Web Site Terms of Use

Bu Sitenin Kullanım Hüküm ve Koşulları

Bu web sitesi ve burada yer alan web siteleri (topluca, "Site"), Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (Marriott International, Inc.’in bir iştiraki) ve iştiraklerinin (topluca, "Starwood") sahip olduğu, yönettiği veya bayiliğini aldığı Aloft, Element, Four Points, Le Méridien, Sheraton, St. Regis, The Luxury Collection, Tribute Portfolio, W Hotels ve Westin markalarının (her biri "Otel") altında bulunan oteller, tatil köyleri ve diğer geçici konaklama tesisleri, SPG Ortağı Oteller ile diğer seyahatle ilgili veya tüketici malları ve hizmetleri hakkında bilgi sunmaktadır. Bu Site ve modüllerinin her birisinin hizmetleri münhasıran Starwood ve çeşitli üçüncü şahıs sağlayıcıları ve distribütörleri tarafından sunulmaktadır. Söz konusu malların ve hizmetlerin sunulması kullanıcının ("Kullanıcı(nın)" veya "Siz(in)") burada ve Sitenin diğer sayfalarında belirtilen hüküm ve koşulları ve bildirimleri (toplu olarak "Hükümler") kabul etmeniz koşuluna bağlıdır.

BU SİTEYE VEYA HİZMETLERİNDEN, İŞLEVLERİNDEN VEYA İÇERİKLERİNDEN HERHANGİ BİRİSİNE ERİŞEREK, KULLANARAK, GÖRÜNTÜLEYEREK, İLETEREK, ÖN BELLEĞE ALARAK VEYA DEPOLAYARAK BU SİTEDEKİ HÜKÜMLERİN, KOŞULLARIN VE BİLDİRİMLERİN TAMAMINI DEĞİŞİKLİK OLMADAN KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ "(SÖZLEŞME"). EĞER KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMAYI SONLANDIRIN VE DERHAL SİTEDEN AYRILIN.

 

Sitenin Kullanımı.

Bu Sitenin hizmetleri, yalnız yürürlükteki kanunlara göre yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen kişilere sunulmaktadır, bu yüzden küçükler tarafından kullanılamaz. Bu siteyi kullanarak, bu siteyi kullanmak ve bu Siteyi kullanmanız sonucu sizin için doğabilecek sorumlulukları üstlenmek için yeterli rüşte sahip olduğunuzu ifade etmektesiniz. Ayrıca kendiniz veya adına hareket etmeye yetkili olduğunuz bir başka insan için seyahat rezervasyonları ve alımlar yapmaya yasal olarak yetkili olduğunuzu da garanti etmektesiniz.

Bu Siteyi kendi adınıza veya başkalarının adına yalnız uygun rezervasyon veya alımları yapmak için kullanabilirsiniz; bu Siteyi spekülatif, yanlış veya sahte rezervasyonlar yapmak ya da talep beklentisi ile rezervasyon yaptırmak dahil başka amaçlarla kullanamazsınız.

Site Sizin tarafınızdan, kendi kişisel amaçlarınız için kullanılmalıdır. Starwood önceden yazılı onay vermedikçe bu Sitenin ticari amaçla kullanımı kesinlikle yasaktır. Bu Siteyi zincir mektuplar, önemsiz posta,"spam", tanıtım (ticari veya değil) ya da ilgili listeye dahil edilmek için özel olarak izin vermemiş herhangi birisine göndermek için kullanmamayı kabul etmektesiniz. Ayrıca, sizin tarafınızdan kontrol edilen veya edilmeyen bir başka İnternet sitesinden bu Siteye Starwood'un açık yazılı izni olmadan üst metin bağlantısı oluşturamayacağınızı kabul etmektesiniz. Starwood'un veya bu Site ile ilgili hizmetleri sağlayan üçüncü şahsın çalışanı veya vekili dahil gerçek veya hayali bir başka şahısmış veya bir kurumun temsilcisiymişsiniz gibi davranmayacağınızı kabul etmektesiniz.

"Sohbet Alanı" bu Site ile ilişkili olarak sunulan sohbet alanı, forumu, mesaj panosu veya benzer hizmettir. Sohbet Alanına katılırsanız Şartlara uymanın yanında şunları yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz: iftira, taciz, tehdit veya ayrımcı ifadeler; yasadışı faaliyetlerin savunulması; ahlak dışı, müstehcen veya nezaketsiz dil veya görüntüler kullanılması ya da Sohbetin belirlenen konu başlığı veya teması ile ilgili olmayan içerik. Sohbet Alanını kullanımınızdan yalnız siz sorumlusunuz. Starwood herhangi bir Forumdaki içeriği bir sebep göstermeksizin her zaman çıkarabilir veya değiştirerek düzenleyebilir ama bunu yapmak zorunda değildir, Sohbet Alanındaki bilginin içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu değildir.

Starwood'un önceden açık yazılı onayını almadıkça Siteyi veya içeriğini ya da bilgileri izlemek veya kopyalamak için robot, örümcek, bir başka otomatik cihaz veya manuel süreç kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Herhangi bir yolla Sitenin düzgün işlemesini aksatmayacağınızı veya aksatmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Starwood'a veya bu Siteye: (i) herhangi bir virüs, solucan, zaman bombası ve herhangi bir sisteme, veriye ya da bilgiye hasar verecek, zarar verecek şekilde karışacak, dinleyecek veya gasp edecek diğer bilgisayar programlarını ve (ii) Starwood için bir borç doğuracak veya Starwood'un (kısmen veya tamamen) tedarikçilerinin hizmetlerini kaybetmesine neden olacak herhangi bir içerik vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

Referans yoluyla Dahil Edilen Hükümler.

Bu Hükümlere ilaveten bu vesile ile bu Sözleşmeye dahil edilen aşağıdaki bağlantılarda belirtilen hükümleri, koşulları ve bildirimleri kabul etmektesiniz:

1. Starwood Çevrimiçi Gizlilik Sözleşmesinin hüküm ve koşulları aşağıdaki bağlantıda bulunur: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/legal/privacy.html.

2. Starwood "En İyi Fiyat Garantisi" için geçerli hükümler, koşullar ve bildirimler aşağıdaki bağlantıda bulunur: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/whybookhere/terms.html.

3. Starwood Preferred Guest programı ve ilgili web sitesi için geçerli hüküm ve koşullar ve bildirimler aşağıdaki bağlantıda bulunur: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/legal/spg_terms.html.

4. SPG Flights programı için geçerli hükümler, koşullar ve bildirimler aşağıdaki bağlantıda bulunur: https://www.spgflights.com/images_w/plg01/nav/starwoodLoyalty/TERMS.html.

Mülkiyet Hakları İle İlgili Bilgiler.

Bu Site Starwood'un ve diğer tarafların markalarını, patentlerini, ticaret sırlarını, teknolojilerini, ürünlerini süreçlerini ve diğer mülkiyet haklarını içerir ve anar. Starwood ve diğer tarafların marka, patent, ticari sır, teknolojileri, ürünleri, süreçleri ve diğer mülkiyet hakları üzerinde size hiçbir lisans veya hak verilmemektedir. Bu Siteden elde edilen materyallerin çoğaltılması veya saklanması 1976 tarihli ABD Telif Yasası, Başlık 17 U.S.C.'e tabidir. Siteden hiçbir materyal çoğaltılamaz, dağıtılamaz, postalanamaz, teşhir edilemez, yüklenemez veya nakledilemez. Sitedeki herhangi bir materyalin bir başka İnternet, intranet, web sitesi üzerinde veya bir başka site veya bilgisayar ortamında kullanılması yasaktır. Herhangi bir Starwood markasını, logosunu veya diğer sahipli bilgilerini (görüntüler ve metinler dahil olmak üzere) çerçevelemek için çerçeveleme teknikleri kullanamazsınız. Adımızı, markalarımızı veya diğer sahiplik bilgilerimizi meta tag'ler veya başka "gizli metinde" kullanamazsınız.

Markalar

Bu Sitede teşhir edilen markalar, logolar ve hizmet markaları ve ticari takdim şekilleri (topluca "Markalar"), Starwood'un, iştiraklerinin ve çeşitli üçüncü şahısların tescilli ve teamül gereği markalarıdır. Aloft, Element, Four Points, Le Méridien, Sheraton, St. Regis, The Luxury Collection, Tribute Portfolio, W, W Hotels, Westin, Preferred Guest, SPG, Heavenly, Starpoints ve diğer Starwood logoları, ürünleri ve hizmet isimleri, Marriott International, Inc. veya bağlı kuruluşları veya iştiraklerinin markalarıdır. Bu Sitenin içeriğinin Starwood'un açık yazılı onayı olmadan çoğaltılması veya kullanılması yasaktır. Bu Sitede yer alan hiçbir şey zımnen veya başka türlü, Marriott International Inc., bağlı kuruluşları veya iştirakleri veya Markaların sahibi olabilen diğer bir şahsın yazılı izni olmaksızın herhangi bir Marka için lisans veya kullanma hakkı veriyormuş gibi yorumlanamaz.

Telif Hakkı

Modülleri dahil bu Site Starwood'un ve çeşitli üçüncü şahıs sağlayıcılarının ve distribütörlerinin telifli malıdır. Bu Site ve bu Sitede sunulan içerik Starwood'un yazılı izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, modifiye edilemez, aktarılamaz veya dağıtılamaz ancak kendi ticari olmayan kişisel kullanımınız için tek bir bilgisayardan bu Sitede sunulan materyallerin bir suretini indirebilir, gösterebilir ve yazdırabilirsiniz. Bu Site ve bu sitede yer alan materyallerin izinsiz kullanımı geçerli telif hakkı, marka veya diğer fikri mülkiyet yasaları veya diğer yasaları ihlal edebilir. Materyallerde yer alan diğer mülkiyetle ilgili olanlarla birlikte tüm telif ve marka bildirimlerini muhafaza etmelisiniz. Bu materyallerin bir başka web sitesinde veya ağ tabanlı bilgisayar ortamında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Yazılım

Bu Siteden indirilmesi için sunulan herhangi bir yazılım ("Yazılım"), Starwood ve çeşitli üçüncü şahıs lisans sahiplerinin telifli eseridir. Yazılımı kullanımınız varsa Yazılımın ekinde verilen veya Yazılıma dahil edilen son kullanıcı lisans sözleşmesi şartlarına tabidir ("Lisans Sözleşmesi"). Önce Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul etmedikçe ekinde Lisans Sözleşmesi verilen veya Lisans Sözleşmesini içeren herhangi bir Yazılımı yükleyemez veya kullanamazsınız. Telif yasalarının ve uluslararası sözleşme şartlarının tüm Yazılımları koruduğunu unutmayın. Yazılımın çoğaltılması ve yeniden dağıtılması yasalar tarafından açıkça yasaklanmıştır ve ciddi hukuki ve cezai yaptırımlara yol açabilir. İhlal edenler hakkında takibat yapılacaktır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, Yazılımın daha fazla çoğaltılması veya yeniden dağıtılması için kopyalanması ya da çoğaltılması açıkça yasaklanmıştır. Yazılım için geçerli olan herhangi bir garanti Lisans Sözleşmesinin koşulları içinde belirtilir. Yazılımın ve ekindeki belgelerin veya teknik bilgilerin ABD'nin ilgili ihracat kontrol yasalarına ve düzenlemelerine tabi olduğunu bilmektesiniz. Yazılımı doğrudan veya dolaylı olarak ABD ihracat sınırlamalarına tabi olan ülkelere ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi kabul etmektesiniz.

Kullanıcı Görüşleri

Sohbet Odasına veya Starwood'a Sitede veya Site ile ilgili hizmetlerde iyileştirmeler hakkında fikir, yorum, öneri veya diğer bilgileri (topluca, "Görüş") gönderdiğinizde bu Görüşün Starwood'un malı sayılacağını ve böyle kalacağını kabul etmektesiniz. Görüşlerden hiçbiri Starwood açısından gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacak ve Starwood Görüşün kullanılması veya ifşasından sorumlu olmayacaktır. Starwood Görüşle ilgili tüm hakların (fikri mülkiyet hakları ve manevi haklar dahil ama bunlarla sınırlı değil) sahibi olacak ve Görüşü Size tazminat ödemek zorunda olmadan ve kısıtlamaya tabi olmadan ticari veya başka her türlü amaçla kullanmaya yetkili olacaktır.

Ayrıca söz konusu içeriğin manevi hakları dahil herhangi bir hakkın hamilinin, söz konusu hakların tamamından tamamen ve etkili bir şekilde feragat ettiğini ve mülkiyet haklarını yukarıda belirtildiği gibi Starwood'a verme hakkını Size geçerli ve gayrikabili rücu vermiş olduğunu garanti etmektesiniz.

Telif Hakkı İhlali Bildirimi ve İhlal İddiasında Bulunma Yöntemi

Starwood başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Eğer eserinizin telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız, telif hakkı temsilcimize aşağıdaki bilgileri veriniz:

1. geçerli telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası;

2. ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telifli eserin açıklaması;

3. ihlal ettiğini iddia ettiğiniz materyalin Sitede nerede bulunduğuna dair açıklama;

4. adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;

5. bu ihtilaflı kullanıma telif sahibinin, temsilcisinin veya yasanın izin vermediğine dair iyi niyetli bir inancınızın olduğu yolunda beyanınız ve

6. bildiriminizin doğru olduğuna ve yalan yere yemin cezasının tabi olmak üzere telif sahibi veya telif sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair beyanınız.

Starwood'un telif temsilcisine aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:
Telif Hakkı Temsilcisi
Marriott International
10400 Fernwood Rd
Bethesda, MD 20817

Gizlilik, Kişisel Bilgilerin Kullanımı.

Starwood bu Site Kullanıcılarının gizliliğine saygı duyar. Starwood'un bu Sitede topladığı bilgileri kullanımı hakkında bilgi sahibi olmanız için Starwood, Starwood Çevrimiçi Gizlilik Sözleşmesini sunmaktadır. Bu vesileyle buraya referans olarak dâhil edilen aşağıdaki bağlantıdaki Çevrimiçi Gizlilik Sözleşmesini okuduğunuzu ve onayladığınızı kabul ve beyan etmektesiniz: http://www.starwoodhotels.com/corporate/privacy_policy.html.

Bu Site aracılığıyla seyahat hizmetlerinin rezervasyonunu yaptırdığınızda veya satın aldığınızda bize verdiğiniz kendinizle ilgili bilgiler seyahat ayarlamalarınızın yapılması için havayolu, araç kiralama şirketi, seyahat paketi satıcıları ve diğer ilgili üçüncü şahıslara verilmektedir.

Ayrıca, Starwood Preferred Guest programının üyesi olarak kayıtlıysanız Starwood hakkınızdaki bilgileri bir preferred guest profilinde tutabilir. Bu Site, Siteyi kullandığınızda çeşitli rezervasyon formlarında görünen preferred guest profilinizden bilgileri yeniden girme ihtiyacını en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Preferred guest profilindeki bu bilgiler bilgi ve rezervasyon için bu Siteye göz attığınızda ve bu Siteden bağlantı verilen diğer siteleri kullandığınızda görünen belirli formların Starwood tarafından otomatik olarak doldurulması için kullanılabilir. Bu sitelere göz atarken, seyahat hizmetlerinin rezervasyonunu yaptırırken veya satın alırken bu bilgiler seyahat ayarlamalarınızın yapılması için ilgili satıcılara ve diğer üçüncü şahıslara verilebilir.

Bu Site hakkınızda kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplayabilen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılardan birine tıkladığınızda, bu Sitenin sorumluluğunda olmayan bir başka web sitesine girmektesiniz. Bu sitelerin gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz çünkü politikaları Starwood'un Çevrimiçi Gizlilik Sözleşmesinden esaslı bir şekilde farklı olabilir.

Yukarıda açıklanan durumlara ilaveten, Starwood kanunen, mahkeme kararıyla şart kılınması halinde, devlet veya kolluk makamlarının talep etmesi durumunda veya Starwood'un haklarını veya mallarını korumak da dahil ifşanın gerekli veya uygun olduğuna iyi niyetle inanılması durumunda, haklarımıza veya mallarımıza kasten veya başka türlü zarar verebilecek birisini tespit etmek, bu kişi ile irtibata geçmek veya aleyhinde yasal işlem başlatmak için bilginin ifşa edilmesinin gerekli olduğuna inanmak için sebebimiz olduğunda veya söz konusu faaliyetlerden birilerinin zarar görmesi muhtemel ise bilgileri ifşa edebilir.

İzleme

Starwood'un Site üzerinden yayınladığınız bilgileri izleyebileceğini ve gözden geçirebileceğini ama bunu yapmakla yükümlü olmadığını kabul etmektesiniz. Starwood’un, uygunsuz olduğuna veya bu Hükümleri ihlal ettiğine inandığı herhangi bir bilgiyi sansürleyebileceğini, düzenleyebileceğini, silebileceğini veya bunların aktarımını veya alımını yasaklayabileceğini ve bu tür bilgileri gerektiğinde Siteyi sağlamak için veya Starwood’un haklarını veya mülklerini korumak için kullanabileceğini kabul etmektesiniz. Starwood'un depolanan bilgileri kısıtlama olmadan izleyebileceğini ve gözden geçirebileceğini de kabul etmektesiniz. Bu vesile ile bu izleme ve gözden geçirmeyi kabul edip onayınızı vermektesiniz.

Şifreler

Starwood'un Siteye erişmek için kullandığınız şifreleri bileceğini biliyorsunuz. Bilgilerinizin ve şifrelerinizin gizliliğini korumaktan yalnız sizin sorumlu olduğunu beyan ve kabul etmektesiniz ve hesabınız veya şifreniz altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Starwood tarafınızdan veya hesabınızın kullanıcıları tarafından yayınlanan veya gönderilen içerikten sorumlu değildir.

Bağlantılı Web Siteleri

Bu Site diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Starwood bu tür bağlantıları yalnızca size kolaylık olması ve bilgilendirme amacıyla sağlar. Starwood diğer web sitelerindeki bilgilerin tamamını gözden geçirmemiştir. Bu bağlantıların dahil edilmesi hiçbir şekilde Starwood'un söz konusu web sitelerindeki veya bu sitelerden ulaşılabilen içerik, reklam, ürün, hizmet, politika veya diğer materyalleri tasvip ettiği, desteklediği veya onayladığını göstermez. Ne Starwood ne de bu Site ile ilgili ürün ve hizmetlerin diğer sağlayıcıları bir başka web sitesinin içeriğinden sorumlu değildir ve diğer herhangi bir web sitesi veya bu sitelerdeki içerik veya materyal ile ilgili beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. Diğer web sitelerine erişmeye karar verirseniz, bunu riski kendinize ait olmak üzere yapmaktasınız. Diğer web siteleri bu Siteye bağlantılar içerebilir. Bu tür bağlantıların dahil edilmesi diğer web sitelerinin bu Sitedeki veya bu Siteden ulaşılabilen içeriği, reklamı, ürünleri, hizmetleri, politikaları veya diğer materyalleri tasvip ettiğini, desteklediğini veya onayladığını göstermez.

Reklam Açıklaması, Doğruluk

Ürün sayfalarımızda yayınlanan ürün açıklamaları tedarikçilerimizin beyanlarıdır. Site teknik yanlışlıklar veya yazım hataları veya eksiklikleri içerebilir. Starwood yazım, fiyat, ürün bilgisi, reklam veya gönderme hatalarından sorumlu değildir. Reklamı yapılan fiyatlar ve kullanılabilir miktarlar önceden haber vermeden değişikliğe tabidir. Starwood, Sitede veya bilgilerde açıklanan ürün ve programlarda bildirim yapmadan her zaman değişiklik, düzeltme ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.

Yanlış İletiler / Kayıp İşlemler

Starwood ve bu Site ile ilgili ürün veya hizmetlerin diğer sağlayıcıları iletişim arızaları, hataları, ya da zorluklarından veya kayıp, çalınmış veya yanlış adrese yöneltilmiş yayınlar, iletileri veya girişlerden veya bu tür iletilerin güvenliğinden sorumlu değildir. Ayrıca, Starwood ve bu Site ile ilgili ürün veya hizmetlerin diğer sağlayıcıları ister Kullanıcı(lar) ister Siteyle ilişkili ekipman veya programdan veyahut Site ile ilgili bilgilerin işlenmesinde gerçekleşebilecek teknik veya insan hatasından kaynaklanan yanlış veya eksik girişlerden sorumlu değildir. Starwood ve bu Site ile ilgili ürünlerin veya hizmetlerin diğer sağlayıcıları Kullanıcının sahte veya uygunsuz bir davranışla iştigal ettiğinin belli olması halinde veya rezervasyonların bir hata veya yanlışlık içerdiğinin belli olduğu durumlarda rezervasyonları iptal edebilir veya değiştirebilir.

Ne Starwood'un ne de bu Site ile ilgili ürün veya hizmetlerin diğer sağlayıcılarının bu Site üzerinden talep ettiğiniz veya yaptığınız, herhangi bir sebeple işlenmemiş veya kabul edilmemiş seyahat veya otel ayarlamaları veya diğer siparişleriniz sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

Kişisel Bilgiler, Kredi Kartı Bilgileri

YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE NE STARWOOD'UN NE DE BU SİTE İLE İLGİLİ ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN DİĞER SAĞLAYICILARIN BU SİTEYİ VEYA BAĞLANTI VERİLEN YA DA BU SİTE İLE İLİŞKİLİ DİĞER SİTELERİN KULLANIMI SONUCU BİLGİSAYARINIZDA GERÇEKLEŞEBİLECEK HASAR VEYA KAYIPTAN, KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZİN VEYA DİĞER KİŞİSEL OLARAK TANIMLANABİLİR BİLGİLERİNİZİN ELE GEÇİRİLMESİNDEN SORUMLU OLMADIKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

STARWOOD BU SİTE ÜZERİNDEN VEYA BU SİTEYE BAĞLANTI YAPILAN DİĞER WEB SİTELERİNDEN YAYINLANAN İLETİ VEYA BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ İLE İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VEYA BEYANDA BULUNMAZ. NE STARWOOD'UN NE DE BU SİTE İLE İLGİLİ ÜRÜN VEYA YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİZMETLERİN DİĞER SAĞLAYICILARININ HERHANGİ BİR BİLGİNİN GİZLİLİĞİNDEN (KREDİ KARTI BİLGİLERİ, KİŞİSEL OLARAK TANIMLANABİLİR BİLGİLER, E-POSTA ADRESLERİ, TELEFON NUMARALARI, VB DAHİL AMA BUNLARLA SINIRLI DEĞİL) SORUMLU OLMADIKLARINI VE NE STARWOOD'UN NE DE BU SİTE İLE İLGİLİ ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN DİĞER SAĞLAYICILARININ SÖZ KONUSU BİLGİNİN İFŞASINDAN DOĞABİLECEK ZARARLARDAN SORUMLU OLMADIKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

Seyahat Destinasyonları

Belirli destinasyonlara seyahat diğerlerinden daha riskli olabilir. Starwood yolcuların yurt dışı destinasyonlara seyahat rezervasyonu yaptırmadan önce ABD hükümetinin çıkardığı seyahat yasaklarını, uyarıları, ilanları ve tavsiyeleri gözden geçirmelerini önerir. Çeşitli ülkelerdeki koşullar ve belirli yurtdışı destinasyonlarına seyahatle ilişkili riskin seviyesine dair bilgi, www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac ve www.customs.gov adreslerinde bulunabilir. STARWOOD BU SİTE ÜZERİNDEN HİZMETLERİN SUNULDUĞU DESTİNASYONLARA SEYAHATİN VEYA BURALARDA KONAKLAMANIN UYGUN VEYA RİSKSİZ OLDUĞUNU BEYAN VEYA GARANTİ ETMEZ VE SÖZ KONUSU DESTİNASYONLARA SEYAHAT VEYA BURALARDA KONAKLAMA SONUCU DOĞABİLECEK ZARAR VEYA KAYIPLARDAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE SORUMLU DEĞİLDİR.

Üçüncü Şahıs Tedarikçi Kullanımı

Bu Site ile ilgili hizmetlerin sunulması ve kullanıcıların bu Sitede yaptıkları rezervasyon veya siparişlerin yerine getirilmesi için Starwood üçüncü şahıs tedarikçiler kullanabilir. Taşıyıcıların, otellerin ve Starwood adına seyahat veya diğer hizmetleri sağlayanların bağımsız yükleniciler olabileceklerini, Starwood'un temsilcisi veya çalışanı olmadıklarını beyan ve kabul etmektesiniz. Bu Site üzerinden satın alınan ürünler veya hizmetler için kredi kartı beyanlarınız Starwood veya rezervasyon yaptırdığınız Otelden ziyade bu üçüncü şahıs tedarikçiler veya bunların satıcılarına atıfta bulunabilir.

Starwood, Oteller ve diğer seyahat hizmetleri tedarikçilerinin (hava, kara veya deniz) yüklediği ve arka arkaya bilet kesme, şehir gizlenerek bilet kesme ve tek yön için gidiş dönüş bilet kesmeye karşı kısıtlamalar dahil, ama bunlarla sınırlı olmayan satın alma hüküm ve koşullarını kabul etmektesiniz Ayrıca teklif edilen fiyata dahil edilmemiş olabilen ilave vergiler ve ücretler dahil bu Siteyi ve burada sunulan hizmetleri kullanmanızdan kaynaklanan tüm tutarları, harçları, vergileri ve ilgili giderleri zamanında ödemeyi kabul etmektesiniz. Bilet ücretleri, ürünler veya hizmetlerin uygunluğu ile ilgili kurallara ve Kullanıcının söz konusu kurallara uymamasından kaynaklanan cezalara uymayı kabul etmektesiniz. Herhangi bir tedarikçinin firmanın satın alma şartlarının ihlal edilmesinin aşağıdaki sonuçları doğuracağını bilmektesiniz: rezervasyonunuzun veya satın almanızın iptali, uçağa, otele, otomobile, faaliyete veya hizmete erişiminizin engellenmesi, söz konusu rezervasyon veya satın alma için ödediğiniz parayı kaybetmeniz, söz konusu ihlal sonucu Starwood'un yaptığı masraflara karşılık Starwood'un hesabınızı borçlandırması. Starwood'un ve Otellerin ve diğer seyahat hizmetlerinin tedarikçilerinin söz konusu kurallara uymamanızdan kaynaklanan cezaların ödenmesi için dosyadaki kredi kartınıza başvurmalarına izin vermeyi de kabul etmektesiniz. Söz konusu ödemeler ayrıca bildirimde bulunmadan tahsil edilecektir. Bu Siteyi kullanımınızdan kaynaklanan her türlü masraf, ücret, harç, vergi ve takdirlerden tamamen sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

STARWOOD'UN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİ EYLEMLERİ, HATALARI, EKSİKLİKLERİ, BEYANLARI, GARANTİLERİ, İHLALLERİ VEYA İHMALLERİNDEN VEYA SÖZ KONUSU TEDARİKÇİLERİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMA, ÖLÜM, MALA GELEN ZARAR VE HARCAMALARDAN SORUMLU OLMADIĞINI YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE KABUL ETMEKTESİNİZ. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE STARWOOD DOĞRUDAN KONTROLÜ DIŞINDA OLAN GECİKME, İPTAL, ÇİFTE REZERVASYON VEYA DİĞER SEBEPLERDEN SORUMLU DEĞİLDİR VE PARA İADESİ YAPILMAZ, STARWOOD BUNLARDAN KAYNAKLANAN İLAVE HARCAMALARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

Otel Rezervasyonları Genel Hükümler.

Otellerimizle ilgili bu Sitede belirtilen diğer hüküm ve koşullara ek olarak, bu Site üzerinden yapılan rezervasyonlar için aşağıdaki genel hüküm ve koşullar geçerlidir:

İptal politikaları ve belirli oda rezervasyonları ve oteller hakkında bilgiler Otele ve rezervasyonun çeşidine göre değişebilir. Bireysel fiyat kuralları, vergi bilgileri, ilgili ücretleri ve iptal koşulları Sitenin oda rezervasyonu bölümünde "Hükümler & Ek Ücretler" bölümünde gösterilmektedir.

Evcil hayvanınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, evcil hayvan kabul edip etmediklerini doğrudan Otel ile temasa geçerek teyit etmenizi tavsiye ederiz. Starwood Otellerin evcil hayvan politikasından HİÇBİR SORUMLULUK kabul etmez.

ABD dışı Otellerde ABD doları olarak teyit edilen fiyatlar Otel tarafından konaklama zamanınızda Otelin kullandığı kurdan yerel para birimine çevrilebilir ve kur dalgalanmalarına tabidir. Kredi kartı masrafları Otelin kontrolünde olmayan, bankalar veya kredi kartı şirketleri tarafından sağlanan döviz kuru çevrim oranlarına da bağlıdır ve kredi kartınıza masraf olarak geçen tutarı etkileyebilir. 

Bir veya daha fazla kişi tarafından veya bir acente tarafından bir veya daha fazla konuk adına bu Site üzerinden yapılan ve aynı otelde aynı Konaklama süresinde dokuzdan (9) fazla odayı içeren rezervasyonlar doğrudan Otel aracılığıyla yapılmalıdır. Eğer bir başka yöntemle aynı Konaklama süresi için aynı Otelde dokuzdan (9) fazla odanın rezervasyonu yapılmışsa Starwood söz konusu rezervasyonları iptal etme veya ilave gereklilikler yükleme hakkını saklı tutar.

Yatak türü veya sigara içilmeyen odalar gibi özel isteklerin yerine getirilmesi için Oteller ellerinden geleni yapacaklarsa da ne Starwood ne de Otel isteklerinizin yerine getirileceğini garanti etmez.

Bazı oranları, giriş yapma sırasında AAA üyeliği veya Kıdemli Yurttaş yaş kanıtı gibi özel gereklilikleri vardır. Rezervasyon yaptırdığınız fiyat için uygun olduğunuzu doğrulayın. Uygun değilseniz Oteller bu fiyatı uygulamakla yükümlü değildir.

Çeşitli Hükümler.

Erişimin Reddi

Starwood kullanabileceği diğer hak ve yollara ilaveten ve Kullanıcıya karşı herhangi bir borca girmeden takdir yetkisi tamamen kendisine ait olmak üzere Kullanıcının bu Siteye ve ilgili hizmetlere erişimini her zaman ve bildirimde bulunmadan sonlandırabilir veya kısıtlayabilir.

Başlıklar

Bu Hükümlerde kullanılan başlıklar yalnızca kolaylık amacıyla dahil edilmişlerdir, bu Hükümleri sınırlamaz veya başka türlü etkilemezler.

Devir

Bu belge altındaki haklarınızı, görevlerinizi veya yükümlülüklerinizi devredemez, aktaramaz, alt sözleşme yapamaz veya tevkil edemezsiniz.

İlave Hükümler

Rezervasyonlara, mal ve hizmetlerin alımlarına ve bu Sitenin bölümlerinin diğer kullanımlarına ilave hüküm ve koşullar uygulanabilir ve Siz bu diğer hüküm ve koşullara uymayı kabul etmektesiniz.

Ayrılabilirlik

Bu Hükümlerin ayrılabilir oldukları kabul edilir. Herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde söz konusu hüküm yasaların izin verdiği en geniş ölçüde uygulanır ve söz konusu karar kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

Avukatlık Ücretleri

Starwood'un bu Sözleşmenin uygulanması için herhangi bir eylemde bulunması halinde Starwood sizden makul ve gerekli tüm avukatlık ücretlerini ve dava masraflarını kanunen veya hakkaniyete göre hak sahibi olabileceği diğer yollara ilaveten sizden tahsil etmeye yetkili olacaktır, siz de bunları ödemeyi kabul etmektesiniz.

Değişiklik

Starwood bu Hükümleri herhangi bir zamanda değiştirebilir ve bu Siteyi kullanmaya devam etmeniz Kullandığınız tarihte yürürlükte olan hüküm ve koşullara tabi olacaktır. Buna göre düzenli olarak bu Hükümleri gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz, devam eden erişiminiz, bu Siteyi kullanmanız veya Sitede mesaj yayınlamanız değişen Hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

GARANTİNİN REDDİ KOŞULLARI

BU SİTEYİ RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE KULLANDIĞINIZI KABUL ETMEKTESİNİZ. SİTE VE İLGİLİ BİLGİLER, İÇERİK VE MATERYALLER HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. STARWOOD BU VESİLEYLE AÇIK VEYA ZIMNİ DAHİL AŞAĞIDAKİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE REDDETMEKTEDİR: BU SÖZLEŞMENİN TABİ OLDUĞU KANUNLARIN YÜKLEDİĞİ VE MUAFİYETİN, KISITLAMANIN VEYA DEĞİŞİKLİĞİN MÜMKÜN OLMADIĞI GARANTİLER DIŞINDA MÜLKİYET GARANTİSİ VEYA ZIMNİ TİCARETE UYGUNLUK GARANTİSİ; BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK; İHLAL ETMEME; VE KANUNDAN KAYNAKLANAN VEYA İŞİN OLAĞAN AKIŞINDAN VEYA TİCARİ ÖRFTEN KAYNAKLANAN GARANTİLER. DAHA AÇIK OLMA AÇISINDAN YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİN İKAMET EDENLERE YASALARIN SÖZ HAKKI DOLAYISIYLA (ör., NEW JERSEY, ABD) BU HÜKÜMLER YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE GENİŞ VE KAPSAMLI OLMASI AMAÇLANMIŞTIR.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, STARWOOD, VEKİLLERİ, TEMSİLCİLERİ VEYA LİSANS VERENLERİ (1) BU SİTEYİ KULLANIMINIZ; (B) HERHANGİ BİR ARIZA VEYA GECİKME (REZERVASYONLAR VEYA BİLET KESMEK İÇİN BU SİTENİN HERHANGİ BİR BİLEŞENİNİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI DAHİL AMA BUNUNLA SINIRLI DEĞİL) VEYA (C) STARWOOD'UN VEYA BU SİTE İLE İLGİLİ ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SAĞLAYICILARININ İFASI VEYA İFASIZLIĞI İLE BAĞLANTILI VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN CEZAİ, ÖZEL, ARIZİ NETİCEDE OLUŞAN VEYA BAŞKA DOĞRUDAN OLMAYAN ZARARLA (DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KAR KAYBI VEYA KAYIP TASARRUF İÇİN) İLGİLİ TARAF ZARAR OLASILIĞI KONUSUNDA UYARILMIŞ OLSA DAHİ SİZE VEYA BİR BAŞKA ŞAHSA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI İLERİ SÜRÜLEN İDDİANIN YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE SÖZLEŞME, İHMAL VEYA BAŞKA BİR KURTARMA TEORİSİNE DAYANMASINA BAKILMASIZIN GEÇERLİ OLACAKTIR. DAHA AÇIK OLMA AÇISINDAN YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİN İKAMET EDENLERE YASALARIN SÖZ HAKKI DOLAYISIYLA (örn, NEW JERSEY, ABD) BU HÜKÜMLERYASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE GENİŞ VE KAPSAMLI OLMASI AMAÇLANMIŞTIR.

STARWOOD'UN BU SİTEYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU TUTULMASI HALİNDE YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE TEK VE MÜNHASIR ÇARE HİZMETLER VEYA ÜRÜNLER İÇİN ÖDEDİĞİNİZ MASRAFLARIN SİZE GERİ ÖDENMESİDİR.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE SÖZ KONUSU İDDİA VEYA DAVANIN DAYANDIĞI EYLEM, OLAY, KOŞUL VEYA İHMALİN İLK ORTAYA ÇIKIŞINDAN BİR (1) YIL SONRA BU SİTE İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İDDİADA BULUNMAYA VEYA DAVA AÇMA HAKKINIZDAN FERAGAT ETMEKTESİNİZ.

Tazminat

Starwood'u ve bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, memurlarını, müdürlerini, vekillerini ve çalışanları, bu sözleşmeyi veya atıf yoluyla içerdiği belgeleri ihlal etmeniz veya herhangi bir kanuna veya üçüncü şahısın haklarına aykırı hareket etmeniz nedeniyle herhangi bir üçüncü şahsın yapacağı iddia veya taleplere karşı makul avukatlık ücreti dahil beri tutacağınızı ve zararlarını tazmin edeceğinizi kabul etmektesiniz. Starwood'un sizin veya başkalarının ihlalleri ile ilgili harekete geçmemesi daha sonraki veya benzer ihlallerde de harekete geçme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

Uygulanacak Hukuk

Bu Siteden kaynaklanan veya bu Site ile ilgili anlaşmazlıklar tamamen New York, ABD Eyaletinde, yapılan ve ifa edilecek sözleşmeler için geçerli New York, ABD Eyaleti yasalarına göre yorumlanacak ve infaz edilecektir. Bu Sitenin kullanımına bu paragraf da dahil bu Hükümlerin koşullarının tamamına geçerlik tanımayan yargı çevrelerinde izin verilmez. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde taraflar arasında çözümlenemeyen tüm anlaşmazlıklar ve bu Siteden kaynaklanan veya bu Site ile ilgili dava sebepleri toplu olarak değil tek tek çözümlenecektir.

Tüm Sözleşme

Buraya dahil edilen veya burada bahsedilenler de dahil (Starwood Çevrimiçi Gizlilik Sözleşmesi de dahil ama bununla sınırlı değil) bu Hükümler konusu itibarıyla aramızdaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve konusu itibarıyla (yazılı veya sözlü) daha önceki anlaşma veya anlayışların yerine geçer; ancak yazılı olarak veya bu Sitede uygun değişiklikler yapılarak değiştirilebilir.

Gözden Geçirilme Tarihi: 10 Nisan 2018