnym lub nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją pod naszą kontrolą. Chociaż nie istnieje absolutna "gwarancja bezpieczeństwa"zarówno w trybie online, jak i offline, chronimy Twoje dane poprzez odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, proceduralne i techniczne, w tym kontrolę haseł, zapory "firewall"i stosowanie 256-bitowego szyfrowania opartego na Class 3 Digital Certificate wydanym przez firmę VeriSign, Inc. Pozwala to na korzystanie z SSL (Secure Sockets Layer) – metody szyfrowania używanej do ochrony Twoich danych przed przechwytywaniem i atakami hackerów podczas przesyłania.

Wróć na górę

TECHNOLOGIE ON-LINE:

 

Starwood i nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi mogą używać plików cookies, niewidocznych pikseli i sygnałów nawigacyjnych sieci WWW do uzyskiwania informacji o Tobie podczas odwiedzania naszych witryn. Plik cookie to bardzo mały plik tekstowy, który trafia do przeglądarki z serwera sieci WWW i przechowywany jest na dysku twardym komputera. Pliki cookies Starwood przypisują Twojemu komputerowi unikalny identyfikator, który z kolei staje się Twoim dowodem tożsamości, gdy wracasz na strony Starwood.

Celem zastosowania plików cookies jest oszczędność czasu użytkownika, ponieważ pomagają nam zapewnić spersonalizowany dostęp do strony bez konieczności przypominania nam o preferencjach za każdym razem, gdy użytkownik wraca na nasze strony. Pliki cookies Starwood nie są przeznaczone do powodowania uszkodzeń w Twoich plikach ani nie mogą odczytywać informacji z innych plików na dysku twardym Twojego komputera.

Pliki cookies mogą również pomagać nam w prezentowaniu oferty dopasowanej do Twoich preferencji w następujący sposób:

 • pamiętają Twoją nazwę użytkownika i hasło przy kolejnych wizytach, więc logowanie jest łatwiejsze i szybsze;
 • gwarantują dostarczanie odpowiednich ram i treści;
 • dbają, abyś otrzymywał wszystkie potrzebne informacje;
 • pomagają nam dostarczać komunikaty, które są istotne i dostosowane do Twoich zainteresowań i lokalizacji.

Pliki cookies Starwood są ograniczone tylko do naszych stron internetowych i usług, i nie śledzą Cię podczas poruszania się po witrynach po opuszczeniu stron Starwood. Śledzimy wykorzystanie naszych stron internetowych, aby lepiej spełniały wymagania użytkownika oraz aby ułatwić mu odnajdywanie informacji w przyszłości. Pamiętaj, że oprócz plików cookies Starwood różne osoby trzecie również mogą umieszczać pliki cookies na dysku twardym Twojego komputera.  

Starwood nie ponosi odpowiedzialności za obecność lub brak plików cookies innych firm ani za możliwości techniczne lub praktyki stosowane przez osoby trzecie w związku z ich plikami cookies.

Jeśli wolisz nie korzystać z ułatwień oferowanych przez pliki cookies, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby traktowała pliki cookies w inny sposób. W zależności od rodzaju używanej przeglądarki możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby:

 • Wyświetlony zostanie monit o zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookies w sposób indywidualny, lub
 • możesz wyłączyć funkcję akceptacji plików cookies w przeglądarce.

Zapoznaj się z dokumentacją swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczeń związanych z plikami cookies. Jednak należy pamiętać, że odrzucanie plików cookies może wpływać na możliwość realizacji niektórych transakcji na naszych stronach internetowych i na naszą możliwość rozpoznawania Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt.

Starwood wykorzystuje również niewidoczne piksele, czasami nazywane sygnałami nawigacyjnymi sieci WWW, aby policzyć, ile osób odwiedza nasze strony. Informacje zbierane przez niewidoczne piksele są wykorzystywane zbiorczo i nie zawierają danych osobowych. Starwood może używać tych danych do poprawy programów marketingowych i treści.

Współpracujemy także z dostawcami i strategicznymi partnerami marketingowymi, którzy pomagają nam dostarczać reklamy i spersonalizowane treści, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Ci dostawcy i inni partnerzy to reklamodawcy, agencje reklamowe, sieci reklamowe, dostawcy segmentów odbiorców, dostawcy usług wymiany danych i usług analitycznych oraz inni usługodawcy. Kliknij tutaj, aby wyświetlić aktualną listę współpracujących z nami agencji i dostawców. Ci partnerzy i dostawcy korzystają z plików cookies i sygnałów nawigacyjnych do zbierania informacji o działaniach online użytkownika (np. o witrynach i podstronach Starwood, które odwiedziłeś oraz innych stronach zewnętrznych), aby pomagać Starwood (i w niektórych przypadkach, reklamodawcom zewnętrznym) w dostarczaniu spersonalizowanej treści i reklam podczas Twojej wizyty na stronach Starwood lub innych stronach.

Możemy także angażować naszych dostawców do dostarczania naszych reklam do konsumentów, których zachowania online na stronach innych niż strony Starwood wskazują, że mogą być zainteresowani podróżami. W innych przypadkach współpracujemy z niektórymi reklamodawcami, których stronami — naszym zdaniem — mogą zainteresować się użytkownicy naszych witryn. Pozwalamy tym reklamodawcom dostarczać wiadomości pod wspólną marką (np. Starwood i reklamodawcy) bezpośrednio do konsumentów, którzy odwiedzili nasze strony internetowe. Tego rodzaju reklamy pod wspólną marką mogą pojawić się na stronach Starwood lub stronach zewnętrznych. Możesz zrezygnować z wykorzystywania plików cookies przez naszych sprzedawców w celu dopasowania treści lub reklamy, odwiedzając stronę

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 

Szczegółowa lista plików cookies używanych na stronach internetowych Starwood i ustawienia plików cookies, proszę kliknij tutaj

Wróć na górę

ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH:

 

Aby móc przewidywać Twoje potrzeby, Starwood zamieszcza łącza do innych stron internetowych dla Twojej wygody i informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie, użytkowanie, konserwację, udostępnianie lub ujawnianie danych (w tym danych osobowych) przez osoby trzecie. Zachęcamy, abyś skontaktował się z nimi, by zapoznać się z ich praktykami dotyczącymi ochrony prywatności, zasadami i środkami bezpieczeństwa, zanim ujawnisz im jakiekolwiek dane osobowe. Zalecamy, abyś przejrzał oświadczenia i zasady ochrony prywatności witryn, do których łącza zamieszczamy, aby wiedzieć, jak te strony gromadzą, wykorzystują i przechowują dane osobowe.

Wróć na górę

OSOBY NIELETNIE:

 

Nie dążymy do uzyskania ani nie chcemy otrzymywać danych osobowych bezpośrednio od osób nieletnich; jednakże nie zawsze możemy określić wiek osoby korzystającej z naszych stron internetowych. Jeśli nieletni (w rozumieniu prawa) poda nam swoje dane bez zgody rodzica/opiekuna, zachęcamy rodzica/opiekuna do kontaktu z nami i polecenie usunięcia tych danych oraz prośbę o wypisanie osoby nieletniej z listy adresatów przyszłych komunikatów reklamowych wysyłanych przez Starwood.

Wróć na górę

KONTAKT Z NAMI:

 

Aktualizowanie preferencji komunikacji

Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane, zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji lub jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymać komunikatów marketingowych od Starwood, możesz skontaktować się z nami:

poprzez pocztę e-mail:
starwood.preferred.guest@starwoodhotels.com

telefonicznie:
1-888-625-4988 (linia bezpłatna w Stanach Zjednoczonych)
lub
1-519-637-6500 (obowiązują opłaty)

Obsługa klienta

Jeśli chcesz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Starwood, wybierz najwygodniejszą formę kontaktu:

poprzez pocztę e-mail:
customercare@starwoodhotels.com

telefonicznie:
1-800-328-6242

Ochrona danych osobowych

Jeśli masz uwagi lub pytania dotyczące ochrony danych osobowych przez Starwood lub niniejszego Oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, skontaktuj się nami, wybierając najbardziej wygodną metodę kontaktu:

poprzez pocztę e-mail:
consumer.privacy@starwoodhotels.com

pisząc do nas na adres:

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc

One StarPoint

Stamford, CT 06902

USA

Do rąk: Consumer Affairs – Privacy

AKTUALIZACJE OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI:

 

Ostatnia aktualizacja tego oświadczenia uwzględnia przyjęcie przez Starwood wiążących zasad korporacyjnych w ramach Standardów ochrony danych gości Starwood. Starwood może zmieniać niniejsze Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji, aby spełniać zmiany wymogów prawnych, potrzeb biznesowych lub zaspokoić oczekiwania naszych gości, obiektów, strategicznych partnerów marketingowych i usługodawców. Zaktualizowane wersje Oświadczenia o zachowaniu poufności informacji zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej wraz z datą aktualizacji, abyś zawsze wiedział, kiedy nastąpiła jego ostatnia aktualizacja.

Wróć na górę