Privacybeleid

ONLINE PRIVACYBELEID VAN STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC

 

Bijgewerkt op 5 oktober 2017

Onze missie

Bij Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (een dochteronderneming van Marriott International, Inc.) (‘Starwood’) hechten we veel waarde aan het beschermen van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Het is onze missie om de verwachtingen van onze gasten constant te overtreffen met betrekking tot de producten en diensten die wij aan onze zakelijke en vakantiereizigers leveren. We streven ernaar een ervaring te creëren die aan de wensen van onze gasten voldoet door verantwoord gebruik te maken van de informatie die u ons toevertrouwt. Wij respecteren uw privacy en houden ons overal ter wereld aan de beginselen van de geldende wetten voor gegevensbescherming en privacy.

Wij hebben dit privacybeleid verstrekt om uit te leggen hoe we informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, hoe het gebruik van deze informatie kan bijdragen aan uw beleving op onze websites en tijdens uw communicatie met ons, met wie en voor welke doeleinden wij de informatie delen en de keuzes die u kunt maken over ons gebruik van de informatie. Ook beschrijven we de maatregelen die wij nemen ter bescherming van de veiligheid van uw informatie en hoe u met ons contact kunt opnemen over ons privacybeleid.

 

DE WERELD VAN STARWOOD:

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle hotelmerken die worden beheerd door of die in licentie worden gegeven door Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC. en haar gelieerde ondernemingen, als een dochteronderneming van Marriott International, Inc., waaronder het Starwood Preferred Guest-programma (de ‘Starwood Group’). Voor meer informatie over de wereld van Starwood klikt u hier.

Terug naar boven

REDEN OM TE VERZAMELEN:

 

Wij hechten er veel waarde aan om u informatie te verstrekken over de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens die door u zijn opgegeven of die van u zijn verkregen tijdens het gebruik van onze websites, producten en diensten. Het is onze standaardgewoonte om uw gegevens alleen te vragen wanneer wij die nodig hebben. Het belangrijkste doel voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is ons in staat te stellen u te voorzien van de gevraagde diensten, zoals het verwerken van een transactie. Daarnaast kan informatie worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • vervullen van reserverings- of informatieverzoeken;
 • kopen van producten of diensten;
 • registreren voor het lidmaatschap van programma’s;
 • reageren op onze communicatie (bijv. enquêtes, promotionele aanbiedingen of reserveringsbevestigingen);
 • voorzien in uw persoonlijke voorkeuren;
 • voldoen aan verzoeken om diensten of aanbevelingen die wij u bieden;
 • samenwerken met externe bronnen met uw toestemming, waaronder het verwerken van informatie die u via sociale netwerken en andere websites beschikbaar stelt, zodat wij een beter inzicht krijgen in uw interesses en u beter van dienst kunnen zijn;
 • gebruiken van onze apps op uw elektronische apparaten;
 • bijwerken van uw contactinformatie, zoals uw adres; of
 • vergemakkelijken van het doorsturen van e-mails naar vrienden op uw verzoek.


 

Mogelijk vragen wij ook om toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • aan u verzenden van marketing en communicatie over de producten en diensten van Starwood, onze strategische marketingpartners en andere vertrouwde derden;
 • uitvoeren van marktonderzoek via enquêtes ten gunste van uw behoeften, verbetering van de doeltreffendheid van onze websites, uw hotelervaring, onze verschillende soorten communicatie, reclamecampagnes en/of promotionele activiteiten.
 • We kunnen ook persoonlijke gegevens die we verwerken voor de bovengenoemde doeleinden analyseren om beter de behoeften van onze klanten te begrijpen en onze dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Het resultaat van een dergelijke analyse bestaat uitsluitend uit overzichtsgegevens die niet worden gebruikt voor het identificeren, selecteren of ondernemen van actie naar specifieke personen toe, maar alleen voor het analyseren van trends en ander gedrag op overzichtsniveau.

SOORTEN INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN:

 

Wij verzamelen informatie over onze hotelgasten en de bezoekers van onze websites zodat wij een ervaring kunnen bieden die inspeelt op de behoeften van onze gasten en bezoekers. Om te voldoen aan de hierboven vermelde doeleinden, verzamelen wij mogelijk persoonlijke gegevens of informatie met betrekking tot u waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dergelijke persoonlijke gegevens omvatten uw naam, huis-, werk- en e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, faxnummer, creditcardgegevens, geboortedatum, geslacht en informatie over uw levensstijl, zoals kamervoorkeuren, recreatieve activiteiten, namen en leeftijden van kinderen, samen met andere informatie die nodig is om te voldoen aan speciale verzoeken (bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid waarvoor speciale accommodatie nodig is).

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij mogelijk ook aanmeldgegevens voor internet en details van gedragspatronen van bezoekers die we alleen verwerken op een manier waarbij u (of iemand anders) niet wordt geïdentificeerd. Als we uw gegevens op deze manier gebruiken, proberen we niet om u te identificeren of om informatie op individueel niveau te verkrijgen. Als we u willen identificeren, zullen wij dit duidelijk maken wanneer wij de informatie verzamelen en aan u uitleggen wat wij hiermee van plan zijn.

Terug naar boven

TOESTEMMING:

 

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor Starwood-enquêtes en marketingmails met betrekking tot de aanbiedingen en diensten van Starwood door te klikken op de link in dergelijke berichten, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen en u uit te schrijven voor direct marketing, telemarketing, e-mails of enquêtes. Gelieve

hier te klikken

om Uw communicatievoorkeuren bijwerken te zien in het gedeelte Contact van dit privacybeleid. U krijgt altijd de keuze om niet uw persoonlijke gegevens aan onze strategische marketingpartners en andere vertrouwde derden voor marketingcommunicatie te verstrekken of om te beslissen welke communicatie u van ons of hen wenst te ontvangen.

Bent u lid van het Starwood Preferred Guest (‘SPG’)-programma, dan kunt u uw voorkeuren voor deze berichten ook wijzigen in uw persoonlijk lidmaatschapsprofiel.

In sommige gevallen zal uw toestemming worden geïmpliceerd door de aard van de gevraagde dienst of uitgevoerde transactie. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken die u vrijwillig verstrekt, evenals informatie over uw gewoontes of informatie die wordt verkregen uit overzichtsgegevens. Bovendien zal uw toestemming als gegeven worden geacht voor berichten van ons die nodig zijn voor het vervullen van de transacties en de diensten waarom u hebt verzocht.

In bepaalde omstandigheden vragen we u om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer wij informatie verzamelen die volgens bepaalde regelgeving voor gegevensbescherming als gevoelige gegevens wordt beschouwd (bijvoorbeeld informatie over uw herkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, seksleven, gezondheidstoestand of medische gegevens) voor zover toegestaan of vereist door de geldende wetgeving.

Terug naar boven

OVERDRACHT:

 

In de meeste gevallen wordt de informatie die u verstrekt aan een lokale of wereldwijde database van Starwood toegevoegd. Tijdens het verwerken van uw gegevens kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens door te sturen naar partners van Starwood, hotels in de Starwood Group en/of externe dienstverleners gevestigd in de Verenigde Staten en over de hele wereld voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Tenzij anderszins bepaald of geregeld door wettelijke vereisten en/of procedures, zijn dochterondernemingen van Starwood, gelieerde ondernemingen en hoteleigenaren die uw informatie ontvangen, verplicht om zich te houden aan vergelijkbare privacyvoorwaarden met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij verkopen, verhuren of geven uw persoonlijke gegevens niet uit handen aan niet-aangesloten derden buiten het Starwood-systeem.

Mogelijke situaties waarin wij uw gegevens met anderen delen, zijn:

 • wanneer wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen
 • wanneer wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen
 • wanneer dit gevraagd wordt door bedrijven of dienstverleners die bedrijfsactiviteiten namens Starwood uitvoeren om de taken te kunnen doen die zijn gedefinieerd in hun overeenkomsten met Starwood (bijv. creditcardverwerking, klantenondersteuningsdiensten, marktonderzoek of databasebeheerservices),
 • wanneer een hotel of een andere faciliteit het Starwood-systeem verlaat en de toegang tot uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om zakelijke handelingen mogelijk te maken of als er nog contractuele verplichtingen bestaan in verband met het voltooien van reserveringen die zijn geboekt voor toekomstige verblijven of evenementen,
 • in het geval dat Starwood wordt samengevoegd met of overgenomen door een ander bedrijf,
 • om te voldoen aan de vereisten van wet- en regelgeving of verplichtingen in overeenstemming met het toepasselijk recht, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding,
 • in geval van noodsituaties zoals ter bescherming van het leven, de gezondheid of het eigendom van een persoon.

Als informatie wordt gedeeld zoals hierboven beschreven, proberen wij de hoeveelheid informatie die wordt uitgegeven te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor het specifieke doel.

Tenzij anders geregeld door juridische procedures, eisen wij dat derden uw persoonlijke gegevens beschermen en toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van privacy naleven.

Terug naar boven

OVERBRENGEN VAN GEGEVENS OVER INTERNATIONALE GRENZEN HEEN:

 

Wij streven ernaar om u in New York dezelfde uitstekende service te bieden die u in Parijs of Peking zou krijgen. Om dit doel te bereiken, hebben we een wereldwijd netwerk opgericht dat bestaat uit hotels, kantoren, datacenters, vertrouwde strategische marketingpartners, dienstverleners, klantcontactcentra en opgeleide medewerkers over de hele wereld. Door de aard van ons bedrijf en onze activiteiten zijn wij verplicht om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan andere ondernemingen, hotels, operationele centra, datacenters of dienstverleners uit onze groep die in andere landen gevestigd kunnen zijn dan uw eigen land. Wij mogen uw persoonlijke gegevens overdragen naar andere landen dan het land waar de persoonlijke gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

Hoewel de voorschriften en andere wetgeving inzake gegevensbescherming van deze verschillende landen minder uitvoerig kunnen zijn dan die in uw eigen land, zal Starwood passende maatregelen treffen om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd en behandeld zoals beschreven in dit privacybeleid.

Raadpleeg onderstaande contactgegevens om contact met ons op te nemen over het bijwerken van uw communicatievoorkeuren, verwijdering uit onze marketinglijsten, of om een algemene vraag of verzoek in te dienen.

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, voldoen wij aan toepasselijke wettelijke eisen voor de adequate bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Om wereldwijd aan onze vereisten te voldoen, hebben wij bindende zakelijke regels aangenomen, getiteld de Starwood-normen voor de bescherming van gastgegevens. De normen voor de bescherming van gastgegevens zijn goedgekeurd door Europese autoriteiten voor gegevensbescherming en worden op uniforme wijze toegepast door alle leden van de Starwood Group die hieraan onderworpen zijn. Meer informatie over onze bindende zakelijke regels is te vinden op onze speciale pagina.

http://www.starwoodhotels.com/html/HTML_Blocks/Corporate/GDPS.htm

Terug naar boven

DATABESCHERMINGSRICHTLIJN:

 

Starwood is gecertificeerd volgens de databeschermingsrichtlijn van Safe Harbor zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel, de Europese Commissie en Zwitserland met betrekking tot verzameling, opslag, gebruik, overdracht en andere verwerking van persoonlijke gegevens die worden overgedragen vanuit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland naar de VS. Merk op dat de Europese Unie de databeschermingsrichtlijn van Safe Harbor sinds 6 oktober 2015 niet langer erkent. Desondanks blijft Starwood voldoen aan de databeschermingsrichtlijnen van Safe Harbor.

Terug naar boven

VERWIJDEREN EN BEWAREN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:

 

Uw persoonlijke gegevens zullen worden bewaard in een vorm die ons in staat stelt u niet langer te identificeren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld en gebruikt. Uw persoonlijke gegevens kunnen in sommige bestanden worden bewaard gedurende een periode zoals vereist door toepasselijke wetgeving en volgens het beleid van Starwood inzake de bewaringstermijn van gegevens teneinde te voldoen aan dergelijke financiële of juridische vereisten of voor het op correcte wijze oplossen van geschillen of problemen. Bovendien kunnen sommige soorten informatie voor onbepaalde tijd worden opgeslagen vanwege technische beperkingen, en wordt verdere verwerking voor doeleinden die niet verplicht zijn door de wet geblokkeerd.

Terug naar boven

OPENEN, BIJWERKEN EN VERWIJDEREN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:

 

U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens die wij bijhouden of om uw persoonlijke gegevens te laten bijwerken, wissen of blokkeren, tenzij dit onmogelijk blijkt of disproportionele moeite kost. U kunt om bevestiging vragen omtrent onze verwerking van uw persoonlijke gegevens en wat die gegevens omvatten.

Waar toegestaan onder lokale wetgeving kunt u ons vragen uw persoonlijke gegevens te wissen als een van de volgende omstandigheden bestaat:

 • uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en u uw toestemming hebt ingetrokken, uw toestemming is verlopen, of er niet langer een wettelijke grond bestaat voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens;
 • als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, of als u een rechtmatig bezwaar maakt;
 • een rechtbank of regelgevende autoriteit heeft bepaald dat uw betrokken persoonlijke gegevens moeten worden gewist;
 • uw persoonlijke gegevens illegaal werden verwerkt.

Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat en actueel zijn, raden we u aan om uw informatie regelmatig te controleren en zo nodig bij te werken (bijvoorbeeld in het geval uw woon- of e-mailadres wijzigt, of wanneer u een extra manier wilt toevoegen waarop we contact met u kunnen opnemen). Bent u lid van het SPG-programma, dan kunt u uw persoonlijk lidmaatschapsprofiel online bekijken en bijwerken, of met de hulp van een medewerker van de klantenservice van Starwood. Als u geen lid van het SPG-programma bent, dan kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken en bijwerken door contact op te nemen met ons privacykantoor voor consumentenzaken en een toegangsformulier aan te vragen. Houd er rekening mee dat u, om de onbevoegde openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, kan worden gevraagd om een identiteitsbewijs (of ander verificatiedocument) samen met het ingevulde aanvraagformulier voor toegang. Klanten die geen lid zijn van het SPG-programma kunnen telefonisch geen toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens.

Als u uw lidmaatschap van het SPG-programma na controle wilt opheffen of als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken, streven we ernaar om dit zo snel mogelijk te doen. Soms wordt informatie die u vraagt om te verwijderen, nog enige tijd bewaard zoals hierboven uitgelegd.

Daarom kunt u er om de bovenstaande redenen niet altijd van uitgaan dat al uw persoonlijke gegevens volledig zullen worden verwijderd uit onze databases in reactie op uw verzoek, hoewel we regelmatig onze procedures voor het bewaren van gegevens evalueren om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens, terwijl zij zich op de systemen van Starwood en/of Starwoods strategische marketingpartners en dienstverleners bevinden, niet actief worden verwerkt en alleen worden geraadpleegd als de wet dat vereist.

Raadpleeg onderstaande contactgegevens om contact met ons op te nemen over het bijwerken van uw communicatievoorkeuren, verwijdering uit onze marketinglijsten, of om een algemene vraag of verzoek in te dienen.

Terug naar boven

BEVEILIGINGSMAATREGELEN:

 

Starwood erkent het belang van informatiebeveiliging, en herziet en verbetert voortdurend onze technische, fysieke en logische beveiligingsregels en -procedures. Alle Starwood-websites en -servers hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallig verlies, misbruik, onwettige of onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging onder onze controle. Hoewel "gegarandeerde veiligheid" zowel online als offline niet bestaat, beschermen we uw informatie met behulp van de juiste technische en administratieve beveiligingsmaatregelen en procedures, inclusief wachtwoordbeheer, "firewalls" en het gebruik van maximaal 256-bits codering op basis van een digitaal certificaat van klasse 3, uitgegeven door VeriSign, Inc. Hierdoor kunnen we Secure Sockets Layer (SSL) gebruiken, een coderingsmethode die uw gegevens beschermt tegen onderscheppen en hacken wanneer ze worden doorgestuurd.

Terug naar boven

ONLINE TECHNOLOGIEËN:

 

Starwood en haar externe marketingpartners kunnen cookies, onzichtbare pixels, en webbeacons gebruiken om informatie over u te verkrijgen tijdens uw bezoek aan onze websites. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat vanaf een webserver wordt verzonden naar uw browser en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met cookies geeft Starwood uw computer een unieke identiteit, die als uw identiteitskaart dient wanneer u een website van Starwood bezoekt.

Cookies zijn ontworpen om u tijd te besparen. Zij helpen ons om u een aangepaste ervaring te bieden, zonder dat u ons hoeft helpen herinneren aan uw voorkeuren wanneer u opnieuw onze webpagina’s bezoekt. Starwood-cookies zijn niet ontworpen om uw bestanden te beschadigen of om informatie te lezen in andere bestanden op de harde schijf van uw computer.

Cookies kunnen ons ook op de volgende manieren helpen om u een gepersonaliseerde beleving te bieden:

 • ze onthouden uw gebruikersnaam en wachtwoord voor toekomstige bezoeken zodat inloggen eenvoudiger en sneller is.
 • ze zorgen ervoor dat u de juiste frames en inhoud te zien krijgt.
 • ze zorgen ervoor dat u alle opgevraagde informatie krijgt.
 • ze helpen ons communicatie te bieden die relevant is en inspeelt op uw interesses en locatie.

Starwood-cookies zijn beperkt tot onze sites en diensten, en zijn niet ontworpen om u te volgen wanneer u verder op internet surft na het verlaten van Starwood-websites. Wij volgen het gebruik van onze websites om beter te voldoen aan uw behoeften en het voor u eenvoudiger te maken om informatie te vinden. Houd er rekening mee dat naast Starwood ook verschillende derden cookies op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen.  

Starwood is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid of afwezigheid van cookies van derden, of voor de technologische mogelijkheden of praktijken van derden in verband met cookies van derden.

Als u liever niet gebruikmaakt van de voordelen van cookies, kunt u uw internetbrowser instellen om anders om te gaan met cookies. Afhankelijk van het soort browser dat u gebruikt, kunt u mogelijk uw browser zo configureren dat:

 • u op individuele basis wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of weigeren, of
 • u er mogelijk voor kunt zorgen dat uw browser helemaal geen cookies accepteert.

Raadpleeg de leverancier of de fabrikant van uw internetbrowser voor meer specifieke informatie over cookies en beveiliging. Het weigeren van cookies kan gevolgen hebben voor het uitvoeren van bepaalde transacties op onze websites en onze mogelijkheid om uw browser te herkennen wanneer u onze websites opnieuw bezoekt.

Starwood gebruikt ook onzichtbare pixels, soms webbeacons genoemd, om te tellen hoeveel mensen bepaalde internetpagina’s bezoeken. Informatie verzameld met onzichtbare pixels wordt gebruikt en gerapporteerd in overzichtsgegevens en bevat geen persoonlijke gegevens. Starwood kan deze informatie gebruiken om marketingprogramma’s en -inhoud te verbeteren.

Wij werken ook met leveranciers en strategische marketingpartners om advertenties en gepersonaliseerde inhoud te bieden, waarvan wij denken dat deze voor u van belang zijn. Deze leveranciers en andere partners omvatten adverteerders, reclamebureaus, reclamenetwerken, aanbieders van publieksinformatie, uitwisseling van gegevens en analyses, en andere vergelijkbare aanbieders. Klik hier voor een actuele lijst van de agentschappen en aanbieders waarmee wij samenwerken. Deze partners en leveranciers gebruiken cookies en webbeacons om informatie over uw online activiteiten te verzamelen (bijvoorbeeld de sites en pagina’s die u hebt bezocht op Starwood-sites en websites van derden). Deze informatie wordt gebruikt om Starwood (en in sommige gevallen ook externe adverteerders) te helpen bij het leveren van gepersonaliseerde inhoud en advertenties wanneer u websites van Starwood of partners bezoekt.

We kunnen deze partners ook vragen om onze advertenties te leveren aan consumenten die vaak andere websites dan die van Starwood bezoeken, en van wie duidelijk is dat ze geïnteresseerd zijn in reizen. In andere gevallen schakelen we bepaalde adverteerders in waarvan we denken dat de bezoekers van onze website in deze partners geïnteresseerd kunnen zijn. We staan deze adverteerders toe om berichten die van Starwood en de adverteerder afkomstig zijn rechtstreeks te bezorgen aan consumenten die onze internetpagina’s hebben bezocht. Dit soort gezamenlijke advertenties kan worden weergegeven op Starwood-websites of op sites van derden. In het algemeen kunt u afzien van het gebruik van cookies door onze leveranciers voor gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan u door een bezoek te brengen aan

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 

Voor een gedetailleerd overzicht van de cookies die worden gebruikt op Starwood-websites en uw cookie-instellingen klikt u hier

Terug naar boven

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:

 

Om te anticiperen op uw behoeften, biedt onze website links naar andere websites en derde partijen, zodat u eenvoudig informatie kunt vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, delen of vrijgeven van gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) door deze externe partijen. We raden u aan contact met hen op te nemen over hun privacybeleid en veiligheidsmaatregelen voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt. Wij raden u aan het privacybeleid en het beleid van de gekoppelde websites te controleren om te begrijpen hoe die websites informatie verzamelen, gebruiken en opslaan.

Terug naar boven

MINDERJARIGEN:

 

Starwood streeft niet naar het verkrijgen van persoonlijke gegevens rechtstreeks van minderjarigen en wil deze ook niet ontvangen; wij kunnen echter niet altijd de leeftijd van personen bepalen die onze websites openen en gebruiken. Als een minderjarige (zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving) ons zijn/haar gegevens verstrekt zonder toestemming van ouders of voogd, moedigen wij de ouders of voogd aan om contact met ons op te nemen om deze informatie te verwijderen en de minderjarige uit te schrijven voor toekomstige marketingcommunicatie van Starwood.

Terug naar boven

CONTACT MET ONS OPNEMEN:

 

Uw communicatievoorkeuren bijwerken

Als u uw gegevens wilt bijwerken, uw communicatievoorkeuren wilt wijzigen of als u geen marketingcommunicatie van Starwood meer wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen:

per e-mail:
starwood.preferred.guest@starwoodhotels.com

telefonisch:
+(1) 888 625 4988 (gratis in de Verenigde Staten)
of
+(1) 519 637 6500 (hier zijn kosten aan verbonden)

Klantenservice

Als u contact met de Klantenservice van Starwood wilt opnemen, kan dat op de volgende manieren:

per e-mail:
customercare@starwoodhotels.com

telefonisch:
+(1) 800 328 6242

Privacy van gegevens

Hebt u opmerkingen of vragen met betrekking tot de praktijken van Starwood ten aanzien van de privacy van gegevens of over dit privacybeleid, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

per e-mail:
consumer.privacy@starwoodhotels.com

door ons te schrijven op:

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC.

One Starpoint

Stamford, CT 06902

VS

Let op: Consumentenzaken - Privacy

UPDATES VOOR HET PRIVACYBELEID:

 

Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt met de acceptatie door Starwood van bindende zakelijke regels via normen voor bescherming van gastengegevens van Starwood. Starwood kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan wijzigingen in de regelgeving, zakelijke behoeften of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten, hotels, strategische marketingpartners en dienstverleners. Bijgewerkte versies worden op onze website geplaatst en van een datum voorzien, zodat u altijd weet wanneer het privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.

Terug naar boven