Web Site Terms of Use

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่ระบุในที่นี้ (เรียกรวมว่า "ไซต์") ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม รีสอร์ท และสถานที่พักค้างคืนหรือชั่วคราว ดำเนินการภายใต้แบรนด์ อลอฟท์, อลิเมนต์, โฟร์ พอยท์, เลอ เมอริเดียน, เชอราตัน, เซนต์ รีจิส, เดอะ ลักซ์ชัวรี คอลเลคชัน, ทริบิวต์ พอร์ตโฟลิโอ, ดับเบิ้ลยูโฮเท็ล และเวสทิน ( "ที่พัก"แต่ละแห่ง) เป็นเจ้าของ บริหารจัดการ หรือเป็นแฟรนไชส์ของบริษัทสตาร์วูดโฮเท็ล&รีสอร์ทเวิลด์ไวด์ รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า "สตาร์วูด"), โรงแรมพันธมิตร SPG และสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือสินค้าและบริการสำหรับผู้บริโภค ไซต์นี้และบริการของแต่ละโมดูลนำเสนอเป็นพิเศษโดยสตาร์วูดและผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สาม ข้อเสนอของสินค้าและบริการดังกล่าวถูกกำหนดเงื่อนไขจากการยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขและประกาศนี้ของผู้ใช้ ("(ของ) ผู้ใช้" หรือ "(ของ) คุณ") ที่กำหนดไว้ในที่นี้และบนหน้าอื่นๆ ของไซต์ (เรียกรวมว่า "เงื่อนไข")

โดยการเข้าถึงการใช้ การดู การส่ง การแคชดูหรือจัดเก็บไซต์นี้หรือบริการใด ๆ ฟังก์ชั่นหรือเนื้อหา ถือว่าคุณเห็นด้วยกับทุกเงื่อนไข ข้อกำหนด และประกาศในไซต์นี้ ("ข้อตกลง") โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณไม่เห็นด้วย โปรดยุติการใช้ไซต์และออกจากไซต์ทันที

 

การใช้ไซต์

บริการของไซต์นี้มีให้เฉพาะกับบุคคลที่สามารถสร้างสัญญาผูกมัดตามกฎหมายภายใต้กฎหมายบังคับใช้ จึงไม่มีบริการให้แก่ผู้เยาว์ โดยการใช้ไซต์นี้ ถือว่าคุณมีอายุตามกฎหมายเพียงพอที่จะใช้ไซต์นี้ และมีผลผูกพันตามกฎหมายในความรับผิดชอบใดๆ ที่คุณอาจได้รับจากการใช้ไซต์นี้ คุณยังรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำการสำรองการท่องเที่ยว และทำการซื้อสำหรับทั้งตัวคุณเองหรือบุคคลอื่นที่คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

คุณอาจใช้ไซต์นี้เฉพาะในการสำรองห้องพักหรือการซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายในนามของตัวเองหรือผู้อื่น และจะไม่ใช้ไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การสำรองห้องพักเพื่อเก็งกำไร การสำรองห้องพักที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงใด ๆ หรือการสำรองห้องพักใด ๆ ที่มีเจตนาเพื่อขายต่อ

ไซต์นี้จะถูกใช้งานโดยคุณเพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ห้ามการใช้ไซต์นี้เชิงพาณิชย์อย่างเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากสตาร์วูดเป็นลายลักษณ์อักษร คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ไซต์นี้สำหรับจดหมายลูกโซ่ จดหมายขยะ "สแปม" การชักชวน (เชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์) หรือการสื่อสารกลุ่มใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด รายชื่อเพื่อการจัดจำหน่ายแก่บุคคลใดๆ ที่ได้รับอนุญาตเฉพาะให้มีอยู่ในรายชื่อดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยอมรับที่จะไม่สร้างลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์จากเว็บไซต์ใดๆ ที่ควบคุมโดยคุณ หรือไปยังไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสตาร์วูด คุณยอมรับที่จะไม่แสร้งเป็นผู้อื่นหรือเป็นตัวแทนขององค์กรใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเท็จ รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนของสตาร์วูดหรือบุคคลที่สามที่ให้บริการซึ่งเกี่ยวข้องกับไซต์นี้

"พื้นที่สนทนา" หมายถึง พื้นที่สนทนา ฟอรั่ม กระดานข้อความ หรือบริการคล้ายกันที่นำเสนอร่วมกับไซต์นี้ ถ้าคุณเข้าร่วมพื้นที่สนทนา นอกจากปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว คุณยอมรับว่าคุณจะไม่: หมิ่นประมาท ละเมิด ก่อกวน ข่มขู่ หรือทำข้อความที่เป็นการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับผู้อื่น สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ใช้ภาษาหรือภาพที่หยาบคาย ลามก หรือไม่สุภาพ หรือมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดหรือชุดรูปแบบของพื้นที่สนทนา คุณจะรับผิดชอบและรับผิดสำหรับการใช้งานห้องสนทนาของคุณแต่เพียงผู้เดียว สตาร์วูดขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาจากฟอรั่มใดๆ ได้ตลอดเวลาและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อย่างไรก็ตาม สตาร์วูดไม่มีหน้าที่กระทำการดังกล่าว และไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ในพื้นที่สนทนา

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่น หรือขั้นตอนแบบดำเนินการด้วยตัวเอง ในการตรวจสอบ หรือคัดลอกไซต์หรือเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ ยกเว้นแต่คุณได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสตาร์วูด คุณยอมรับว่าคุณจะไม่แทรกแซงหรือพยายามรบกวนฟังก์ชั่นการทำงานของไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีใด คุณยอมรับว่าคุณจะไม่นำสิ่งต่อไปนี้มายังสตาร์วูดและไซต์นี้: (1) ไวรัส เวิร์ม ระเบิดเวลา และวิธีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นที่เจตนาทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นภัยต่อการแทรกแซง ขัดขวาง หรือยึดระบบ ข้อมูล หรือข้อความใดๆ และ (2) เนื้อหาใดๆ ที่อาจสร้างความรับผิดให้กับสตาร์วูดหรือทำให้สตาร์วูดสูญเสีย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) บริการของซัพพลายเออร์ของเรา

ข้อตกลงจัดตั้งโดยการอ้างอิง

นอกจากเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยอมรับในเงื่อนไข ข้อกำหนด และประกาศที่ระบุไว้ที่ลิงก์ต่อไปนี้ ซึ่งถูกรวมอยู่ในข้อตกลงนี้:

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของสตาร์วูดพบได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/legal/privacy.html

2. เงื่อนไข ข้อกำหนด และประกาศที่ใช้กับ"การรับประกันอัตราที่ดีที่สุด"ของสตาร์วูดพบได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: http://www.starwoodhotels.com/bestrate/terms.html

3. เงื่อนไข ข้อกำหนด และประกาศที่ใช้กับโปรแกรมสตาร์วูดพรีเฟอร์เกสต์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องพบได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/legal/spg_terms.html

4. ข้อตกลงและเงื่อนไข และประกาศที่ใช้กับโปรแกรมเที่ยวบิน SPG พบได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: https://www.spgflights.com/images_w/plg01/nav/starwoodLoyalty/TERMS.html

ข้อมูลสิทธิกรรมสิทธิ์

ไซต์นี้ประกอบ และอ้างถึงเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือสิทธิกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของสตาร์วูด หรือฝ่ายอื่น ไม่อนุญาตหรือให้สิทธิ์ต่อหรือในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆ ดังกล่าวของสตาร์วูด และฝ่ายอื่นที่มอบให้แก่คุณ การทำซ้ำหรือการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ ปี 1976 หัวข้อ 17 U.S.C. ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ โพสต์ แสดง อัพโหลด หรือส่งข้อมูลใดๆ จากไซต์ ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ จากไซต์บนอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เว็บ หรือไซต์หรือระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ คุณต้องไม่ใช้เทคนิคการสร้างเพื่อสร้างเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของสตาร์วูด (รวมทั้งภาพและข้อความ) คุณต้องไม่ใช้เมตาแท็กหรือ "ข้อความซ่อน" อื่นๆ โดยใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ และส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่แสดงบนไซต์นี้ (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ได้รับการจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้ากฎหมายทั่วไปของสตาร์วูด บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกต่างๆ อลอฟท์, อลิเมนต์, โฟร์ พอยท์, เลอ เมอริเดียน, เชอราตัน, เซนต์ รีจิส, เดอะ ลักซ์ชัวรี คอลเลคชัน, ทริบิวต์ พอร์ทโฟลิโอ, ดับเบิ้ลยู, ดับเบิ้ลยูโฮเท็ล, พรีเฟอร์เกสต์, SPG, เฮเวนลี่, สตาร์พอยท์ และโลโก้และสินค้าและบริการอื่นๆ ของสตาร์วูด ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ Marriott International, Inc หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ ห้ามการทำซ้ำหรือใช้เนื้อหาใดๆ ของไซต์นี้โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสตาร์วูด ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ในไซต์นี้ควรถูกตีความว่าเป็นการอนุญาต การส่อความ การถูกตัดบท หรือการให้ใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสตาร์วูด สาขาหรือเครือของสตาร์วูด หรือบุคคลอื่นๆ ที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

ลิขสิทธิ์

ไซต์นี้ รวมทั้งแต่ละโมดูลของไซต์ เป็นทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของสตาร์วูด และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามและผู้จัดจำหน่ายต่าง ๆ ของสตาร์วูด ไซต์นี้และเนื้อหาที่ให้บนเว็บไซต์นี้ต้องไม่ถูกคัดลอก ทำซ้ำ ประกาศ อัพโหลด โพสต์ เปลี่ยนแปลง ส่ง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสตาร์วูด ยกเว้นว่าคุณอาจดาวน์โหลด แสดง และพิมพ์หนึ่งสำเนาของข้อมูลที่นำเสนอบนไซต์บนคอมพิวเตอร์เดียวเฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยการใช้ไซต์นี้ และข้อมูลที่มีอยู่บนไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอื่นๆ คุณต้องรักษาประกาศลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด รวมทั้งประกาศด้านกรรรมสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในข้อมูล ห้ามใช้ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์อื่นๆ หรือในสภาพแวดล้อมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใดๆ

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีให้ดาวน์โหลดจากไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") เป็นผลงานลิขสิทธิ์ของสตาร์วูด และผู้ออกใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลที่สามต่างๆ การใช้ซอฟต์แวร์ของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงการให้อนุญาตการใช้งานสำหรับผู้ใช้ ถ้ามี ซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมกับซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงการให้อนุญาต") คุณไม่สามารถติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มาพร้อมหรือรวมอยู่ในข้อตกลงการให้อนุญาตจนกว่าคุณจะยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงใบอนุญาต โปรดทราบว่ากฎหมายลิขสิทธิ์และบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะคุ้มครองซอฟต์แวร์ทั้งหมด ห้ามการทำสำเนาซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำซอฟต์แวร์ใดๆ โดยชัดแจ้งตามกฎหมาย และอาจส่งผลในทางแพ่งและทางอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี โดยไม่จำกัดดังกล่าวข้างต้น ห้ามการคัดลอกหรือการทำสำเนาของซอฟต์แวร์สำหรับการทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำต่อไปโดยชัดแจ้ง การรับประกันใดๆ ที่ใช้กับซอฟต์แวร์จะถูกระบุในเงื่อนไขของข้อตกลงการให้อนุญาต คุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบที่มาพร้อมและข้อมูลทางเทคนิคอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกที่บังคับใช้และข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา คุณยอมรับที่จะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำซอฟต์แวร์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังประเทศใดๆ ที่มีข้อจำกัดด้านการส่งออกกับสหรัฐอเมริกา

ความคิดเห็นผู้ใช้

โดยการส่งความคิด ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลอื่นๆ: ไปยังห้องสนทนา หรือสตาร์วูดที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงไซต์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ (รวมเรียกว่า "ความคิดเห็น") ถือว่าคุณยอมรับความคิดเห็นดังกล่าวและจะรักษาทรัพย์สินของสตาร์วูด ไม่มีความคิดเห็นใดเป็นข้อผูกมัดในการรักษาความลับในส่วนของสตาร์วูด และสตาร์วูดจะไม่รับผิดใดๆ สำหรับการใช้หรือเปิดเผยความคิดเห็นใดๆ สตาร์วูดจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น (รวมถึงแต่ไม่จำกัด สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและธรรมสิทธิ์) และมีสิทธิ์ที่จะใช้ความคิดเห็นโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เชิงพาณิชย์ หรืออื่นๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้คุณ

นอกจากนี้คุณยังรับประกันว่าผู้ถือสิทธิ์ใด ๆ รวมถึงธรรมสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว ได้สละสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมดและอย่างมีเหตุผลและเพิกถอนไม่ได้อย่างสิ้นเชิงและอย่างมีประสิทธิผลซึ่งให้สิทธิ์แก่คุณในการให้กรรมสิทธิ์ต่อสตาร์วูดดังที่ระบุไว้ข้างต้น

ประกาศและขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิ์ของการละเมิดลิขสิทธิ์

สตาร์วูดเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ถ้าคุณคิดว่าผลงานของคุณได้ถูกคัดลอกในลักษณะที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรา:

1. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามเจ้าของของลิขสิทธิ์ที่ใช้

2. รายละเอียดของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด

3. รายละเอียดของข้อมูลที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดอยู่บนไซต์นั้น

4. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ

5. ข้อความจากคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้การโต้แย้งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ

6. ข้อความจากคุณว่าการแจ้งให้ทราบของคุณมีความถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ

ตัวแทนลิขสิทธิ์ของสตาร์วูดสามารถเข้าถึงได้ดังต่อนี้:
ตัวแทนลิขสิทธิ์
Marriott International
10400 Fernwood Rd
Bethesda, MD 20817

นโยบายความเป็นส่วนตัว, การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สตาร์วูดเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ไซต์นี้ สตาร์วูดให้แถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวออนไลน์ของสตาร์วูด คุณจะทราบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่สตาร์วูดเก็บรวบรวมที่ไซต์นี้ คุณรับทราบข้อมูลและยอมรับว่าคุณได้อ่านรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขแถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวออนไลน์ตามลิงก์ต่อไปนี้: http://www.starwoodhotels.com/corporate/privacy_policy.html ซึ่งถูกรวมโดยการอ้างอิงไว้ในที่นี่

เมื่อคุณจองหรือซื้อบริการผ่านไซต์นี้ ข้อมูลที่คุณให้เราเกี่ยวกับคุณจะมอบให้แก่สายการบิน รถเช่า ตัวแทน โรงแรม ผู้ขายแพ็คเกจเดินทาง หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อตอบสนองการเตรียมการเดินทางของคุณ

นอกจากนี้ ถ้าคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกของโปรแกรมสตาร์วูดพรีเฟอร์เกสต์ สตาร์วูดอาจเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณในโปรไฟล์พรีเฟอร์เกสต์ ไซต์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความจำเป็นสำหรับคุณในการป้อนข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งจากโปรไฟล์พรีเฟอร์เกสต์ในรูปแบบการสำรองห้องพักที่หลากหลายที่ปรากฏเมื่อคุณใช้ไซต์ ข้อมูลในโปรไฟล์พรีเฟอร์เกสต์อาจจะถูกนำไปใช้โดยสตาร์วูดเพื่อกรอกในแบบฟอร์มที่ปรากฏ เมื่อคุณได้เข้ามาในไซต์นี้เพื่อค้นหาข้อมูลและสำรองห้องพักโดยอัตโนมัติ และเมื่อคุณใช้ไซต์อื่นที่ลิงก์มาจากไซต์นี้ด้วยเช่นกัน เมื่อคุณเรียกดู สำรองห้องพัก หรือซื้อบริการท่องเที่ยวผ่านไซต์ดังกล่าว อาจมีการให้ข้อมูลดังกล่าวกับผู้ขายหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองการเตรียมการเดินทางของคุณ

ไซต์นี้อาจประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่อาจจะรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เมื่อคุณคลิกที่ลิงก์ใดลิงก์หนึ่งเหล่านี้ คุณกำลังเข้าสู่เว็บไซต์อื่นซึ่งไซต์นี้ไม่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ดังกล่าวทั้งหมด เนื่องจากนโยบายเหล่านั้นอาจจะแตกต่างไปจากแถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวออนไลน์ของสตาร์วูด

นอกจากสถานการณ์ที่อธิบายไว้ข้างต้น สตาร์วูดอาจเปิดเผยข้อมูลหากจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย คำสั่งศาล ตามที่ร้องขอโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น หรือโดยสุจริตใจเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นเป็นสิ่งจำเป็น หรือสมควร รวมถึงแต่ไม่มีข้อจำกัด เพื่อการปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของสตาร์วูด เมื่อเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นเพื่อระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจแทรกแซงสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเรา ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อบุคคลอื่นใดอาจเป็นอันตรายโดยกิจกรรมดังกล่าว

การตรวจสอบ

คุณยอมรับว่าสตาร์วูดไม่มีข้อผูกมัด แต่อาจตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลที่คุณส่งผ่านไซต์ คุณยอมรับว่าสตาร์วูดอาจตรวจสอบ แก้ไข ลบ หรือห้ามไม่ให้ส่งหรือรับข้อมูลใดๆ ที่สตาร์วูดเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ และใช้ข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อให้ไซต์ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของสตาร์วูด คุณยอมรับว่าสตาร์วูดอาจยังตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลที่เก็บไว้โดยไม่มีข้อจำกัด คุณรับทราบและยินยอมให้มีการตรวจสอบและทบทวนดังกล่าว

รหัสผ่าน

คุณยอมรับว่าสตาร์วูดจะทราบรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงไซต์ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการรักษาความลับของข้อมูลและรหัสผ่านของคุณ และยอมรับความรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่าน หรือบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว สตาร์วูดไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์หรือส่งโดยคุณหรือผู้ใช้ใดๆ ของบัญชีของคุณ

เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง

ไซต์นี้ประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ สตาร์วูดให้ลิงก์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้ความสะดวกแก่คุณ และเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สตาร์วูดไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ทั้งหมด การรวมของลิงก์เหล่านี้ไม่ระบุว่าสตาร์วูดให้การรับรอง การสนับสนุน หรือการอนุมัติในเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ นโยบาย หรือข้อมูลอื่นๆ ในหรือที่มีให้จากเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งสตาร์วูดหรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น และไม่มีตัวแทนหรือการรับประกันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นใดหรือเนื้อหาหรือข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าว ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์อื่นๆ อาจรวมถึงลิงก์มายังไซต์นี้ การรวมของลิงก์เหล่านี้ไม่ระบุว่าสตาร์วูดให้การรับรอง การสนับสนุน หรือการอนุมัติในเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ นโยบาย หรือข้อมูลอื่นๆ ในหรือที่มีให้จากเว็บไซต์ดังกล่าว

การเปิดเผยโฆษณา, ความถูกต้อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่โพสต์ลงในหน้าสินค้าของเราเป็นตัวแทนของซัพพลายเออร์ของเรา ไซต์อาจประกอบด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคใดๆ หรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือมีการละเว้น สตาร์วูดไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ราคา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การโฆษณา หรือการจัดส่ง ราคาและปริมาณที่มีให้ที่โฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สตาร์วูดขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงไซต์ และต่อผลิตภัณฑ์และโปรแกรมที่อธิบายไว้ในรายละเอียดดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน / ธุรกรรมที่เสียหาย

สตาร์วูดและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดปกติของการสื่อสาร ความล้มเหลว หรือความยากลำบาก หรือการสูญหาย ถูกขโมย หรือแนะผิด การส่งผ่าน ข้อความหรือการป้อนข้อมูล หรือการรักษาความปลอดภัยของการสื่อสารดังกล่าว นอกจากนี้ สตาร์วูดและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลการป้อนที่ไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อน ไม่ว่าสาเหตุมาจากผู้ใช้หรือโดยอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับไซต์ หรือโดยความผิดพลาดทางเทคนิคหรือบุคคลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไซต์ สตาร์วูดและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้อาจยกเลิกหรือแก้ไขการสำรองห้องพักที่ปรากฏว่ามีผู้ใช้มีส่วนในกิจกรรมที่หลอกลวงหรือไม่เหมาะสม หรือภายใต้สถานการณ์อื่นที่ปรากฏว่าการสำรองห้องพักมีหรือเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาด

คุณยอมรับว่าทั้งสตาร์วูดและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการการท่องเที่ยวหรือโรงแรมหรือคำสั่งอื่นๆ ที่คุณร้องขอหรือทำบนไซต์นี้ซึ่งไม่มีการประมวลผลหรือยอมรับด้วยเหตุผลใดๆ

ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลบัตรเครดิต

ตามขอบเขตสูงสุดที่ได้อนุญาตไว้โดยกฎหมาย คุณยอมรับว่าทั้งสตาร์วูดและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการขัดขวาง หรือการใช้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการใช้ไซต์นี้หรือไซต์ใด ๆ ที่ถูกเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับไซต์นี้

สตาร์วูดไม่รับประกัน หรือเป็นตัวแทนเกี่ยวกับการรักษาความลับของการสื่อสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่านบนไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ตามขอบเขตสูงสุดที่ได้อนุญาตไว้โดยกฎหมาย ตามขอบเขตสูงสุดที่ได้อนุญาตไว้โดยกฎหมาย คุณยอมรับว่าทั้งสตาร์วูดหรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการรักษาความลับของข้อมูลใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ) และทั้งสตาร์วูดหรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

สถานที่ท่องเที่ยวปลายทาง

การเดินทางสู่จุดหมายบางแห่งอาจสุ่มเสี่ยงมากกว่าแห่งอื่นๆ สตาร์วูดขอแนะนำผู้โดยสารให้ตรวจสอบข้อห้าม คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำในการเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาก่อนจองการเดินทางไปยังต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขในประเทศต่างๆ และระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังต่างประเทศสามารถดูได้ที่ www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac และ www.customs.gov ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้โดยกฎหมาย สตาร์วูดไม่เป็นตัวแทนหรือรับรองว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง หรือสถานที่พักในสถานที่ปลายทางซึ่งเสนอบริการผ่านไซต์นี้ เป็นข้อแนะนำหรือไม่มีความเสี่ยง และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดจากการเดินทางไปหรือพักอยู่ในจุดหมายปลายทางดังกล่าว

การใช้ซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สาม

เพื่อเสนอการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ และตอบสนองการสำรองห้องพักหรือคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้ดำเนินการบนไซต์นี้ สตาร์วูดอาจใช้ซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่าสายการบิน โรงแรม และซัพพลายเออร์อื่นๆ ที่จัดหาการเดินทางหรือบริการอื่นๆ สำหรับสตาร์วูดอาจเป็นผู้รับเหมาอิสระ และไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของสตาร์วูด ยอดบัตรเครดิตของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อบนไซต์นี้อาจอ้างถึงซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สามดังกล่าวหรือผู้ขายที่เป็นตัวกลางตามลำดับ แทนที่จะเป็นสตาร์วูดหรือที่พักที่ซึ่งคุณอาจได้ทำการสำรองห้องพักไว้

คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อที่กำหนดโดยสตาร์วูด ที่พักแต่ละแห่ง และซัพพลายเออร์ของการให้บริการการเดินทางอื่นๆ (อากาศ ภาคพื้น หรือทะเล) ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัด ตั๋วไปกลับแบบแบ็คทูแบ็ค ตั๋วแวะ และตั๋วไปกลับแบบเที่ยวเดียว นอกจากนี้คุณยังยอมรับที่จะจ่ายเงินทั้งหมด อากร ภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากการใช้ไซต์นี้ของคุณและบริการที่จัดหาให้เมื่อครบกำหนด รวมทั้งภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่อาจไม่ได้รวมอยู่ในค่าโดยสารที่เสนอ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎทั้งหมดที่มีสำหรับความสามารถในการให้บริการของค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึงค่าปรับที่เกิดจากความล้มเหลวของผู้ใช้ที่จะปฏิบัติตามกฎดังกล่าว คุณเข้าใจว่าการละเมิดเงื่อนไขของซัพพลายเออร์ในการซื้อใด ๆ อาจเป็นผลให้: มีการยกเลิกการสำรองห้องพักของคุณ หรือการซื้อ คุณถูกปฏิเสธการเข้าถึงกิจกรรมหรือบริการของเที่ยวบิน โรงแรม ยานยนต์ การริบเงินที่ได้จ่ายสำหรับการสำรองห้องพักดังกล่าวหรือการซื้อ และสตาร์วูดหักเงินในบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสตาร์วูดอันเป็นผลจากการละเมิดดังกล่าว คุณยังยอมรับที่จะให้สตาร์วูดและที่พักแต่ละแห่งและซัพพลายเออร์ของบริการการท่องเที่ยวอื่นๆ คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตสำหรับการชำระค่าปรับที่เกิดจากความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติตามกฎดังกล่าว การชำระเงินดังกล่าวจะถูกรวบรวมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบทุกค่าธรรมเนียม รายจ่าย อากร ภาษี และการประเมินผลที่เกิดจากการใช้ไซต์นี้ของคุณ

คุณยอมรับว่าสตาร์วูดจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ ความผิดพลาด การละเว้น การเป็นตัวแทน การรับประกัน การละเมิด หรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สามใด ๆ หรือสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อที่พัก หรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้ซัพพลายเออร์ดังกล่าว ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้ตามกฎหมาย ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้ตามกฎหมาย สตาร์วูดไม่รับผิดและจะไม่คืนเงินสำหรับความล่าช้า การยกเลิก การจองเกิน หรือสาเหตุอื่น ๆ นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของสตาร์วูด และสตาร์วูดไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากนั้น

เงื่อนไขทั่วไปในการสำรองที่พัก

นอกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในไซต์นี้เกี่ยวกับที่พักของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปต่อไปนี้ใช้กับการสำรองห้องพักซึ่งมีการจองบนไซต์นี้:

นโยบายยกเลิกและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการสำรองห้องพักและที่พักอาจแตกต่างกันตามที่พักและประเภทของการสำรองห้องพัก กฎอัตราราคา ข้อมูลภาษี ค่าใช้จ่ายและการยกเลิกที่ใช้บังคับถูกแสดงในส่วน "เงื่อนไข & ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม" บนส่วนการสำรองห้องพักของไซต์

ถ้าคุณวางแผนที่จะเดินทางกับสัตว์เลี้ยงของคุณ เราขอแนะนำให้คุณยืนยันโดยตรงกับที่พักว่าพวกเขายอมรับสัตว์เลี้ยงจริง สตาร์วูดไม่รับผิดชอบสำหรับนโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของที่พักแต่ละแห่ง

สำหรับที่พักที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา อัตราที่ยืนยันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจถูกแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยที่พักนั้นๆ ขณะที่ท่านเข้าพัก ตามค่าบริการแลกเปลี่ยนที่ใช้โดยที่พักดังกล่าวและอาจมีความผันผวนของค่าบริการแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตจะขึ้นอยู่กับการแปลงสกุลเงินเพิ่มเติมจากทางธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของที่พัก ซึ่งอาจส่งผลต่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตของคุณ 

การสำรองห้องพักที่กระทำโดยหนึ่งบุคคลขึ้นไปหรือโดยตัวแทนบนไซต์ในนามของแขกผู้เข้าพักที่เสนอมากกว่าหนึ่งคน และมีจำนวนมากกว่าเก้า (9) ห้องในที่พักเดียวกันในช่วงระยะเวลาของการเข้าพักเดียวกัน ต้องดำเนินการผ่านที่พักโดยตรง ถ้ามีการจองผ่านทางวิธีการอื่นมากกว่าเก้า (9) ห้องในที่พักเดียวกันในช่วงระยะเวลาของการเข้าพักเดียวกัน สตาร์วูดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองห้องพักดังกล่าว

คำขอสำหรับคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ประเภทเตียง หรือห้องที่ไม่สูบบุหรี่ เป็นเรื่องง่าย ซึ่งที่พักส่วนใหญ่จะพยายามเคารพต่อคำขอของคุณ แต่ทั้งสตาร์วูดและที่พักไม่รับประกันในคำขอของคุณ

บางอัตรามีข้อกำหนดพิเศษ เช่น การเป็นสมาชิก AAA หรือหลักฐานว่าเป็นพลเมืองอาวุโสเมื่อเช็คอิน ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะได้รับอัตรานั้นซึ่งคุณได้ทำการจอง ที่พักไม่ให้คำมั่นว่าจะให้ค่าบริการนี้ได้หากคุณไม่มีคุณสมบัติ

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

ปฏิเสธการเข้าถึง

สตาร์วูดอาจยุติหรือจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้ไซต์นี้และบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โดยดุลยพินิจของสตาร์วูดเพียงลำพัง นอกเหนือจากสิทธิอื่นๆ หรือการแก้ไขที่สตาร์วูดสามารถทำได้ และไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้งาน

หัวข้อ

หัวข้อที่ใช้ในเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกรวบรวมตามความสะดวกเท่านั้น และจะไม่จำกัดหรือมีข้อแม้อื่นที่มีผลกระทบต่อข้อตกลงเหล่านี้

การมอบหมาย

คุณไม่สามารถโอน ถ่ายทอด ทำสัญญารับช่วง หรือมอบหมายสิทธิ หน้าที่ หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

เงื่อนไขเพิ่มเติม

การเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข อาจประยุกต์ใช้กับการสำรองห้องพัก ซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ การใช้บางส่วนของเว็บไซต์นี้ และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

เงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าอาจเป็นสัญญาที่เป็นโมฆะเป็นบางส่วน ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ซึ่งกำหนดไว้ที่ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่ถูกต้อง บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลบังคับตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้โดยกฎหมาย และการกำหนดดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการบังคับใช้บทบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลือ

ค่าธรรมเนียม'ทนายความ

ถ้าสตาร์วูดจะดำเนินการใดๆ เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้ สตาร์วูดจะได้รับสิทธิ์ในการแสวงคืนครองทรัพย์จากคุณ และคุณยอมรับการชำระค่าธรรมเนียมของทนายความตามจริงที่จำเป็น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง นอกเหนือจากค่าชดเชยตามกฎหมายหรือความยุติธรรมที่สตาร์วูดอาจได้รับสิทธิ์

การปรับเปลี่ยน

สตาร์วูดอาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ตาม และการที่คุณยังคงใช้ไซต์นี้จะถูกกำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ในขณะคุณใช้งาน ตามที่คุณยอมรับการทบทวนเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะๆ และการเข้าถึงของคุณอย่างต่อเนื่อง การใช้งานหรือแสดงความเห็นในไซต์นี้ให้ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง

การไม่รับประกัน, ปฏิเสธความรับผิดชอบ

คุณตกลงใจว่าคุณจะใช้งานไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง ไซต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เนื้อหา และส่วนประกอบได้จัดให้"อย่างที่เป็น"โดยไม่ต้องรับประกันใด ๆ ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้โดยกฎหมาย ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้โดยกฎหมาย โดยเอกสารนี้ สตาร์วูดขอสละความรับผิดชอบต่อการรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ : การรับประกันของชื่อหรือการรับประกันโดยนัยของสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์จำเพาะ ไม่ละเมิด และที่เกิดขึ้นตามรัฐบัญญัติหรือตามกฎหมาย หรือจากการตกลง หรือการใช้สินค้า นอกเหนือจากการรับประกันซึ่งถูกกำหนดโดยและไม่มีความสามารถในการยกเว้น ข้อจำกัด การปรับเปลี่ยนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ เพื่อความกระจ่างยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลซึ่งมีกฎหมายที่บังคับใช้ต่อบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น (เช่น นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา) บทบัญญัติข้างต้นมีเจตนาใช้ในวงกว้างและครอบคลุมตามที่ได้อนุญาตไว้โดยกฎหมาย

ข้อจำกัดการรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้โดยกฎหมาย สตาร์วูด ตัวแทน ผู้แทน หรือผู้ได้รับอนุญาต ไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณหรือฝ่ายอื่นใด เมื่อมีการสูญเสีย หรือบาดเจ็บ หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งโดยตรง โดยอ้อม ลงโทษ พิเศษ เบ็ดเตล็ด จำเพาะ มิได้ตั้งใจ เป็นผลกระทบหรืออื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดการสูญเสียกำไรหรือเงินสะสม) ซึ่งเป็นผลจากหรือในทางใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ : (1) การใช้งานไซต์นี้ของคุณ (ข) ความล้มเหลวหรือความล่าช้าใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ หรือไม่สามารถใช้องค์ประกอบใด ๆ ของไซต์นี้สำหรับการสำรองห้องพัก หรือออกตั๋ว) หรือ (ค) ประสิทธิภาพการทำงานทั้งโดยสตาร์วูด และไม่ใช่สตาร์วูด หรือผู้ให้บริการของบุคคลภายนอก ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายแล้วก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดนี้ จะนำมาใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้โดยกฎหมาย โดยไม่คำนึงว่ามีการเรียกร้องอ้างสิทธิ์นั้นเป็นไปตามสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือทฤษฎีอื่นใดของส่วนรับคืน เพื่อความกระจ่างยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลซึ่งมีกฎหมายที่บังคับใช้ต่อบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น (เช่น นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา) บทบัญญัติข้างต้นมีเจตนาใช้ในวงกว้างและครอบคลุมตามที่ได้อนุญาตไว้โดยกฎหมาย

ในกรณีที่สตาร์วูดรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้โดยกฎหมาย การชดเชยพิเศษของคุณจะถูกจำกัดเฉพาะการคืนเงินค่าบริการหรือสินค้าที่คุณได้จ่ายเงินมาแล้วเท่านั้น

ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้โดยกฎหมาย โดยเอกสารนี้ คุณขอสละสิทธิ์ใด ๆ ที่จะนำมาเรียกร้องหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้เกินหนึ่ง (1) ปี หลังจากเกิดการกระทำ เหตุการณ์ เงื่อนไข หรือการละเว้นในการเรียกร้องหรือการดำเนินการดังกล่าว

การจ่ายค่าชดเชย

คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชย และยกเว้นสตาร์วูด และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท ตัวแทน และลูกจ้าง จากการเรียกร้องหรือความต้องการ รวมถึงค่าธรรมเนียมของทนายที่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากบุคคลที่สามเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงนี้หรือเอกสารต่างๆ ที่รวมในการอ้างอิง หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามของคุณ ความล้มเหลวของสตาร์วูดในการดำเนินการในส่วนของการละเมิดโดยคุณหรือผู้อื่นไม่สละสิทธิ์ของสตาร์วูดในการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดที่ตามมาหรือที่คล้ายกัน

กฎหมายควบคุม

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับไซต์จะได้รับการควบคุม ตีความ และบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้ในสัญญาต่าง ๆ ที่ได้เข้าทำและจะได้รับการดำเนินการโดยครบถ้วนภายในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การใช้ไซต์นี้ไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่ไม่ให้ผลแห่งสัญญาต่อบทบัญญัติของข้อตกลงเหล่านี้ รวมถึงข้อจำกัดของย่อหน้านี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้โดยกฎหมาย ข้อพิพาททั้งหมดซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ระหว่างคู่กรณี และผลจากการกระทำที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับไซต์จะต้องได้รับการแก้ไขทีละรายโดยไม่อาศัยรูปแบบของการฟ้องร้องในนามบุคคลใด ๆ

ข้อตกลงทั้งหมด

เงื่อนไขเหล่านี้ พร้อมกับเงื่อนไขที่ถูกรวมไว้ในที่นี้ หรืออ้างอิงถึง ในที่นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแถลงการณ์การเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวออนไลน์ของสตาร์วูด) เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และที่เข้ามาแทนที่ความเข้าใจหรือข้อตกลงใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง และไม่สามารถแก้ไข หรือปรับเปลี่ยน ยกเว้นมีการเขียนหรือแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนดังกล่าวในไซต์นี้

ปรับปรุงแก้ไข: 10 เมษายน 2561