Algemene voorwaarden & bepalingen van het SPG-programma

Op 23 september 2016 zijn Marriott International, Inc. en Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. gefuseerd tot een enkel accommodatiebedrijf. Na de fusie zullen het SPG-programma, het Marriott Rewards-programma en het Ritz-Carlton Rewards-programma (samen het ‘Rewards-programma’) als onafhankelijke programma’s blijven opereren totdat een nieuw, gecombineerd loyaliteitsprogramma wordt gelanceerd. Verwacht wordt dat dit niet voor 2018 gebeurt. Tot dan blijven het SPG-programma en het Rewards-programma hun respectievelijke algemene voorwaarden behouden, inclusief die waarin beschreven staat hoe leden hun accounts beheren, reserveringen maken, elitestatus behalen, punten verdienen en inwisselen, de vervaldatum van punten en de mogelijkheid om die punten bij partners van derde partijen te gebruiken, zoals frequentflyerprogramma’s van luchtvaartmaatschappijen. Verblijven in hotels die deelnemen aan het SPG-programma en het Rewards-programma, blijven tellen voor het verdienen van punten en het bereiken van elitestatus in het programma waarmee het hotel is geaffilieerd.

Maar om directe voordelen van de fusie naar de leden van het SPG-programma en het Rewards-programma over te brengen, hebben de leden van beide loyaliteitsprogramma’s de mogelijkheid om hun lidmaatschapsaccounts te koppelen, punten van het ene account naar het andere over te brengen en kunnen zij zelfs hun elitestatus over beide programma’s overeen laten komen. Bekijk meer details op members.marriott.com en de handige Vaak gestelde vragen.

De algemene voorwaarden hieronder blijven van toepassing op de uitvoering van het SPG-programma.

Deze algemene voorwaarden (deze 'SPG-programmavoorwaarden') regelen het Starwood Preferred Guest®-programma (het 'SPG-programma') beheerd door Preferred Guest, Inc., Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (een dochteronderneming van Marriott International, Inc.) en hun partners (gezamenlijk 'Starwood') namens Starwood, de aan SPG deelnemende hotels en hun partners.  Door lid te worden van het SPG-programma (een 'SPG-lid') en voordelen te ontvangen en in te wisselen van het SPG-programma met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Starpoints®, gaat elk SPG-lid ermee akkoord dat hij/zij:

 • • deze SPG-programmavoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heeft;
 • • de Gebruiksvoorwaarden van de website die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, gelezen, begrepen en aanvaard heeft; en
 • • Starwood, de aan SPG Deelnemende Hotels, de SPG-partnerhotels en hun gemachtigde derden de toestemming heeft gegeven om persoonlijke gegevens van hem/haar te verwerken en dergelijke gegevens openbaar te maken aan derden overeenkomstig het privacybeleid van Starwood.

Deze SPG-programmavoorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden van het SPG-programma. Starwood behoudt zich het recht voor om deze SPG-programmavoorwaarden op elk moment aan te passen, te wijzigen of aan te vullen, en voortdurende deelname aan het SPG-programma houdt in dat een SPG-lid dergelijke aanpassing, wijziging of aanvulling, aanvaardt. SPG-leden dragen zelf de verantwoordelijkheid om geïnformeerd te blijven over de SPG-programmavoorwaarden en eventuele aanpassingen, wijzigingen of aanvullingen van/op het SPG-programma.

 

1. DEELNEMEN AAN HET SPG-PROGRAMMA

 

1.1 Toelatingsvoorwaarden. Lidmaatschap van het SPG-programma is gratis en is beschikbaar voor iedere meerderjarige die: (a) over de wettelijke bevoegdheid beschikt om akkoord te gaan met de SPG-programmavoorwaarden; (b) in een land woont dat de deelname aan het SPG-programma wettelijk toestaat; (c) geen inwoner is van Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië en de Krimregio van Oekraïne; (d) correcte en geldige persoonlijke informatie verstrekt bij het inschrijven voor het SPG-programma; (e) nog geen lid is van het SPG-programma (bijv. nog geen SPG-ledenaccount heeft); en (f) niet eerder door Starwood uit het SPG-programma is verwijderd.

1.2 Hotels. Ten behoeve van de SPG-programmavoorwaarden:

 • 1.2.a. ‘SPG Deelnemende hotels’ zijn hotels, resorts en andere verblijfhotels, opererend onder de merken Aloft, Element, Four Points, Le Méridien, Sheraton, St. Regis, The Luxury Collection, Tribute Portfolio, W Hotels, en Westin, in eigendom van, beheerd door of franchise van Starwood en de volgende merkloze hotels: Hotel Mandji, Miami Dadeland Hotel, Hotel Ménage, Vail Cascade Resort & Spa, Hotel PUR Quebec, Vistana Beach Club, Lakeside Terrace Villas, Avon / Vail Valley, The Tremont Chicago Hotel at Magnificent Mile.
 • 1.2.b. 'SPG-partnerhotels' zijn hotels, resorts en andere faciliteiten voor verblijf van voorbijgaande aard die hier staan weergegeven voor zolang dergelijke hotels, resorts en andere faciliteiten voor verblijf van voorbijgaande aard te boeken zijn via de Starwood partnerkanalen.
  • i. 'Starwood-partnerkanalen' zijn collectief de Starwood-websites, de SPG-apps en de Starwood klantcontactcentra.
  • ii. Een 'Starwood-website' is een website die wordt beheerd door of namens Starwood of een SPG-deelnemend hotel. Momenteel zijn dit starwoodhotels.com, spg.com, stregis.com, theluxurycollection.com, whotels.com, lemeriedien.com, fourpoints.com, aloft.com, element.com, sheraton.com, tributeportfolio.com en westin.com.
  • iii. Een 'SPG-app' is een downloadbare toepassing die wordt beheerd door of namens Starwood in het kader van het SPG-programma, met inbegrip van, zonder beperking, de iPhone- en Android-versies daarvan.

1.3 Inschrijving. Men kan zich inschrijven voor het SPG-programma door volledig en nauwkeurig een aanvraag in te vullen op de SPG-programmawebsite (www.spg.com), op de website van een SPG-deelnemend hotel of via een ander inschrijvingskanaal.

Starwood mag lidmaatschap weigeren.  Starwood kan het lidmaatschap van het SPG-programma weigeren aan elke aanvrager naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. 

1.4 Persoonlijke lidmaatschappen. Alle SPG-lidaccounts zijn persoonlijke accounts en er zijn geen gezamenlijke accounts toegestaan.  De SPG-programmavoordelen zijn niet-overdraagbaar tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.5 Lidmaatschapsniveaus.

 • 1.5.a. Preferred Guest. Het basislidmaatschapsniveau in het SPG-programma is Preferred Guest.
 • 1.5.b. Elite Preferred Guest-lidmaatschap. Bij het bereiken van bepaalde mijlpalen zal een SPG-lid de Elite-lidmaatschapsstatus verdienen en een Gold Preferred Guest of een Platinum Preferred Guest worden (samen 'Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus').  De vereisten voor het bereiken van deze statussen worden vermeld in sectie 8.2 (Gold Preferred Guest) en sectie 8.3 (Platinum Preferred Guest).
 • 1.5.c. SPG Lifetime-lidmaatschap. Bij het bereiken van bepaalde mijlpalen kan een SPG-lid de SPG Lifetime Gold-status of de SPG Lifetime Platinum-status verdienen.  De vereisten voor het verdienen van deze statussen worden vermeld in sectie 8.4 (SPG Lifetime Gold) en sectie 8.5 (SPG Lifetime Platinum).
 • 1.5.d. Lidmaatschap voor medewerkers. Werknemers van Starwood en SPG-deelnemende hotels kunnen alleen deelnemen aan het SPG-programma door middel van speciaal aangewezen verwante programma’s.  Informatie over verwante programma’s is beschikbaar op het intranet van Starwood en via andere Starwood-kanalen.
 • 1.5.e. Lidmaatschap voor bedrijven. Alleen individuele personen komen in aanmerking voor deelname aan het SPG-programma.  Er zijn geen lidmaatschappen voor bedrijven in het SPG-programma.

1.6 Persoonlijk profiel. De door een SPG-lid verstrekte informatie wordt bewaard in een persoonlijk voorkeursprofiel. Alle informatie die een SPG-lid opgeeft in zijn/haar persoonlijke profiel moet geldig en nauwkeurig zijn en actueel worden gehouden.  Alle creditcardgegevens opgenomen in een SPG-ledenprofiel worden door SPG-deelnemende hotels en SPG-partnerhotels gebruikt om het verblijf van het SPG-lid te garanderen en om verblijfskosten in rekening te brengen, tenzij een andere creditcard wordt verstrekt bij de reservering of bij het in- of uitchecken.  Een SPG-lid kan zijn/haar creditcardautorisatie wijzigen voor toekomstige transacties door zijn/haar informatie te wijzigen op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) of door contact op te nemen met het Klantcontactcentrum. Een SPG-lid moet Starwood op de hoogte brengen als de geautoriseerde creditcard verloren, gestolen, ongeldig of verlopen is.

1.7 SPG Pro. Elk SPG-lid dat aan de kwalificaties voldoet voor een SPG Pro Reisprofessional (zoals beschreven in sectie 10.1.a.) een SPG Pro Executive Assistant (zoals beschreven in sectie 10.2.a.) of een SPG Pro Professional Meeting Planner (zoals beschreven in sectie 10.3.a.) kan tevens in aanmerking komen voor deelname aan SPG Pro zoals beschreven op de website van het SPG-programma (www.spg.com) onder 'Over Starwood Preferred Guest'.

 

2. STARPOINTS VERDIENEN

 

2.1 Verdienmogelijkheden bij SPG-deelnemende hotels.

 • 2.1.a. In Aanmerking Komende Kosten. Een SPG-lid zal het volgende verdienen:
  • i. twee basis-Starpoints voor In Aanmerking Komende Kosten bij SPG-deelnemende hotels voor elke dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald door het SPG-lid als hij/zij geen Gold Preferred Guest of Platinum Preferred Guest is op de datum waarop Starpoints worden geplaatst op het SPG-ledenaccount;
  • ii. twee basis-Starpoints en een bonus-Starpoint voor In Aanmerking Komende Kosten bij SPG-deelnemende hotels voor elke dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald door het SPG-lid als hij/zij een Gold Preferred Guest of een Platinum Preferred Guest is (en geen minimum van 75 In Aanmerking Komende Nachten heeft verdiend in een Kwalificerende Periode) op de datum waarop Starpoints worden geplaatst op het SPG-ledenaccount; of
  • iii. twee basis-Starpoints en twee bonus-Starpoints voor In Aanmerking Komende Kosten bij SPG-deelnemende hotels voor elke dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald door het SPG-lid als hij/zij een Platinum Preferred Guest is (en een minimum van 75 In Aanmerking Komende Nachten heeft verdiend in een Kwalificerende Periode) op de datum waarop Starpoints worden geplaatst op het SPG-ledenaccount.
  • Een SPG-lid kan alleen Starpoints verdienen voor In Aanmerking Komende Kosten uit hoofde van secties 2.1.a.i, sectie 2.1.a.ii of sectie 2.1.a.iii.
  • A. 'In Aanmerking Komende Kosten' zijn:
   • (1) kosten opgelopen tijdens een verblijf in een kamer bij een SPG-deelnemend hotel door een SPG-lid op zijn/haar kamerrekening voor maximaal drie kamers, inclusief, zonder beperking:
    • (a) In Aanmerking Komende Tarieven voor Verblijven;
    • (b) voeding en dranken (exclusief alcoholische dranken waar verboden door de wet) en exclusief kosten opgelopen in restaurants die niet gevestigd zijn in of grenzen aan SPG-deelnemende hotels);
    • (c) rechtstreekse telefoongesprekken in de kamer en rechtstreeks faxgebruik in de kamer;
    • (d) wasserij/valet; en
    • (e) films en videospelletjes in de kamer;
    • op voorwaarde dat het SPG-lid zijn/haar SPG-ledennummer opgeeft bij de reservering of bij het inchecken, verblijft in een van de gereserveerde kamers en de kosten betaalt. In Aanmerking Komende Kosten omvatten geen gratis diensten, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen of andere vergoedingen of kosten met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (A) kosten voor banketten, bijeenkomsten of andere evenementen, met uitzondering van Starpoints verdiend via een In Aanmerking Komend Evenement; (B) andere betaalde vergoedingen met inbegrip van, maar niet beperkt tot parkeren, businesscenter, breedbandinternet, winkels, spaproducten en -diensten en greenfees; en (C) belastingen, fooien, administratiekosten, opgelegde of automatische heffingen (bijv. resortkosten) en andere toepasselijke kosten; of
   • (2) kosten opgelopen door het SPG-lid voor voeding en dranken, wanneer een SPG-lid niet verblijft in een kamer bij een SPG-deelnemend hotel, (exclusief alcoholische dranken waar verboden door de wet) in restaurants die gevestigd zijn in of grenzen aan SPG-deelnemende hotels indien:
    • (a) het restaurant gasten toestaat om voeding en dranken in rekening te brengen op hun kamerrekening;
    • (b) de kosten hoger zijn dan 10 dollar (exclusief belastingen en fooien);
    • (c) voeding en dranken niet in het kader zijn van een banket, vergadering of andere bijeenkomst die is uitgesloten van de In Aanmerking Komende Kosten zoals bepaald in sectie 2.1.a.iii.(A)(1); en
    • (d) het SPG-lid zijn/haar SPG-lidnummer opgeeft op het moment van betaling.
  • B. Een 'Verblijf' is een verblijf van een of meerdere opeenvolgende nachten in hetzelfde SPG-deelnemende hotel door een SPG-lid dat: (A) zijn/haar SPG-lidmaatschapsnummer opgeeft bij de reservering of bij het inchecken; (B) een In Aanmerking Komend Tarief betaalt of een SPG-award of een SPG-promotiebeloning inwisselt voor het verblijf; en (C) verblijft in een van de gereserveerde kamers. Als een SPG-lid uitcheckt uit een kamer en vervolgens weer incheckt in een kamer bij hetzelfde SPG-deelnemende hotel op dezelfde dag, zal dit tellen als een enkel verblijf bij de berekening van Verblijven. Een SPG-lid kan alleen Starpoints, In Aanmerking Komende Nachten en In Aanmerking Komende Verblijven verdienen voor maximaal drie kamers tijdens elk Verblijf als hij/zij in een van de gereserveerde kamers verblijft en een In Aanmerking Komend Tarief betaalt of een SPG-award of een SPG-promotiebeloning inwisselt voor alle kamers.
  • C. Een 'In Aanmerking Komend Verblijf' is een krediet toegekend overeenkomstig deze SPG-programmavoorwaarden dat telt voor het verdienen van de mijlpalen voor 'In Aanmerking Komende Verblijven' voor de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus (zoals beschreven in sectie 8.2 en sectie 8.3), SPG Lifetime Gold-status (zoals beschreven in sectie 8.4.a.) of SPG Lifetime Platinum-status (zoals beschreven in sectie 8.5.a.).
  • D. Een 'In Aanmerking Komend Tarief' is het tarief dat een SPG-lid betaalt voor een verblijf in een kamer bij een SPG-deelnemend hotel, tenzij:
   • (1) de kamer werd geboekt via een reisorganisatie, een online reiskanaal of een ander extern kanaal met inbegrip van, maar niet beperkt tot expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com, ctrip.com en elong.com;
   • (2) de kamer werd geboekt tegen een groepstarief als onderdeel van een evenement, conferentie of georganiseerde tour, en het SPG-lid het SPG-deelnemende hotel niet rechtstreeks betaalt voor de kamer in kwestie;
   • (3) de kamer werd geboekt tegen het kamertarief voor een reisorganisatie, groothandelaar of bemanning van een luchtvaartmaatschappij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot STARNet en STARPRO;
   • (4) de kamer werd geboekt tegen een tarief voor bedrijven, werknemers of vrienden en familie;
   • (5) de kamer gratis werd verstrekt; of
   • (6) een voucher of een award van derden (bijv. Aeroplan kamer-award, Air Miles kamer-award) werd ingewisseld voor de kamer.
 • 2.1.b. In Aanmerking Komende Evenementen.
  • i. Mogelijkheid om Starpoints te verdienen voor In Aanmerking Komende Evenementen. Als een SPG-lid een overeenkomst aangaat met een SPG-deelnemend hotel om een In Aanmerking Komend Evenement te houden in een SPG-deelnemend hotel ('In Aanmerking Komende Evenementovereenkomst'), zal het SPG-lid het volgende verdienen:
   • A. een basis-Starpoint voor elke 3 dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald voor In Aanmerking Komende Evenementkosten, tot maximaal 20.000 Starpoints per In Aanmerking Komende Evenementovereenkomst als hij/zij geen Gold Preferred Guest of Platinum Preferred Guest is op de datum waarop Starpoints worden geplaatst op het SPG-ledenaccount;
   • B. een basis-Starpoint voor elke 2 dollar (een basis-Starpoint en anderhalve bonus-Starpoint voor elke 3 dollar) of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald voor In Aanmerking Komende Evenementkosten, tot maximaal 30.000 Starpoints per In Aanmerking Komende Evenementovereenkomst als hij/zij een Gold Preferred Guest of een Platinum Preferred Guest is en geen minimum van 75 In Aanmerking Komende Nachten heeft verdiend in een Kwalificerende Periode op de datum waarop Starpoints worden geplaatst op het SPG-ledenaccount; of
   • C. een basis-Starpoint en een bonus-Starpoint voor elke 3 dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald voor In Aanmerking Komende Evenementkosten, tot maximaal 40.000 Starpoints per In Aanmerking Komende Evenementovereenkomst als hij/zij een Platinum Preferred Guest is en een minimum van 75 In Aanmerking Komende Nachten heeft verdiend in een Kwalificerende Periode op de datum waarop Starpoints worden geplaatst op het SPG-ledenaccount.
   • Een SPG-lid kan alleen Starpoints verdienen voor In Aanmerking Komende Evenementen uit hoofde van sectie 2.1.b.i.(A), sectie 2.1.b.i.(B) of sectie 2.1.b.i.(C).
    • (1) Een ‘In Aanmerking Komend Evenement’ is een evenement dat of bijeenkomst die plaatsvindt in een SPG-deelnemend hotel en geboekt is door een SPG-lid dat zijn/haar SPG-ledennumer opgeeft in de toepasselijke In Aanmerking Komende Evenementovereenkomst. Een In Aanmerking Komend Evenement omvat geen: (a) boeking van kamers, ongeacht het aantal kamers, die zijn gereserveerd op enigerlei andere wijze dan als onderdeel van een In Aanmerking Komende Evenementovereenkomst, (b) boeking van kamers namens een werkgever, klant of opdrachtgever die ervoor heeft gekozen (via een overeenkomst met een SPG-deelnemend hotel of anderszins) dat Starpoints worden toegekend aan een andere persoon of entiteit, (c) boeking van gratis kamers, geruilde kamers of bijeenkomsten of (d) een andere gebeurtenis of bijeenkomst, of reservering van de kamer door:
     i. een overheidsfunctionaris, ambtenaar of persoon die namens een overheidsinstelling of departement een evenement boekt namens de entiteit waar hij/zij in dienst is;
     ii. een werknemer van, of persoon die namens een staatsbedrijf of door de staat gecontroleerde entiteit (een zogenaamde State Owned Entity of ‘SOE’) een evenement boekt namens de entiteit waar hij/zij in dienst is;
     iii. een tussenpersoon is die een evenement boekt namens een niet-Amerikaanse overheidsinstantie of SOE; of
     iv. een tussenpersoon die een evenement boekt bij hotels in Azië/Stille Oceaan-gebied namens een overheidsinstantie (Amerikaans of niet-Amerikaans) of SOE.
    • Bijvoorbeeld wanneer een evenement of bijeenkomst wordt geboekt door overheidsmedewerkers, ambtenaren, werknemers van SOE’s en personen die namens overheidsinstanties, departementen en SOE’s een evenement boeken namens hun werkgevende instantie, en commerciële tussenpersonen van derde partijen die boeken namens een niet-Amerikaanse overheidsinstantie of staatsbedrijf komen niet in aanmerking als kwalificerend evenement. Daarnaast komen voor hotels in Azië/Stille Oceaan-gebied evenementen die door tussenpersonen namens een overheidsinstantie (Amerikaans of niet-Amerikaans) of SOE worden geboekt niet in aanmerking als kwalificerend evenement.

    • (2) ‘In Aanmerking Komende Evenementkosten’ zijn bedragen die uitgegeven en betaald zijn voor een In Aanmerking Komend Evenement als onderdeel van de toepasselijke In Aanmerking Komende Evenementovereenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inkomsten van alle groepskamers, inkomsten van verhuur van vergaderzaal en inkomsten van catering die zijn opgenomen in de In Aanmerking Komende Evenementovereenkomst, en met uitzondering van bijkomende kosten voor de kamers en kosten voor voeding en dranken die niet zijn opgenomen in de In Aanmerking Komende Evenementovereenkomst (bijv. kosten in een restaurant van het SPG-deelnemende hotel), belastingen, fooien en verwante lasten.
  • ii. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot het verdienen van Starpoints voor In Aanmerking Komende Evenementen.
   • A. Als een In Aanmerking Komend Evenement is geboekt door een SPG Pro-reisprofessional in naam van zijn/haar werkgever, opdrachtgever of klant, is het SPG-lid verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van zijn/haar werkgever, opdrachtgever of klant i.v.m. enige ontvangen Starpoints als gevolg van een dergelijk In Aanmerking Komend Evenement en voor het naleven van de toepasselijke wetten en het beleid voor schenkingen en incentieven.
   • B. Het SPG-lid gaat ermee akkoord Starwood schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, kosten en schade met betrekking tot claims van derden die voortvloeien uit een nalatigheid m.b.t. het bekendmaken van ontvangst van Starpoints of enige andere incentieven.

2.1 Verdienmogelijkheden bij SPG-parnerhotels.

 • 2.2.a. In Aanmerking Komende Kosten bij Partners. Een SPG-lid zal het volgende verdienen:
  • i. twee basis-Starpoints voor In Aanmerking Komende Kosten bij Partners bij SPG-partnerhotels voor elke dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald door het SPG-lid als hij/zij geen Gold Preferred Guest of Platinum Preferred Guest is op de datum waarop Starpoints worden geplaatst op het SPG-ledenaccount;
  • ii. twee basis-Starpoints en een bonus-Starpoint voor In Aanmerking Komende Kosten bij Partners bij SPG-partnerhotels voor elke dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald door het SPG-lid als hij/zij een Gold Preferred Guest of een Platinum Preferred Guest is (en geen minimum van 75 In Aanmerking Komende Nachten heeft verdiend in een Kwalificerende Periode) op de datum waarop Starpoints worden geplaatst op het SPG-ledenaccount; of
  • iii. twee basis-Starpoints en twee bonus-Starpoints voor In Aanmerking Komende Kosten bij Partners bij SPG-deelnemende partnerhotels voor elke dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald door het SPG-lid als hij/zij een Platinum Preferred Guest is (en een minimum van 75 In Aanmerking Komende Nachten heeft verdiend in een Kwalificerende Periode) op de datum waarop Starpoints worden geplaatst op het SPG-ledenaccount.
  • Een SPG-lid kan alleen Starpoints verdienen voor In Aanmerking Komende Kosten bij Partners uit hoofde van sectie 2.2.a.i, sectie 2.2.a.ii of sectie 2.2.a.iii.
  • A. 'In Aanmerking Komende Kosten bij Partners' zijn:
   • (1) kosten opgelopen tijdens een Partnerverblijf in een kamer bij een SPG-partnerhotel door een SPG-lid op zijn/haar kamerrekening voor maximaal drie kamers, inclusief, zonder beperking:
    • (a) In Aanmerking Komende Tarieven bij Partners voor Partnerverblijven;
    • (b) voeding en dranken (exclusief alcoholische dranken waar verboden door de wet) en exclusief kosten opgelopen in restaurants die niet gevestigd zijn in of grenzen aan SPG-partnerhotels);
    • (c) rechtstreekse telefoongesprekken in de kamer en rechtstreeks faxgebruik in de kamer;
    • (d) wasserij/valet; en
    • (e) films en videospelletjes in de kamer;
    • op voorwaarde dat het SPG-lid zijn/haar SPG-ledennummer opgeeft bij de reservering, verblijft in een van de gereserveerde kamers en de kosten betaalt. In Aanmerking Komende Kosten bij Partners omvatten geen gratis diensten, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen of andere vergoedingen of kosten met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (A) kosten voor banketten, bijeenkomsten of andere functies; (B) andere betaalde vergoedingen met inbegrip van, maar niet beperkt tot parkeren, businesscenter, breedbandinternet, winkels, spaproducten en -diensten en greenfees; en (C) belastingen, fooien, administratiekosten, opgelegde of automatische heffingen (bijv. resortkosten) en andere toepasselijke kosten.
  • B. Een 'Partnerverblijf' is een verblijf van een of meer opeenvolgende nachten in hetzelfde SPG-partnerhotel door een SPG-lid dat: (A) zijn/haar SPG-ledennummer opgeeft tijdens het reserveren; (B) de In Aanmerking Komende Tarieven bij de Partner betaalt; en (C) in een van de gereserveerde kamers verblijft. Als een SPG-lid uitcheckt uit een kamer en vervolgens weer incheckt in een kamer bij hetzelfde SPG-partnerhotel op dezelfde dag, zal dit tellen als een enkel verblijf bij de berekening van Verblijven. Een SPG-lid kan alleen Starpoints, In Aanmerking Komende Nachten en In Aanmerking Komende Verblijven verdienen voor maximaal drie kamers tijdens elk Partnerverblijf als hij/zij in een van de gereserveerde kamers verblijft en een In Aanmerking Komend Tarief betaalt voor alle kamers.
  • C. Een 'In Aanmerking Komend Tarief bij de Partner' is het tarief dat een SPG-lid betaalt voor een verblijf in een kamer bij een SPG-partnerhotel dat is geboekt via een Starwood-partnerkanaal. Om twijfel te voorkomen zal een In Aanmerking Komend Tarief bij een Partner nooit een verblijf omvatten dat is geboekt:
   • (1) via een reisorganisatie, een online reiskanaal of een ander extern kanaal met inbegrip van, maar niet beperkt tot expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com, ctrip.com en elong.com;
   • (2) tegen een groepstarief als onderdeel van een evenement, conferentie of georganiseerde tour, en het SPG-lid het SPG-partnerhotel niet rechtstreeks betaalt voor de kamer in kwestie;
   • (3) tegen het kamertarief voor een reisorganisatie, groothandelaar of bemanning van een luchtvaartmaatschappij;
   • (4) de kamer gratis werd verstrekt; of
   • (5) een voucher of derde partij award is ingewisseld voor de kamer.

2.3 Deviezen. Het aantal Starpoints verdiend bij SPG-deelnemende hotels en SPG-partnerhotels waar een andere valuta dan Amerikaanse dollar wordt gebruikt, wordt berekend op basis van In Aanmerking Komende Kosten omgerekend naar Amerikaanse dollars tegen de door Starwood geselecteerde wisselkoers. Dit kan de wisselkoers zijn die door een SPG-deelnemend hotel en een SPG-partnerhotel wordt gebruikt bij het inchecken, bij het uitchecken of een andere door Starwood geselecteerde koers en deze kan verschillen van de valutaconversies op de kamerrekening van het SPG-lid.

2.4 Andere mogelijkheden om Starpoints te verdienen.

 • 2.4.a. Goederen en diensten. Een SPG-lid kan Starpoints verdienen door het aanschaffen van goederen of diensten bij bedrijven die aangesloten zijn bij het SPG-programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de creditcardmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en andere grondtransportbedrijven die vermeld staan op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder 'Partners'. Eventuele verdiende Starpoints bij de aankoop van goederen of diensten zijn onderworpen aan deze SPG-programmavoorwaarden en eventuele van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de partner.
 • 2.4.b. Valuta beloningsprogramma overdragen naar Starpoints. Een SPG-lid kan de valuta van het Rewards-programma, het Membership Rewards-programma van American Express en Diners Club overdragen naar Starpoints volgens de algemene voorwaarden van het toepasselijke programma.  Starwood kan de inwisselopties beschikbaar voor Starpoints verdiend door overdracht beperken.
 • 2.4.c. Starpoints kopen. Een SPG-lid kan Starpoints kopen ter aanvulling van het Starpoint-saldo op zijn/haar account van het SPG-programma.  Meer informatie over het kopen van Starpoints is beschikbaar op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder 'Starpoints kopen'.

 

3. STARPOINTS INWISSELEN

 

3.1 SPG-awards. Een SPG-lid kan Starpoints inwisselen om specifieke awards en voordelen te verkrijgen ('SPG-awards') met inbegrip van, maar niet beperkt tot kamers in SPG-deelnemende hotels, kamers in SPG-partnerhotels, vluchten, SPG Moments-ervaringen en andere diensten en goederen.  Er is een volledige lijst van de huidige Starpoint-inwisselopties en hun respectieve algemene voorwaarden beschikbaar op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder 'Inwisselopties'.

 • 3.1.a. Een SPG-lid kan de Starpoints en SPG-awards niet inruilen of inwisselen voor contant geld, prijzen of krediet.
 • 3.1.b. Starpoints bijgeschreven via een overdracht of verdiend door het gebruik van creditcards zijn voor bepaalde SPG-awards niet inwisselbaar.
 • 3.1.c. SPG-awards zijn meestal niet-overdraagbaar, maar bepaalde SPG-awards kunnen aan derden worden gegeven wanneer een SPG-lid dit aanvraagt op het moment dat de SPG-award wordt uitgegeven. In het geval dat een SPG-award wordt toegekend aan een derde partij overeenkomstig de voorafgaande zin, zal het SPG-lid noch de derde partij Starpoints, In Aanmerking Komende Nachten of In Aanmerking Komende Verblijven verdienen in verband met dergelijke SPG-award. Gasten die de SPG-award gebruiken, kan bij het inchecken worden gevraagd om zich te identificeren en een creditcard op te geven aan het SPG-deelnemende hotel of SPG-partnerhotel voor bijkomende kosten.
 • 3.1.d. SPG-awards die lijken te zijn geruild, verkocht, ingeruild, uitgegeven op fraudelente wijze of uitgegeven aan iemand anders dan het in aanmerking komende SPG-lid, zijn ongeldig en worden niet erkend.

3.2 Kamers in hotels. Een SPG-lid kan Starpoints inwisselen voor een- of tweepersoonskamers in SPG-deelnemende hotels en SGP-partnerhotels met inbegrip van, maar niet beperkt tot Awards Gratis Overnachting. Er is een volledige lijst van deze SPG-award kamerinwisselopties en hun respectieve algemene voorwaarden beschikbaar op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder 'Inwisselopties'.

 • 3.2.a. Starpoints inwisselen voor kamers in SPG-deelnemende hotels en SPG-partnerhotels is afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van de reservering en vooraf gemaakte reserveringen zijn vereist.
 • 3.2.b. Het standaard garantie- en annuleringsbeleid van een SPG-deelnemend hotel of een SPG-partnerhotel geldt voor SPG-award reserveringen met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle vereisten voor minimale verblijfsduur, vereisten voor creditcardgarantie en kosten voor late annulering, no-shows en vroeg uitchecken.
 • 3.2.c. Kosten voor hoteldiensten en andere bijkomende kosten zijn niet inbegrepen wanneer Starpoints worden ingewisseld voor kamers in SPG-deelnemende hotels en SPG-partnerhotels en zijn voor verantwoordelijkheid van het SPG-lid.
 • 3.2.d. Het aantal Starpoints dat nodig is om kamers te verkrijgen in SPG-deelnemende hotels en SPG-partnerhotels hangt af van de categorie van het SPG-deelnemende hotel of SPG-partnerhotel en de beschikbare kamercategorie bij SPG-deelnemende hotels of SPG-partnerhotels en kan ook afhankelijk zijn van de tijd van het jaar.  Er is een lijst van SPG-deelnemende hotel en SPG-partnerhotelcategorieën beschikbaar op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder 'Hotelcategorieën'. Starwood kan de categorie waarin een bepaald SPG-deelnemend hotel of SPG-partnerhotel is ingedeeld op elk moment wijzigen.
 • 3.2.e. SPG-awards kunnen worden gebruikt voor maximaal negen kamers in totaal op dezelfde datum in hetzelfde SPG-deelnemende hotel of SPG-partnerhotel.
 • 3.2.f. SPG-awards ingewisseld voor maximaal drie kamers op dezelfde datum in SPG-deelnemende hotels of SPG-partnerhotels door een SPG-lid zullen meetellen voor het bereiken van de mijlpalen In Aanmerking Komende Nacht en In Aanmerking Komend Verblijf door een dergelijk SPG-lid, welke nodig zijn om de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, SPG Lifetime Gold-status of SPG Lifetime Platinum-status te verdienen als het SPG-lid in een van de kamers verblijft; dergelijke nachten en verblijven zullen daarentegen niet meetellen voor de verwezenlijking van mijlpalen die nodig zijn om een SPG-promotiebeloning te verkrijgen.
 • 3.2.g. Als een SPG-lid er niet in slaagt om een gegarandeerde SPG-award reservering binnen de toegestane annuleringstijd te annuleren, brengt het SPG-deelnemend hotel of SPG-partnerhotel de toepasselijke annuleringskosten in rekening op de creditcard die door het SPG-lid werd opgegeven bij de reservering en de Starpoints die werden ingewisseld worden teruggestort op de account van het SPG-lid. Alleen voor Awards Gratis Overnachting kan een SPG-lid een terugbetaling aanvragen van de annuleringskosten die in rekening werden gebracht door het vervallen van de Starpoints die hij/zij had ingewisseld voor de SPG-award door zijn/haar verzoek te e-mailen naar chargechange@starwoodhotels.com, uiterlijk binnen zestig dagen na de datum van aankomst op de reservering, op voorwaarde dat het SPG-lid voldoende Starpoints in zijn/haar account heeft.
 • 3.2.h. Als een SPG-deelnemend hotel het SPG-programma om welke reden dan ook verlaat vóór het verblijf van het SPG-lid nadat deze een SPG-award reservering heeft gemaakt, zal Starwood redelijke inspanningen verrichten om dit voormalig SPG-deelnemend hotel of SPG-partnerhotel de reservering te doen erkennen of om te helpen bij het regelen van gelijkwaardige accommodaties in de buurt; Starwood kan echter niet garanderen dat alle SPG-awards of -upgrades die een SPG-lid kan verdienen in het SPG-programma zullen worden erkend.
 • 3.2.i. Bij hotels in India wordt een SPG-lid dat een kamerupgrade aanvaardt wanneer deze wordt aangeboden belastingen aangerekend op basis van het gepubliceerde retail- (RACK) kamertarief van toepassing op het aangeboden kamertype.

3.3 Andere Starpoints-inwisselopties.

 • 3.3.a. Instant Awards. Een SPG-lid kan zijn/haar Starpoints onmiddellijk inwisselen voor diverse hotelproducten en -diensten tijdens zijn/haar verblijf in bepaalde SPG-deelnemende hotels of in verband met een In Aanmerking Komend Evenement (gezamenlijk, 'Instant Awards').  De producten en diensten beschikbaar voor Instant Awards (met inbegrip van maar niet beperkt tot, in verband met een In Aanmerking Komend Evenement) en de bijbehorende Starpoints vereist voor inwisseling verschillen per SPG-deelnemend hotel.  Instant Awards worden vervuld door een krediet dat terug te vinden is op de kamerrekening van het SPG-lid of op de factuur voor het In Aanmerking Komend Evenement.   Alleen Starpoints die bijgeschreven zijn op het account van een SPG-lid op het moment van inchecken voor het in aanmerking komende verblijf of evenement kunnen gebruikt worden voor Instant Award-inwisselingen.  Instant Awards mogen niet worden gebruikt om te betalen voor een kamertarief.  
 • 3.3.b. Merchandise-awards. Een SPG-lid kan zijn/haar Starpoints inwisselen voor goederen (een 'Merchandise-award') van bedrijven die zijn aangesloten bij het SPG-programma met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bedrijven die vermeld staan op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder 'Starpoints inwisselen'. Starpoints ingewisseld in het kader van Merchandise-awards zijn onderworpen aan deze SPG-programmavoorwaarden en eventuele van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de partner.
 • 3.3.c. SPG-vluchten. Een SPG-lid kan zijn/haar Starpoints inwisselen voor vliegtickets van geselecteerde SPG-vluchten programmapartners.  Meer informatie over het SPG-vluchten programma is beschikbaar op de SPG-vluchten website (www.spgflights.com).
 • 3.3.d. SPG Moments. SPG-leden kunnen Starpoints gebruiken om te bieden op ervaringen en evenementen via de online veilingsite van SPG Moments.  Meer informatie over ervaringen en evenementen is beschikbaar op de SPG Moments-website (www.spg.com/moments).
 • 3.3.e. Starpoints overdragen naar andere loyaliteitsprogramma’s. Een SPG-lid kan Starpoints overdragen naar het Rewards-programma, frequentflyerprogramma’s van luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan het SPG-programma of loyaliteitsaccounts van andere SPG-programmapartners.  Overdracht van Starpoints kan niet worden herroepen of ongedaan worden gemaakt.  Overdracht van Starpoints kan vertraging oplopen als deze ervan verdacht wordt frauduleus te zijn.  Frauduleuze overdrachten zullen nietig worden verklaard.  Meer informatie over het overdragen van Starpoints naar het Rewards-programma vindt u op members.marriott.com. Overige informatie over het overdragen vindt u op de website van het SPG-programma (www.spg.com) onder ‘Starpoints inwisselen’.

 

4. OVERIGE STARPOINTS-INFORMATIE

 

4.1 Starpoints overdragen naar SPG-lidmaatschapsaccounts.

 • 4.1.a. SPG-leden die op hetzelfde adres wonen. Naar eigen goeddunken kan Starwood een SPG-lid toestaan om Starpoints over te dragen van een SPG-ledenaccount naar een ander SPG-ledenaccount onder specifieke voorwaarden.  Over het algemeen mogen Starpoints worden overgedragen als beide SPG-leden actief zijn, akkoord gaan met de overdracht en hetzelfde postadres hebben dat geen postbus, APO- of SPO-adres is gedurende minimaal dertig dagen voorafgaand aan de aanvraag van de overdracht.  SPG-leden kan worden gevraagd om bewijs van ingezetenschap voor te leggen voordat Starwood de Starpoints overdraagt tussen de twee accounts.  De Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus en de verwante voordelen worden niet overdragen naar de ontvanger van de Starpoints.
 • 4.1.b. Overlijden. In geval van overlijden kan Starwood, naar eigen goeddunken, toestaan dat niet-ingewisselde Starpoints worden overgedragen naar een familielid of vriend dat een actief SPG-lid is na de ontvangst en de beoordeling door Starwood van alle gevraagde documentatie en communicatie.  De Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, de SPG Lifetime Gold-status, de SPG Lifetime Platinum-status en de verwante voordelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot In Aanmerking Komende Nachten en In Aanmerking Komende Verblijven worden niet overdragen naar de ontvanger van de Starpoints.
 • 4.1.c. Echtscheiding. In geval van een berechte scheidingsregeling kan Starwood, naar eigen goeddunken, toestaan dat niet-ingewisselde Starpoints worden overgedragen van het account van een SPG-lid naar het account van een ander SPG-lid na de ontvangst en de beoordeling door Starwood van alle gevraagde documentatie en communicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wettelijke documenten die dergelijke overdracht van Starpoints leiden.  De Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, de SPG Lifetime Gold-status, de SPG Lifetime Platinum-status en de verwante voordelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot In Aanmerking Komende Nachten en In Aanmerking Komende Verblijven worden niet overdragen naar de ontvanger van de Starpoints.

4.2 Vervallen van Starpoints. Met uitzondering van de Vistana-eigenaars voor wie de verplichtingen in sectie 11 gelden, zullen Starpoints die verdiend of anderszins verkregen zijn door een SPG-lid, vervallen zonder voorafgaande kennisgeving als het SPG-lid inactief wordt, zelfs als het SPG-lid de status van SPG Lifetime Gold of SPG Lifetime Platinum heeft bereikt.  Een SPG-lid wordt beschouwd als 'Inactief' wanneer gedurende een periode van twaalf maanden: (a) het SPG-lid geen verblijf heeft gehad bij een SPG-deelnemend hotel; (b) het SPG-lid geen Starpoints heeft verdiend of ingewisseld, of (c) het account van het SPG-lid werd geannuleerd.

4.3 Frauduleuze activiteiten. Als een SPG-lid frauduleuze activiteiten met betrekking tot zijn/haar SPG-lidaccount vermoedt of bemerkt, met inbegrip van maar niet beperkt tot, onbevoegde inwisseling of overdracht van Starpoints, dient het SPG-lid de frauduleuze activiteit binnen zestig dagen nadat deze zich heeft voorgedaan te melden aan een Klantcontactcentrum. Creditering of debitering van Starpoints in kwestie naar het SPG-lid valt onder de bevoegdheid van Starwood.

 

5. SPG-PROMOTIEBELONINGEN

 

5.1 Promoties en speciale aanbiedingen. Een SPG-lid kan van tijd tot tijd specifieke awards en voordelen verdienen ('SPG-promotiebeloningen') met inbegrip van, maar niet beperkt tot bonus-Starpoints, In Aanmerking Komende Nachten, gratis overnachtingen bij SPG-deelnemende hotels en cadeaubonnen door deel te nemen aan een promotie of speciale aanbieding overeenkomstig de algemene voorwaarden (d.w.z. het bereiken van mijlpalen binnen een beperkte tijdsperiode, registreren voor de promotie).  

5.2 Aanvullende voorwaarden.

 • 5.2.a. Voor alle SPG-promotiebeloningen die vermenigvuldigde Starpoints bieden (bijv. dubbele Starpoints) bovenop Starpoints die een SPG-lid anderszins zou verdienen overeenkomstig deze SPG-programmavoorwaarden, is de vermenigvuldiging alleen van toepassing op de standaard basis-Starpoints waarvoor een SPG-lid in aanmerking zou komen om deze te verdienen overeenkomstig deze SPG-programmavoorwaarden zonder rekening te houden met zijn/haar Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, indien van toepassing, en de vermenigvuldiging is nooit van toepassing op bonus-Starpoints die worden aangeboden als gevolg van dergelijke Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus van het SPG-lid of anderszins. Bijvoorbeeld: als een SPG-lid een Gold Preferred Guest is en hij/zij in aanmerking komt om vermenigvuldigde Starpoints te verdienen overeenkomstig een SPG-promotiebeloning, zal hij/zij alleen vermenigvuldigde Starpoints ontvangen overeenkomstig dergelijke SPG-promotiebeloning op basis van het aantal Starpoints dat hij/zij zou verdiend hebben overeenkomstig deze SPG-programmavoorwaarden als hij/zij geen Gold Preferred-lid was (ongeacht het feit dat hij/zij eigenlijk een Gold Preferred-lid was).
 • 5.2.b. SPG-promotiebeloningen die een gratis overnachting omvatten (bijv. Awards Gratis Weekendovernachting, Awards Gratis Resortovernachting) kunnen worden gebruikt voor een totaal van negen kamers op dezelfde datum in hetzelfde aan de promotie deelnemende hotel, op voorwaarde dat het SPG-lid dat een dergelijke SPG-promotiebeloning heeft verdiend in een van de kamers moet verblijven tijdens een dergelijk verblijf.
 • 5.2.c. Als een SPG-lid een SPG-promotiebeloning inwisselt die gratis overnachtingen omvat (bijv. Awards Gratis Weekendovernachting, Awards Gratis Resortovernachting) voor maximaal drie kamers op dezelfde datum in hetzelfde aan de promotie deelnemende hotel, zal hij/zij In Aanmerking Komende Nachten en In Aanmerking Komende Verblijven verdienen voor dergelijke kamers om de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, de SPG Lifetime Gold-status en de SPG Lifetime Platinum-status te verdienen als het SPG-lid in een van de kamers verblijft; dergelijke nachten en verblijven zullen daarentegen niet meetellen voor de verwezenlijking van mijlpalen die nodig zijn om een andere SPG-promotiebeloning te verkrijgen.
 • 5.2.d. Als een SPG-promotiebeloning een bonus voor In Aanmerking Komende Nachten of In Aanmerking Komende Verblijven omvat, zullen dergelijke In Aanmerking Komende Nachten of In Aanmerking Komende Verblijven alleen meetellen voor dit SPG-lid bij het verdienen van de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus maar zullen deze niet meetellen bij het verdienen van de SPG Lifetime Gold-status of de SPG Lifetime Platinum-status voor dit SPG-lid of bij de verwezenlijking van mijlpalen die nodig zijn om een andere SPG-promotiebeloning te verkrijgen.
 • 5.2.e. Starwood kan de SPG-promotiebeloningen die zijn weergegeven als gecrediteerd aan een SPG-lid op elk moment corrigeren.
 • 5.2.f. SPG-promotiebeloningen kunnen niet worden ingeruild of ingewisseld voor contant geld, prijzen of krediet en zijn meestal niet-overdraagbaar.

 

6. IN AANMERKING KOMENDE NACHTEN VERDIENEN.

 

6.1 In Aanmerking Komende Nachten. Een 'In Aanmerking Komende Nacht' is een krediet toegekend overeenkomstig deze SPG-programmavoorwaarden dat telt voor het verdienen van de mijlpalen voor In Aanmerking Komende Nacht voor de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus (zoals beschreven in sectie 8.2 en sectie 8.3), SPG Lifetime Gold-status (zoals beschreven in sectie 8.4.a.) of SPG Lifetime Platinum-status (zoals beschreven in sectie 8.5.a.).

6.2 Individuele verdiensten voor In Aanmerking Komende Nachten Een SPG-lid zal een In Aanmerking Komende Nacht verdienen voor het verdienen van de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, SPG Lifetime Gold-status en SPG Lifetime Platinum-status (i) voor elke nacht tijdens een Verblijf in een SPG-deelnemend hotel waarvoor het SPG-lid een In Aanmerking Komend Tarief betaalt of waarvoor het lid een SPG-award of een SPG-promotiebeloning inwisselt, en (ii) voor elke nacht tijdens een Verblijf bij een SPG-partnerhotel waarvoor het SPG-lid een In Aanmerking Komend Partnertarief betaalt.

6.3 In Aanmerking Komende Nachten voor In Aanmerking Komende Evenementen verdienen Een SPG-lid zal een In Aanmerking Komende Nacht verdienen voor Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, SPG Lifetime Gold-status en SPG Lifetime Platinum-status voor elke twintig betaalde kamernachten tijdens een In Aanmerking Komend Evenement bij een SPG-deelnemend hotel als onderdeel van een In Aanmerking Komende Evenementovereenkomst, tot een maximum van twintig In Aanmerking Komende Nachten voor elk In Aanmerking Komende Evenement. Indien er bijvoorbeeld vijftien kamers zijn waarvoor wordt betaald op elke avond van een In Aanmerking Komend Evenement van drie nachten, zal er een totaal van 45 kamernachten zijn waarvoor wordt betaald en zal het in aanmerking komende SPG-lid 2,25 In Aanmerking Komende Nachten verdienen. Gedeeltelijke In Aanmerking Komende Nachten zullen worden beheerd door Starwood en zullen alleen worden bijgeschreven op een SPG-ledenaccount zodra het SPG-lid een volledige In Aanmerking Komende Nacht heeft verdiend. Gedeeltelijke In Aanmerking Komende Nachten zullen onder geen enkele voorwaarde worden afgerond op de volgende volledige In Aanmerking Komende Nacht.

 

7. ANDERE VOORDELEN VAN HET SPG-LIDMAATSCHAP

 

7.1 Ledenservicenummer. Een SPG-lid heeft toegang tot SPG-ledenservicenummers voor reserveringen, klantenservice en het aanvragen van SPG-awards op de Starwood Preferred Guest klantenservicewebsite.

7.2 35% korting. Een SPG-lid komt in aanmerking voor een korting van 35% op het gepubliceerde retail- (RACK) kamertarief van toepassing op het aangeboden kamertype in SPG-deelnemende hotels, gebaseerd op de beschikbaarheid van het 35% korting tariefplan (SPG35) op het moment van de reservering.  Vooraf reserveren verplicht.

7.3 Gratis internettoegang.  Een SPG-lid dat een verblijf boekt bij een SPG-deelnemend hotel via een Starwood-website of een SPG-app ontvangt: (i) gratis standaard internettoegang in de kamer tijdens het verblijf als hij/zij geen Gold Preferred Guest of Platinum Preferred Guest is ten minste 24 uur voor het verblijf; of (ii) gratis premium internettoegang in de kamer tijdens het verblijf als hij/zij een Gold Preferred Guest of een Platinum Preferred Guest is ten minste 24 uur voor het verblijf ('Internettoegangvoordeel').

 • 7.3.a Een SPG-lid ontvangt alleen het internettoeggangvoordeel als de reservering voor het verblijf zijn/haar SPG-lidaccount nummer bevat ten minste 24 uur voor het moment van inchecken voor het verblijf.
 • 7.3.b Het internettoegangvoordeel is beperkt tot één kamer per in aanmerking komend SPG-lid per verblijf, ongeacht de hoeveelheid kamers die werden gereserveerd. Verder moet het SPG-lid in de kamer verblijven en betalen voor de kosten.
 • 7.3.c Er zal geen bijkomend voordeel worden verstrekt bij SPG-deelnemende hotels die gratis internettoegang in de kamer aanbieden voor alle gasten.
 • 7.3.d SPG-deelnemende hotels die verplichte resortkosten hebben waar internettoegang onder valt, zullen een vervangend voordeel bieden, te bepalen door elk SPG-deelnemende hotel naar eigen goeddunken.
 • 7.3.e Werknemers van Starwood en SPG-deelnemende hotels komen niet in aanmerking voor het internettoegangvoordeel.

7.4 SPG-partnerhotelvoordelen. Een SPG-lid dat een Partnerverblijf boekt bij een SPG-partnerhotel via een Starwood-partnerkanaal ontvangt: (a) gratis standaard internettoegang in de kamer gedurende het Partnerverblijf; en (b) een gratis fles mineraalwater per gast per dag op de kamer. Alle diensten, voorzieningen en voordelen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en onderhevig aan de algemene voorwaarden van elk SPG-deelnemend partnerhotel. Niet alle SPG-deelnemende partnerhotels bieden alle diensten, voorzieningen en voordelen aan.

 

8. ELITELIDMAATSCHAPSSTATUS VERDIENEN

 

8.1 Kwalificerende periode. De Kwalificerende Periode voor een SPG-lid om de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus te verdienen en een Gold Preferred Guest of een Platinum Preferred Guest te worden, begint op 1 januari en loopt tot 31 december van elk jaar (de 'Kwalificerende Periode').  Zodra een SPG-lid de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus bereikt, zullen de toepasselijke voordelen van start gaan tijdens die Kwalificerende Periode en van kracht blijven tot februari van het tweede kalenderjaar dat volgt op een dergelijke Kwalificerende Periode.  Indien een SPG-lid bijvoorbeeld voldoet aan de minimumvereiste voor Gold tijdens de Kwalificerende Periode van 2014, zal het SPG-lid een Gold Preferred Guest worden voor de rest van 2014, heel 2015 en januari en februari van 2016.

8.2 De Gold Preferred Guest-status verdienen. Om een 'Gold Preferred Guest' te worden, moet een SPG-lid over minimaal tien In Aanmerking Komende Verblijven of over 25 In Aanmerking Komende Nachten beschikken in een Kwalificerende Periode bij SPG-deelnemende hotels of SPG-partnerhotels ('de Gold-minimumvereiste').  De Gold-minimumvereiste moet worden bereikt in de daaropvolgende Kwalificerende Periode om een Gold Preferred Guest te blijven of het SPG-lid zal worden gedegradeerd tot het Preferred Guest-niveau op 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar.  Als een SPG-lid meer dan tien In Aanmerking Komende Verblijven of 25 In Aanmerking Komende Nachten in een Kwalificerende Periode verdient, zal hij/zij niet meer dan één In Aanmerking Komend Statusjaar verdienen.

8.3 De Platinum Preferred Guest-status verdienen. Om een 'Platinum Preferred Guest' te worden, moet een SPG-lid over minimaal 25 In Aanmerking Komende Verblijven of over vijftig In Aanmerking Komende Nachten beschikken in een Kwalificerende Periode bij SPG-deelnemende hotels of SPG-partnerhotels (de 'Platinum-minimumvereiste').  De Platinum-minimumvereiste moet worden bereikt in de daaropvolgende Kwalificerende Periode om een Platinum Preferred Guest te blijven of het SPG-lid zal worden gedegradeerd tot een Gold Preferred Guest op 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar.  Als een SPG-lid meer dan 25 In Aanmerking Komende Verblijven of vijftig In Aanmerking Komende Nachten in een Kwalificerende Periode verdient, zal hij/zij niet meer dan één In Aanmerking Komend Platinum-jaar verdienen.

8.4 De SPG Lifetime Gold-status verdienen.

 • 8.4.a. Om de 'SPG Lifetime Gold-status' te bereiken, moet een SPG-lid over het volgende beschikken: (i) minimaal vijf In Aanmerking Komende Statusjaren; en (ii) 250 In Aanmerking Komende Nachten tijdens de deelname van het SPG-lid aan het SPG-programma.  Een 'In Aanmerking Komend Statusjaar' is een kalenderjaar waarin een SPG-lid de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus (Gold Preferred Guest of Platinum Preferred Guest) heeft bereikt, door: (A) de Gold-minimumvereiste of de Platinum-minimumvereiste te bereiken tijdens de Kwalificerende Periode van een dergelijk kalenderjaar; of (B) door een Vistana-eigenaar te zijn zoals beschreven in sectie 11.1. Alleen een kalenderjaar waarin een SPG-lid Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus verkrijgt zoals beschreven in de voorafgaande zin zal tellen als een In Aanmerking Komend Statusjaar, ongeacht de tijdsduur dat een dergelijke SPG-lid de voordelen van Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus zal behouden.  Indien een SPG-lid bijvoorbeeld voldoet aan de minimumvereiste voor Gold tijdens de Kwalificerende Periode van 2014 door het verdienen van 45 In Aanmerking Komende Nachten en een Gold Preferred Guest wordt voor de rest van 2014 en 2015, zal 2014 tellen als een enkel In Aanmerking Komend Statusjaar maar 2015 zal niet tellen als een In Aanmerking Komend Statusjaar tenzij het SPG-lid voldoet aan de minimumvereiste voor Gold tijdens de Kwalificerende Periode van 2015.
 • 8.4.b. Starwood zal naar eigen goeddunken bepalen of een SPG-lid heeft voldaan aan de vereisten om de SPG Lifetime Gold-status te bereiken. Zodra een SPG-lid de SPG Lifetime Gold-status bereikt, hoeft het SPG-lid niet langer te voldoen aan de Gold-minimumvereiste in elke daaropvolgende Kwalificerende Periode om een Gold Preferred Guest-lid te blijven tenzij het account van het Gold Preferred Guest-lid werd geannuleerd.
 • 8.4.c. De SPG Lifetime Gold-status voorziet het SPG-lid alleen van de Gold Preferred Guest-status; het biedt geen bescherming tegen het vervallen van Starpoints als het SPG Lifetime Gold-lid niet actief is, zoals beschreven in sectie 4.2 en het weerhoudt Starwood er niet van om de SPG Lifetime Gold-status op te schorten, een SPG-ledenaccount te annuleren of andere acties te ondernemen zoals beschreven in sectie 12.2.b. SPG Lifetime Gold-leden ontvangen de voordelen van Gold Preferred Guests die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd zoals beschreven in sectie 9.2.

8.5 De SPG Lifetime Platinum-status verdienen.

 • 8.5.a. Om de 'SPG Lifetime Platinum-status' te bereiken, moet een SPG-lid over het volgende beschikken: (i) minimaal tien In Aanmerking Komende Platinumjaren; en (ii) 500 In Aanmerking Komende Nachten tijdens de deelname van het SPG-lid aan het SPG-programma.  Een 'In Aanmerking Komend Platinum-jaar' is een kalenderjaar waarin een SPG-lid de Platinum Preferred Guest-status heeft verdiend door de Platinum-minimumvereiste te bereiken tijdens de Kwalificerende Periode van het dergelijke kalenderjaar.  Alleen een kalenderjaar waarin een SPG-lid Platinum Preferred Guest-status verkrijgt door het bereiken van de Platinum-minimumvereiste zal tellen als een In Aanmerking Komend Platinum-jaar, ongeacht de tijdsduur dat een dergelijk SPG lid de voordelen van Platinum Preferred Guest-status zal behouden.  Indien een SPG-lid bijvoorbeeld voldoet aan de minimumvereiste voor Platinum tijdens de Kwalificerende Periode van 2014 door 102 In Aanmerking Komende Nachten te verdienen en een Platinum Preferred Guest wordt voor de rest van 2014 en 2015, zal 2014 tellen als een In Aanmerking Komend Platinum-jaar maar 2015 zal hiervoor niet tellen tenzij het SPG-lid voldoet aan de minimumvereiste voor Platinum tijdens de Kwalificerende Periode van 2015.
 • 8.5.b. Starwood zal, naar eigen goeddunken, bepalen of een SPG-lid heeft voldaan aan de vereisten om de SPG Lifetime Platinum-status te bereiken.  Zodra een SPG-lid de SPG Lifetime Platinum-status bereikt, hoeft het SPG-lid niet langer te voldoen aan de Platinum-minimumvereiste in elke daaropvolgende Kwalificerende Periode om een Platinum Preferred Guest te blijven tenzij het account van de Platinum Preferred Guest werd geannuleerd.
 • 8.5.c. SPG-leden die de SPG Lifetime Platinum-status hebben behaald, ontvangen alle Platinum Preferred Guest-voordelen zoals beschreven in sectie 9.3, maar ontvangen alleen de extra voordelen zoals beschreven in sectie 9.4 als zij voldoen aan de In Aanmerking Komende Nacht-vereisten zoals weergegeven in sectie 9.4 tijdens de toepasselijke Kwalificerende Periode.
 • 8.5.d. Het SPG Lifetime Platinum-lidmaatschap voorziet het SPG-lid alleen van de Platinum Preferred Guest-status; het biedt geen bescherming tegen het vervallen van Starpoints als het SPG Lifetime Platinum-lid niet-actief is, zoals beschreven in sectie 4.2 en het weerhoudt Starwood er niet van om de SPG Lifetime Platinum-status op te schorten, een SPG-ledenaccount te annuleren of andere acties te ondernemen zoals beschreven in sectie 12.2.b. SPG Lifetime Platinum-leden ontvangen de voordelen van Platinum Preferred Guest die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd zoals beschreven in sectie 9.3.

 

9. BENEFITS OF ELITE STATUS

 

9.1 Algemeen. Een SPG-lid ontvangt alleen de voordelen van de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus tijdens een verblijf bij een SPG-deelnemend hotel (met uitzondering van eventuele toepasselijke voordelen verdiend in het kader van sectie 2.1.b. en sectie 10). Alle diensten, voorzieningen en voordelen van de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus kunnen op elk moment worden gewijzigd of vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Bovendien zijn alle diensten, voorzieningen en voordelen afhankelijk van beschikbaarheid en onderhevig aan de algemene voorwaarden van elk SPG-deelnemend hotel. Niet alle SPG-deelnemende hotels bieden alle diensten, voorzieningen en voordelen aan. Starwood kan de voordelen die worden weergegeven als beschikbaar of gecrediteerd aan een SPG-lid op elk moment corrigeren.

9.2 Gold Preferred Guest-voordelen. Gold Preferred Guests komen in aanmerking om de voordelen te ontvangen die vermeld staan op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder 'Lidmaatschapsvoordelen' onder 'Gold Preferred'.

9.3 Platinum Preferred Guest-voordelen. Naast alle voordelen die Gold Preferred Guests ontvangen, komen Platinum Preferred Guests in aanmerking om de voordelen te ontvangen die vermeld staan op de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder 'Lidmaatschapsvoordelen' onder 'Platinum Preferred'.

9.4 Extra mogelijke Platinum Preferred Guest-voordelen.

 • 9.4.a. Keuze uit extra voordeel (50 In Aanmerking Komende Nachten). Een Platinum Preferred Guest die vijftig In Aanmerking Komende Nachten heeft in een Kwalificerende Periode komt in aanmerking voor één extra voordeel uit de lijst met beschikbare voordelen die is weergegeven op www.spg.com/50nightsbenefit (een 'Platinum 50 In Aanmerking Komende Nachten-voordeel').  De lijst van beschikbare Platinum 50-voordelen van In Aanmerking Komende Nachten op www.spg.com/50nightsbenefit is onderhevig aan veranderingen op elk willekeurig moment.  Zodra een Platinum Preferred Guest in aanmerking komt voor een Platinum 50 voordeel van In Aanmerking Komende Nachten, moet hij/zij zijn/haar Platinum 50 voordeel kiezen door www.spg.com/50nightsbenefit te bezoeken en een Platinum 50-voordeel voor In Aanmerking Komende Nachten te selecteren. Een selectie moet worden gemaakt via www.spg.com/50nightsbenefit en kan niet worden gemaakt via een klantcontactcentrum.  Alle Platinum 50-voordeelselecties van In Aanmerking Komende Nachten zijn definitief en kunnen niet worden gewijzigd nadat ze zijn gemaakt.  In het geval een in aanmerking komende Platinum Preferred Guest geen Platinum 50-voordeel voor In Aanmerking Komende Nachten selecteert voor 14 januari van het jaar volgend op de in aanmerking komende Kwalificerende Periode, ontvangt een dergelijke Platinum Preferred Guest 10 award suiteovernachtingen als zijn/haar Platinum 50-voordeel.  'Awards suiteovernachting' kunnen worden ingewisseld voor vooruit bevestigbare upgrades voor bepaalde premiumkamers of standaardsuites per kamer per nacht, afhankelijk van beschikbaarheid en de van toepassing zijnde voorwaarden zoals beschreven in www.spg.com/50nightsbenefit
 • 9.4.b. Starpoints (75 In Aanmerking Komende Nachten). Een Platinum Preferred Guest die 75 In Aanmerking Komende Nachten heeft in een Kwalificerende Periode zal het volgende verdienen:
  • i. twee basis-Starpoints en twee bonus-Starpoints voor In Aanmerking Komende Kosten bij SPG-deelnemende hotels en voor In Aanmerking Komende Tarieven bij Partners in SPG-partnerhotels voor elke dollar of de muntequivalent die is uitgegeven en betaald door de Platinum Preferred Guest voor de rest van die Kwalificerende Periode en gedurende het volgende kalenderjaar;
  • ii. een basis-Starpoint en een bonus-Starpoint voor elke 3 dollar of de muntequivalent die zijn uitgegeven en betaald voor In Aanmerking Komende Evenementkosten bij SPG-deelnemende hotels, tot een maximum van 40.000 Starpoints per In Aanmerking Komende Evenementovereenkomst; en
  • iii. een basis-Starpoint en een bonus-Starpoint voor elke 3 dollar of de muntequivalent die zijn uitgegeven en betaald voor de SPG Pro-reisprofessional boeking (met uitzondering van bijkomende kosten, belastingen, fooien en verwante kosten).
 • 9.4.c. Your24 (75 In Aanmerking Komende Nachten). Een Platinum Preferred Guest die over 75 In Aanmerking Komende Nachten beschikt in een Kwalificerende Periode, komt in aanmerking om deel te nemen aan Your24 tijdens die Kwalificerende Periode en gedurende het volgende kalenderjaar. 'Your24' is een voordeel dat een in aanmerking komend SPG-lid toelaat om een specifieke inchecktijd te vragen voor elk aanstaand verblijf bij elk SPG-deelnemend hotel. Als de aangevraagde inchecktijd wordt bevestigd, wordt de uitchecktijd vastgesteld op hetzelfde tijdstip op de vertrekdag.
  • i. Your24-voordelen kunnen worden aangevraagd wanneer een in aanmerking komende Platinum Preferred Guest een specifieke inchecktijd en uitchecktijd voor een verblijf selecteert bij het boeken van een dergelijk verblijf op de SPG-programmawebsite (www.spg.com).  Your24-voordelen kunnen tevens worden aangevraagd door een in aanmerking komend Platinum preferred-lid voor een aanstaand verblijf op elk gewenst tijdstip voor 15.00 uur (lokale hoteltijd), twee dagen voorafgaand aan aankomst voor een dergelijk verblijf door de aangevraagde inchecktijd en uitchecktijd voor een dergelijk verblijf op de website van het SPG-programma aan te passen (www.spg.com) of door contact op te nemen met een klantcontactcentrum.  Als een aanvraag voor Your24-voordelen is goedgekeurd, wordt een e-mail verzonden om de in- en uitchecktijden te bevestigen.  
  • ii. Your24-voordelen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen alleen worden aangevraagd in het kader van een verblijf.
  • iii. Your24-voordelen zijn beperkt tot één kamer per in aanmerking komend SPG-lid per verblijf, ongeacht het aantal gereserveerde kamers.
  • iv. Als de goedgekeurde inchecktijd voor een Platinum Preferred Guest-lid tussen 9.00 uur en 16.00 uur is (lokale hoteltijd) dan kan hij/zij het Platinum Preferred Guest-voordeel van laat uitchecken aanvragen.   Meer informatie over dit voordeel is beschikbaar op de SPG-programma website (www.spg.com) onder 'Lidmaatschapsvoordelen' onder 'Platinum preferred'.
  • v. Als het specifieke kamertype, gereserveerd door een in aanmerking komend SPG-lid, niet beschikbaar is bij het inchecken, dan zal het SPG-deelnemende hotel de bevestigde Your24-aanvraag erkennen door tijdelijk een andere kamer aan te bieden en de gasten daarna naar het gereserveerde kamertype te verhuizen zodra dit beschikbaar is.
  • vi. Vistana SPG-deelnemende hotels bieden geen Your24-voordelen.
 • 9.4.d. Ambassadeur. Een Platinum Preferred Guest die over 100 In Aanmerking Komende Nachten beschikt in een Kwalificerende Periode, komt in aanmerking om deel te nemen aan de SPG-ambassadeurservice tijdens die Kwalificerende Periode en het daaropvolgende kalenderjaar. De SPG-ambassadeurservice is een voordeel van het SPG-programma dat een in aanmerking komend SPG-lid toestaat om bepaalde extra voordelen te ontvangen zoals nader beschreven op de website van het ambassadeurprogramma.

9.5 Toelatingsvoorwaarden voor Gold en Platinum Preferred Guest-voordelen. Een Gold Preferred Guest of een Platinum Preferred Guest moet een In Aanmerking Komend Tarief betalen of een SPG-award of SPG-promotiebeloning inwisselen tijdens zijn/haar gehele verblijf bij een SPG-deelnemend hotel om de voordelen van de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus te ontvangen tijdens zijn/haar verblijf.  Voordelen van de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus zijn alleen beschikbaar in het kader van de kamer waarin de Gold Preferred Guest- of Platinum Preferred Guest verblijft.

 

10. BEPERKTE KANSEN VOOR PROFESSIONELE BIJEENKOMSTENPLANNERS (‘SPG PRO’)

 

10.1 SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanners.

 • 10.1.a. Kwalificatie als een SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanner. Een ‘SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanner’ is een SPG-lid dat voldoet aan bepaalde kwalificaties die naar eigen goeddunken bepaald en beheerd worden door Starwood, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat het SPG-lid (1) een gekwalificeerd SPG-lid is met een goede reputatie volgens sectie 10.1.b van het SPG-programma, (2) een professionele bijeenkomstenplanner is met een functie in verband met het plannen van evenementen en bijeenkomsten, (3) al zijn/haar professionele tijd besteedt aan het regelen, plannen en uitvoeren van evenementen en bijeenkomsten, (4) een professionele accreditatie van een professionele bijeenkomstenorganisatie mag bezitten, en (5) erkent dat hij/zij in aanmerking komt voor het verdienen van Starpoints voor In Aanmerking Komende Evenementen onder toepasselijke wetten en het beleid voor schenkingen en incentieven. SPG-leden zijn verantwoordelijk voor het nakomen van het beleid van hun bedrijf of organisatie betreffende loyaliteitsprogramma’s van hotels. Wanneer dergelijk beleid echter in strijd is met de voorwaarden van dit SPG-programma, zijn de voorwaarden van het SPG-programma bepalend. SPG-leden zijn zelf verantwoordelijk voor het informeren van hun werkgever, opdrachtgever of klant over via SPG Pro ontvangen punten of mijlen.
 • 10.1.b. Een gekwalificeerd SPG-lid is elk lid van het SPG-programma, behalve wanneer hij/zij:
  • i. een overheidsfunctionaris, ambtenaar of persoon is die namens een overheidsinstelling of departement een evenement boekt namens de entiteit waar hij/zij in dienst is;
  • ii. een werknemer van, of persoon die namens een staatsbedrijf of door de staat gecontroleerde entiteit (een zogenaamde State Owned Entity of ‘SOE’) een evenement boekt namens de entiteit waar hij/zij in dienst is;
  • iii. een tussenpersoon is die een evenement boekt namens een niet-Amerikaanse overheidsinstantie of SOE; of
  • iv. een tussenpersoon is die een evenement boekt bij hotels in Azië/Stille Oceaan-gebied namens een overheidsinstantie (Amerikaans of niet-Amerikaans) of SOE.

  Bijvoorbeeld: overheidsmedewerkers, ambtenaren, werknemers van SOE’s alsmede personen die namens overheidsinstanties, afdelingen en SOE’s een evenement boeken, en commerciële tussenpersonen van derde partijen die boeken namens een niet-Amerikaanse overheidsinstantie of SOE zijn geen gekwalificeerde leden en komen niet in aanmerking voor deelname aan SPG Pro.

  Daarnaast kwalificeren tussenpersonen die namens een overheidsinstantie (Amerikaans of niet-Amerikaans) of SOE een evenement boeken bij hotels in Azië/Stille Oceaan-gebied zich niet als gekwalificeerde leden en komen niet in aanmerking voor deelname aan SPG Pro.

 

10.2 SPG Pro professionele bijeenkomstenplanners mogen Starpoints verdienen voor volgens sectie 2.1b van deze SPG-programmavoorwaarden kwalificerende evenementen.


10.3 Vervallen van Starpoints en In Aanmerking Komende Nachten.Op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken van Starwood (met inbegrip van, maar niet beperkt tot wanneer een SPG-lid niet gekwalificeerd was om een SPG Pro professionele bijeenkomstenplanner te zijn en daarom niet in aanmerking kwam voor het verdienen van een specifiek voordeel), kan Starwood (i) het aantal Starpoints of het aantal In Aanmerking Komende Nachten weergegeven als gecrediteerd aan een SPG-lid corrigeren, en (ii) alle andere voordelen die gecrediteerd zijn aan een SPG-lid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, SPG Lifetime Gold-status of SPG Lifetime Platinum-status corrigeren.

11. VISTANA ONDERSCHEIDENDE BELEVINGEN

 

11.1 Aanvullende informatie over Vistana Onderscheidende Belevingen.

 • 11.1.a. Vistana Onderscheidende Ervaringen-eigenaars ('Vistana-eigenaars') die lid zijn van het Vistana-onderscheidende netwerk of van het Vistana Plus-programma (gezamenlijk het 'Vakantienetwerk') zijn automatisch ingeschreven als Gold Preferred Guests en zijn niet onderworpen aan de Gold-minimumvereiste om de Gold Preferred Guest-status elk jaar te behouden.
 • 11.1.b. Slechts één Vistana-eigenaar zal de Gold Preferred Guest-status ontvangen voor elk aangekocht vakantie-eigendomsbelang, ongeacht het aantal personen op de akte.
 • Een Vistana-eigenaar zal een Gold Preferred Guest blijven, op voorwaarde dat een dergelijke Vistana-eigenaar: (i) zijn/haar lidmaatschap in het Vakantienetwerk behoudt; (ii) geen betalingsachterstand heeft voor alle onderhoudskosten van de vereniging, vakantienetwerkkosten, belastingen en andere betalingsverplichtingen; en (iii) op tijd alle andere betalingen verschuldigd aan Vistana Signature Experiences, Inc. en haar filialen (gezamenlijk 'Vistana') betaalt.
 • 11.1.d. De Gold Preferred Guest-status en eventuele geaccumuleerde Starpoints in een SPG-ledenaccount van een Vistana-eigenaar worden niet overdragen bij de verkoop van het vakantie-eigendomsbelang aan een derde.
 • 11.1.e. Starpoints verworven door een Vistana-eigenaar die zijn/haar vakantie-eigendomsbelang omzet in Starpoints overeenkomstig de algemene voorwaarden van het SPG-conversieprogramma van Vistana kunnen niet worden ingewisseld bij een Vistana-hotel tenzij anders is toegestaan.
 • 11.1.f. Starpoints uitgegeven of verdiend via Vistana, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tourincentieven, aankoopincentieven, SPG-conversie, sweepstakes en andere weggeefprijzen, vervallen zes jaar na de datum waarop ze zijn bijgeschreven op een SPG-ledenaccount, ongeacht de activiteit van het SPG-lid. Alle Starpoints of gedeeltes ervan die niet ingewisseld zijn binnen hun vervaltijd van zes jaar zullen vervallen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • 11.1.g. Een Vistana-eigenaar kan Starpoints overdragen naar het SPG-ledenaccount van een andere Vistana-eigenaar, ongeacht of zij op hetzelfde adres wonen, zolang de twee Vistana-eigenaars op dezelfde akte staan.
 • 11.1.h. Een Vistana-eigenaar kan deelnemen aan het SPG-conversieprogramma in niet-opeenvolgende jaren, op voorwaarde dat hij/zij een goede reputatie heeft (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het voldoen aan alle vereisten uiteengezet in sectie 11.1.c) en aan al de algemene voorwaarden van het SPG-conversieprogramma heeft voldaan.

11.2 Vistana SPG-Deelnemende Hotels. Vanwege de aard van de Vistana-hotels gelden er speciale voorwaarden voor hun deelname aan het SPG-programma, namelijk:

 • 11.2.a. SPG-leden kunnen In Aanmerking Komende Nachten en In Aanmerking Komende Verblijven verdienen wanneer ze verblijven tegen in aanmerking komende tarieven in Vistana SPG-deelnemende hotels.
 • 11.2.b. SPG-leden verdienen Starpoints voor alle In Aanmerking Komende Kosten in Vistana SPG-deelnemende hotels.
 • 11.2.c. SPG-leden ontvangen de voordelen van upgrades en laat uitchecken niet bij Vistana SPG-deelnemende hotels.
 • 11.2.d. SPG-awards voor verblijven in Vistana SPG-deelnemende hotels kunnen alleen worden geboekt binnen 365 dagen na aankomst en de beschikbaarheid kan beperkt zijn.
 • 11.2.e. Directe awards zijn niet bij elk Vistana SPG-deelnemend hotel beschikbaar.

 

12. ANNULERING VAN HET LIDMAATSCHAP

 

12.1 Controleren van SPG-ledenaccounts. Starwood behoudt zich het recht voor om de accounts van alle SPG-leden, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te controleren op de naleving van de SPG-programmavoorwaarden. Starwood kan het saldo van Starpoints, In Aanmerking Komende Verblijven en In Aanmerking Komende Nachten en de transactiegeschiedenis van alle SPG-leden bekijken met inbegrip van, maar niet beperkt tot aanvragen voor SPG-awards, SPG-promotiebeloningen en andere voordelen.

12.2 SPG-ledenaccounts annuleren.

 • 12.2.a. Annulering door het SPG-lid. Een SPG-lid kan zijn/haar lidmaatschap van het SPG-programma op elk moment annuleren door een schriftelijke kennisgeving van de annulering te verzenden naar het Klantcontactcentrum. Alle niet-ingewisselde Starpoints, SPG-awards en SPG-promotiebeloningen zullen onmiddellijk vervallen en kunnen niet worden teruggestort of overgedragen.
 • 12.2.b. Annulering door Starwood. Starwood kan de geaccumuleerde Starpoints van een SPG-lid annuleren, de SPG-programmavoordelen opschorten, de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, de SPG Lifetime Gold-status en de SPG Lifetime Platinum-status opschorten of de account van een SPG-lid op elk gewenst moment annuleren met onmiddellijke ingang en zonder schriftelijke kennisgeving, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken van Starwood met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als Starwood ervan uitgaat dat het SPG-lid:
  • i. Heeft gehandeld op een wijze die onverenigbaar is met de toepasselijke wetten, voorschriften en verordeningen;
  • ii. Heeft verzuimd een hotelrekening van een Starwood of een SPG-deelnemend hotel of SPG-partnerhotel te betalen, of heeft verzuimd aan een financiële verplichting van Vistana Onderscheidende Belevingen te voldoen;
  • iii. Heeft gehandeld op een ongepaste, frauduleuze, schadelijke of vijandige manier;
  • iv. Een van deze SPG-programmavoorwaarden of de Website-gebruiksvoorwaarden heeft overtreden of geschonden;
  • v. Ten onrechte heeft aangegeven in aanmerking te komen als SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanner, SPG Pro-reisprofessional of SPG Pro-uitvoerend assistent of om in aanmerking te komen om een van de voordelen aangeboden aan een SPG Pro-professionele bijeenkomstenplanner, SPG Pro-reisprofessional of SPG Pro-uitvoerend assistent te verdienen overeenkomstig het SPG-programma; of
  • vi. Betrokken is bij wanpraktijken in het kader van het SPG-programma met inbegrip van, maar niet beperkt tot, met betrekking tot Starpoints, In Aanmerking Komende Verblijven, In Aanmerking Komende Nachten, gebruik van SPG-awards, gebruik van SPG-promotiebeloningen of andere SPG-ledenvoordelen.
 • 12.2.c. Faillissement. Met inachtneming van het toepasselijke recht zal het lidmaatschap van het SPG-programma automatisch worden beëindigd wanneer een SPG-lid faillissement aanvraagt of anderszins wordt onderworpen aan een faillissementsprocedure.
 • 12.2.d. Juridische stappen. Niets in deze SPG-programmavoorwaarden zal Starwood beperken in de uitoefening van wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen.

12.3 Gevolgen van annulering SPG-lidmaatschap.

 • 12.3.a. Het SPG-programma, Starpoints, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen en andere gerelateerde voordelen en diensten zijn het exclusieve eigendom van Starwood en niet van SPG-leden. Bij annulering, om welke reden dan ook, van het lidmaatschap van het SPG-programma zullen alle niet-ingewisselde Starpoints, SPG-awards en SPG-promotiebeloningen vervallen en zal een SPG-lid niet langer aan het SPG-programma kunnen deelnemen. Starpoints, SPG-awards en SPG-promotiebeloningen hebben geen contante waarde en Starwood zal de vervallen of ongebruikte Starpoints niet compenseren of contant betalen.
 • 12.3.b. Als Starwood het account van een SPG-lid om welke reden dan ook annuleert, kan het SPG-lid geen nieuwe aanvraag indienen voor lidmaatschap van het SPG-programma en accounts die worden geopend in naam van het SPG-lid en de Starpoints, SPG-awards en SPG-promotiebeloningen verdiend op dat account zullen komen te vervallen bij ontdekking.
 • 12.3.c. Als een SPG-lid zijn/haar account annuleert of als het account van een SPG-lid inactief wordt, dan kan het SPG-lid een nieuwe aanvraag indienen voor lidmaatschap van het SPG-programma op een latere datum, maar eerder vervallen Starpoints, SPG-awards of SPG-promotiebeloningen worden niet teruggestort op het account van het SPG-lid en de SPG Lifetime Gold-status en SPG Lifetime Platinum-status worden niet hersteld.
 • 12.3.d. Elke Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, SPG Lifetime Gold-status en SPG Lifetime Platinum-status wordt beëindigd bij annulering van een SPG-ledenaccount.

 

13. ANDERE PRINCIPES

 

13.1 Wijziging van het SPG-programma. Starwood kan het SPG-programma en de SPG-programmavoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Starwood kan wijzigingen doorvoeren die van invloed zijn op, maar niet beperkt tot processen, voordelen, voorzieningen, eliteniveaus, regels voor het verdienen en inwisselen van Starpoints, Starpoint-inwisselniveaus, regels voor het gebruik van SPG-awards, beschikbaarheid van SPG-awards, inventaris van SPG-awards, soorten SPG-awards, beschikbaarheid van SPG-promotiebeloningen en voordelen van de Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, SPG Lifetime Gold-status en SPG Lifetime Platinum-status. Niettegenstaande het voorgaande zal Starwood zorgen voor kennisgeving indien wijzigingen in het SPG-programma of in de SPG-programmavoorwaarden het aantal Starpoints verlagen dat een SPG-lid zal verdienen voor In Aanmerking Komende Tarieven en In Aanmerking Komende Kosten bij SPG-deelnemende hotels of het aantal Starpoints verhogen dat een SPG-lid moet inwisselen voor kamers bij SPG-deelnemende hotels.

13.2 Beëindiging van het SPG-programma. Starwood kan het SPG-programma beëindigen met twaalf maanden voorafgaande kennisgeving aan alle actieve SPG-leden. Naar eigen goeddunken van Starwood kan Starwood er op elk moment voor kiezen om het SPG-programma te vervangen door een soortgelijk loyaliteitsprogramma, onmiddellijk na kennisgeving aan de actieve SPG-leden. Een SPG-lid kan geen Starpoints accumuleren of aanspraak maken op SPG-awards, SPG-promotiebeloningen of SPG-programmavoordelen of -voorzieningen na beëindiging van het SPG-programma. Als het SPG-programma is beëindigd, zullen alle niet-ingewisselde Starpoints vervallen zonder enige verplichting of aansprakelijkheid en zullen er geen claims van SPG-awards of SPG-promotiebeloningen worden erkend na de sluiting van de opzegtermijn. Starwood kan het SPG-programma in elk rechtsgebied geheel of gedeeltelijk beëindigen met minder dan twaalf maanden voorafgaande kennisgeving indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

13.3 Voordelen afhankelijk van beschikbaarheid en wijziging. Alle voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, awards en diensten van het SPG-programma zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

13.4 Toelatingsvoorwaarden voor het ontvangen van voordelen. Door voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, awards of diensten van het SPG-programma te aanvaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle Starpoints, SPG-awards en/of SPG-promotiebeloningen, erkent een SPG-lid dat hij/zij verantwoordelijk is voor het bepalen of hij/zij in aanmerking komt om, en dat hij/zij in aanmerking komt om dergelijke voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, awards of diensten van het SPG-programma te ontvangen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Starpoints, SPG-awards of SPG-promotiebeloningen) onder toepasselijke wetten en het beleid voor schenkingen en incentieven. Elk SPG-lid moet Starwood onmiddellijk op de hoogte brengen als hij/zij op enig moment niet in aanmerking komt om voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, awards of diensten van het SPG-programma te ontvangen.

13.5 Aanpassingen. Een SPG-lid kan tegoed aanvragen voor Starpoints (anders dan voor Starpoints verdiend overeenkomstig sectie 2.1.b.), In Aanmerking Komende Nachten (anders dan In Aanmerking Komende Nachten verdiend overeenkomstig sectie 6.3) of In Aanmerking Komende Verblijven die niet worden weergegeven op een SPG-ledenaccount via de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder 'Een ontbrekend verblijf melden (tegoed ontvangen)' of, alleen voor SPG-deelnemende hotels, door contact op te nemen met het Klantcontactcentrum. Een SPG-lid kan tegoed aanvragen voor Starpoints of In Aanmerking Komende Nachten verdiend in verband met een In Aanmerking Komend Evenement die niet worden weergegeven op een SPG-ledenaccount via de SPG-programmawebsite (www.spg.com) onder 'Een ontbrekend verblijf melden (tegoed ontvangen)' of door contact op te nemen met het Klantcontactcentrum. Dergelijke verzoeken moeten binnen een jaar na het toepasselijk Verblijf, Partnerverblijf, In Aanmerking Komende Evenement of andere In Aanmerking Komende (Partner-) Kostentransacties worden ontvangen om krediet te ontvangen.

13.6 Nieuwe SPG-leden. Een nieuw SPG-lid komt in aanmerking om Starpoints te ontvangen voor In Aanmerking Komende Kosten en In Aanmerking Komende Verblijven en In Aanmerking Komende Nachten voor verblijven bij SPG-deelnemende hotels die zijn geconsumeerd en betaald door het SPG-lid tijdens de dertig dagen voorafgaand aan zijn/haar inschrijving in het SPG-programma (de 'Periode voorafgaand aan de inschrijving in het SPG-programma'), als dergelijk tegoed wordt aangevraagd binnen de zestig dagen na het toepasselijk verblijf of de In Aanmerking Komende Kostentransactie. Een nieuw SPG-lid ontvangt geen Starpoints, In Aanmerking Komende Verblijven of In Aanmerking Komende Nachten voor verblijven die hebben plaatsgevonden voor de periode voorafgaand aan de inschrijving, zelfs als hij/zij lid was van een loyaliteitsprogramma dat door Starwood wordt aangeboden en verschilt van het SPG-programma, met uitzondering van Verblijven bij SPG-deelnemende hotels die zijn opgelopen en betaald tijdens de periode voorafgaand aan de inschrijving.

13.7 Verblijven van meer dan negentig dagen. Een SPG-lid ontvangt geen Starpoints op In Aanmerking Komende Kosten, In Aanmerking Komende Kosten bij Partners, In Aanmerking Komende Nachten of In Aanmerking Komende Verblijven voor een gedeelte van een enkel Verblijf of een enkel Partnerverblijf van meer dan negentig dagen. Het kan zijn dat een SPG-lid geen Starpoints verdient overeenkomstig sectie 2.1.a. of In Aanmerking Komende Verblijven voor verblijven bij SPG-deelnemende hotels waarin het SPG-lid niet de geregistreerde gast was, niet verbleef in het SPG-deelnemend hotel of de kamerrekening bij het uitchecken niet heeft betaald. Het kan zijn dat een SPG-lid geen Starpoints verdient overeenkomstig sectie 2.2.a. of In Aanmerking Komende Verblijven voor verblijven bij SPG-deelnemende hotels waarin het SPG-lid niet de geregistreerde gast was, niet verbleef in het SPG-deelnemend partnerhotel of de kamerrekening bij het uitchecken niet heeft betaald.

13.8 Kennisgeving toelatingsvoorwaarden. Een SPG-lid moet Starwood snel verwittigen in het geval dat (i) hij/zij, om welke reden dan ook, niet in aanmerking komt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overeenkomstig toepasselijke wetten en het beleid voor schenkingen of incentieven, om Starpoints, In Aanmerking Komende Nachten of In Aanmerking Komende Verblijven of andere voordelen te verdienen die een SPG-lid kan verdienen in het SPG-programma of (ii) zijn/haar SPG-ledenaccount gecrediteerd werd met Starpoints, In Aanmerking Komende Nachten of In Aanmerking Komende Verblijven of een ander voordeel dat een SPG-lid kan verdienen in het SPG-programma dat hij/zij niet heeft verdiend of waarvoor hij/zij niet in aanmerking komt om het te verdienen.

13.9 Correctie van voordelen. Op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken van Starwood (met inbegrip van, maar niet beperkt tot waar een SPG-lid niet in aanmerking kwam om een specifiek voordeel overeenkomstig deze algemene voorwaarden van het SPG-programma te verdienen), kan Starwood (i) het aantal Starpoints of het aantal In Aanmerking Komende Nachten of In Aanmerking Komende Verblijven weergegeven als gecrediteerd op een SPG-ledenaccount corrigeren, en (ii) alle andere voordelen die gecrediteerd werden op een SPG-ledenaccount, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige Elite Preferred Guest-lidmaatschapsstatus, SPG Lifetime Gold-status of SPG Lifetime Platinum-status corrigeren.

13.10 Het uitstappen van SPG-deelnemende hotels. Als een SPG-deelnemend hotel of SPG-partnerhotel het SPG-programma om welke reden dan ook verlaat, verdient een SPG-lid geen Starpoints, In Aanmerking Komende Nachten of In Aanmerking Komende Verblijven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Starpoints of In Aanmerking Komende Verblijven overeenkomstig sectie 2) voor verblijven in een dergelijk SPG-deelnemend hotel en zullen de SPG-promotiebeloningen, SPG-awards, andere promoties en andere speciale aanbiedingen niet langer geldig zijn na de datum waarop het SPG-deelnemend hotel het SPG-programma heeft verlaten, zelfs als de reservering voor een verblijf in het voormalige SPG-deelnemend hotel werd gemaakt vóór die datum.

13.11 Geen verkoop of overdracht. Starpoints, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen en andere voordelen van SPG-leden mogen niet worden verkocht, geruild of overgedragen (alleen door Starwood of haar agenten). Elke poging tot overdracht, verkoop of ruil zal nietig worden verklaard. Starwood en haar partners kunnen weigeren om Starpoints, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen of SPG-ledenvoordelen te erkennen waarvan Starwood aanneemt dat deze zijn overgedragen, verkocht of geruild.

13.12 Lidmaatschapscommunicatie.

 • 13.12.a. Alle mededelingen van het SPG-programma zullen worden verzonden naar het postadres of het e-mailadres van het SPG-lid dat momenteel in het account van het SPG-lid staat. Mededelingen bezorgd op het adres in ons bestand worden als ontvangen beschouwd een werkdag na hun verzending indien bezorgd op het e-mailadres van het SPG-lid of vijf werkdagen na hun verzending indien bezorgd op het opgegeven postadres. SPG-leden dienen hun e-mail- en postadressen actueel te houden.
 • 13.12.b. SPG-leden ontvangen regelmatig hun Starpoints-saldo via e-mail, op voorwaarde dat er een transactie heeft plaatsgevonden op het SPG-account sinds het laatste Starpoints-saldo en het SPG-lid Starwood de juiste machtiging heeft gegeven om het SPG-lid via e-mail te contacteren.
 • 13.12.c. Starwood kan van tijd tot tijd ook promoties, aanbiedingen en andere mededelingen naar SPG-leden verzenden die, zonder beperking, items van derden kunnen bevatten.  De items van derden zijn gebaseerd op de informatie die het SPG-lid heeft verstrekt aan Starwood en eventuele aanvullende gegevens die Starwood kan opslaan.  SPG-leden kunnen persoonlijke gegevens en communicatievoorkeuren op elk moment wijzigen door contact op te nemen met het Klantcontactcentrum of via de SPG-programmawebsite (www.spg.com); Starwood kan een SPG-lid echter vragen om ondersteunende documentatie te verzenden voordat bepaalde wijzigingen worden toegestaan (bv. wettelijke naamswijzigingen).
 • 13.12.d. Telkens wanneer een SPG-lid contact opneemt met het Klantcontactcentrum, kan Starwood het SPG-lid bepaalde veiligheidsgerelateerde vragen stellen om de identiteit van het SPG-lid te controleren.  Het Klantcontactcentrum kan telefoongesprekken controleren of opnemen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
 • 13.12.e. SPG-leden kunnen hun Starpoints-saldo en transactiegeschiedenis bekijken en persoonlijke gegevens en voorkeuren bijwerken op de SPG-programmawebsite (www.spg.com). Het ledennummer van een SPG-lid of zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord zijn vereist voor toegang tot de website.

13.13 Belastingen. Starpoints, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen en andere voordelen voor SPG-leden kunnen afhankelijk zijn van inkomens- of andere belastingen. Het SPG-lid is verantwoordelijk voor het betalen van al deze belastingen en voor het maken van alle van toepassing zijnde openbaarmakingen aan derde partijen met inbegrip van, maar niet beperkt tot de partij die de transactie heeft betaald waarvoor het SPG-lid Starpoints heeft verdiend. Starwood zal niet aansprakelijk zijn voor belastingverplichtingen of andere kosten in verband met de uitgifte van Starpoints, SPG-awards, SPG-promotiebeloningen en andere voordelen voor SPG-leden.

13.14 Geen garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet. Starwood geeft geen garanties of verklaringen, hetzij uitdrukkelijk of impliciet met betrekking tot het type, de kwaliteit of geschiktheid van goederen of diensten die via het SPG-programma of via de SPG-deelnemende hotels of door SPG-partnerhotels ter beschikking worden gesteld.

13.15 Werking van het SPG-programma. Preferred Guest, Inc. verkoopt Starpoints aan SPG-deelnemende hotels en partners, wisselt Starpoints in voor contant geld (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Starpoints ontvangen van SPG-deelnemende hotels), vliegtickets en goederen, en beheert het SPG-programma. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (een dochteronderneming van Marriott International, Inc.) bevordert het SPG-programma inclusief en zonder beperking door het creëren en lanceren van marketingcampagnes, het ontwikkelen en onderhouden van de SPG-programmawebsite (www.spg.com) en het beheren van partnerrelaties.

13.16 Niet verantwoordelijk voor handelingen, fouten of weglatingen. Starwood is niet verantwoordelijk voor: (a) enig verlies of verkeerde instructie van of vertraging in het ontvangen van, aanvraag van lidmaatschap, correspondentie, aanvragen voor inwisseling van SPG-leden, SPG-awards of SPG-ledenvoordelen; (b) diefstal of onbevoegde inwisseling van Starpoints of SPG-awards of het gebruik van een SPG-award; (c) enige handelingen of weglatingen van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot SPG-deelnemende hotels en SPG-partnerhotels); of (d) enige fouten gepubliceerd in verband met het SPG-programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot fouten in de prijsbepaling of typografische fouten, fouten van beschrijving, fouten met betrekking tot SPG-deelnemende hotels, SPG-partnerhotels en geaffilieerden van het SPG-programma en fouten in het crediteren of debiteren van Starpoints van SPG-ledenaccounts. Starwood behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, eventuele fouten te corrigeren.

13.17 Interpretatie van de SPG-programmavoorwaarden. Alle interpretaties van deze SPG-programmavoorwaarden en de regels van het SPG-programmalidmaatschap zijn naar goeddunken van Starwood, en de beslissingen van Starwood zijn definitief. Bij verschillen tussen de Engelse versie en een vertaalde versie van deze SPG-programmavoorwaarden prevaleert de Engelse versie.

13.18 Handelsmerken. Aloft, Element, Four Points, Le Méridien, Preferred Guest, Sheraton, SPG, Starwood, St. Regis, The Luxury Collection, Tribute Portfolio, W, en Westin en hun logo’s zijn handelsmerken van Marriott International, Inc. of haar filialen, en SPG-leden zullen nooit en te nimmer, direct of indirect, interfereren met het eigendom van deze handelsmerken, noch dit betwisten, aanvragen hiervoor indienen of hierop aanspraak maken.

13.19 Verklaring van afstand. De verklaring van afstand van Starwood van enige schending van deze SPG-programmavoorwaarden door SPG-leden houdt geen verklaring van afstand in van enige andere voorafgaande of latere schending van deze SPG-programmavoorwaarden. De nalatigheid van Starwood om aan te dringen op de strikte naleving van deze SPG-programmavoorwaarden door elk SPG-lid zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van rechten of rechtsmiddelen die Starwood tegen dit of ieder ander SPG-lid kan inzetten. Starwood kan, naar eigen goeddunken, afzien van de naleving van deze SPG-programmavoorwaarden en kan van tijd tot tijd promoties organiseren die verbeterde voordelen bieden voor exclusieve SPG-leden.

13.20 Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL STARWOOD, EEN SPG-DEELNEMENDE HOTEL OF EEN SPG-PARTNERHOTEL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE VAN WELKE AARD OOK, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEN MET HET SPG-PROGRAMMA OF DEZE SPG-PROGRAMMAVOORWAARDEN.

13.21 Rechts- en locatiekeuze. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan het SPG-programma of deze SPG-programmavoorwaarden worden individueel behandeld zonder enige collectieve actie en worden beheerst door en opgevat en ten uitvoer gelegd overeenkomstig de wetten van de staat New York, Verenigde Staten, zonder acht te slaan op conflicten tussen jurisdicties. De exclusieve bevoegdheid voor elke claim of actie voortvloeiend uit of gerelateerd aan deze SPG-programmavoorwaarden of het SPG-programma kan alleen worden ingediend in het Staatsgerechtshof of in de federale rechtbanken in de staat New York, Verenigde Staten.

13.22 Onderworpen aan het recht. Lidmaatschap van het SPG-programma en het verdienen en het inwisselen van Starpoints is onderworpen aan alle toepasselijke lokale wetten en voorschriften. Lidmaatschap van het SPG-programma, SPG-ledenvoordelen, SPG-awards en SPG-promotiebeloningen worden aangeboden te goeder trouw; zij kunnen echter mogelijk niet beschikbaar zijn indien verboden of beperkt door de toepasselijke wet- of regelgeving in de Verenigde Staten of het rechtsgebied van de woonplaats van het SPG-lid. Als een onderdeel van deze SPG-programmavoorwaarden onwettig of niet uitvoerbaar blijkt te zijn, dan zal dat onderdeel als verwijderd worden geacht uit deze SPG-programmavoorwaarden in dergelijke jurisdictie en zullen de overige bepalingen van kracht blijven, behoudens secties 13.1 en 13.2.

13.23 Volledige overeenkomst. De SPG-programmavoorwaarden, samen met de hierin opgenomen voorwaarden of voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen vormen de volledige overeenkomst tussen Starwood en SPG-leden met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten (hetzij mondeling of schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp, en kunnen niet worden aangepast of gewijzigd tenzij schriftelijk of door dergelijke aanpassingen of wijzigingen beschikbaar te maken op de SPG-programmawebsite (www.spg.com).

 

Herzien: 14 maart 2017